Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej
06.11.2015
W dniu 5 listopada w bibliotece odby si Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej, zorganizowany przez Szkolny Klub Europejski pod kierunkiem pani Elbiety Saby.
Celem konkursu byo zainteresowanie modziey problematyk europejsk i poszerzenie wiedzy o wybranych pastwach czonkowskich Unii.
W konkursie wziy udzia klasy I LPS, I TI, I TF, II FD, II TI, III DS, III TF i III TI.
Klasy pierwsze rozwizyway test sprawdzajcy wiedz o Grecji, klasy drugie musiay wykaza si znajomoci faktw zwizanych z Portugali, a klasy trzecie testoway swoj wiedz dotyczc Sowacji.
Do II etapu konkursu zakwalifikoway si klasy, ktre zdobyy najwysz liczb punktw na danym poziomie. S to: klasa I Ti - reprezentowana przez: Dawida ukowskiego, Macieja Klass i ukasza Piotrowskiego, klasa II FD - w skad druyny wchodziy: Agata Lewandowska, Jagoda Goub i Dominika Wojcech oraz klasa III Ti - z druyn w skadzie: Mateusz Ryfa, Mateusz Czupryniak i Dawid Zajc. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki, ufundowane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Supsku.
Dzikujemy za udzia w konkursie i gratulujemy laureatom !
PGA Pozna
06.11.2015
W dniach 17-18 padziernika 2015 r. uczniowie klas II, III i IV technikum informatycznego uczestniczyli w Midzynarodowych Targach Poznaskich - PGA. Mieli tam moliwo zapoznania si z nowoczesnymi technologiami tworzenia gier komputerowych, sprztu geamingowego oraz nowymi trendami w grafice komputerowej. Dodatkow atrakcj bya moliwo wzicia udziau w konkursach z nagrodami oraz rnego rodzaju losowaniach nagrd. Z wyjazdem do Poznania wie si wiele niezapomnianych wrae. Zachcamy Was do wzicia udziau w targach w przyszym roku.
Polsko-litewskie warsztaty w ZST - podsumowanie
02.11.2015
W dniach 21-26 wrzenia 2015 r. w Zespole Szk Technicznych w Supsku, w ramach projektu Portret polsko-litewski, odbyway si midzynarodowe warsztaty plastyczne. Inicjatorami pomysu na napisanie wniosku konkursowego do Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Modziey bya grupa uczniw Drzewniaka, ktrzy zaprosili do wsppracy modzie z Wilna. Celem projektu byo nawizanie autentycznych relacji midzy modzie z Polski i Litwy, skonfrontowanie stereotypw na temat obu narodw z rzeczywistoci, promowanie i pogbianie dialogu midzykulturowego w ramach edukacji pozaformalnej oraz zachcanie modziey do aktywnego udziau w yciu spoecznym.
Tematem przewodnim wszystkich zaplanowanych dziaa, w ktrych brao udzia 20 uczniw ze Supska i Wilna bya twrczo plastyczna Witkacego. Modzie wsplnie tworzya, przy uyciu rnych technik i materiaw, portrety indywidualne i zbiorowe zastanawiajc si przy okazji nad podobiestwami i rnicami midzy swoimi narodami. Uczniowie spdzali rwnie wsplnie czas wolny, uczestniczc m.in. w wieczorze gier planszowych, polsko-litewskim karaoke, zajciach sportowych oraz spotkaniach z osobami zwizanymi z problematyk polsko - litewsk i twrczoci Witkacego. Na zakoczenie warsztatw modzie zaplanowaa organizacj wystawy swoich prac.
Dziki realizacji projektu modzie z obu szk nie tylko pogbia swoja wiedz i umiejtnoci plastyczne i fotograficzne, ale rwnie uczya si jak walczy ze stereotypami, budowa wzajemne relacje oparte na zrozumieniu i poszanowaniu odrbnoci drugiego czowieka oraz wsppracowa w midzynarodowym zespole. Bardzo wanym celem podejmowanych dziaa byo rwnie pobudzenie aktywnoci spoecznej modych ludzi, budowanie ich poczucia wartoci i motywowania do podejmowania rnorodnych wyzwa.
Oferta pracy - NFM Group
27.10.2015
Wsppracujca z nasz szko Firma NFM Production Sp. z o.o. przedstawia naszym uczniom i absolwentom w zawodzie technik technologii odziey ciekawe oferty pracy.

Poszukiwani s:
-technolog odziey;
-projektant odziey;
-szwaczka.


Haloween 2015
21.10.2015
Samorzd Uczniowski ogasza konkurs na przebranie oraz dyni z okazji wita Haloween. Klasa w ktrej przebrana bdzie najwiksza liczba uczniw zwolniona jest w tym dniu z odpytywania i klaswek oraz otrzyma dodatkowe punkty dla klasy. Jeeli znaleli by si chtni moliwe te jest wykonanie stroika lub lampiona zwizanego tematycznie ze witem Wszystkich Zmarych. Zarwno dynie jak i stroiki i lampiony bd licytowane. Najadniejszy stroik i klasa ktra go wykona zostanie nagrodzona osobno.
Opiekunowie Samorzdu


Fotografia tradycyjna
20.10.2015
Fotografowie i fototechnicy z Drzewniaka oprcz fotografii cyfrowej poznaj take tradycyjne techniki fotograficzne. Praca z negatywem wymaga od nich duego skupienia. Kady ma do dyspozycji kilka klatek filmu, wic przed naciniciem spustu migawki musz by pewni, e wybrali dobry temat zdjcia, prawidowo ustawili ekspozycj, ostro
i waciwie skomponowali kadr. Tu nie ma moliwoci natychmiastowego podgldu zrobionej fotografii. Efekty bd widoczne dopiero po wywoaniu negatyww i wykonaniu odbitek.
Zdjcia (wykonane cyfrowo) przedstawiaj zajcia plenerowe klasy 2 fi i 1 TF.
Adam Mroczek
Dopalacze kradn ycie.
20.10.2015
Uczniowie z klasy 2 fi (fotograf) wczyli si do akcji przeciwko dopalaczom i zrealizowali spot pt. „Sekunda w cieniu”. Film bierze udzia w konkursie Ministerstwa Spraw Wewntrznych „Dopalacze kradn ycie”.
Dzie Edukacji Narodowej
16.10.2015
W dniu 13 padziernika 2015 roku odbya si w naszej szkole uroczysto z okazji obchodw Dnia Edukacji Narodowej. Podczas tego dnia uczniowie naszej szkoy nagrodzili nauczycieli w kilku kategoriach. I tak, w poszczeglnych kategoriach zostali wybrani:
Najbardziej Kreatywny Nauczyciel - Krzysztof Tybulewicz;
Nauczyciel z najwikszym poczuciem humoru - Krzysztof Tybulewicz;
Najbardziej elegancki nauczyciel - Elbieta Saba;
Najbardziej wymagajcy nauczyciel - Lilianna Lipnicka;
Najlepszy Nauczyciel - Jarosaw Grochaa;
Serdecznie gratulujemy.
Zdjcia autorstwa Patryka Leniewskiego i Wiktorii Gobiewskiej.Nasi nauczyciele zostali rwnie wyrnieni przez Prezydenta Miasta Supska. Nagrody otrzymali: Anna Drojman, Krzysztof Smoliski i Radosaw Sorbian. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymaa natomiast Pani Rita Sobe.
Rajd integracyjny klas I
13.10.2015
W dniu 12.10.2015 r odbya si lekcja geografii w terenie dotyczca dziaalnoci morza w strefie brzegowej oraz eolicznej pracy wiatru. Zajcia terenowe skierowane byy do uczniw klas pierwszych naszej szkoy i zostay poczone z integracj. W tym celu zorganizowano ognisko integracyjne w orodku wypoczynkowym Trojak w Rowach. W caej akcji wzio udzia 99 uczniw nad ktrymi opiek sprawowali wychowawcy klas pierwszych: Jolanta Suchaska, Hanna Puppel, Dorota Nagrska, Adam Mroczek i Marcin Masowski oraz dodatkowo szkolni pedagodzy: Beata Je i Joanna Gazka a take nauczyciel j. angielskiego i przedmiotw zawodowych Kinga Kobzdej-Ptak.
Autokarw z przesympatycznymi kierowcami uyczyo nam biuro turystyczne Euro-Trans.
W SPN-ie przeylimy bieg na orientacje po dziewiczym terenie, pokonalimy ruchome wydmy i nie dajc zasypa si dotarlimy do brzegu M. Batyckiego. Pla przeszlimy do latarni w Czopinie i osobicie sprawdzalimy czy nie ma w niej ukrytej legendarnej bursztynowej komnaty. Nastpnie pojechalimy na ognisko do Roww cudem nie ldujac ( dziki sprawnoci naszych kierowcw) w przydronych rowach.
Wyjazd by bardzo ciekawy. Modzie nie tylko zobaczya wpyw czynnikw egzogenicznych na ksztatowanie si rzeby terenu ale przede wszystkim zintegrowaa si wzajemnie i z wychowawcami.


Poniej album zdj wykonanych przez Pana Adama Mroczka.
Regionalny Kongres Kultury
09.10.2015
W dniach 1 i 2 padziernika 2015 w Supsku odby si Regionalny Kongres Kultury. Uczniowie z klasy 1 Liceum Plastycznego i Technikum technologii odziey, uczestniczyli w pierwszym dniu tego wydarzenia. W Supskim Inkubatorze Technologicznym mona byo wysucha wykadu prof. Johna Holdena z City University w Londynie, wiatowej sawy eksperta w dziedzinie polityki kulturalnej i zarzdzania kultur. Kongres by rwnie okazj do debaty na temat kultury i wymiany dowiadcze w organizowaniu ycia kulturalnego w rnych regionach kraju. Najwaniejszym przesaniem wynikajcym z dyskusji jest uwiadomieniem kademu, e jest twrc kultury, a we wspczesnym wiecie zanika rnica midzy kultur wysok a nisk.
Rita Sobe
Zdj. Adam Mroczek
<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Nast�pne >>

Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014