Dyrekcja szkoły


Dyrektor szkoły mgr Grażyna Zienkiewicz

Dyrektor Szkoły
mgr Grażyna ZienkiewiczWicedyrektor
mgr Izabela Mroczkowska-BujakWicedyrektor
mgr Beata KumorowskaProjekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014