Projekt - "Uczymy się zawodu za granicą"
Date: 1 września 2013 r.

"Uczymy się zawodu za granicą"

Z dniem 1 września 2013 r. w Zespole Szkół Technicznych rozpoczęła się realizacja projektu „Uczymy się zawodu za granicą” . Jest to działanie skierowane bezpośrednio do uczniów II klasy Technikum Informatycznego. Projekt został napisany w odpowiedzi na konkurs organizowany w ramach programu LEONARDO DA VINCI IVT (praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się), uzyskał wysoką ocenę i dofinansowanie w ramach projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących się zawodowo" z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota dofinansowania to 30 304 Euro. ¦rodki te przeznaczone są na organizację 3-tygodniowej praktyki zawodowej dla grupy 15 uczniów na terenie Niemiec (Schkeuditz – 15 km od Lipska). Pokrywają one w całości koszty pobytu (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka na terenie Nieniec), przejazdu, ubezpieczenia oraz koszt przygotowania pedagogiczno-kulturowego w kraju i za granicą (m. in. kurs j. niemieckiego zawodowego, wycieczki do Lipska, Drezna i Berlina). Zgodnie z założeniem w praktyce zawodowej będzie brać udział 15 uczniów wyłonionych podczas rekrutacji przez Komisję Rekrutacyjną na czele z Dyrektorem ZST p. Bogdanem Musznickim.

Poniżej można pobrać następujące dokumenty:
Podstawowe informacje na temat projektu
Regulamin rekrutacji
Lista zakwalifikowanych


Date: 16 września 2013 r.

Rozeznanie rynku
Spotkanie z rodzicami


Date: 30 września 2013 r.

WARSZTATY ZARZĄDZANIA STRESEM

W ramach projektu "Uczymy się zawodu za granicą" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 30 września 2013r.o godzinie 12.30 odbędą się warsztaty "Jak pokonać stres i zaadoptować się do nowej sytuacji?". Warsztaty poprowadzi pani pedagoga Marzena Pietruk-Żytkowska.Obecność na warsztatach obowiązkowa.
Koordynator projektu: Anna Drojman


Date: 1 października 2013 r.

SZKOLENIE

Dnia 1 października 2013 roku w ramach projektu "Uczymy się zawodu za granicą" odbędzie się szkolenie na temat" Zasad odbywania praktyki zawodowej" oraz "Instruktaż wypełniania Dziennika praktyki zawodowej" . Warsztaty prowadzi przez Kierownika szkolenia praktycznego pani Dorota Kalota. Podczas spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z instrukcją wypełniania Dziennika praktyki zawodowej. Dodatkowo podczas spotkania przypomniane zostałną zasady odbywania praktyki oraz jej regulamin. Obecność obowiązkowa.

Przydatne linki

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Progrma Kapitał Ludzki


Date: 12 grudnia 2013 r.

W dniach od 7 do 25 października grupa 15 uczniów klasy 2 Ti miała możliwość odbycia praktyk zawodowych w miejscowości Leipzig (Lipsk) w Niemczech w ramach programu LEONARDO DA VINCI (praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się). Przez trzy tygodnie mieliśmy możliwość poznać najnowsze technologie dotyczące tworzenia okablowania strukturalnego dla sieci rozległych, administrowania systemem Windows 7 oraz tworzenia sieci ethernetowych. Poza nauką, była to również okazja do tego, aby pozwiedzać takie miasta jak Lepzig, Berlin, Drezno. Cały ten wyjazd był dobrą okazją do tego, aby zapoznać się z najnowszymi technologiami oraz zobaczyć jak żyją ludzie za sąsiednią granicą.


Date: 14 stycznia 2014 r.

Dobiega końca realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Uczymy się zawodu za granicą”. W tym czasie 15 uczniów II klasy Technikum Informatycznego odbyło 3-tygodniowy staż w Niemczech. W tej chwili prowadzona jest certyfikacja zdobytych przez beneficjentów kwalifikacji. Każdy uczestnik stażu otrzymał kilka dokumentów potwierdzających zarówno odbycie stażu jak i nabyte umiejętności: Certyfikat potwierdzający udział w praktyce i jej program, Europass Mobilność - dokument wydany przez Krajowe Centrum Europass określający zakres czynności i zadań wykonanych przez uczniów podczas stażu zagranicznego, Certyfikat wystawiony przez Centrum Szkoleń i doradztwa Zawodowego Robotron w Lipsku (tu odbywała się praktyka) oraz Zaświadczenie dokumentujące 3-tygodniowy pobyt w Niemczech wystawiony przez instytucje przyjmującą Vitalis. Poniżej można zobaczyć przykładowe dokumenty.

Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014