Sukces w konkursie wokalnym
22.12.2015
19 grudnia 2015 w Paacu Modziey w Gdasku odby si XII Wojewdzki Konkurs Wokalny Kold i Pastoraek "Nad wiatem Cicha Noc". Wielki sukces odnis zesp wokalny RAFAELKI, ktrego czonkiem jest nasza uczennica Klaudia Tatarynowicz. Zesp w kategorii zespow ponadgimnazjalnych zaj I miejsce, ktre jest jednoczenie nominacj do konkursu oglnopolskiego, ktry odbdzie si w dniach 23-24 stycznia 2016 r w Gdasku.
Sukces w Konkursie "Modzie Seniorom o bankowoci"
21.12.2015
W sobot, 19 grudnia w budynku Millenium Plaza przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie, w jednej z sal konferencyjnych Golden Floor Sky odby si fina Oglnopolskiego Konkursu "Modzie Seniorom o bankowoci". Organizatorem konkursu jest Fundacja Macte Animo a projekt dofinansowany jest ze rodkw rzdowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Konkurs ma na celu przeciwdziaanie wykluczeniu finansowemu dotykajcemu osoby starsze zamieszkujce obszar Polski poprzez stworzenie moliwoci zrozumienia aktualnych mechanizmw dziaania nowoczesnej gospodarki oraz podstaw wiedzy o bankowoci, w tym bankowoci internetowej jak rwnie pogbi u osb modych ich zdolnoci organizacyjne oraz pracy zespoowej przy jednoczesnym poszerzaniu wiedzy z zakresu tematyki konkursu; pobudza do twrczego mylenia, zachca do niewymuszonej interakcji midzypokoleniowej.
W I etapie konkursu wzio udzia 40 zespow z caej Polski. Nasza szkoa zostaa zakwalifikowana do finaowej szstki! W finale znalazy si a trzy zespoy ze Supska (dwa zespoy z II LO oraz zesp z "Drzewniaka"). Kada z szeciu grup, ktre weszy do finau miaa 15 minut na zaprezentowanie zrealizowanych dziaa. Po prezentacji wszystkich grup ogoszony zosta ostateczny wynik konkursu. Przewodniczcy komisji konkursowej, Pan Karol Kobyliski zwrci uwag na bardzo wysoki i wyrwnany poziom konkursu.
Nasza szkoa zaja czwarte miejsce. Pierwsze miejsce przypado druynie z Bolesawca (Technikum Ekonomiczne), drugie miejsce zaja jedna z druyn z II LO w Supsku, trzecie miejsce zaja druyna z Adamowa, pite miejsce zaj zesp z Jeleniej Gry i ostatnie, szste miejsce druga druyna z II LO w Supsku.
Uczennice naszej szkoy: Lukrecja Dembiska (III TF) oraz Anna Klasa (III TF), ktre w Warszawie przed komisj konkursow prezentoway swoj prac, otrzymay dyplomy oraz nagrod za IV miejsce - iPod Shuffle (dla kadej z uczennic). Opiekunem grupy oraz szkolnym koordynatorem konkursu bya Pani Jolanta Suchaska.

SERDECZNIE GRATULUJEMY I YCZYMY DALSZYCH SUKCESW!!!
Film promocyjny firmy Tritec
21.12.2015
Poniej przedstawiamy wam film promocyjny firmy Tritec, ktry zosta wykonany przez naszych uczniw i nauczycieli.A jeszcze poniej umieszczamy materia z realizacji tego filmu.
Fotoaktywni
20.12.2015
Z przyjemnoci donosimy o sukcesie fotograficznym naszych uczniw Marty Dobies oraz Wojtka Szpaka, ktrzy zostali uhonorowani na "6. Supskim Przegldzie Fotografii 2015". Marta zdobya wyrnienie a Wojtek zosta laureatem w kategorii multimedia. Gratulujemy!
Link do zwyciskiej animacji Wojtka: https://www.facebook.com/wojtek.szpak.39/.
Serdecznie gratulujemy.
WOP 2016
20.12.2015
W czwartek w naszej szkole odbya si licytacja na rzecz Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy 2016. Podczas aukcji udao na si zebra 977 z i 20 centw. Bardzo dzikujemy zaangaowanym uczniom, nauczycielom i oczywicie wszystkim licytujcym. Udao nam si rwnie pobi zeszoroczny rekord, ktry wynosi 600 z.
Pozdrawiamy Szkolny Klub Wolontariusza.
Druyna z Drzewniaka w najlepszej szstce w kraju!
20.12.2015
Z ogromn przyjemnoci pragn poinformowa, e druyna skadajca si z trzech uczennic naszej szkoy wesza do cisego finau konkursu Modzie Seniorom o bankowoci. Uczennice klasy III TF, w skadzie: Lukrecja Dembiska, Anna Klasa i Daria Samsel stanowi jeden z szeciu najlepszych zespow w caym kraju. Przedmiotami konkursu s prezentacje podsumowujce przeprowadzone przez uczestnikw czynnoci na rzecz przeciwdziaania wykluczeniu finansowemu seniorw z terenu caej Polski.
Konkurs ma na celu przeciwdziaanie wykluczeniu finansowemu dotykajcemu osoby starsze zamieszkujce obszar Polski poprzez stworzenie moliwoci zrozumienia aktualnych mechanizmw dziaania nowoczesnej gospodarki oraz podstaw wiedzy o bankowoci, w tym bankowoci internetowej. Ma rwnie zadanie pogbia u osb modych ich zdolnoci organizacyjne oraz pracy zespoowej przy jednoczesnym pogbianiu wiedzy z zakresu tematyki konkursu; pobudza do twrczego mylenia, zachca do niewymuszonej interakcji midzypokoleniowej.
Dziewczta przez cay miesic listopad ciko pracoway, zarwno przy organizacji spotka z zaprzyjanionymi seniorami jak i przy opracowywaniu ankiet, prezentacji multimedialnych i sprawozdania kocowego.
Jak si okazao byo warto. W sobot, 19 grudnia 2015 r. w budynku Millenium Plaza przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie, w jednej z sal konferencyjnych Golden Floor Sky odbdzie si fina konkursu. Kada z szeciu grup, ktre weszy do finau bdzie miaa 15 minut na zaprezentowanie zrealizowanych dziaa. Po prezentacji wszystkich grup zostanie ogoszony ostateczny wynik konkursu.
Gratuluj caej trjce! Dzikuj za zaangaowanie, powicony czas wolny, chci do pracy. Szczeglne podzikowania skadam na rce Anny Klasy, ktra bardzo ciko pracowaa na sukces caej grupy. Bez wzgldu na wynik w Warszawie dla mnie i dla caej szkoy jestecie najlepsze!!! Opiekun grup i szkolny koordynator konkursu Jolanta Suchaska .


Oglnopolski Konkurs o drewnie
20.12.2015
Dnia 23 listopada 2015 r. (poniedziaek) odby si I etap II Oglnopolskiego Konkursu o Drewnie dla uczniw ksztaccych w zawodzie technik technologii drewna 311922. Udzia wzili uczniowie klas II Td, III Td i IV Td. Komisja konkursowa na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie zakwalifikowaa do II etapu, ktry odbdzie si 23 marca 2016 r. w Warszawie naszych uczniw. S to; Bk Karol II Td, Budynek Krzysztof IV Td, )Lipiski Mateusz IV Td. Gratulujemy sukcesu i yczymy dalszych. Marcin Masowski i Mariusz Gorze.
Ambasador USA w Supsku.
08.12.2015
W czwartek, 3 grudnia Paul W. Jones, ambasador Stanw Zjednoczonych w Polsce odwiedzi Supsk. Poza spotkaniami w sprawie tarczy antyrakietowej odwiedzi bibliotek miejsk oraz odsoni pomnik onierzy USA pochowanych w Supsku.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej Paul W. Jones zainaugurowa program “America@yourlibrary” czyli „Ameryka w twojej bibliotece”. realizowany przez Ambasad Amerykask w Polsce, ktrego celem jest przyblianie supszczanom kultury amerykaskiej. Biblioteka oraz lokalne szkoy otrzymay m.in. 100 ksiek i albumw w jzyku angielskim. Rwnie moliwo dostpu przez internet do amerykaskich baz danych zawierajcych artykuy z magazynw oraz do ksiek elektronicznych w jzyku angielskim.
Zdjcia: Krzysztof Tomasik
Porozumienie z Tritec
08.12.2015
Nasza szkoa podpisaa kolejne porozumienie z firm, ktra chciaa obj patronatem kolejne nasze klasy. Mowa tutaj o firmie TRITEC. Firma z kapitaem norweskim posiada swoj siedzib w Podstrefie Redzikowo Supskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Firma dziaa w brany metalowej, m.in. w produkcji konstrukcji stalowych wykorzystywanych w obszarach offshore i maritime. W regionie supskim funkcjonuje ju od 2002 roku.
Wernisa "Suknie niewoli"
08.12.2015
W pitkowy wieczr w kawiarni Kafeina w Supsku odby si wernisa Magorzaty Repke pod tytuem “Suknie niewoli”. Suknie te nawizuj do niewoli kobiet na wiecie, do niesprawiedliwych procesw, nietolerancji, a take do samego zniewolenia.
Magorzata to uczennica IV technikum w Supsku. Sama mwi o sobie, e “od dziecka zajmuje si rysunkiem urnalowym, projektowaniem oraz mod“. Magorzata uwaa, e cae ycie bdzie si uczy – inspiruje si wszystkim co j otacza, nie zamyka si w jednym stylu. Mimo, e sama o sobie sdzi rwnie, e jest amatork to jej prace, ktre moemy oglda w Kafeinie do 13 grudnia, robi ogromne wraenie.
Zdjcia: Krzysztof Tomasik
<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Nast�pne >>

Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014