Projekt - "Informatyka bez granic"


Date: 19 wrzesien 2015 r.

Dnia 16 września 2015 roku Komisja Rekrutacyjna ogłosiła listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie Informatyka bez granic na rok szkolny 2015/2016 oraz listę osób rezerwowych. Wyboru beneficjentów projektu dokonano zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie. Wszyscy uczniowie klasy drugiej technikum informatycznego musieli wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej (zdjęcia poniżej) i napisać test z języka niemieckiego ogólnego z elementami języka zawodowego. Komisja brała pod uwagę również oceny z przedmiotów zawodowych oraz ocenę z zachowania jaka uczniowie otrzymali na koniec klasy pierwszej. Wszystkim, którzy pozytywnie przeszli proces rekrutacji gratulujemy.


Date: 8 marca 2015 r.

W niedzielę 10 maja, w ramach projektu „Informatyka bez granic”, 20 uczniów drugiej klasy technikum informatycznego wyjeżdża do Niemiec na 2-tygodniowe praktyki zawodowe dotyczące montażu i obsługi sieci informatycznych. Oprócz zajęć praktycznych uczniowie będą poznawać kulturę i historię Saksonii oraz pojadą na dwa dni do Berlina. Wyjazd na praktyki został poprzedzony 50-godzinnym kursem języka niemieckiego zawodowego, warsztatami z doradztwa zawodowego, odbyło się również spotkanie opiekunów projektu z rodzicami i młodzieżą. Wszystkie działania w projekcie zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.Date: 23 listopada 2014 r.

Po zakończeniu rekrutacji do projektu „Informatyka bez granic” 20 najlepszych uczniów II klasy technikum informatycznego rozpoczęło 50-godzinny kurs języka niemieckiego zawodowego, który ma im pomóc w odbyciu 2-tygodniowej praktyki w Centrum „Robotron” w Lipsku. Uczniowie poszerzają swoje umiejętności komunikacji w języku niemieckim, uczą się słownictwa branżowego i gramatyki. Zajęcia prowadzą p. Elżbieta Saba i p. Jacek Jaśkiewicz. Zdjęcia z przykładowej lekcji prezentujemy poniżej.


Date: 21 października 2014 r.

Do pobrania następujące dokumenty dotyczące projektu "Informatyka bez granic":
Regulamin udziału w projekcie
Lista osób zakwalifikowanych i rezerwowowych


Date: 6 października 2014 r.

1 października 2014 roku rozpoczęła się w naszej szkole realizacja, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, projektu Informatyka bez granic. Przez kolejne dwa lata uczniowie naszej szkoły będą odbywać praktyki zawodowe poza granicami kraju. W tym roku szkolnym na dwutygodniową praktykę zawodową w Centrum Szkolenia i Doradztwa Zawodowego "Robotron" w Lipsku (Niemcy) wyjedzie 20 uczniów klasy II Ti, a w przyszłym kolejne 20 osób z obecnej klasy I Ti. Wyjazdy na staże będą poprzedzone przygotowaniem kulturowym, językowym i pedagogicznym uczestników realizowanym na terenie szkoły. Oprócz stażu, w Niemczech będzie czekało na nich wiele atrakcji: wycieczki do Lipska, Berlina, muzea, zoo, zajęcia sportowe i spotkania integracyjne z młodzieżą z całej Europy. Udział w projekcie jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego łączny koszt to: 64 144,00 Euro.
Koordynatorką projektu jest p. Anna Drojman. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące realizowanych zadań będą zamieszczane na stronie szkoły w zakładce PROJEKTY. W chwili obecnej można już pobrać Regulamin rekrutacji, oraz sprawdzić harmonogram rekrutacji:

01.10.2014 - ogłoszenie regulaminu rekrutacji
02-03.10.2014 - weryfikacja ocen z klasy pierwszej
07.10.2014 - test z języka niemieckiego
07.10.2014 - rozmowa kwalifikacyjna
10.10.2014 - posiedzenie komisji rekrutacyjnej
13.10.2014 - ogłoszenie listy zakwalifikowanych i listy rezerwowej


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014