Archiwum 2016-2017


Wakacje w Carlisle

Od 29 lipca do 5 sierpnia 2016 r. grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w Międzynarodowej Wymianie Młodzieży, która w tym roku miała miejsce w Carlisle w Anglii.
Uczestnicy wymiany mieli okazję nie tylko szlifować swoje umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego i niemieckiego, ale również aktywnie spędzić czas podczas wykonywania wspólnych zadań, takich jak przygotowanie narodowych potraw, zejście górskimi strumieniami, przeprawa kajakowa czy przygotowanie projektu zorganizowania masowej imprezy kulturalnej.
Humory dopisywały wszystkim uczestnikom, którzy już nie mog± doczekać się przyszłorocznego spotkania młodzieży we Flensburgu. Liderkami polskiej grupy były prof. Anna Dadura oraz prof. Kinga Kobzdej-Ptak.Ewelina Bogucka w The Voice of Poland

Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły dostała się do kolejnej części programu The Voice of Poland. Gratulujemy i czekamy na więcej.Poniżej link do video z występu Eweliny:
http://voice.tvp.pl/26743290/ewelina-bogucka-takiego-chlopaka


Projekt "Szkoła równych szans"

W dniu 3 sierpnia 2016 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach sektora edukacji szkolnej akcji 2 partnerstw strategicznych wspieraj±cych wymianę dobrych praktyk w roku 2016. Wniosek projektu "Szkoła równych szans" autorstwa pani Elżbiety Saby uzyskał 98,5/100 pkt i tym samym został zatwierdzony do realizacji.
Realizacja projektu zostanie współfinansowana ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus +, a kwota dofinansowania wynosi 29 950,00 euro.

Projekt "Szkoła równych szans" przewiduje współpracę naszej szkoły z Offene Schule Köln w Kolonii na rzecz wymiany dobrych praktyk w zakresie edukacji wł±czaj±cej. Uczestnikami projektu będ± nauczyciele i specjaliści pracuj±cy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniowie uczęszczaj±cy do klas integracyjnych. Ł±cznie w projekcie weźmie udział 20 nauczycieli z naszej szkoły, 8 nauczycieli ze szkoły niemieckiej oraz 20 uczniów (po 10 osób z każdej szkoły).

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności kształcenia integracyjnego, rozwijanie kompetencji społecznych, międzykulturowych, językowych i informatycznych uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie wiedzy zawodowej nauczycieli pracuj±cych w klasach integracyjnych i wzbogacenie ich warsztatu pracy o nowe pomoce, metody i narzędzia dydaktyczne.
Osi±gnięciu celu projektu ma służyć organizacja różnorodnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Poza tym odbęd± się dwie wymiany uczniowskie, w czasie których zostan± zrealizowane projekty edukacyjne o tematyce ekologicznej: w Słupsku (w kwietniu 2017 r.) projekt "Naturalne i odzyskane zasoby", w Kolonii (we wrześniu 2017 r.) projekt "Zdrowa żywność - od produkcji do konsumpcji". Udział w wymianach będzie poprzedzony zajęciami z przygotowania kulturowego, pedagogicznego i merytorycznego, odbywaj±cymi się na terenie szkoły. Uczniowie będ± również uczestniczyć w warsztatach informatycznych i filmowych.

Czas trwania projektu wynosi 13 miesięcy (1.11.2016 - 30.11.2017).
Koordynatork± projektu jest pani Elżbieta Saba. Wszelkie informacje i dokumenty dotycz±ce realizowanych działań projektowych będ± zamieszczane na stronie szkoły w zakładce PROJEKTY. W chwili obecnej można już pobrać Regulamin i Harmonogram rekrutacji.


Zaproszenie do Europarlamentu

Uczennica naszej szkoły Weronika Sak została wyróżniona i będzie miała okazję zwiedzić Parlament Europejski, spotkać się z Jarosławem Wałęs± - europosłem. Serdecznie gratulujemy.


Dzień Sybiraka - lekcja historii

Z okazji 77. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę oraz Dnia Sybiraka,
pani profesor Lilianna Lipnicka z grup± młodzieży przygotowała dla wszystkich uczniów naszej szkoły lekcję historii. W jej trakcie uczniowie mogli wysłuchać przejmuj±cych wspomnień Sybiraków, obejrzeć fragmenty filmu dokumentalnego Zwi±zku Sybiraków ukazuj±cego okoliczności polityczne deportacji Polaków do ZSRR, warunki życia i pracy Sybiraków. Na koniec lekcji młodzież wysłuchała 2 pieśni o sybirackich losach.
Podziękowania za przygotowanie lekcji oraz za postawę uczniów wyraziła p. Grażyna Zienkiewicz, dyrektor szkoły.

Po zakończeniu lekcji grupa młodzieży uczestniczyła w miejskich obchodach Dnia Sybiraka na Cmentarzu Komunalnym w Słupsku, pod Krzyżem Katyńskim. Podczas tej uroczystości wystawiliśmy Poczet Sztandarowy oraz pani profesor Lilianna Lipnicka zaprezentowała wspomnienia Sybiraczki, a Magdalena Gierszyńska z II TOR i Mateusz Mielewczyk z IV TF zaprezentowali pieśń „Modlitwę”.
Delegacja naszej szkoły złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod Krzyżem Katyńskim.

Z obchodów szkolnych i miejskich Dnia Sybiraka 16 września 2016 r. dokumentację fotograficzn± wykonali uczniowie z klasy II TF: Magda Bilska i Dominik Strzelbicki.


Wyjście integracyjne klas pierwszych

19 września 2016 r. uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami i opiekunami brali udział w wyjściu integracyjnym do parku linowego Leśny Kot.
Dłuższy spacer ze szkoły do lasku północnego zaostrzył wszystkim apetyt, więc z entuzjazmem przyst±piliśmy do pieczenia kiełbasek na ognisku.
Spragnieni wrażeń i adrenaliny pierwszoklasiści przeszli wymagaj±ce trasy parku linowego, brali udział w zabawach integracyjnych, przeci±ganiu liny i konkursach sportowych.
Pogoda i humory dopisywały wszystkim a wspólnie spędzony czas pozwolił nam poznać się lepiej.


Projekt "Obudź swoje EKO"

Piknik Europejski

W dniu 16 września 2016 r. członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego wzięli udział w Pikniku Europejskim, zorganizowanym przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct i Centrum Dokumentacji Europejskiej w Słupsku. Spotkanie inaugurowało Europejski Tydzień Mobilności.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się miedzy innymi: Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska, Jarosław Wałęsa - Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Natalia Szczucka - Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce. Goście rozmawiali o współczesnej polityce europejskiej, a także zachęcali do ekologicznej komunikacji po mieście.
Najważniejszym punktem obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności jest Dzień bez Samochodu (22 września). Tego dnia mieszkańcy Słupska będ± mogli skorzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej.
Dorota Aslan


Biwak klasowy

W dniach 28-30 września klasa 3 fi z opiekunami Alicj± Starzeck± i Krzysztofem Smolińskim udała się na biwak do miejscowości Jarosławiec. Mimo tego, że to końcówka września to pogoda była dla nas łaskawa. Słońce, które świeciło prawie przez cały czas naszego pobytu zachęcało do spacerów po plaży. Z naładowanymi akumulatorami "nowej energii" wracamy do szkoły.Kręgle za nakrętki

W dniu 28 września klasa II sfh wraz z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu Pani± Marzen± Gogol i wychowawc± Panem Marcinem Masłowskim świętowali zwycięstwo w zbiórce nakrętek dla podopiecznych fundacji Nadzieja. W zeszłym roku szkolnym 2015/2016 ówczesna klasa I sfh zebrała rekordow± ilość nakrętek i zdobyła I miejsce.
Nagrod± była wspólna gra w kręgle w Centrum Handlowym Jantar. Wszyscy doskonale się bawili. W tym roku szkolnym klasa II sfh również podejmuje wyzwanie i zaczyna zbierać nakrętki.


Praktyki w dobrym stylu.

Z przyjemności± informujemy, że projekt pt: "Praktyki w dobrym stylu", opracowany przez nauczycieli naszej szkoły, Aleksandrę Adler i Beatę Jeż, złożony w ramach unijnego programu ERASMUS+ został zatwierdzony do realizacji. Zespół ekspertów bardzo wysoko ocenił projekt pod względem merytorycznym. Wartość projektu wynosi 205 272,00 euro. Będzie on realizowany w latach 2016-2018 przez Zespól Szkół Technicznych w Słupsku w partnerstwie z Europroyectos Erasmusplus S.L. w Hiszpanii oraz VITALIS Betreuungsgesellschaft für Medellprojekte mbh w Niemczech.
W ramach projektu najlepsi uczniowie naszej szkoły, w kolejnych dwóch latach, kształceni na kierunkach technik organizacji reklamy, technik przemysłu mody, technik technologii drewna, fototechnik i technik informatyk, wyjad± na 2 tygodniowe staże do Hiszpanii i Niemiec. W czasie praktyk uczniowie będ± zdobywać szlify zawodowe, ale też zwiedzać ciekawe miejsca w Andaluzji i Saksonii oraz poznawać kulturę i zwyczaje kraju, w którym odbywać będ± staże. Projekt jest w stu procentach finansowany ze środków unijnych i uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
Wyjazdy uczniów zostan± poprzedzone przygotowaniem językowym, pedagogiczno-zawodowym, a także kulturowym. Po powrocie młodzież otrzyma certyfikaty uczestnictwa w zagranicznej praktyce w ramach programu Erasmus+, m.in. Europass Mobiolność, honorowane przez wszystkich pracodawców europejskich.
Opiekunami projektu s± Aleksandra Adler i Beata Jeż.
Zasady rekrutacji do projektu zostan± opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce PROJEKTY.
Koordynator projektu
Aleksandra Adler


Najlepsi w zawodzie – 2016

Dnia 06 października 2016 roku w Urzędzie Miasta Słupska odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów "NAJLEPSI w ZAWODZIE". Stypendia dla technika technologii drewna ufundowała Fabryka Mebli AJ w Redzikowie, natomiast dla technika obuwnika Gino Rossi S.A. w Słupsku.
Wyróżnieni uczniowie:

DAMIAN ZDZIECH – uczeń kl. 2 TD,
KAROL BˇK – uczeń kl. 3 TD,
PATRYK STENKA – uczeń kl. 4 TD,
ARKADIUSZ JURA – uczeń kl. 2 LP/TM/O.

Stypendia wręczyli przedstawiciele ww firm:
Pani Monika Czyż– przedstawiciel Fabryki Mebli AJ w Redzikowie, Pani Tamara Mak – kierownik ds. Zarz±dzania Zasobami Ludzkimi Gino Rossi S.A. w Słupsku, Pani Aleksandra Wiczkowska – asystentka biura Gino Rossi S.A w Słupsku. Gratulacje uczniom Najlepszym w Zawodzie złożyły Pani Krystyny Danilecka-Wojewódzka – Wiceprezydent Miasta Słupska i Pani Beata Chrzanowska – Przewodnicz±ca Rady Miejskiej w Słupsku.

NAGRODZONYM GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW !!!


Medal "Zasłużony dla Kultury Polskiej"

Krzysztof Tomasik, nauczyciel fotografii w ZST oraz instruktor w pracowni obrazu Centrum Aktywności Twórczej Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej, z okazji 40-lecia galerii został uhonorowany oznaczeniem "Za zasługi dla kultury polskiej". Takie odznaczenia osobom, które maj± duży wkład w tworzenie kultury i sztuki nadaje minister kultury i dziedzictwa narodowego.


Słupsk widziany Camer± Obscura

Młodzi fotografowie z I TF w Baszcie Czarownic zapoznali się z najstarsz± technik± fotografii za pomoc± kamery obscury. Wojtek Chrz±stowski - autor wystawy "Słupsk widziany Camer± Obscur±” zapoznał młodzież z t± technik± i zdradził im parę swoich technicznych pomysłów na udane zdjęcia. Teraz sami zaczn± fotografować za pomoc± skonstruowanych przez siebie aparatów. Efekty wkrótce. fot. Krzysztof Tomasik


Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dnia 13 października 2016 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana przez Samorz±d Uczniowski. Podczas uroczystości Pani Dyrektor Grażyna Zienkiewicz wręczyła certyfikaty ukończenia praktyk zawodowych uczniom z klasy III TI, wyróżniła uczniów, którzy otrzymali stypendia od pracodawców, podziękowała uczniom klasy III TFD za pomoc w odnowieniu jednej z sal lekcyjnych oraz pochwaliła uczniów, którzy zaangażowani byli w realizację projektu "Obudź swoje eko." Pani Dyrektor doceniła również talent Eweliny Boguckiej, która odniosła sukces w programie telewizyjnym The Voice of Poland.
Tradycj± naszej szkoły stało się przyznawanie przez uczniów nagród nauczycielom tzw. Drzazg. Tym razem społeczność uczniowska doceniła następuj±ce osoby:
p. Małgorzata Krzywińska - Koniczuk - Nauczyciel Przyjaciel Ucznia
p. Daniel Kot - Nauczyciel Sportsmen
p. Lilianna Lipnicka - Nauczyciel Pasjonat i Super Belfer
p. Elżbieta Saba - Nauczyciel z Klas±.
Uczniowie docenili również pracowników obsługi i administracji, przyznaj±c tytuł Służ±cy Pomoc± Pracownik Obsługi p. Małgorzacie Michniewicz.
Wiele radości przyniosła zebranym scenka kabaretowa parodiuj±ca lekcje wychowania fizycznego. W rolę uczniów wcielili się nauczyciele, którzy okazali się bacznymi obserwatorami swoich wychowanków, za co otrzymali gromkie brawa.
W tym roku po raz pierwszy nauczyciele postanowili wybrać spośród wszystkich oddziałów Najsympatyczniejsz± Klasę. Została ni± klasa II TOR/D, która w nagrodę otrzymała słodycze oraz dzień wolny od zajęć dydaktycznych z przeznaczeniem na wycieczkę edukacyjn±.
Akademię uświetnili swoimi występami wokalnymi Ewelina Bogucka, Nikola Stępień oraz p. Krzysztof Smoliński. Zdjęcia wykonała Wiktoria Gołębiewska.
opiekunowie samorz±du
p. Jolanta Suchańska i p. Małgorzata Krzywińska - Koniczuk


Debata o problemie uchodźców

W dniu 21 października 2016 r. członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego uczestniczyli wraz z opiekunem pani± Elżbiet± Sab± w debacie na temat problemu migracyjnego w Europie, zorganizowanej przez klub europejski działaj±cy w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku. W czasie spotkania zaprezentowano wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów obu szkół, z których jednoznacznie wynikało, że zdecydowana większość młodzieży jest przeciwna przyjęciu uchodźców do Polski. Jako główn± przyczynę takiego stanu uczestnicy debaty wskazali obawę o wyparcie kultury europejskiej przez kulturę islamu, a także zagrożenie naszego bezpieczeństwa i brak odpowiednich środków finansowych na pomoc dla migrantów. Kontynuacj± współpracy pomiędzy klubami obu szkół będzie kolejne spotkanie - tym razem w naszej szkole w dniu 7 listopada.


Nie marnujmy jedzenia!!!!

17-go paĽdziernika wolontariusze z naszej szkoły, bior±cy udział w Zbiórkach Żywności, uczestniczyli w marszu organizowanym przez Bank Żywności. Celem tej inicjatywy było zwrócenie uwagi uczniów oraz mieszkańców miasta na problem marnotrawienia produktów spożywczych. Kolorowy pochód z transparentami zachęcaj±cymi do racjonalnego gospodarowania żywności± przeszedł przez centrum miasta. Na zakończenie uczestnicy wzięli udział w poczęstunku.

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza
Marzena Gogol


Wielkie rzeczy...mają zazwyczaj małe początki

Plastycy znów aktywni. Inspirowani myślą przewodnią przystąpili do kolejnego działania twórczego. To zadanie - wyzwanie. Mural szkolny. Dopingowani przez uczniów naszej szkoły pracowali w pocie czoła by wkrótce wszystkich zachwycić efektem.
Nasi uczniowie kręcą film.

Uczniowie z kółka telewizyjno – filmowego, pod opieką nauczyciela, Adam Mroczka, realizują film instruktażowy o zasadach bezpieczeństwa dla współpracującej z naszą szkołą firmy Tritec. Zdjęcia z planu zdjęciowego wykonali: Ewa Borowińska, Milena Janulis, Jan Godek.


Plener fotograficzny we Władysławowie

W dniach 20-24 października br. uczniowie klasy IV TF Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku wzięli udział w plenerze fotograficznym zorganizowanym w ramach współpracy międzyszkolnej z uczniami klasy maturalnej Zespołu Szkół Chemicznych z Bydgoszczy o profilu fototechnik.


Wielkie otwarcie instalacji w Galerii Słupsk

Dnia 4 listopada 2016 w Galerii Słupsk przy ul. Tuwima odbyło się wydarzenie prezentujące słupszczanom instalacje stworzone przez uczniów Liceum Plastycznego Drzewniak w ramach projektu „Shakespeare czy Szekspir” realizowanego we współpracy z Nowym Teatrem im. Witkacego w Słupsku. Instalacje stworzyli uczniowie wraz z nauczycielami Katarzyną Tomasiak, Kingą Zaborowską i Piotrem Igorem Salatą we współpracy z teatralnym scenografem Grzegorzem Sujeckim.
Projekt "Szkoła równych szans" rozpoczęty !

W dniu 1 listopada 2016r. w naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu "Szkoła równych szans", współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Pierwszym działaniem projektowym było spotkanie informacyjno-organizacyjne dla uczniów - beneficjentów projektu i ich rodziców, które odbyło się w dniu 3 listopada w bibliotece szkolnej. Spotkanie prowadziła koordynator projektu - pani Elżbieta Saba.
Uczniowie i ich rodzice zostali zapoznani z podstawowymi informacjami o programie Erasmus+ i o projekcie "Szkoła równych szans". Szczegółowo omówiono cele, założenia i oczekiwane rezultaty projektu oraz prawa i obowiązki uczestnika określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Przedstawiono również osoby odpowiedzialne za realizację projektu, harmonogram działań projektowych oraz szkołę partnerską - OSK Offene Schule Köln gGmbh. Beneficjenci i ich rodzice podpisali także dokumenty warunkujące udział w projekcie. Więcej informacji na temat spotkania tutaj


"Praktyki w dobrym stylu"

Z ogromną radością informujemy, że z początkiem listopada Zespół Szkół Technicznych w Słupsku rozpoczął realizację projektu "PRAKTYKI W DOBRYM STYLU" realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Akcja 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe KA 1 - Mobilność osób uczących się i pracowników , Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.
W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską uczniowie naszej szkoły odbędą w latach 2017 - 2018 praktyki zawodowe na terenie Hiszpanii i Niemiec.
W najbliższych dniach rozpocznie się proces rekrutacji beneficjentów projektu z klas : III TOS, III TFD, II TI. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i kontakt z koordynatorem projektu. Więcej informacji tutaj

Koordynator projektu
Aleksandra Adler


Wycieczka do Łodzi

W dniach 9 - 10 listopada 2016 r. uczniowie Drzewniaka uczestniczyli w wycieczce do Łodzi. Plastycy, technicy przemysłu mody, organizacji reklamy, obuwnictwa i fototechnicy pod opieką nauczycieli: Doroty Kaloty, Natalii Buki, Anny Dadury i Adama Mroczka, w czasie pobytu spacerowali słynną ulicą Piotrkowską, odwiedzili Centralne Muzeum Włókiennictwa, Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną, Akademię Sztuk Pięknych, mogli też buszować po sklepach „Manufakury” oraz „Fashion City Ptak” w Rzgowie.


Drzewniak wymiata :))

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie uczniów naszej szkoły. W dniu 17 listopada 2016 roku w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku powołano jury konkursu plastycznego "NIE dla handlu ludźmi" na plakat i hasło w składzie: Beata Zgodzińska-Wojciechowska, Agnieszka Pienkos, Grzegorz Szczepłocki.

Jury, po wnikliwej ocenie wszystkich nadesłanych prac, postanowiło przyznać:
3. miejsce - Ewelinie Fabiańczyk
2. miejsce - Dominikowi Strzelbickiemu
1. miejsce - Oliwii Abryckiej


Jury postanowiło ponadto zakwalifikować na wystawę prace następujących autorów: Jan Godek, Karolina Koba, Aleksandra Skowrońska, Alicja Gilla, Katarzyna Baran, podkreślając wysoki poziom wszystkich nadesłanych prac. Specjalne słowa podziękowania skierowano do opiekunów merytorycznych autorów zwycięskich i wyróżnionych prac: Piotra Igora Salaty, Kingi Zaborowskiej i Katarzyny Tomasiak.
Wręczenie nagród odbędzie się w sali kina REJS w poniedziałek, 21 listopada 2016, o godz. 13.00 podczas konferencji zamykającej projekt „STOP dla handlu ludźmi - świadomość najlepszą formą zapobiegania”. Podczas spotkania – oprócz wręczenia nagród – została zaplanowana debata z udziałem zaproszonych gości oraz pokazy filmów społecznych.

Nagrodzone i wyróżnione prace będzie można podziwiać w holu kina REJS podczas trwania festiwalu MIEJSCE KOBIET, do 27 listopada 2016. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Organizatorzy konkursu: Stowarzyszenie Triny Papisten, kino REJS Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku

http://www.emcek.pl/index.php/kino_rejs/konkursy_filmowe/nie_dla_handlu_ludzmi


Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W dniach od 14 do 20 listopada 2016 roku odbywał się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. To ogólnoświatowa inicjatywa, która ma na celu wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. W ramach tegorocznej, dziewiątej edycji ŚTP na całym świecie odbywały się spotkania i wydarzenia skierowane do młodych ludzi zainteresowanych przedsiębiorczością. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości byli premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana - Carl Schramm i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark.
Koordynatorem ŚTP w Polsce jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, która dąży do stworzenia jak najszerszej koalicji organizacji, instytucji i osób, które zaangażują się w organizację tego przedsięwzięcia.
Szkolny Klub Przedsiębiorczości po raz trzeci wziął aktywny udział w tym przedsięwzięciu.
Dnia 15 listopada uczniowie klasy III TFD wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami banku PeKaO SA, podczas którego pracownicy banku przedstawili tajniki kredytów i pożyczki.
W czwartek 17 listopada uczennice klasy IV TF - Anna Klasa i Karolina Bruh-Dzielińska poprowadziły lekcję przedsiębiorczości dla sześciolatków w zaprzyjaźnionym Przedszkolu Miejskim nr 32 Tęczowa Dolina w Słupsku. Lekcja poświęcona była „Historii pieniądza” a sześciolatki bardzo chętnie uczestniczyły w tych zajęciach.
Uczniowie klasy II TI wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w ZUS w Słupsku, podczas których Pani Beata Smolińska i Pani Iwona Batruch omówiły najważniejsze zadania ZUS, przedstawiły strukturę organizacyjną ZUS oraz zaprezentowały ABC płatnika składek i rozwiały wszelkie wątpliwości prowadzenia działalności gospodarczej.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w ZST zorganizowała Pani Jolanta Suchańska – opiekun Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości.


Gala Wolontariatu

Piąty grudnia to Święto Wolontariuszy i w tym właśnie dniu odbyła się Gala Wolontariatu zorganizowana przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku. Nasi wolontariusze zostali docenieni za swoją pracę, otrzymali podziękowania oraz dyplomy za podjęte działania w ubiegłym roku. Wyrónione osoby to: Strzelbicki Dominik, Gierszyńska Magdalena, Patrycja Wijatkowska, Tomasz Derda, Krzysztof Ochnik, Paulina Mosakowska, Sylwia Kozieł, Magda Bilska, Klaudia Hulecka, Maron Izabela, Roksana Kleban, Celina Derda, Damian Zdziech, Norbert Bańka, Milena Janulis.
Magda Gierszyńska oraz Dominik Strzelbicki otrzymali Certyfikat Młodzieżowego Lidera Wolontariatu oraz talon o wartości 100 zł na realizacje inicjatywy lokalnej- napisali projekt w ramach akcji Aktywni Razem- wolontariat w środowisku lokalnym. Za otrzymane pieniądze zakupią obroże dla zwierząt ze słupskiego schroniska.

Gratulujemy wszystkim wolontariuszom!!!
Życzymy kolejnych sukcesów i motywacji do dalszej pracy.


WOŚP 2017

19-go grudnia 2016 r. odbyła się u nas szkolna licytacja w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą poprowadziły Magdalena Gierszyńska oraz Ewelina Bogucka. Uzbieraliśmy rekordową sumę 1601zł !!!! A to wszystko dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych uczniów, nauczycieli i oczywiście rodziców. Bardzo dziękujemy sponsorom, którzy włączyli się do naszych działań woluntarystycznych:

MK Bowling
Klub Fitness My Gym
Centrum Rekreacyjno Sportowe Aktywna Fabryka
Restauracja Nowobramski Pieprznik
Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku
Park Wodny Redzikowo
JumpIn Park Trampolin Słupsk
Fundacja Nadzieja
Centrum Kształcenia Praktycznego

Dziękuję za zaangażowanie w zdobycie fantów na licytację nauczycielom: Paniom Jolancie Suchańskiej, Kindze Kobzdej-Ptak, Olenie Moroń, rodzicom: Państwu Piołunkowskim oraz uczennicy Ani Klasie. Oczywiście nie byłoby tego sukcesu bez zaangażowania wszystkich licytujących, którym również bardzo, bardzo dziękuję!!!
Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza
Marzena Gogol


Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru

W związku z realizacją projektu "Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru ֠podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku" zamieszczamy informację o zapytaniu o ceną, dotyczącej wykonania zamówień publicznych. Aby zapoznać się ze szczegółaami kliknij tutaj


Lokalna Akademia CISCO

Od 1 stycznia 2017 roku w naszej szkole będzie działała Lokalna Akademia CISCO. Dla uczniów jest to dodatkowa okazja, aby na miejscu w swojej szkole przystąpić do kursku IT ESSENTIALS zakończonego Certyfikatem CISCO. Wszyscy uczniowie uczący się na kierunku technik informatyk, będą mieli możliwość podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i skończyć szkołę nie tylko z dyplomem technika informatyka, ale również z certyfikatem CompTIA A. Również uczniowie pozostałych kierunków kształcenia mają możliwość przystąpienia do tego kursu. Chęć uczestnictwa należy zgłosić u jednego z trzech instruktorów akademii: Ireneusza Tyczyńskiego, Radosława Sorbiana lub Krzysztofa Smolińskiego. Więcej informacji o samym kursie można przeczytać klikając tutaj


Turniej CS GO

Dnia 5 stycznia odbył się szkolny turniej CS GO. Do rywalizacji wystartowało 8 drużyn składających się tylko i wyłącznie z uczniów naszej szkoły. Po prawie 8 godzinach zmagań pierwsze miejsce zajęła drużyna BEZ NAZWY w składzie:
Głowacki Mateusz, Juras Maciej, Czupryniak Mateusz, Zając Dawid, Prochoń Krzysztof (wszyscy 4 Ti), pokonując 16:10 drużynę BYNIE w składzie: Bąbelek Jakub (klasa 4 Ti), Lubasiński Hubert, Jungto Norbert, Gruning Michał, Bichta Patryk (klasa I Ti).
Trzecie miejsce ex aequo zajęły dryżyny RAK TEAM (klasa 3 Ti) oraz FRAG BEATS (klasa 1 Ti).
Turniej ten był wstępem do rozgrywek DRZEWNIAK LAN, które odbędą się w naszej szkole na przełomie kwietnia i maja, a będą skierowane do uczniów III klas gimnazjum.
Serdeczne podziękowania należą się uczniom klasy 4 Ti - Głowacki Mateusz, Juras Maciej, Czupryniak Mateusz, którzy przygotowali sprzęt do rozgrywek, a także zadbali o sprawny przebieg turnieju.


Super Eko - sukces uczniów naszej szkoły!

Dnia 3 lutego 2017 r. w siedzibie PGK w Słupsku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży "Wspólnie dbamy o środowisko" Konkurs został rozegrany w trzech kategoriach: plastycznej, fotograficznej i technicznej. Udział w konkursie mogli wziąć uczniowie w wieku od 10 do 19 lat ze Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica.
Głównym założeniem konkursu było kształtowanie właściwych postaw ekologicznych wśród młodzieży, a także zwrócenie uwagi na zależność pomiędzy człowiekiem a otaczającym go środowiskiem. Troska o środowisko powinna być sprawą nadrzędną dla każdego z nas.
Spośród nadesłanych prac wyłoniono Laureatów każdej kategorii. Wśród nich znaleźli się także nasi uczniowie:

Kategoria fotograficzna:
I miejsce MONIKA STEMPLEWSKA 4 TOR

Wyróżnienia:
DOMINIK STRZELBICKI ֠2 TF
MAŁGORZATA KAJA 2TF
SANDRA LUDWIG 3 FI

Kategoria plastyczna:
Wyróżnienie: SANDRA JACHIMOWICZ ֠3 TOR

Laureaci zostali nagrodzeni dyplomami i atrakcyjnymi nagrodami. Największa niespodzianka czekała na Monikę, która nie mogła osobiście uczestniczyć w podsumowaniu konkursu gdyż akurat w tym czasie pisała egzamin zawodowy. Nagroda za pierwsze miejsce w postaci markowego tabletu czekała na nią w sekretariacie szkoły. Uczniowie pracowali pod czujnym okiem nauczycieli: Kingi Zaborowskiej i Katarzyny Tomasiak. Laureatom serdecznie gratulujemy !
5 edycja English Love Song Contest

Zwycięzca 5 edycji English Love Song Contest - Krystian Jarosiewicz. Świetny pomysł, świetna realizacja, dużo poczucia humoru. Łatwo pomylić z oryginałem. Serdecznie gratulujemy.


Warsztaty komiksowe

15 lutego 2017 r. w Liceum Plastycznym w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku rozpoczęły się ŗarsztaty tworzenia komiksuów. Prowadzący Daniel Odija znany pisarz i scenarzysta oraz Wojciech Stefaniec nietuzinkowy autor komiksów wprowadzili uczniów w arkana komiksó. Kolejne spotkania odbędą się 22 lutego i 1 marca br. w naszej szkole. Mamy nadzieję, że wkrótce nasi plastycy stworzą dzieło godne Marvela.
Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła

Nasza szkoła już po raz kolejny wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Projekt z klasą organizowany przez wydawnictwo Nowa Era. W tym roku cztery nauczycielki z naszej szkoły wysłały swoje projekty, na których można było oddawać głosy. Dzięki pracy i zaangażowaniu naszych nauczycielek szkoła otrzymała Certyfikat Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2017.


Koduj w Lab 3.0 - projekt Apki++

Zostaliśmy jednym z 50 labów 3.0 (klubów programowania), które działają na terenie całej Polski w ramach projektu "Apki++" (mapa labów). Projekt realizuje Fundacja Media 3.0 i jest współfinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Program apki.org wspiera również SAP SE. W ramach projektu w naszej szkole odbywają się zajęcia dodatkowe z programowania.

Zajęcia dodatkowe z programowania prowadzi Krzysztof Smoliński (sala 13) we wtorki i czwarteki od godz. 15:30 (termin może ulec zmianie) od dnia 16 marca 2017 r.


Praktyki zawodowe w Hiszpanii.

Uczniowie z klasy III, kształcący się w zawodach technik organizacji reklamy i technik technologii odzieży w dniach od 06 do 17 marca 2017 r. uczestniczą w dwutygodniowych praktykach zagranicznych w ramach projektu "Praktyki w dobrym stylu".
Dzięki programowi Erasmus+, rozwijają nie tylko swoje umiejętności zawodowe, ale też poznają uroki Andaluzji.
Granada, w której odbywają praktyki, przywitała uczniów deszczem, by w krótkim czasie oczarować ich słońcem i pięknymi uliczkami, kryjącymi wiele urokliwych kafejek, restauracji i kramików miejscowymi specjałami. Place, mosty i wzgórza pozwalają poznawać panoramę miasta w różnych odsłonach. Oczywiście największe wrażenie zrobiła Alhambra ze swoimi ogrodami. W czasie wycieczki do Kordoby, uczestnicy projektu zwiedzili Alcazar de los Reyes Cristianos, synagogę la Juderia oraz najsłynniejszy meczet Mezqita-Catedral. W Sewilli - stolicy Andaluzji, mogli podziwiać Plaza de Espa-Monumento, a Cristobal Colon, Real Alcazar de Sevilla, Torre del Oro oraz największą gotycką katedrę na świecie z grobowcem Krzysztofa Kolumba i obrazem mistrza pędzla Murillo - Catedral de Sevilla.

Wrażeń cała masa i żal, że tylko dwa tygodnie w Hiszpanii.


Festiwal Drzewniaka 2017

W dniu 21 marca 2017 r. w naszej szkole miało miejsce Bicie Rekordu Polski ֠Największa Mapa Polityczna Świata (4,70 m x 6,50 m).
Osobą zgłaszającą rekord była Pani Grażyna Zienkiewicz - dyrektor Zespołu Szk󦣳22; Technicznych w Słupsku. Natomiast niezależnym świadkiem, w próbie ustanowienia rekordu Polski, w kategorii Przyroda, była Pani Bogna Winiarczyk - zastępczyni dyrektorki Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Uczestnikami tego wydarzenia byli: Pan Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska, Pani Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku, Pani Anna Sadlak Dyrektorka Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słuspku; uczniowie słupskich szkół nauczyciele, mieszkańcy miasta. Drzewniak jest miejscem otwartym dla wszystkich, każdy zainteresowany będzie mógł podziwiać największą mapę świata, która jest umieszczona na jednej ze ścian szkolnej biblioteki. Wybór miejsca Bicia Rekordu Polski ֠Największa Mapa Polityczna Świata nie był przypadkowy. Nasza szkoła już symbolicznie wyznaczyła miejsca na tej mapie. Zespół Szkół Technicznych w Słupsku jest bowiem liderem w pozyskiwaniu środków unijnych w celu poszerzania kompetencji uczniów którzy odbywają staże zagraniczne, m.in. w Niemczech, Hiszpanii.
W tym dniu młodzież gimnazjó mogła zobaczyć również Szkolne Studio Telewizyjne, wykonać zdjęcie w profesjonalnym atelier fotograficznym, poznać tajniki drukarek 3D, wziąć udział w lekcji informatyki z wykorzystaniem iPadów Apple, odwiedzić pracownie plastyczne, technologii drewna, stylizacji odzieży i reklamy.
fot. Patryk LeśniewskiFilmowa relacja z wydarzenia:


Konkurs wiedzy o Traktatach Rzymskich

Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły, Julia Sawecka z klasy 2 LPS, zakwalifikowała się do II etapu konkursu wiedzy o Traktatach Rzymskich, który odbędzie się 27.04.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Gdańsku. W etapie szkolnym konkursu wzięło udział 108 osób 16 szkół województwa pomorskiego. Do II etapu zakwalifikowało się 19 osób. Serdecznie gratulujemy Julii i życzymy kolejnych sukcesów.


Wycieczka do Ratusza

W dniu 4.04.2017 r. uczniowie klasy 1 TF wraz z wychowawcą p. Anettą Bengier zwiedzili słupski Ratusz. Przewodnikiem grupy w trakcie zwiedzania była pani Magda Jasińska z Centrum Informacji Turystycznej, która opowiedziała historię powstania Ratusza, ciekawostki związane z tym miejscem oraz pokazała nam zakamarki, które nie są dostępne na co dzień dla zwiedzających.
Weszliśmy również na wieżę ratuszową, z którą można było podziwiać panoramę Słupska.
Ogromna niespodzianka spotkała nas jednak ze strony Prezydenta Miasta pana Roberta Biedronia, który przyjął nas osobiście w swoim gabinecie, aby porozmawiać zarówno o historii Miasta, jak i codziennych sprawach młodzieży, ich zainteresowaniach, działaniach kulturalno-społecznych. Także Wiceprezydent Miasta pani Krystyna Danilecka opowiedziała nam o gabinecie, w którym pracuje i poświęciła czas na rozmowę z uczniami.
Oba spotkania przebiegły w bardzo przyjaznej atmosferze, a uczniowie z pewnością zapamiętają tę wizytę na długo. Anetta Bengier - wychowawca klasy 1TF.


Ogromny sukces Drzewniaka w Szczecinie.

Dnia 3 kwietnia 2017 roku odbył się XVII MIĘDZYNARODOWY KONKURS STOLARSKI w Szczecinie. Po raz kolejny odnieśliśmy sukces. I miejsce zajął Patryk Stenka IV TD ֠technik technologii drewna. Międzynarodowa komisja konkursowa doceniając wiedzę i umiejętności naszych uczniów przyznała naszej szkole w ocenie indywidualnej zaszczytne miejsca: Mateusz Rudnik I TD ֠V miejsce, Damian Zdziech II TD - X miejsce i Patryk Brach II si - XII miejsce. Gratulujemy sukcesu !!!


Festiwal Drzewniaka na sportowo

Na przywitanie wiosny i dla ożywienia ciała i umysłu oraz z okazji kolejnego Festiwalu Drzewniaka w naszej szkole obyły się Sportowe Mistrzostwa. Startowało w nich 11 klas.
W rywalizacji halowej piłki nożnej klasyfikacja wyglądała następująco:
- I miejsce - kl.II TD
- II miejsce - kl.III Ti
- III miejsce - kl.III Si
- IV miejsce - kl.I Ti
- V miejsce - kl.II Si
- VI miejsce - kl.IV TDS
W konkurencji rzutów do kosza za 3 punkty odpowiednie miejsca zajęli:
- I miejsce - Szostakiewicz Adrian - kl.IV TD (12 rzutów)
- II miejsce - Kukliz Krzysztof - kl.II TDO (8 rzutów)
- III miejsce Soboń Daniel kl.III Si i Mościbrodzki Cezary kl.II TDO - po 4 rzut celne w czasie 1 minuty.

W konkurencji rzutó osobistych:
- I miejsce - Szostakiewicz Adrian - kl.IV TD
- II miejsce - Mościbrodzki Cezary - kl.II TDO
W konkurencji tróbój siłowy(podciąganie, wyciskanie, pompki):
- I miejsce - Wodziński Jacek - kl.II Si
- II miejsce - Giedrojć Jakub - kl.III Si
- III miejsce - Ryśnik Sławomir - kl.III Si

Gorące gratulacje i podziękowania dla wszystkich uczestników oraz gimnazjalistów którzy dołączyli się do wielu konkurencji.


Foto Sukces Eweliny!

Foto Day został zorganizowany przez spółkę Wodociągi Słupsk oraz "Głos Pomorza" z okazji Światowego Dnia Wody. Była to głównie impreza dla amatorów fotografii, ale przyszli również słupszczanie, którzy chcieli zobaczyć jeden z najważniejszych miejskich obiektó infrastrukturalnych oraz zaznajomić się z jego działaniem. Został ogłoszony konkurs na najlepsze zdjęcie. W wyniku głosowania internautów pierwsza nagroda w postaci vouchera na zabieg kosmetyczny w hotelowym SPA Grand Lubicz trafiła do Eweliny Fabiańczyk, która jest uczennicą drugiej klasy Fototechnika naszej szkoły.

Serdecznie gratulujemy!!! Kinga Zaborowska, Katarzyna Tomasiak


Sukces uczennicy Liceum Plastycznego!

Na VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży pt. "PODWÓRKO Bajkowe podwórko", który został zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku - wpłynęło łącznie 1841 prac: 89 ze słupskich placówek oświatowych oraz 1752 z placówek innych miast.
Wśród laureatów konkursu znalazła się także uczennica naszej szkoły: JULIA BRYŁA z Liceum Plastycznego działającego w naszej szkole.

Serdecznie gratulujemy!!! Kinga Zaborowska, Katarzyna Tomasiak


Plener plastyczny, Kluki 11 - 12 kwietnia

Uczniowie z klasy pierwszej i drugiej Liceum Plastycznego w Drzewniaku wraz z nauczycielami: Katarzyną Tomasiak, Kingą Zaborowską i Adamem Mroczkiem, brali udział w plenerze plastycznym. W otoczeniu natury i architektury szachulcowej skansenu w Klukach, młodzież szukała inspiracji do tworzenia swoich prac. Plastycy brali również udział w warsztatach ceramicznych, prowadzonych przez panią Annę Kowalczyk.


Wymiana uczniowska w ramach projektu "Szkoła równych szans"

W dniu 24 kwietnia rozpoczęła się wymiana grup uczniów która odbywa się w ramach projektu "Szkoła równych szans". Uczestniczy w niej 10 uczniów naszej szkoły ( z klasy II sfh i I TOM) i 10 uczniów ze szkoły partnerskiej OSK Offene Schule Koln w Kolonii wraz z opiekunami.
Program pierwszego dnia obejmował zabawy integracyjne oraz wprowadzenie w tematykę projektu edukacyjnego "Naturalne i odzyskane zasoby", realizowanego w czasie wymiany. Goście z Niemiec zwiedzili także naszą szkołę, a po południu zostali oprowadzeni przez polskich rówieśników centrum Słupska.
Drugi dzień wymiany rozpoczął się od obejrzenia prezentacji "Skarby Bałtyku" i "Dary natury", przygotowanych przez polskich uczniów. Ważnym punktem tego dnia było spotkanie w Ratuszu z panią Krystyną Danilecką-Wojewódzką - Zastępcą Prezydenta Miasta Słupska.
Następnie uczniowie pracowali nad projektem w grupach roboczych, a po południu zwiedzili Ustkę.
Efektem pracy uczniów ędą figury ludzkie wycięte z płyt HDF i oklejone surowcami naturalnymi i wtórnymi. Zostaną one zaprezentowane w czasie happeningu "Eko-Ludzie" w piątek, 28 kwietnia, w Parku Kultury, Sportu i Rozrywki w Słupsku. Początek uroczystości o godz. 10. Zapraszamy na nią wszystkich uczniów i nauczycieli!


Drzewniak Night Game

Dzisiaj tj, 26 kwietnia, od godziny 14.00, aż do jutrzejszych godzin południowych (przez całą noc) odbywać się będzie Drzewniak Night Game dla chętnych uczniów naszej szkoły. Inicjatorami tego wydarzenia są sami uczniowie, którzy chcieliby rozpropagować esport wśród innych, a także spędzić miło czas z pasjonatami gier komputerowych.


Drzewniak Night Game - foto.

W nocy z 26 na 27 kwietnia odbyło się w naszej szkole nocne granie w gry komputerowe. Ponad 60 uczniów naszej szkoły prawie przez 24 godziny dzielnie walczyło z przeciwnikami w: CS.GO, LOL-a, FIFA i inne gry komputerowe. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w naszej szkole. Po rozmowach z uczniami jest szansa na to, że w następnym roku szkolnym będziemy się spotykać na cyklicznych tego typu imprezach. Mamy nadzieję, że zmęczenie jakie dopadło niektóre osoby szybko minęło i zostaną po tej imprezie same pozytywne wrażenia.


Wernisaż wystawy "FotoPlastykON'17 vol.02"

"FotoPlastykON'17 vol.02" to ekspozycja zdjęć, rysunków obrazów młodych zdolnych ludzi, którzy choć dopiero uczą się fachu, to już mogą pochwalić się artystyczną wrażliwością, spostrzegawczością, pomysłowością. Na wystawie pokażą prace plastyczne i zdjęcia artystyczne i fotoreporterskie, które wykonali pod okiem nauczycieli Katarzyny Tomasiak, Kingi Zaborowskiej, Piotra Igora Salaty, Krzysztofa Tomasika, Janusza Wrońskiego

Wystawę można oglądać w Galerii OT Rondo do 12 maja br. Zapraszamy!


Wymiana grup uczniów w ramach projektu "Szkoła równych szans"

W dniach 24 - 29 kwietnia 2017r. w ramach projektu "Szkoła równych szans" odbyła się krótkoterminowa wymiana grup uczniów. Jej głównym celem było umożliwienie polskim i niemieckim nauczycielom nabycia będą poszerzenia doświadczeń i umiejętności w zakresie stosowania metody projektu edukacyjnego w grupie integracyjnej poprzez wspólną pracą nad projektem "Naturalne i odzyskane zasoby". Wymiana miała także na celu rozwinięcie kompetencji kluczowych, językowych, społecznych i kulturowych uczniów oraz poszerzenie ich wiedzy o naturalnych zasobach i surowcach wtórnych.

W wymianie uczestniczyli beneficjenci projektu "Szkoła równych szans" - czyli 10 uczniów naszej szkoły i 10 uczniów ze szkoły partnerskiej OSK Offene Schule Koln z Kolonii wraz z opiekunami: panią Anettą Bengier, panem Marcinem Masłowskim oraz paniami Martiną Salchow i Dagmar Hausmann.

Więcej informacji, zdjęcia, filmy i wszystko co zwiazane z projektem można zobaczyć na stronie projektu


Finał Wojewódzki Konkursu Wiedzy o Traktatach Rzymskich

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie uczniów naszej szkoły. Tym razem Julia Sawecka z klasy 2 LP została finalistką Konkursu Wiedzy o Traktatach Rzymskich, który odbył się w Gdańsku w Biurze Informacji Europejskiej Europe Direct w dniu 27 kwietnia 2017 r. W finale uczniowie musieli napisać esej pt. „ Europa po Traktatach Rzymskich” oraz wykazać się wiedzą na temat początków funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej. Finaliści zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Mamy nadzieję, że w kolejnej edycji tego konkursu udział weźmie więcej uczniów naszej szkoły, tym bardziej, że na laureatów czekają atrakcyjne nagrody: wyjazd do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Lewandowskiego oraz nagrody rzeczowe.
Julii serdecznie gratulujemy !


MAraton 24H

Spędzają całą dobę w szkole, by wziąć udział w warsztatach. Uczniowie ze Słupska rozpoczęli kulturalny maraton. Maraton Sztuki to cykl warsztatów, zajęć z fotografii, malowania, tworzenia grafiki komputerowej, kończąc na oglądaniu filmów artystycznych. Tym wszystkim od piątkowego do sobotniego poranka będą zajmować się uczniowie naszej szkoły.Obejrzeć NAS można także w w TVP Gdańsk. Relacja z Maratonu od 17 minuty.

Kolejna relacja z maraTONu SZTUKI 24h


Prezentacja GIF-ów

Rozpoczynamy prezentację GIFów wykonanych podczas maraTONu SZTUKI 24h. Śledźcie uważnie! Codziennie w tym poście będzie pojawiać się nowy GIF.

"Wiosenna redakcja TV Słupsk"

Naszą szkołę ze swoimi kamerami odwiedziła redakcja TV Słupsk. Zachęcamy do obejrzenia filmu, który prezentuje zawody jakie oferujemy gimnazjalistom w nadchodzącym roku szkolnym.Zdjęcia Pauliny Mosakowskiej przedstawiające "kulisy" rejestracji materiału filmowego.


Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

"Wieża marzeń - bal pod wieżą" - 9 maja 2017 r. po raz XVII w naszym mieście obchodzono Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Obchody tego dnia skupiły uwagę ludzi na wyzwaniach i marzeniach osób z niepełnosprawnościami. Uczniowie kl. I TOM wraz z opiekunami p. Anną Dadurą i Beatą Jeż wzięli udział w imprezie zorganizowanej pod nazwą "Wieża marzeń - bal pod wieżą" w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Niedziałkowskiego 2, w Słupsku.
Uczestnicy bawili się, tańczyli, śpiewali oraz budowali wieżę z pudełek pełnych marzeń. W integracji brało udział około 600 osób, poprzez zabawę, sportowe zmagania można było doświadczyć i zrozumieć jak postrzegają świat niepełnosprawni. Nasi uczniowie pomagali w budowaniu wieży - symbolu tego, czego pragniemy od siebie nawzajem i dla siebie.


Wyniki konkursu JA.

Konkurs Ja rozwiązany. Jury, oceniało prace nadesłane na Konkurs JA, a wyniki w poszczególnych kategoriach zostały przedstawione w poniższym protokole.
LAUREATOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Kliknij tutaj, aby pobrać protokół


"PRAKTYKI W DOBRYM STYLU" w Niemczech

Po praktykach w Hiszpanii przyszedł czas na wyjazd grupy 20 uczniów z klas informatycznych ZST w Słupsku na praktyki zawodowe do Niemiec.
Uczniowie kształcący się w zakresie informatyki 14 maja, skoro świt, wyruszyli w podróż do Schkeuditz koło Lipska w Saksonii, by tam szlifować swoje umiejętności, zdobywać wiedzę i poznawać realia niemieckich form pracy.
Jest to ostatnia grupa stażystów, która w tym roku szkolnym będzie miała możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na stażach zagranicznych dzięki udziałowi w projekcie naszej szkoły "Praktyki w dobrym stylu" realizowanemu w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Kolejne grupy wyruszą w roku przyszłym.


Praktyki zawodowe w Niemczech

Początki pobytu informatyków w Niemczech to poznawanie Lipska oraz firmy, w której odbywają się praktyki zawodowe uczniów Drzewniaka.
Wcześniej stażyści zapoznali się ze Schkeuditz, miastem oddalonym od Lipska o ok. 16 km, w którym znajduje się baza noclegowo-rekreacyjna naszych uczniów.
Poznawanie topografii miasta, połączeń komunikacyjnych i najciekawszych miejsc Lipska to atrakcje, których nie mogło zabraknąć, albowiem jest to jedno z piękniejszych i bardzo dynamicznie rozwijających się miast niemieckich, a praktykanci samodzielnie przemieszczają pomiędzy Schkeuditz a Lipskiem oraz na jego terenie.
Zwiedzanie Lipska, to przede wszystkim doskonała lekcja historii Niemiec po II wojnie światowej, ale też poznawanie wspaniałej kultury Europy. Jan Sebastian Bach, Johann Goethe, czy Feliks Mendelson to kamienie milowe w kształtowaniu tożsamości europejskiej, jedności wspólnoty i wartości unijnych.


Giphy vol. 2

Druga część giphów, które powstały podczas Maratonu 24.
II Słupskie Potyczki Matematyczne

25 maja uczniowie naszej szkoły, pod opieką Pani Hanny Puppel oraz Pani Jolanty Suchańskiej udali się do I Liceum Ogólnokształcącego, gdzie wzięli udział w II Słupskich Potyczkach Matematycznych, które zostały zorganizowane przez I LO w Słupsku oraz Instytut Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie:

1. Weronika Kozak (I TF)
2. Katarzyna Baran (II TF)
3. Roksana Kleban (II TF)
4. Krystian Ostrowski (I TI)
5. Marcel Starzecki (I TI)
6. Karol Bartnicki (II TF)
7. Jakub Bernacki (II TI)
8. Bartłomiej Pikuła (II TI)
9. Konrad Tomalski (II TI)

Uczniowie wzięli udział w pięciu konkurencjach, z których punktacja stanowiła klasyfikację ogólną drużyny. Organizatorzy przygotowali następujące konkurencje:
- "Jeden z dziesięciu"
- "Kula"
- "Lingwistyka Matematyczna"
- "Kalambury matematyczne"
- "Matematyka dla każdego".

Nasi uczniowie wiedli prym w konkurencjach grupowych. W "Kuli" byliśmy bezkonkurencyjni ponieważ nasi uczniowie wykonali największy model kuli (średnica 80 cm), w "Kalamburach matematycznych" oraz "Matematyce dla każdego" sklasyfikowano naszą drużynę na 3 miejscu. W konkurencji - Matematyka dla każdego - wyprzedzili nas uczniowie I LO i II LO, co oznacza, że byliśmy najlepszą drużyną wśród szkół technicznych.
Po podliczeniu punktów ze wszystkich konkurencji ZST zajął V miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Biorąc pod uwagę Technika zajęliśmy III miejsce.


II Wiosenny Turniej Siatkówki Dziewcząt

27 maja w naszej szkole odbyła się sportowa impreza siatkarska - skierowana do młodzieży gimnazjalnej - II Wiosenny Turniej Siatkówki Dziewcząt o Puchar Dyrektora Drzewniaka. Startowało w niej 55 uczennic z Gimnazjów nr 2 i 4 ze Słupska, z Damnicy, Barcina, Dębnicy Kaszubskiej i Łubna. Gry rozgrywane były w 2 grupach. Ostateczną rywalizację wygrało gimnazjum z Barcina i zdobyło Puchar Dyrektora wręczony przez Panią Dyrektor Grażynę Zienkiewicz. Pozostałe miejsca zajęły:
- II - gimnazjum z Damnicy;
- III - gimnazjum z Dębnicy Kaszubskiej;
- IV - gimnazjum nr 2 ze Słupska;
- V - gimnazjum nr 4 ze Słupska;
- VI - gimnazjum z Łubna.
Wszystkie drużyny otrzymały w nagrodę piłki, upominki i słodki poczęstunek. Organizatorem z ramienia Drzewniaka była Katarzyna Koch, a sponsorami turnieju firmy AUTO-HAK oraz piekarnia Przyjaciel Piekarz, którym organizator bardzo dziękuję za wspieranie sportu szkolnego. Bardzo dziękuję i do zobaczenia za rok.


Międzynarodowe spotkanie projektowe w Kolonii

W dniach 31 maja - 3 czerwca 2017r. p. Elżbieta Saba - koordynator projektu "Szkoła równych szans" oraz p. Anetta Bengier i p. Marcin Masłowski - opiekunowie grupy uczniowskiej uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu projektowym w Kolonii. Celem spotkania była wymiana uwag o dotychczasowym przebiegu projektu i sformułowanie wniosków dotyczących jego dalszej realizacji. W spotkaniu wzięły udział także p. Martina Salchow - wicedyrektor szkoły partnerskiej OSK Offene Schule Koln, kierownik projektu po stronie niemieckiej, oraz p. Dagmar Hausmann - nauczycielka OSK, opiekunka niemieckiej grupy uczniowskiej.

Program wizyty obejmował spotkanie z dyrektorem szkoły p. Hansem Flinkerbuschem oraz prezesem zarządu spółki OSK Offene Schule Koln gGmbH p. Andreasem L. G. Reimann, zwiedzanie szkoły i zapoznanie ze specyfiką jej pracy, szczególnie w odniesieniu do pracy z uczniami niepełnosprawnymi, hospitacje zajęć lekcyjnych, omówienie kwestii związanych z nauczaniem metodą projektu edukacyjnego oraz z nauczaniem projektowym, wymianę materiałów do pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W czasie spotkania dokonano również podsumowania krótkoterminowej wymiany w Słupsku oraz opracowano program wymiany w Kolonii. Ponadto nauczyciele z ZST zwiedzili Kolonię i Bonn.


Wyróżnienie w konkursie piosenki angielskiej

Uczeń klasy 3 Ti, Krystian Jarosiewicz 5 czerwca 2017 roku brał udział w Pomorskim Konkursie Piosenki Angielskiej "Disco Hits". Krystian brawurowo zaśpiewał hit zespołu Modern Talking - Cheri Cheri Lady i zdobył wyróżnienie. Serdeczne gratulujemy!


Profilaktyka raka piersi

W czwartek, 01.06.2017 r. w szkolnej bibliotece odbyły się warsztaty w ramach profilaktyki raka piersi. Zajęcia pod hasłem "DZIŚ ŚWIADOMA NASTOLATKA, W PRZYSZŁOŚCI ZDROWA MATKA" poprowadziła Pani Dorota Hrynkiewicz, fizjoterapeutka onkologiczna na co dzień pracująca w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku.
Pani Dorota na warsztaty zaprosiła Panią Elżbietę Małszycką, AMAZONKĘ za Słupska, która jak sama mówiła zachorowała na raka, żyje z rakiem ale nie da mu się! Obie Panie w bardzo przystępny sposób poprowadziły warsztaty, na fantomie pokazały w jaki sposób należy badać piersi. Pani Małszycka opowiedziała swoją historię a uczennice naszej szkoły nie kryły wzruszenia i łez. Prowadzące rozpoczęły i zakończyły zajęcia sentencją „ NIE JEST WSTYDEM ZACHOROWAĆ NA RAKA PIERSI, WSTYDEM JEST NIE DAĆ SOBIE SZANSY NA ŻYCIE”.
Inicjatorkami i koordynatorkami spotkania były opiekunki Samorządu Uczniowskiego - Małgorzata Krzywińska-Koniczuk oraz Jolanta Suchańska.


Gala wręczenia nagród

Dnia 2 czerwca 2017 r. odbyła się Gala wręczenia nagród Laureatom II Ogólnopolskiego konkursu plastyczno – fotograficzno – filmowego "JA" oraz podsumowanie maraTONu SZTUKI 24h. Honorowy Patronat nad Konkursem objął Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń. W auli Zespołu Szkół Technicznych zebrali się goście, laureaci konkursu, uczestnicy maratonu wraz z opiekunami oraz uczniowie i nauczyciele szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas: Anna Sadlak – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku, Danuta Sroka – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, Edyta Wolska – Dyrektor Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, Jolanta Krawczykiewicz – Dyrektor Słupskiego Ośrodka Kultury, Violetta Wójcik – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku, Elżbieta Łukaszus-Mijewska – Młodzieżowe Centrum Kultury, Mirosława Mazurkiewicz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 19 „Słupskiego Chłopczyka” ze Słupska, Grzegorz Sujecki – charakteryzator Nowego Teatru ze Słupska oraz Michał Giedrojć – artysta fotograf. Galę rozpoczął majestatyczny głos Oliwii Abryckiej (uczennicy II klasy LP), która przedstawiła wierszem ideę konkursu wprowadzając w nastrój wszystkich obecnych.Uroczystość prowadzili: Magda Gierszyńska (II TOR) i Dominik Strzelbicki (II TF). Zebranych przywitała Pani Dyrektor Grażyna Zienkiewicz. Podczas podsumowania gościliśmy Zespół „Samsara” z Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku, który tchnął w nas awangardowe rytmy rockowe J w składzie: Patrycja Pikuła – wokal (III TF), Wiktoria Kosowska – bębny, Karolina Oszmaniec – bas wokal, Agnieszka Kucharska – gitara oraz prowadzący zespół Marcin Gałązka – gitara. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane w tym roku przez: Piekarnię i Cukiernię „z Jaracza”, Laminopol Sp. z o.o., Park Wodny Redzikowo, Fundację Dobrowskaz, Rodan Sp. z o.o., Nowy Teatr ze Słupska, Tritec Production, Studio TAF. Sponsorom dziękujemy! Drugą częścią Gali było przedstawienie działań przeprowadzonych podczas maraTONu SZTUKI 24h, który odbył się 12 maja br. w naszej szkole. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie naszego Liceum Plastycznego oraz gimnazjaliści. Partnerami projektu były Gimnazja ze Słupska i okolic: Gimnazjum nr 2, 4, 6, 7 ze Słupska oraz Gimnazja z Dębnicy Kaszubskiej, Kobylnicy i Ustki. Został wyświetlony film, który świetnie udokumentował Pan Adam Mroczek (nauczyciel ZST i LP). Zaprezentowane były również GIFy, powstałe podczas Pastiszu realizowanego na podstawie fotograficznej interpretacji dzieł malarskich, które były pomysłem Pana Krzysztofa Tomasika (nauczyciela ZST i LP). Warto podkreślić, że wszystkie warsztaty artystyczne przeprowadzili nauczyciele ZST i LP: Katarzyna Tomasiak, Kinga Zaborowska, Krzysztof Tomasik, Rafał Szamocki oraz Piotr Igor Salata. Gościnnie pomagał nam Pan Grzegorz Sujecki, który dzielnie wspierał młodzież w charakteryzacji do działań pastiszowych. Uczestnikom i opiekunom maratonu zostały rozdane Certyfikaty uczestnictwa wraz z folderem upamiętniającym wydarzenie. Dziękujemy również Pani Małgorzacie Krzywińskiej-Koniczuk (nauczycielce ZST) za sprawowanie opieki nad uczniami podczas nocnych godzin maratonu. Na koniec zaśpiewał i zagrał na ukulele Michał Idźkowski (I LP). Pieczę nad nagłośnieniem Gali sprawowali: Krzysztof Smoliński (nauczyciel ZST) z uczniami: Hubertem Lubasińskim (I TI), Norbertem Jungto (I TI) i Błażejem Jaremek (II TI). Dziękujemy także uczniom, którzy wykonywali zdjęcia i materiał video podczas Gali i maraTONu SZTUKI 24h: Dominikowi Strzelbickiemu (II TF),

Magdzie Bilskiej (II TF), Martynie Koprowicz (III TF), Paulinie Mosakowskiej (II TF), Milenie Janulis (II TF), Wiktorii Gołębiewskiej (II TF), Karolowi Bartnickiemu (II TF). Dziękujemy wszystkim którzy trzymali za nas kciuki! Dziękujemy za swoje JA!

Zapraszamy do kolejnej edycji Konkursu.

Koordynatorki Projektów: Kinga Zaborowska i Katarzyna Tomasiak


Dzień Mieszkańca w Redzikowie

10 czerwca 2017 r. w godz. 13.00 – 18.00 młodzież Liceum Plastycznego wspierała działania organizatorów na Dniu Mieszkańca Gminy Słupsk w Redzikowie koło Parku Wodnego. Byliśmy odpowiedzialni za sprawne przeprowadzenie konkursu plastycznego dla najmłodszych. Inspirowaliśmy i aktywizowaliśmy sporą grupę osób. Powstały ciekawe prace ukazujące piękno świata podwodnego. Najlepsi otrzymali dyplomy i nagrody. Malowaliśmy również twarze maluszków. Zgranie i dobre humory 16 osób zaangażowanych z naszej szkoły sprawiły, że zarażaliśmy pozytywną energią wszystkich dookoła.


Wideokonferencja "Model edukacji włączającej w Niemczech"

W dniu 13 czerwca 2017 r. grupa nauczycieli naszej szkoły - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans" - uczestniczyła w wideokonferencji na temat "Model edukacji włączającej w Niemczech". Drugą lokalizację stanowiła szkoła partnerska OSK Offene Schule Koln w Kolonii. Celem konferencji było zapoznanie polskich nauczycieli z modelem edukacji włączającej w Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem kraju związkowego Nadrenia Północna - Westfalia. Nauczyciele naszej szkoły mieli możliwość zadawania pytań dotyczących procesu kształcenia w niemieckich szkołach integracyjnych oraz organizacji nauczania w inkluzyjnej szkole, jaką jest OSK Offene Schule Koln.

Było to drugie tego typu wydarzenie w naszej szkole i podobnie jak pierwsze przyniosło w rezultacie poszerzenie horyzontów edukacyjnych uczestniczącej kadry pedagogicznej.


SzkolnyKonkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej

W dniu 14 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku odbyła się ostatnia już część szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej.
Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat historii Europy i jej dziedzictwa kulturowego, rozwijanie wiedzy na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, kształtowanie poczucia europejskiej jedności przez propagowanie wiedzy o Europie.
W tej części konkursu uczniowie klas III zaprezentowali kulturę Grecji, jej muzykę, strój oraz tradycyjne potrawy. Wśród tradycyjnych dań prym wiodła sałatka grecka z dodatkiem sera feta oraz świeżych warzyw. Greckim zapachom i smakom nie oparli się nawet nasi nauczyciele, którzy z wielką przyjemnością kosztowali przygotowanych przez naszych uczniów specjałów. Tradycyjnie, konkurs zakończył się rozwiązaniem przez uczniów testu wiedzy o Grecji, składającego się z 15 pytań zamkniętych. Wśród klas III najwięcej punktów ze wszystkich konkurencji uzyskała klasa III TDF.
Po podliczeniu punktów z wszystkich trzech części konkursu, jury ogłosi zwycięzcę całego konkursu.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku konkurs również będzie się cieszył dużym zainteresowaniem i już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły.


Podziękowanie


Porozumienie z Aerklubem Słupskim

Nasza szkoła we współpracy z ZSMiL w Słupsku podpisała porozumienie o współpracy ze Aeroklubem Słupskim mieszczącym się w Krępie Słupskiej. Poniżej treść porozumienia. Aby powiększyć kliknij na obraz:


Uroczyste otwarcie muralu w SP nr 1.

Informacje na gorąco ! Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie muralu w Szkole Podstawowej nr 1. Autorami projektu muralu była Karolina Sendecka, Natalia Bartkowiak i Oliwia Gumowska. Uczennice Liceum Plastycznego zostały zainspirowane twórczością patrona szkoły Henryka Sienkiewicza. Śpiewy, tańce, tort, kawa i nasz nowy mural. Znawczyni literatury Pani Wiceprezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka dokonała oficjalnego przecięcia wstęgi.
Po sąsiedzku, jak w domu.Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014