Akcja - "Nie daj si wypali"
26.01.2016
W dniach 11 i 13 stycznia 2016 r. w naszej szkole odbyy si zajcia w ramach akcji "Nie daj si wypali". Prelekcje zostay przeprowadzone w klasach I Tf i I Tod w ramach konkursu: „Dopalacze – nowe wyzwania dla pracownikw szk oraz placwek owiatowych” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego.
Zajcia przygotoway i poprowadziy uczennice klasy III c Gimnazjum Nr 4 im. Ora Biaego w Supsku: Asia Dudys, Weronika Olszewska, Dominika Strzaa, Wanesa Bartosiak, Wiktoria Arciszewska.
Prelekcj i prezentacj na temat dopalaczy oraz skutkw ich zaywania uczennice przygotoway pod opiek p. Iwony Finke nauczyciela jzyka niemieckiego.
Dzikujemy za przedstawienie efektw swojej pracy, jak rwnie mamy nadziej na dalsz wspprac z gimnazjalistami.
Pedagog Joanna Gazka
Program Insta.ling dla Szk w Drzewniaku
23.01.2016
Od wrzenia 2015 roku uczniowie naszej szkoy korzystaj z aplikacji w ramach Programu Insta.Ling dla Szk - szybka nauka swek. Do V Etapu przystpio 1256 nauczycieli z caej Polski. Ponad 100 nauczycieli wypracowao Zoty Certyfikat dla Nauczyciela za swoj rzeteln i systematyczn prac oraz w uznaniu skutecznego wykorzystania innowacyjnego systemu optymalizacji nauki sownictwa. Nauczyciele z naszej szkoy rwnie znaleli si wrd setki wyrnionych w caej Polsce.
Insta.Ling jest nieocenion pomoc dla nauczycieli jzykw obcych oraz uczniw pragncych wzbogaci swoje sownictwo z jzyka angielskiego, niemieckiego oraz innych jzykw obcych. Program ten daje bezpatny dostp do Insta.Ling w ramach programu szkolnego.
Od pocztku wdraania Insta.Ling pozwala nauczycielowi naobiektywn ocen systematycznoci pracy ucznia w domu. Nauczyciel ma dostp do raportu systematycznoci, ktry pokazuje ktrego dnia dany ucze pracowa.
Kolejne korzyci to poprawa poziomu przyswojenia swek przez uczniw oraz zwikszenie pewnoci siebie uczniw posugujcych si obcym jzykiem.
Dlatego zachcamy wszystkich niemiaych i niezdecydowanych do pracy!!!!!!!!!
Szkolny koordynator programu Olena Moro
Autobus Tczy
13.01.2016
Podczas 24 Finau WOP w Supsku, modzie ze supskich szk, w tym nasze uczennice z klasy 1 LPS, malowaa autobus Teatru Lalki „Tcza”. Pomalowany autobus zostanie przekazany do uytku Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy.
Drzewniak laureatem konkursu „Projekt z klas”
13.01.2016
Zesp Szk Technicznych zosta laureatem VI edycji Oglnopolskiego Konkursu „Projekt z klas” Wydawnictwa Nowa Era i otrzyma grant w wysokoci 2 000 zotych na realizacj swojego pomysu. Konkurencja bya bardzo dua, do Wydawnictwa wpyno ponad 670 wnioskw, spord ktrych jury wybrao 10 zwyciskich projektw. Nagrodzony projekt "Dla uczniw Drzewniaka matematyka zawsze bdzie ju atwa" oparty zosta na zaoeniu, e uczniowie technikum informatycznego, wykorzystujc swoja wiedz i umiejtnoci zdobyte w szkole, stworz stron powicona matematyce. Jej innowacyjno polega bdzie na tym, e dziki czatom, video czatom i innym komunikatorom, uczniowie bd mogli kontaktowa si midzy sob oraz z nauczycielem matematyki np. by uzyska pomoc w rozwizaniu zada domowych, czy podczas przygotowa do egzaminu maturalnego. W dalszej perspektywie strona ta ma by udostpniona rwnie uczniom szk gimnazjalnych, ktrzy bd mogli liczy na wsparcie swych starszych kolegw.
Autorkami projektu s nauczycielki matematyki: p. Hanna Puppel i p. Jolanta Suchaska.
OtwARTe PODDASZE
11.01.2016
Od listopada 2015 do do czerwca 2016 roku w Ratuszu Miejskim realizowany jest autorski projekt „Otwarte poddasze“. Prezydent miasta Robert Biedro udostpni przestrze miejsk jak jest poddasze zabytkowego ratusza supskim uczniom. Gwnym celem jest wykonanie projektu z zakresu aranacji i wyposaenia wntrz. Podczas realizacji uczniowie bd mieli moliwo stworzenia profesjonalnego zespou projektowego, oraz skonfrontowania wiedzy z zakresu architektury, projektowania, designu i grafiki z rzeczywistoci.
KTO?
Koordynatorem projektu jest Pani Katarzyna Tomasiak z uczniami Pastwowego Liceum Plastycznego oraz uczniami z Zespou Szk Technicznych w Supsku. Projekt poddasza oraz jego wykonanie bdzie realizowane prze jedenacioro modych artystw:
Demidok Julia, Derdziski Sebastian, Grinkowska Laura, Hornoko Micha, Jachowicz Patrycja, Jeewska Natalia, Karowska Agnieszka, Sawecka Julia, led Dawid, Wierzchosawski Micha (uczniowie pastwowego plastyka), Aleksandra Kolasa(technik organizacji reklamy) oraz Patryk Leniewski (fototechnik).
III miejsce w tenisie stoowym.
08.01.2016
W ZSMiL (Mechanik) w Supsku odby si midzyszkolny turniej tenisa stoowego w ramach Supskiej Olimpiady Modziey. Bardzo dobrze zaprezentowaa si nasza szkoa zajmujc niespodziewanie wysokie III miejsce w skadzie: Czok Konrad ISi, Stenka Sebastian IIFi, Kleba Oskar IISi. Po pierwszym dniu zawodw (gry indywidualne) zajmowalimy dalekie VII miejsce, ale w drugim dniu zawodw (deble) nasi chopcy spisali si wspaniale wyprowadzajc nasz szko na III miejsce. Opiekunem zespou jest Daniel Kot. Ogromne gratulacje.
Fina B w pik rczn.
08.01.2016
W okresie przedwitecznym odby si w naszej szkole dwudniowy turniej piki rcznej chopcw (fina B) w ktrym nasza reprezentacja zdecydowanie zaja I miejsce. W zawodach oprcz naszej szkoy uczestniczyy:SMS(18-12), ZSB (14-9), IVLO (18-15). Zwyciajc w finale B zajlimy w generalnej klasyfikacji wszystkich szk V miejsce. Nasz szko reprezentowali: Franc Kacper, Dudkowski Konrad, Chwarzyski Sebastian, Pupka Lipiski ukasz, Sadowski Piotr, Kwasigroch Patryk, Sadowski Robert, Stenka Sebastian, Gul Kuba, Pikua Patryk. Opiekunem druyny jest Daniel Kot. Serdeczne gratulacje.


yczenia witeczne
22.12.2015Warto wiedzie wicej o ubezpieczeniach spoecznych.
22.12.2015
W poniedziaek, 16 listopada 2015 r., odby si I etap (szkolny) konkursu wiedzy "Warto wiedzie wicej o ubezpieczeniach spoecznych". W tegorocznej II edycji konkursu wzio udzia ponad 19 tysicy uczniw z 550 szk z caej Polski. Do II etapu weszo blisko 300 zespow.
Z wielk przyjemnoci informujemy, i druyna naszych uczniw, w skadzie: Anna Klasa (III TF), Wiktoria Marszaek (IV TF) oraz Sebastian Czyplis (IV TI) okazaa si najlepsza w Supsku i zostaa zakwalifikowana do II etapu (wojewdzkiego), ktry odbdzie si 14 marca 2016 r. w Gdasku.
W wojewdztwie zajlimy bardzo wysokie szste miejsce wyprzedzajc wszystkie szkoy z naszego miasta. Do II etapu konkursu przeszo dwadziecia zespow z rnych szk naszego wojewdztwa.
Serdecznie gratulujemy najlepszej trjce w Supsku! yczymy wytrwaoci w zdobywaniu wiedzy i mamy nadziej, e co najmniej utrzymacie wynik zeszoroczny.
Opiekunem i szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Jolanta Suchaska - opiekun Szkolnego Klubu Przedsibiorczoci.
Jaseka Boonarodzeniowe
22.12.2015
W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbyy si Jaseka Boonorodzeniowe, ktre gocinnie wystwawili u nas uczniowie ze szkoy podstawowej w Warcinie przygotowywani przez nauczycieli i swoich rodzicw. Jaseka byy realizowane w ramach programu „Szkoa wsppracy”. Bya to wietna okazja, aby wszyscy zgromadzeni zostali wprowadzeni w magi wit ju dzisiaj. Przy tej okazji yczymy wszystkim jeszcze raz Spokojnych, Radosnych i przede wszystkim Rodzinnych wit Boego Narodzenia.
<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Nast�pne >>

Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014