Mikoajki w Drzewniaku
08.12.2015
W pitek, 4 grudnia Joanna Krupa i Robert Biedro uczestniczyli w Mikoajkach w naszej szkole, w ktrych wzio udzia blisko 700 dzieci ze supskich przedszkoli. Gocie razem z Mikoajem czytali im bajki oraz uczestniczyli w zabawach przygotowanych dla dzieci.
Ponadto modelka spotkaa si take z uczniami szkoy, gdzie przeprowadzone zostay warsztaty z jej udziaem dla klas o profilu stylizacji odziey oraz klasy fotograficznej. Odby si przedpremierowy wernisa prac Magorzaty Repke, uczennicy klasy IV „technik stylizacji mody” pt. „Suknie niewoli”. Dodatkowymi atrakcjami z pewnoci byy zorganizowane take warsztaty malowania na tkaninie „Jedwabny impresjonizm” oraz warsztaty techniki filcowania weny. Zdjcia wykona Patryk Leniewski


wiatowy Tydzie Przedsibiorczoci
02.12.2015
W dniach od 16 do 22 listopada 2015 roku odbywa si wiatowy Tydzie Przedsibiorczoci. To oglnowiatowa inicjatywa, ktra ma na celu wspieranie postaw przedsibiorczych wrd modziey. W ramach tegorocznej, smej edycji TP na caym wiecie odbyway si spotkania i wydarzenia skierowane do modych ludzi zainteresowanych przedsibiorczoci.
Szkolny Klub Przedsibiorczoci po raz drugi wzi aktywny udzia w tym przedsiwziciu.
Dnia 16 listopada picioosobowy zespou, w ktrego skad weszli uczniowie klas IV wzi udzia w Grze Miejskiej "Nakrceni na biznes", a szecioosobowe druyny, skadajce si z uczniw klas trzecich wziy udzia w grze „Liderzy Europy”. Gr „Liderzy Europy” poprowadzi Pan Robert Konofa-dyrektor supskiego oddziau Banku Zachodniego WBK z asystentkami, Pani Hann Radomsk i Pani Barbar Gortat-Grzesik. Liderami Europy zostali uczniowie klasy III TI: Tomasz Chaciski, Mateusz Tokarski, Kamil Rajkowski, Robert Sadowski, Daniel Powarzyski i Mateusz Czupryniak.
18 listopada odbyo si spotkanie z Pani Justyn ebrowsk, podczas ktrego zosta przedstawiony temat: "Prawo Pracy" dla uczniw klas IV. 19 listopada uczniowie klasy III TF spotkali si z przedstawicielami banku PeKaO SA, Pani Ann Charuk oraz Panem Krzysztofem Starybratem, ktrzy odkrywali tajniki inwestowania na Giedzie Papierw Wartociowych a w pitek 20 listopada uczniowie klasy III TOR uczestniczyli w warsztatach z Pani Weronik Warpachowicz i Pani Malwin Og z banku PeKaO SA, ktre omwiy ofert bankw komercyjnych.

Inicjatork i koordynatork wszystkich spotka bya Pani Jolanta Suchaska - opiekun Szkolnego Klubu Przedsibiorczoci.
Mikoajkowy wielobj sportowy.
02.12.2015
Szkolna Druyna wraz z opiekunem - Katarzyn Koch skadajca si z uczniw klasy I TDO 1 grudnia uczestniczya Mikoajkowym Wieloboju Sportowym, na ktry zostalimy zaproszeni przez Akademi Pomorsk w Supsku. Druyny damsko-mskie rywalizoway w takich konkurencjach jak: strzay na bramk, rzuty do kosza, skoki z miejsca, dart (rzutki), rzut beretem, 500m na ergonometrze wiolarskim.
Najwicej zabawy byo przy konkurencji rzut beretem, poniewa berety latay, tam gdzie chciay, a niekoniecznie tam gdzie chcia rzucajcy. Zabawy byo co niemiara, a wszyscy uczestnicy wrcili z upominkami od Mikoaja. Szkolna Druyna skadaa si z nastpujcych zawodnikw: Maciukiewicz Agnieszka, Kuklis Krzysztof, Stpie Nikola, Baka Norbert, Nowak Kinga, Kwasigroch Patryk, Knopik Alicja, Kamiski Sebastian, Gierszyska Magda, Lipka Dominik.
PRAKTYKI ZAWODOWE W MARTOS W HISZPANII
30.11.2015
W dniach od 15 do 28 listopada 2015 roku 20 uczniw naszej szkoy uczcych si w zawodach technik organizacji reklamy i technik technologii drewna odbywao praktyki zawodowe w Martos w Hiszpanii. Praktyki zorganizowane zostay w ramach projektu zatytuowanego „Poszerzamy horyzonty na staach w Hiszpanii”. Projekt finansowany jest ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwj, a realizowany jest we wsppracy z Centrum Edukacyjnym Technik.
Uczniowie doskonal swoje umiejtnoci w lokalnych zakadach pracy, a po poudniu zwiedzaj muzea i zabytki oraz uczestnicz w ronych wydarzeniach artystycznych pod okiem opiekunw pani Aleksandry Adler i pani Doroty Stelmachowskiej.
III MIEJCE W PӣFINALE WOJEWDZKIEJ LICEALIADY
30.11.2015
Reprezentacja naszej szkoy w futsalu (halowa pika nona) zaja III miejsce w pfinale Wojewdzkiej Licealiady, ktry odby si 16 listopada w Czuchowie. Rozegralimy dwa mecze, ulegajc LO Czuchw 3-0 oraz ZSOiT Miastko 2-1. Nasz druyn, ktra graa w duym osabieniu (brak Kpy Kamila i lusarza Tomka) reprezentowali: Syrnyk Micha, Pupka Lipiski ukasz, Subocz Szymon, Ueck Adrian, Dudkowski Konrad, Roszak Patryk, Ulanowski Tomasz. Opiekunem druyny jest Daniel Kot.
"Warto wiedzie wicej o ubezpieczeniach spoecznych".
23.11.2015
Dnia 16 listopada w naszej szkole odby si konkurs wiedzy "Warto wiedzie wicej o ubezpieczeniach spoecznych". Konkurs skierowany jest do uczniw szk ponadgimnazjalnych biorcych udzia w projekcie edukacyjnym "Lekcje z ZUS". Nasza szkoa ju po raz drugi bierze udzia w tym konkursie – w zeszym roku zajlimy 4 miejsce w wojewdztwie.
W konkursie wzio udzia 12 uczniw, ktrzy zmierzyli si z testem skadajcym si z dwudziestu pyta wielokrotnego wyboru. Za prawidow odpowied na pytanie przyznawany by 1 punkt, w przypadku jakiejkolwiek pomyki 0 punktw. W caym tecie ucze mg zdoby maksymalnie 20 punktw.
Najlepsza trjka, tj. Anna Klasa III TF, Wiktoria Marszaek IV TF i Sebastian Czyplis IV TI zostali zgoszeni do II etapu (wojewdzkiego), ktry odbdzie si 14 marca 2016 roku. Lista osb zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogoszona na stronie http://www.zus.pl/edukacja dnia 18 grudnia 2015 r. Opiekunem bya Pani Jolanta Suchaska - opiekun Szkolnego Klubu Przedsibiorczoci. Gratulujemy laureatom, yczymy powodzenia i liczymy na pobicie zeszorocznego wyniku!
Rajd Nocny
18.11.2015
W sobot, 14 listopada odby si 30 Rajd Nocny organizowany przez KTP “Mikoajek” PTTK Supsk. Tym razem trasa zostaa wytyczona na terenie Lasku Poudniowego. Trasa nr 1 – Nocne Marki, liczya 10 kilometrw. Rajd zakoczy si ogniskiem na „Trzech Stawkach”.
Celem rajdu bya popularyzacja turystyki pieszej, form aktywnego wypoczynku oraz integracja modziey szkolnej. Przy wietle ksiyca oraz oczywicie latarek udao si nam nie zabdzi, nie pogubi i nie poprzewraca w ciemnociach. Pokonalimy dziesiciokilometrow tras rajdu mimo niesprzyjajcych warunkw atmosferycznych (wiatr, deszcz, grad i wyadowania atmosferyczne) z umiechem na ustach i sportowym zaciciem. Cieszy fakt, e s w naszej spoecznoci szkolnej osoby, ktre wybieraj taki sposb spdzania wolnego czasu w sobot, a nie przed komputerem czy na fotelu pod cieplutkim kocykiem z pilotem od telewizora w rku. Rajd trwa nieco ponad 3 godziny. Oprcz miego spdzenia wolnego czasu na wieym powietrzu udao nam si spali troch kalorii, ktre co niektrzy szybko uzupenili pysznymi kiebaskami i pachncym chlebkiem. Opiek nad uczniami sprawoway Panie: Dorota Nagrska i Jolanta Suchaska – opiekunki Szkolnego Koa Turystycznego „Klub Aktywnych”.
Wycieczka do Berlina
18.11.2015
Dnia 6 listopada uczniowie naszej szkoy wzili udzia w wycieczce do Berlina. Zwiedzanie stolicy Niemiec zaczo si od spotkania z przewodnikiem na gwnym dworcu, nastpnie widzielimy Reichstag, krzye ku pamici ofiar zamordowanych pod Murem Berliskim, kolumn - Zota Elza, Bram Brandenbursk i Alej Pod Lipami. Naszej uwadze nie umkny ambasady: amerykaska, rosyjska, francuska i brytyjska oraz historyczny hotel Adlon. Ogromne wraenie zrobi na nas Pomnik Pomordowanych ydw Europy, a spacer wzdu linii granicznej Muru Berliskiego pozwoli na blisze poznanie historii tego miasta.
W drugiej czci zwiedzania zobaczylimy najwaniejsze punkty centrum Berlina - Alexanderplatz, Fontann Przyjani, Zegar wiatowy, Wie Telewizyjn, Ratusz Czerwony, Katedr Berlisk i Wysp Muzealn. Ostatnim punktem naszej wycieczki bya wizyta w Muzeum Techniki i spacer po dzielnicy Kudamm. Zmczeni,ale zadowoleni bezpiecznie wrcilimy do Supska. Wycieczka bya bardzo udana - dopisay nam i humory, i pogoda.
Opiekunowie wycieczki: Kinga Kobzdej - Ptak, Olena Moro, Natalia Buka, Joanna Gazka i Magorzata Krzywiska - Koniczuk.
Mistrzowie Supska w halowej pice nonej
13.11.2015
W dniu 6.11.2015 w ZSP nr 1 w Supsku odby si fina A w halowej pice nonej chopcw. Uczniowie naszej szkoy zaprezentowali bardzo wysoki poziom pokonujc wszystkich rywali-ZSB, ZSEiT, SMS i tym samym zdobyli tytu MISTRZA SUPSKA. Mistrzami Supska zostali: Syrnyk Micha, Kpa Kamil, lusarz Tomasz, Ueck Adrian, Pupka-Lipiski ukasz, Subocz Szymon, Kwasigroch Patryk, Baka Norbert, Dudkowski Konrad, Roszak Patryk, Ulanowski Tomasz, Chwarzyski Sebastian.
W dniu 16.11 nasi uczniowie bd reprezentowa Supsk w pfinale Wojewdzkiej Licealiady w Czuchowie. Opiekunem druyny jest Daniel Kot. Serdecznie gratulujemy!!!


Podpisanie porozumienia z Instytutem Matematyki AP.
09.11.2015
4 listopada podpisane zostao porozumienie o wsppracy pomidzy Zespoem Szk Technicznych w Supsku a Instytutem Matematyki Akademii Pomorskiej w Supsku. Uczelni reprezentowali Pan dr Stanisaw Kowalczyk – p.o. Dyrektora Instytutu Matematyki oraz Pani dr Beata Kloskowska- zastpca Dyrektora Instytutu Matematyki. Nasz szko reprezentowaa Pani dyrektor Grayna Zienkiewicz oraz nauczyciele matematyki - Pan Jarosaw Grochaa, Pani Hanna Puppel oraz Pani Jolanta Suchaska.
Celem porozumienia jest podnoszenie jakoci i atrakcyjnoci ksztacenia modziey oraz zachcenie uczniw ZST w Supsku do kontynuowania nauki na poziomie wyszym na kierunkach cisych. W ramach porozumienia uczniowie uczestniczy bd w zajciach prowadzonych przez pracownikw naukowych Instytutu Matematyki AP w Supsku. Zajcia odbywa si bd na terenie AP oraz ZST w Supsku. Inicjatorami i szkolnymi koordynatorami s Panie Jolanta Suchaska, Hanna Puppel oraz Pan Jarosaw Grochaa.
Zdjcia wykona Pan Krzysztof Tomasik.
<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Nast�pne >>

Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014