Międzynarodowe spotkanie projektowe w Kolonii
06.06.2017
W dniach 31 maja - 3 czerwca 2017r. p. Elżbieta Saba - koordynator projektu "Szkoła równych szans" oraz p. Anetta Bengier i p. Marcin Masłowski - opiekunowie grupy uczniowskiej uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu projektowym w Kolonii. Celem spotkania była wymiana uwag o dotychczasowym przebiegu projektu i sformułowanie wniosków dotyczących jego dalszej realizacji. W spotkaniu wzięły udział także p. Martina Salchow - wicedyrektor szkoły partnerskiej OSK Offene Schule Koln, kierownik projektu po stronie niemieckiej, oraz p. Dagmar Hausmann - nauczycielka OSK, opiekunka niemieckiej grupy uczniowskiej.

Program wizyty obejmował spotkanie z dyrektorem szkoły p. Hansem Flinkerbuschem oraz prezesem zarządu spółki OSK Offene Schule Koln gGmbH p. Andreasem L. G. Reimann, zwiedzanie szkoły i zapoznanie ze specyfiką jej pracy, szczególnie w odniesieniu do pracy z uczniami niepełnosprawnymi, hospitacje zajęć lekcyjnych, omówienie kwestii związanych z nauczaniem metodą projektu edukacyjnego oraz z nauczaniem projektowym, wymianę materiałów do pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W czasie spotkania dokonano również podsumowania krótkoterminowej wymiany w Słupsku oraz opracowano program wymiany w Kolonii. Ponadto nauczyciele z ZST zwiedzili Kolonię i Bonn.
II Wiosenny Turniej Siatkówki Dziewcząt
31.05.2017
27 maja w naszej szkole odbyła się sportowa impreza siatkarska - skierowana do młodzieży gimnazjalnej - II Wiosenny Turniej Siatkówki Dziewcząt o Puchar Dyrektora Drzewniaka. Startowało w niej 55 uczennic z Gimnazjów nr 2 i 4 ze Słupska, z Damnicy, Barcina, Dębnicy Kaszubskiej i Łubna. Gry rozgrywane były w 2 grupach. Ostateczną rywalizację wygrało gimnazjum z Barcina i zdobyło Puchar Dyrektora wręczony przez Panią Dyrektor Grażynę Zienkiewicz. Pozostałe miejsca zajęły:
- II - gimnazjum z Damnicy;
- III - gimnazjum z Dębnicy Kaszubskiej;
- IV - gimnazjum nr 2 ze Słupska;
- V - gimnazjum nr 4 ze Słupska;
- VI - gimnazjum z Łubna.
Wszystkie drużyny otrzymały w nagrodę piłki, upominki i słodki poczęstunek. Organizatorem z ramienia Drzewniaka była Katarzyna Koch, a sponsorami turnieju firmy AUTO-HAK oraz piekarnia Przyjaciel Piekarz, którym organizator bardzo dziękuję za wspieranie sportu szkolnego. Bardzo dziękuję i do zobaczenia za rok.
Podsumowanie Konkursu JA
29.05.2017II Słupskie Potyczki Matematyczne
29.05.2017
25 maja uczniowie naszej szkoły, pod opieką Pani Hanny Puppel oraz Pani Jolanty Suchańskiej udali się do I Liceum Ogólnokształcącego, gdzie wzięli udział w II Słupskich Potyczkach Matematycznych, które zostały zorganizowane przez I LO w Słupsku oraz Instytut Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie:

1. Weronika Kozak (I TF)
2. Katarzyna Baran (II TF)
3. Roksana Kleban (II TF)
4. Krystian Ostrowski (I TI)
5. Marcel Starzecki (I TI)
6. Karol Bartnicki (II TF)
7. Jakub Bernacki (II TI)
8. Bartłomiej Pikuła (II TI)
9. Konrad Tomalski (II TI)

Uczniowie wzięli udział w pięciu konkurencjach, z których punktacja stanowiła klasyfikację ogólną drużyny. Organizatorzy przygotowali następujące konkurencje:
- "Jeden z dziesięciu"
- "Kula"
- "Lingwistyka Matematyczna"
- "Kalambury matematyczne"
- "Matematyka dla każdego".

Nasi uczniowie wiedli prym w konkurencjach grupowych. W "Kuli" byliśmy bezkonkurencyjni ponieważ nasi uczniowie wykonali największy model kuli (średnica 80 cm), w "Kalamburach matematycznych" oraz "Matematyce dla każdego" sklasyfikowano naszą drużynę na 3 miejscu. W konkurencji - Matematyka dla każdego - wyprzedzili nas uczniowie I LO i II LO, co oznacza, że byliśmy najlepszą drużyną wśród szkół technicznych.
Po podliczeniu punktów ze wszystkich konkurencji ZST zajął V miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Biorąc pod uwagę Technika zajęliśmy III miejsce.
Giphy vol. 2
29.05.2017
Druga część giphów, które powstały podczas Maratonu 24.


Praktyki zawodowe w Niemczech
29.05.2017
Początki pobytu informatyków w Niemczech to poznawanie Lipska oraz firmy, w której odbywają się praktyki zawodowe uczniów Drzewniaka.
Wcześniej stażyści zapoznali się ze Schkeuditz, miastem oddalonym od Lipska o ok. 16 km, w którym znajduje się baza noclegowo-rekreacyjna naszych uczniów.
Poznawanie topografii miasta, połączeń komunikacyjnych i najciekawszych miejsc Lipska to atrakcje, których nie mogło zabraknąć, albowiem jest to jedno z piękniejszych i bardzo dynamicznie rozwijających się miast niemieckich, a praktykanci samodzielnie przemieszczają pomiędzy Schkeuditz a Lipskiem oraz na jego terenie.
Zwiedzanie Lipska, to przede wszystkim doskonała lekcja historii Niemiec po II wojnie światowej, ale też poznawanie wspaniałej kultury Europy. Jan Sebastian Bach, Johann Goethe, czy Feliks Mendelson to kamienie milowe w kształtowaniu tożsamości europejskiej, jedności wspólnoty i wartości unijnych.
"PRAKTYKI W DOBRYM STYLU" w Niemczech
29.05.2017
Po praktykach w Hiszpanii przyszedł czas na wyjazd grupy 20 uczniów z klas informatycznych ZST w Słupsku na praktyki zawodowe do Niemiec.
Uczniowie kształcący się w zakresie informatyki 14 maja, skoro świt, wyruszyli w podróż do Schkeuditz koło Lipska w Saksonii, by tam szlifować swoje umiejętności, zdobywać wiedzę i poznawać realia niemieckich form pracy.
Jest to ostatnia grupa stażystów, która w tym roku szkolnym będzie miała możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na stażach zagranicznych dzięki udziałowi w projekcie naszej szkoły "Praktyki w dobrym stylu" realizowanemu w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Kolejne grupy wyruszą w roku przyszłym.
Wyniki konkursu JA.
25.05.2017
Konkurs Ja rozwiązany. Jury, oceniało prace nadesłane na Konkurs JA, a wyniki w poszczególnych kategoriach zostały przedstawione w poniższym protokole.
LAUREATOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Kliknij tutaj, aby pobrać protokół
Spotkanie organizacyjne
25.05.2017
10 maja 2017 roku zorganizowane zostało spotkanie organizacyjno - informacyjne dotyczące wyjazdu na praktyki zawodowe do Niemiec trzeciej grupy beneficjentów projektu realizowanego przez naszą szkołę w ramach programu ERASMUS+ - "Praktyki w dobrym stylu".
Tym razem w Lipsku praktyki zawodowe odbędą uczniowie klasy II Ti oraz III Ti.
Dwudziestu uczestników projektu w niedzielę 14 maja, we wczesnych godzinach porannych, wyruszy do Saksonii celem zdobycia doświadczeń i umiejętności zawodowych dotyczących sieci komputerowych. Ich praktyki potrwają do 27 maja.
Celem spotkania było przekazanie informacji dotyczących realizowanego projektu, zasad, dokumentacji, regulaminów i przywilejów związanych z zagranicznymi stażami naszych uczniów.Koordynator projektu
Aleksandra Adler


II Wiosenny Turniej Siatkówki
25.05.2017
W sobotę 27 maja, na hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych, odbędzie się II Wiosenny Turniej Siatkówki Dziewcząt szkół gimnazjalnych o Puchar Dyrektora Drzewniaka. W godzinach od 10 do 16 na boisku zmierzą się zespoły z gimnazjów, nr 2 i nr 4 ze Słupska oraz z: Łubnia, Barcina, Damnicy i Dębnicy Kaszubskiej. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody, upominki i poczęstunek.
Serdecznie zapraszamy sympatyków siatkówki oraz wszystkich, którzy chcieliby pokibicować zawodniczkom do odwiedzenia naszej szkoły w sobotę.
<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Nast�pne >>

Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014