Projekt - "Zaprojektuj swoją przyszłość"


Date: 27 czerwca 2013 r.

Podstawowe informacje o projekcie
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Realizator: Miasto Słupsk/Zespół Szkół Technicznych
Tytuł projektu: „Zaprojektuj swoja przyszłość”
Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Kwota dofinansowania: 254 938,80 zł
Czas trwania: 01.06.2013-31.07.2014
Liczba beneficjentów: 32 osoby
Cel główny projektu: Podniesienie jakości procesu kształcenia w technikum technologii odzieży dla 32 uczniów (28 uczennic i 4 uczniów)
Koordynatorka projektu: Małgorzata Krzywińska -Koniczuk
Pracownik ds. promocji, ewaluacji i monitoringu: Anna Drojman
Specjalista – język angielski zawodowy: Katarzyna Chojnowska
Specjalista – e-matematyka: Grażyna Zienkiewicz
Doradca zawodowy: Alina Bacic-Saliszewska

Date: 6 września 2013 r.

Od czerwca 2013 roku w naszej szkole trwa realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego uczniów Technikum Technologii Odzieży. Od września wszystkich uczniów tych klas zapraszamy na zajęcia z języka angielskiego zawodowego dla stylistów odzieży, zajęcia wyrównawcze z e-matematyki oraz na konsultacje z doradcą zawodowym. Zajęcia będą odbywać się w dogodnym dla uczniów czasie, a dokładny harmonogram spotkań zostanie umieszczony na stronie szkoły za kilka dni. W sprawie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką projektu p. Małgorzatą Krzywińską-Koniczuk.


Date: 10 września 2013 r.

Poniżej zamieszczony został harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu „Zaprojektuj swoja przyszłość” do końca 2013 r. Zajęcia z języka angielskiego zawodowego w obu grupach będzie prowadziła p. Katarzyna Chojnowska, z e-matematyki p. Grażyna Zienkiewicz, konsultacje z doradztwa zawodowego p. Alina Bacic-Saliszewska.

Grupa 1
* język angielski zawodowy: 16.09; 23.09; 30.09; 07.10; 21.10; 28.10; 04.11; 18.11; 25.11; 02.12;09.12; 16.12;
* e-matematyka: 18.09; 20.09;25.09; 09.10; 11.10; 16.10; 18.10;23.10; 25.10; 30.10; 06.11; 08.11;13.11; 15.11; 20.11; 22.11; 27.11;29.11; 04.12; 06.12; 11.12; 13.12; 18.12; 20.12

Grupa 2:
* język angielski zawodowy: 16.09; 23.09; 30.09; 07.10; 21.10; 28.10; 04.11; 18.11; 25.11; 02.12;09.12; 16.12
* e-matematyka: 17.09; 24.09; 08.10; 15.10; 22.10; 29.10; 05.11; 12.11; 19.11; 26.11; 03.12; 10.12

Konsultacje z doradcą zawodowym:
poniedziałek: 15.00 – 16.30
środa: 15.00 - 17.30

Date: 28 listopad 2013 r.

Rada Szkoleniowa

Dnia 27 listopada 2013 roku, w ramach realizacji projektu „Zaprojektuj swoją przyszłość”, w Zespole Szkół Technicznych odbyła się rada szkoleniowa dla na temat „Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Szkolenie poprowadziła pani Agnieszka Biernacka – trenerka kadr. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć jest jednym z podstawowych zadań realizowanych w projekcie, który zakłada eliminowanie w nauczaniu zawodowym stereotypu płci.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkich zainteresowanych tą problematyką zachęcamy do lektury dodatkowych materiałów. Więcej informacji na temat sposobu przygotowania i realizacji projektów pod kątem zasady równości szans płci w kontekście różnego typu wsparcia, można znaleĽć w poniższych publikacjach:
Poradnik Zasada równości szans płci w projektach POKL
http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Poradnikaktualizacja2010.pdf
FAQ- odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. zasady równości szans płci
http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/zasada_rownosci_szans_kobiety_i_ mezczyzny_w_POKL_0210.pdf
Przegląd inspirujących pomysłów na włączanie perspektywy równości szans płci w ramach Projektów EFS
http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Documents/podrecznik_gender_POKL.pdf
Co warto wiedzieć o politykach horyzontalnych?
http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/horyzont.pdf
Główne trudności Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci we wnioskach o dofinansowanie PO KL, opr. Firma Ingafor Sp.z o.o.Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014