Zaproszenie na spotkanie informacyjno-organizacyjne
02.11.2016
Zaproszenie na spotkanie informacyjno-organizacyjne dla uczniw - beneficjentw projektu "Szkoła rwnych szans" i ich rodzicw/opiekunw prawnych

Dnia 3 listopada 2016 r. o godz. 16.30 w Zespole Szkł Technicznych w Słupsku (biblioteka szkolna) odbędzie się spotkanie informacyjno-organizacyjne dla uczniw - beneficjentw projektu "Szkoła rwnych szans" i ich rodzicw/opiekunw prawnych. Więcej informacji tutaj.


Wielkie rzeczy...mają zazwyczaj małe początki
27.10.2016
Plastycy znw aktywni. Inspirowani myślą przewodnią przystąpili do kolejnego działania twrczego. To zadanie - wyzwanie. Mural szkolny. Dopingowani przez uczniw naszej szkoły pracowali w pocie czoła by wkrtce wszystkich zachwycić efektem.


Nie marnujmy jedzenia!!!!
25.10.2016
17-go padziernika wolontariusze z naszej szkoy, biorcy udzia w Zbirkach ywnoci, uczestniczyli w marszu organizowanym przez Bank ywnoci. Celem tej inicjatywy byo zwrcenie uwagi uczniw oraz mieszkacw miasta na problem marnotrawienia produktw spoywczych. Kolorowy pochd z transparentami zachcajcymi do racjonalnego gospodarowania ywnoci przeszed przez centrum miasta. Na zakoczenie uczestnicy wzili udzia w poczstunku.

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza
Marzena Gogol


Debata o problemie uchodcw
25.10.2016
W dniu 21 padziernika 2016 r. czonkowie Szkolnego Klubu Europejskiego uczestniczyli wraz z opiekunem pani Elbiet Sab w debacie na temat problemu migracyjnego w Europie, zorganizowanej przez klub europejski dziaajcy w Zespole Szk Mechanicznych i Logistycznych w Supsku. W czasie spotkania zaprezentowano wyniki ankiet przeprowadzonych wrd uczniw obu szk, z ktrych jednoznacznie wynikao, e zdecydowana wikszo modziey jest przeciwna przyjciu uchodcw do Polski. Jako gwn przyczyn takiego stanu uczestnicy debaty wskazali obaw o wyparcie kultury europejskiej przez kultur islamu, a take zagroenie naszego bezpieczestwa i brak odpowiednich rodkw finansowych na pomoc dla migrantw. Kontynuacj wsppracy pomidzy klubami obu szk bdzie kolejne spotkanie - tym razem w naszej szkole w dniu 7 listopada.
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
25.10.2016
Dnia 13 padziernika 2016 roku w naszej szkole odbya si uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana przez Samorzd Uczniowski. Podczas uroczystoci Pani Dyrektor Grayna Zienkiewicz wrczya certyfikaty ukoczenia praktyk zawodowych uczniom z klasy III TI, wyrnia uczniw, ktrzy otrzymali stypendia od pracodawcw, podzikowaa uczniom klasy III TFD za pomoc w odnowieniu jednej z sal lekcyjnych oraz pochwalia uczniw, ktrzy zaangaowani byli w realizacj projektu "Obud swoje eko." Pani Dyrektor docenia rwnie talent Eweliny Boguckiej, ktra odniosa sukces w programie telewizyjnym The Voice of Poland.
Tradycj naszej szkoy stao si przyznawanie przez uczniw nagrd nauczycielom tzw. Drzazg. Tym razem spoeczno uczniowska docenia nastpujce osoby:
p. Magorzata Krzywiska - Koniczuk - Nauczyciel Przyjaciel Ucznia
p. Daniel Kot - Nauczyciel Sportsmen
p. Lilianna Lipnicka - Nauczyciel Pasjonat i Super Belfer
p. Elbieta Saba - Nauczyciel z Klas.
Uczniowie docenili rwnie pracownikw obsugi i administracji, przyznajc tytu Sucy Pomoc Pracownik Obsugi p. Magorzacie Michniewicz.
Wiele radoci przyniosa zebranym scenka kabaretowa parodiujca lekcje wychowania fizycznego. W rol uczniw wcielili si nauczyciele, ktrzy okazali si bacznymi obserwatorami swoich wychowankw, za co otrzymali gromkie brawa.
W tym roku po raz pierwszy nauczyciele postanowili wybra spord wszystkich oddziaw Najsympatyczniejsz Klas. Zostaa ni klasa II TOR/D, ktra w nagrod otrzymaa sodycze oraz dzie wolny od zaj dydaktycznych z przeznaczeniem na wycieczk edukacyjn.
Akademi uwietnili swoimi wystpami wokalnymi Ewelina Bogucka, Nikola Stpie oraz p. Krzysztof Smoliski. Zdjcia wykonaa Wiktoria Gobiewska.
opiekunowie samorzdu
p. Jolanta Suchaska i p. Magorzata Krzywiska - Koniczuk
Supsk widziany Camer Obscura
17.10.2016
Modzi fotografowie z I TF w Baszcie Czarownic zapoznali si z najstarsz technik fotografii za pomoc kamery obscury. Wojtek Chrzstowski - autor wystawy "Supsk widziany Camer Obscur” zapozna modzie z t technik i zdradzi im par swoich technicznych pomysw na udane zdjcia. Teraz sami zaczn fotografowa za pomoc skonstruowanych przez siebie aparatw. Efekty wkrtce. fot. Krzysztof Tomasik
Medal "Zasuony dla Kultury Polskiej"
12.10.2016
Krzysztof Tomasik, nauczyciel fotografii w ZST oraz instruktor w pracowni obrazu Centrum Aktywnoci Twrczej Batyckiej Galerii Sztuki Wspczesnej, z okazji 40-lecia galerii zosta uhonorowany oznaczeniem "Za zasugi dla kultury polskiej". Takie odznaczenia osobom, ktre maj duy wkad w tworzenie kultury i sztuki nadaje minister kultury i dziedzictwa narodowego.
Najlepsi w zawodzie 2016
10.10.2016
Dnia 06 padziernika 2016 roku w Urzdzie Miasta Supska odbya si uroczysto wrczenia stypendiw "NAJLEPSI w ZAWODZIE". Stypendia dla technika technologii drewna ufundowaa Fabryka Mebli AJ w Redzikowie, natomiast dla technika obuwnika Gino Rossi S.A. w Supsku.
Wyrnieni uczniowie:

DAMIAN ZDZIECH ucze kl. 2 TD,
KAROL BK ucze kl. 3 TD,
PATRYK STENKA ucze kl. 4 TD,
ARKADIUSZ JURA ucze kl. 2 LP/TM/O.

Stypendia wrczyli przedstawiciele ww firm:
Pani Monika Czy przedstawiciel Fabryki Mebli AJ w Redzikowie, Pani Tamara Mak kierownik ds. Zarzdzania Zasobami Ludzkimi Gino Rossi S.A. w Supsku, Pani Aleksandra Wiczkowska asystentka biura Gino Rossi S.A w Supsku. Gratulacje uczniom Najlepszym w Zawodzie zoyy Pani Krystyny Danilecka-Wojewdzka Wiceprezydent Miasta Supska i Pani Beata Chrzanowska Przewodniczca Rady Miejskiej w Supsku.

NAGRODZONYM GRATULUJEMY I YCZYMY DALSZYCH SUKCESW !!!
Praktyki w dobrym stylu.
10.10.2016
Z przyjemnoci informujemy, e projekt pt: "Praktyki w dobrym stylu", opracowany przez nauczycieli naszej szkoy, Aleksandr Adler i Beat Je, zoony w ramach unijnego programu ERASMUS+ zosta zatwierdzony do realizacji. Zesp ekspertw bardzo wysoko oceni projekt pod wzgldem merytorycznym. Warto projektu wynosi 205 272,00 euro. Bdzie on realizowany w latach 2016-2018 przez Zespl Szk Technicznych w Supsku w partnerstwie z Europroyectos Erasmusplus S.L. w Hiszpanii oraz VITALIS Betreuungsgesellschaft fr Medellprojekte mbh w Niemczech.
W ramach projektu najlepsi uczniowie naszej szkoy, w kolejnych dwch latach, ksztaceni na kierunkach technik organizacji reklamy, technik przemysu mody, technik technologii drewna, fototechnik i technik informatyk, wyjad na 2 tygodniowe stae do Hiszpanii i Niemiec. W czasie praktyk uczniowie bd zdobywa szlify zawodowe, ale te zwiedza ciekawe miejsca w Andaluzji i Saksonii oraz poznawa kultur i zwyczaje kraju, w ktrym odbywa bd stae. Projekt jest w stu procentach finansowany ze rodkw unijnych i uczestnik nie ponosi adnych kosztw.
Wyjazdy uczniw zostan poprzedzone przygotowaniem jzykowym, pedagogiczno-zawodowym, a take kulturowym. Po powrocie modzie otrzyma certyfikaty uczestnictwa w zagranicznej praktyce w ramach programu Erasmus+, m.in. Europass Mobiolno, honorowane przez wszystkich pracodawcw europejskich.
Opiekunami projektu s Aleksandra Adler i Beata Je.
Zasady rekrutacji do projektu zostan opublikowane na stronie internetowej naszej szkoy w zakadce PROJEKTY.
Koordynator projektu
Aleksandra Adler
Krgle za nakrtki
04.10.2016
W dniu 28 wrzenia klasa II sfh wraz z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu Pani Marzen Gogol i wychowawc Panem Marcinem Masowskim witowali zwycistwo w zbirce nakrtek dla podopiecznych fundacji Nadzieja. W zeszym roku szkolnym 2015/2016 wczesna klasa I sfh zebraa rekordow ilo nakrtek i zdobya I miejsce.
Nagrod bya wsplna gra w krgle w Centrum Handlowym Jantar. Wszyscy doskonale si bawili. W tym roku szkolnym klasa II sfh rwnie podejmuje wyzwanie i zaczyna zbiera nakrtki.
<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Nast�pne >>

Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014