Projekt - "Młody kreatywny"


Od sierpnia 2013 r. do grudnia 2014 r. w Szkole realizowany jest projekt "Młody Kreatywny" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 50 uczniów i 16 uczennic klas Technik Informatyk i Technik Organizacji Reklamy poprzez zorganizowanie bezpłatnych zajęć z grafiki komputerowej, tworzenie stron internetowych, przedsiębiorczości oraz współpracą z przedsiębiorstwami i z Urzędem Pracy.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie. Więcej informacji można zasięgnąć u pana Tomasza Kadylaka lub pod adresem e-mail

Poniżej można pobrać następujące dokumenty:
Deklaracja uczestnictwa
Formularz rekrutacyjny
Oswiadczenie uczestnika


Date: 22 pazdziernika 2013 r.

Zapraszamy do składania ofert w ramach projektu "Młody kreatywny" Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.

Kliknij tutaj, aby pobrać szczegóły.


Date: 6 listopada 2013 r.

Zapytanie cenowe dotyczące testów początkowych


Date: 11 listopada 2013 r.


Poniżej znajduje się lista uczestników projektu "Młody Kreatywny" z podziałem na grupy.
Kliknij tutaj, aby pobrać plik.


Date: 26 listopada 2013 r.

Zapytanie cenowe dotyczące oprogramowania


Date: 27 listopada 2013 r.

Zapytanie cenowe dotyczące sprzętu


Date: 2 grudnia 2013 r.

Zajęcia w ramach projektu "Młody kreatywny" rozpoczęły się od listopada 2013 r. i będą trwały do grudnia 2014 r. W ramach projektu objęte są klasy Technik Informatyk oraz Technik Organizacji Reklamy do końca grudnia zrealizowano 40 godzin z Przedsiębiorczości, oraz po 60 godzin z Tworzenia Stron Internetowych i Grafiki Komputerowej.
Beneficjentów ostatecznych podzielono na pięć grupy od 12 do 15 w każdej grupie. Harmonogram spotkań każdej grupy zaplanowano po zajęciach obowiązkowych uczniów tak by nie kolidowało to z obowiązkowym planem lekcji oraz był łatwy dostęp do nauki, dla uczniów i uczennic dojeżdżających.
W ramach projektu dokonano zakupów: Plotera szerokoformatowego, programowania graficznego Corel Draw GS X6 Classroom i Adobe Photoshop oraz rzutnika multimedialnego.
Podpisano porozumienie ze Słupską Izbą Przemysłowo Handlową oraz Centrum Edukacyjne "TECHNIK" w celu zwiększenia umiejętności i wiedzy 66 uczniów/uczennic z zakresu Tworzenia Stron Internetowych oraz Grafiki Komputerowej. Szkoła jest w trakcie podpisania porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku mającym na celu zwiększenie umiejętności, wiedzy i predyspozycji uczniów do określonego rodzaju pracy. W ramach projektu zaplanowano również wykłady z Przedsiębiorcami z którymi, będzie można porozmawiać na temat prowadzenia działalności gospodarczej.


Date: 12 stycznia 2014 r.

Zdjęcia z zajęć odbywających się w ramach projektu "Młody Kreatywny"

Człowiek Najlepsza Inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Date: 12 marca 2014 r.

Zapytanie cenowe dotyczące testów końcowych


Date: 09 kwietnia 2014 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenie zajęć - grafika komputerowa - w ramach projektu "Młody Kreatywny"


Date: 30 kwietnia 2014 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenie zajęć - grafika komputerowa - w ramach projektu "Młody Kreatywny"


Date: 11 czerwiec 2014 r.

Wyjście uczniów do Powiatowego Urzędu Pracy w celu zwiększenia wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, znalezienia pracy oraz predyspozycji do określonego rodzaju pracy.
Date: 30 wrzesień 2014 r.

Certifikaty, które otrzymają uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach projektu

Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014