Fantastyczny sukces naszych siatkarzy !!!
27.04.2016
W Malborku odby si FINA WOJEWDZKI XVI LICEALIADY WOJEWDZTWA POMORSKIEGO W PICE SIATKOWEJ CHOPCW. W zawodach uczestniczya reprezentacja naszej szkoy, odnoszc ogromny sukces zajmujc drugie miejsce i zdobywajc srebrne medale. W meczach grupowych pokonalimy II LO z Gdaska 2-1 oraz ZSP z Pucka 2-0. Zwycistwa w tych meczach day nam awans do cisego finau, w ktrym zmierzylimy si z druyn gospodarzy ZSP nr 1. Po bardzo emocjonujcym i stojcym na wysokim poziomie meczu uleglimy druynie z Malborka 2-1. Srebrn druyn reprezentowali: Franc Kacper II Td, Chwarzyski Sebastian II Td, Pupka Lipiski ukasz II Td, Gul Jakub III Ti, Sadowski Piotr IV Tor, Kwasigroch Patryk I Td, Kpa Kamil IV Td .Opiekunem zespou jest Daniel Kot. Nasi chopcy zadeklarowali, e w przyszym roku powalcz o zwycistwo! Zobaczymy! Ogromne gratulacje!


Wiosenny zawrt gowy
26.04.2016
W sobot uczniowie naszej szkoy z klasy II TD Dominik Janik, III TD Adrian Szostakiewicz oraz klasy IV TD Krzysztof Budynek i Mateusz Lipiski wraz z opiekunem Panem Marcinem Masowski, brali czynny udzia w pikniku rodzinnym Wiosenny Zawrt Gowy pt. Ptaszarnia, ktry odby si przy kaplicy w. Jerzego w Supsku.
Modzie z przygotowanych wczeniej elementw, ktre byy wycite w Centrum Ksztacenia Praktycznego konstruowaa budki lgowe. Do wsplnej pracy wczyy si dzieci, jak i osoby starsze. Budowanie maych domkw dla ptakw cieszyo si ogromnym zainteresowaniem. Kady kto zbi tak budk mg j zabra ze sob, aby powiesi u siebie w ogrodzie. Bya to doskonaa promocja naszej szkoy – zawodu technika technologii drewna, jak i te propagowanie pomocy dla ptakw poprzez wykonywanie budek lgowych.
Warsztaty w Muzeum Stutthof
26.04.2016
W pitek 15 kwietnia br. przedstawiciele klas pierwszych naszej szkoy uczestniczyli w warsztatach historycznych zorganizowanych w Muzeum Stutthof. Uczestnicy podzieleni na grupy opracowywali, na podstawie dostpnych materiaw, jeden z aspektw historii obozu Stutthof. Kada grupa w oparciu o pakiet otrzymanych dokumentw, w ktrym obok niedugiego tekstu historycznego, znajdoway si ilustracje, reprodukcje dokumentw oraz kilka relacji odnoszcych si do opracowywanego tematu (m.in. warunki ycia w obozie, praca i wyniszczenie, marsze mierci) przygotowaa plakat - z wykorzystaniem fotografii, rysunkw i tekstw wykonanych przez uczniw.
Uczestnicy mogli samodzielnie zwiedza muzeum i znajdujce si tam wystawy, fotografowa i analizowa eksponaty, co pozwolio przygotowa wypowiedzi na dyskusj podsumowujc. Istotnym elementem warsztatw byy samodzielnie wykonane fotografie, ktre nierzadko wzbogaciy zebrane przez uczestnikw informacje o now perspektyw.
Warsztaty, we wsppracy z Muzeum Stutthof, zorganizoway prof. Anna Sujecka i prof. Aleksandra Adler, wspiera je fotograficznie prof. Adam Mroczek.
STOP dopalaczom
26.04.2016
19 kwietnia w naszej bibliotece uczniowie klas pierwszych w ramach edukacji zdrowotnej odbyli warsztaty dotyczce akcji - "STOP DOPALACZOM". Dowiedzieli si o moliwych, zgubnych konsekwencjach ich zaywania takich jak wejcie w konflikt z prawem, choroby psychiczne, uszkodzenia neurologiczne a nawet mier! Dyskutowalimy rwnie o mitach i faktach zwizanych z dopalaczami, gdzie szuka pomocy oraz jak pomc i reagowa w przypadku podejrzenia o ich uycie. Akcj koordynowaa p. Katarzyna Koch a przeprowadzona zostaa przy wsppracy z nauczycielami supskiego "Medyka".
WallART zakoczony!
21.04.2016
Modzie Liceum Plastycznego naszej szkoy zakoczya swoje dzieo. Zmagania trway trzy dni i efekty s rewelacyjne. Malunek zdobi cian przedszkola cieszc dzieci i rodzicw.
Dzikujemy Pani Dyrektor przedszkola za przemie przyjcie uczniw, pyszne posiki i wsparcie duchowe.
Dzikujemy przedszkolakom za: „AAAAAAAAAAAAAA!!!” I: „ALE SUUUPER” - (bdzie nam tego brakowao)
Dzikuj modziey za wspania atmosfer pracy, umiejtno wspdziaania i twrczy zapa. Jestecie wspaniali!
Opiekun artystyczny: Kinga Zaborowska
II etap Konkursu o Ubezpieczeniach Spoecznych
20.04.2016
Z ogromn radoci informujemy, i nasza szkoa, reprezentowana przez Wiktori Marszaek (IV TF) oraz Sebastiana Czyplisa (IV TI) w II etapie Konkursu Wiedzy o Ubezpieczeniach Spoecznych pn."Warto wiedzie wicej o ubezpieczeniach spoecznych" zaja VI miejsce.
Blisko 900 uczniw z 290 szk z caego kraju rywalizowao w poniedziaek 14 marca w etapie wojewdzkim konkursu Warto wiedzie wicej o ubezpieczeniach spoecznych. Na 25 pyta wielokrotnego wyboru odpowiadaa modzie ze szk ponadgimnazjalnych. A mierzyli si z pytaniami z caego zakresu polskiego systemu zabezpieczenia spoecznego, poczwszy od zasikw rodzicielskich, przez chorobowe po system emerytalny i zasady rozlicze skadkowych.
W tegorocznej, drugiej ju edycji, konkursu wiedzy "Warto wiedzie wicej o ubezpieczeniach spoecznych" wystartowao a 19 tys. uczniw z 550 szk, tj. o ok. 8 tys. uczniw i ponad 220 szk wicej ni w pierwszej edycji. Fina ju 26 kwietnia w centrali ZUS w Warszawie.
W wojewdztwie pomorskim do II etapu zakwalifikowao si 20 szk ponadgimnazjalnych. Trzyosobowe druyny z 20 szk rywalizoway w Oddziale ZUS w Gdasku. Zwycizc II etapu w naszym wojewdztwie zostao X LO z Gdyni, ktrego reprezentanci zdobyli 22 punkty.
Nasza druyna sklasyfikowana na VI miejscu zdobya a 20 punktw na 25 moliwych! Naley jednak podkreli, i nasi zawodnicy do Gdaska pojechali w osabionym skadzie, poniewa trzecia osoba z druyny (Anna Klasa - III TF) w tym czasie bya na praktykach w Hiszpanii. Opiekunem i szkolnym koordynatorem konkursu bya Pani Jolanta Suchaska.
Uczniom, ktrzy godnie reprezentowali nasz szko skadamy serdeczne podzikowanie za zaangaowanie i wysiek woony w przygotowanie do konkursu.
Najlepszy w konkursie Diamentowa Pia
20.04.2016
W dniu 15 kwietnia 2016 r. w Bydgoszczy odby si IX Okrgowy Konkurs Stolarski Diamentowa Pia. W zmaganiach wzio udzia 21 osb, w tym czterech naszym uczniw z klas: II TD Karol Bk, III Si Konrad Kulesza i Szymon Rosoowski oraz z klasy III TD Patryk Stenka, ktry zaj I miejsce.
Celem konkursu byo zmotywowanie uczniw do osignicia mistrzostwa w zawodzie, zwikszenie rangi zawodw brany drzewnej, wyonienie najlepszego stolarza rejonu OKE
w Gdasku, integracja nauczycieli i modziey z szk drzewnych podlegajcych gdaskiej OKE, doskonalenie form i metod efektywniejszego przygotowania uczniw do zewntrznych egzaminw potwierdzajcych kwalifikacje w zawodzie.
Gratulujemy sukcesw i yczymy powodzenia w nastpnym konkursie stolarskim - Marcin Masowski i Mariusz Gorze.
WallArt - dzie drugi
20.04.2016
Zdjcia z malowania tramwaju na cianie w Przedszkolu Miejskim nr 19 w Supsku, przez grup uczniw z klasy liceum plastycznego.
Dzie Pamici Ofiar Zbrodni Katyskiej.
20.04.2016
Ciemny br-
Nogi grzzn w topniejcym niegu,
I soce wyzute z wiosennych promieni
Polskich mundurw przesuwa si sznur.
Ju i aska Boa nie przenika cieni. (…)

(…) I strza po strzale pod czaszk stumiony,
I twarze skrzepe zabjcw
Krew sczy si w mundur
Krew ciepa, wci ciepa (z wiersza Waldemara Kani „Mord”)


13 kwietnia 2016 r. obchodzilimy Dzie Pamici Ofiar Zbrodni Katyskiej w 76. rocznic Zbrodni Katyskiej i II masowej zsyki Polakw na Sybir. Na obchody rocznicowe zoyo si kilka przedsiwzi.
W auli naszej szkoy odbya si lekcja historii - Lekcja Pamici, w ktrej uczestniczyli wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni gocie.
W prezentacjach multimedialnych przypominano okolicznoci mordu prawie 15 tys. oficerw wojska, policjantw, funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza i suby wiziennej, w tym rezerwistw - lekarzy, prawnikw, nauczycieli i uczonych, czyli elity intelektualnej II Rzeczypospolitej - jecw przetrzymywanych od 1939 r. w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7 tys. cywilw, zamordowanych wiosn 1940 roku i pogrzebanych w zbiorowych mogiach w Lesie Katyskim, Piatichatkach i Miednoje, Bykowni i jeszcze nieodkrytych miejscach.
więcej >> >

Kolejne dziaania naszego Plastyka!
18.04.2016
W Przedszkolu Miejskim nr 19 „Supskiego Chopczyka” przy ulicy Norwida w Supsku powstaje WALLART wykonywany przez klas Liceum Plastycznego naszej szkoy na prob dyrektor przedszkola, Pani Mirosawy Mazurkiewicz.
Tematem jest tramwaj znajdujcy si przy ulicy Nowobramskiej, ktry jest bardzo charakterystyczny dla naszego miasta. Supsk ma swoj tradycj zwizan z tramwajami, ktre znikny z naszych ulic w 1959 roku.
Projekt nie tylko ma cieszy przedszkolakw, ale jest take wspania praktyk dla Plastykw, ktrzy nabieraj artystycznego szlifu…
Oby tak dalej! Trzymamy kciuki. Opiekunem artystycznym projektu jest p. Kinga Zaborowska
<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Nast�pne >>

Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014