:: Drzewniak :: Konkurs na najlepszego sportowca szkoły.


Dyrekcja naszej szkoły wraz z nauczycielami wychowania fizycznego serdecznie zaprasza uczniów do udziału w I KONKURSIE NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA SZKOŁY w roku szkolnym 2012/2013. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu na koniec roku szkolnego. Kandydatury należy zgłaszać do nauczycieli wychowania fizycznego (dziewczęta - do profesor Katarzyny Koch-Gadowskiej, a chłopców do prof. Daniela Kot). O ostatecznym miejscu kandydata(ki) zadecyduje reprezentowanie szkoły i suma punktów zdobytych w międzyszkolnych zawodach sportowych SOM w poszczególnych konkurencjach oraz punkty za udział w SKS-ach, zawodach i sportowych pokazach szkolnych. Poniżej przedstawiamy szczegółowy regulamin konkursu oraz kandydatury uczniów z poszczególnych klas. Lista kandydatów jest listą otwartą zapraszamy uczniów do udziału.

Regulamin konkursu na sportowca (.pdf)

Klasyfikacja dziewcząt


Klasyfikacja chłopcyProjekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014