Projekt - "Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku"
Data: 21 grudnia 2017 r.

W związku z realizacją projektu "Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku" zamieszczamy informację o zapytaniu o ceną, dotyczącej wykonania zamówień publicznych. Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij tutaj


Data: 3 stycznia 2017 r.

Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru

Od 01 września 2016 r. do grudnia 2021 r. w szkole realizowany jest projekt "Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku", który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół w Mieście Słupsk jak i również zwiększenie szans uczniów na odniesienie sukcesu na rynku pracy, dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów rynku pracy, zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi.

W ramach projektu realizowane będą kursy i staże zawodowe dla uczniów, laboratoria w wyższych uczelniach oraz studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli. W projekcie mogą wziąć udział uczennice i uczniowie z klas Technik Organizacji Reklamy oraz Technik Przemysłu Mody.

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w projekcie. Więcej informacji można zasięgnąć u Pana prof. Tomasza Kadylak lub pod adresem e-mail: tomasz.kadylak[at]drzewniak.slupsk.pl

Poniżej dokumenty rekrutacyjne:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


Date: 12 czaerwca 2017 r.

Od 01 września 2016 r. do grudnia 2021 r. w Szkole realizowany jest projekt "Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku", który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół w mieście Słupsk jak i również zwiększenie szans uczniów na odniesienie sukcesu na rynku pracy, dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów rynku pracy, zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi.

W ramach projektu realizowane będą kursy i staże zawodowe dla uczniów, laboratoria w wyższych uczelniach oraz studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli. W projekcie mogą wziąć udział uczennice i uczniowie z klas technik organizacji reklamy, technik przemysłu mody oraz technik obuwnik.

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w projekcie. Więcej informacji można zasięgnąć u Pana prof. Tomasza Kadylak lub pod adresem e-mail: tomasz.kadylak[at]drzewniak.slupsk.pl


Regulamin rekrutacji
Regulamin stażu technik organizacji reklamy
Regulamin stażu technik przemysłu modyProjekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014