Projekt Polsko-Litewski "Obudź swoje EKO"
Date: 10.10.2016

W dniach 19.09-24.09.2016 r. młodzież naszej szkoły wraz z grupą uczniów z Litwy brała aktywny udział w projekcie "Obudź swoje EKO?" sfinansowanym przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży z dotacji MEN. Projekt ma celu promowania edukacji ekologicznej i budowy dialogu międzykulturowego. W ramach projektu uczniowie pod opieką naszych nauczycieli brali udział w warsztatach edukacyjnych:

  1. Warsztaty dotyczące tworzenia reklamy
  2. Warsztaty fotograficzne
  3. Warsztaty recyclingowe
  4. Warsztaty kulinarne (wypieki chleba na zakwasie, pieczenie pizzy i przyrządzenie deserów
  5. Lekcjach proekologicznych w Oczyszczalni Ścieków i w Stacji Ujęcia Wody.

W pierwszym dniu realizacji projektu młodzież spotkała się z władzami miasta, z Prezydentem Miasta Słupsk p. Robertem Biedroniem, podziwiała nasze miasto z wieży widokowej. Spędzaniu wolnego czasu sprzyjało wspólne śpiewanie utworów muzycznych w języku polskim , litewskim i angielskim pod czujnym uchem DJ p. Krzysztofa Smolińskiego. A sportowa rywalizacje zapewniła rozrywka na kręglach. Młodzież miała możliwość podziwiać piękne widoki morskie w Ustce oraz uczestniczyć w codziennych grach integracyjnych przygotowanych przez obie strony projektu. Dobrej zabawie sprzyjały tradycyjne przekąski polskie i litewskie. Zwieńczenie projektu było stworzenie wystawy fotograficzne pt. "Obudź swoje EKO", która odbyła się 23.09.2016 r. przy ul. Wojska Polskiego ( na deptaku) oraz druga część wystawy została zaprezentowana w 24.09.2016 r. Zespole Szkół Technicznych. W tym dniu grupa litewska po długich pożegnaniach wyjechała do domu, twierdząc, że jedyną wadą projektu jest fakt, że muszą wracać do domu tak szybko. A więc- dziękujemy za zaangażowanie, nieprzespane nocy, negocjacje, niezgody i kompromisy, nowe znajomości, nowe przeżycia , uśmiechy i czekamy na następną wizytę oraz kolejne doświadczenie!


Date: 27.09.2016

Poniższy filmik pokazuje jak młodzież bawiła się podczas wymiany


Date: 22.09.2016

Poznajmy się. Poniższe filmy przedstawiaja uczestników projektu "Obudź swoje EKO".
Date: 08.06.2016

W dniach 6.06-7.06.2016r. w Zespole Szkół Technicznych odbyła się wizyta przygotowawcza w ramach projektu "Obudź swoje EKO", sfinansowanego przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.

19 września rozpoczynają się wspólne warsztaty dwóch dziesięcioosobowych grup młodzieżowych z Litwy i Polski. Wezmą w nich udział uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku oraz uczniowie z Wilna. Tematem projektu jest obudzenie świadomości młodych ludzi dotyczącej walorów ekologicznej żywności, potrzeby dbania o środowisko, własne zdrowie i życia w zgodzie z naturą, jak również budowanie dialogu międzykulturowego, niwelowanie stereotypów i uprzedzeń.

W wizycie przygotowawczej wzięli udział przedstawicieli litewskiej grupy - opiekun p. Natalija Maciuleviciene, koordynator młodzieżowy Justina M. oraz przedstawiciele polskiej grupy - opiekun p. Rafał Szamocki, zespół młodzieżowy wraz z koordynatorem projektu p. Oleną Moroń.

Przedstawiciele obu grup wraz z Dyrektorem szkoły spotkali się z Prezydentem Słupska p. Robertem Biedroniem, Zastępcą Prezydenta Miasta p. Krystyną Danielecką-Wojewódzką, Dyrektorem Wydziału Edukacji p. Anną Sadlak w celu omówienia ważnych kwestii dotyczących realizacji projektu, priorytetem którego jest promowanie zainteresowań młodzieży edukacja ekologiczną.

Następnie zwiedzili Ustkę, spacerowali po molo i podziwiali nadmorskie krajobrazy. Odwiedzili miejsce wrześniowych warsztatów kulinarnych i bursę szkolną, która będzie miejscem zakwaterowania uczestników projektu. Dobra atmosfera towarzysząca podczas spaceru słupskimi ulicami sprzyjała dopracowaniu szczegółów dotyczących realizacji projektu. Obie grupy są pełni optymizmu i zapału do warsztatów wrześniowych.

Podsumowaniem wspólnych polsko-litewskich działań będzie wystawa fotograficzna zorganizowana przez młodych uczestników projektu.

Date: 26.03.2016

24 marca 2016 roku zostały ogłoszone przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wyniki konkursu projektów w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Nasz pomysł uzyskał akceptację komisji konkursowej i otrzymał dofinansowanie, dzięki któremu we wrześniu 2016 roku będziemy mogli przeprowadzić międzynarodowe warsztaty, których głównym celem będzie promowanie polsko-litewskiego dialogu międzykulturowego. To już kolejny, po projektach dotyczących praktyk zawodowych w Niemczech i Hiszpanii, międzynarodowy wniosek, który uzyskał akceptację ekspertów i co za tym idzie wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły, dając uczniom możliwość realizacji swoich pasji i pomysłów również w wymiarze europejskim. Pomysłodawczynią projektu i jego koordynatorką jest p. Olena Moroń.Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014