Archiwum 2015-2016


REKRUTACJA NA PRAKTYKI ZAWODOWE W NIEMCZECH

Od 7 września 2015 roku trwała w szkole rekrutacja do drugiej tury projektu finansowanego ze środków Erasmus+ pt. „Informatyka bez granic”. Uczniowie drugiej klasy technikum informatycznego musieli przejść m.in. rozmowę kwalifikacyjną, napisać test sprawdzający znajomość języka niemieckiego, a o miejscu na liście przyjętych na praktyki zawodowe do Niemiec decydowała suma zdobytych punktów. Szczegóły dotyczące przebiegu rekrutacji, w tym regulamin, harmonogram, informacje dotyczące składu komisji rekrutacyjnej, listę zakwalifikowanych oraz listę rezerwową a także galerę zdjęć można znaleźć w zakładce Projekty realizowane w szkole. Tam również znajdują się wszelkie informacje oraz zdjęcia z ubiegłorocznych praktyk zawodowych w Lipsku.


Najlepsi w zawodzie

Dnia 17 września 2015 roku w Urzędzie Miasta Słupska w obecności pana Roberta Biedronia - Prezydenta Miasta Słupska i pani Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej - zastępcy Prezydenta Miasta Słupska, pani Grażyny Zienkiewicz - Dyrektora Szkoły nasi uczniowie - ,,NAJLEPSI w ZAWODZIE:
1)Karol Bąk - uczeń kl. 2 Td w zawodzie technik technologii drewna,
2)Patryk Stenka - uczeń kl. 3 Td w zawodzie technik technologii drewna,
3)Tomasz Ślusarz - uczeń kl. 3 Td w zawodzie technik technologii drewna Technikum nr 3
w Słupsku otrzymali stypendia z rąk pani Anety Magdziarek - przedstawiciela Fabryki Mebli AJ. Wysokość stypendium to 1000, 00 zł (jeden tysiąc złotych).
Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!


Spotkanie z Otylią Jędrzejczak - Mistrzynie w Szkołach

8 września w hali lekkoatletycznej przy Stadionie 650-lecia uczennice naszej szkoły z klasy II TF uczestniczyły w projekcie ruchowym - Mistrzynie w Szkołach, prowadzonym przez Otylię Jędrzejczak. Wspólnie z nauczycielami (K.Koch i D.Kot), prezydentem Robertem Biedroniem, ministrem sportu i olimpijkami dziewczęta ćwiczyły na specjalnych gumach i brały udział w konkursach. Za wgranie konkursu wiedzy sportowej uczennice nasze otrzymały dla szkoły zestaw gum - Thera-Band do ćwiczeń ruchowych. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do wspólnych ćwiczeń.


Lekcja przedmiotów zawodowych - inaczej

Dnia 26 września 2015 roku uczniowie szkoły kształcący się w zawodach technik technologii drewna i stolarz uczestniczyli w ramach lekcji otwartej w zajęciach edukacyjnych na temat PRODUKCJA I ZASTOSOWANIE PŁYT WIÓROWYCH SUROWYCH I MELAMINOWYCH ORAZ PŁYT HDF LAKIEROWANYCH.
Zajęcia odbyły się w Zakładzie Płyt MDF KRONOSPAN w Szczecinku. Nasi uczniowie mieli okazję zapoznać się z technologią wytwarzania płyt z tworzyw drzewnych na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Dla uczniów było to cenne doświadczenie zawodowe, które korzystnie wpłynie na ich dalszą edukację. Lekcji tej towarzyszyły różne atrakcje, o czym świadczą załączone zdjęcia. Czekamy na następną wyprawę do Szczecinka.


Konferencja w Elblągu.

Dnia 7 października 2015 roku odbyły się w Elblągu targi promocyjne "Blaski i cienie współpracy. Polityka samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej na szczeblu lokalnym", w trakcie których samorządy z terenu województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego oraz goście zagraniczni, m.in. z Niemiec, Rosji czy Rumunii, mogli zaprezentować swoje najlepsze projekty międzynarodowe i ich praktyczne rezultaty. Targi oraz towarzyszące im konferencje i warsztaty stały się także doskonałą okazją do poznanie nowych partnerów z obszaru Euroregionu Bałtyk oraz poszukiwania nowych pomysłów i inspiracji do realizacji kolejnych przedsięwzięć. Słupsk na tych targach reprezentował Zespół Szkół Technicznych, który promował trzy zrealizowane przez siebie projekty międzynarodowe. Były to "Informatyka bez granic" - sfinansowany ze środków programu Erasmus+ - projekt dotyczący zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów, "Portret polsko-litewski" - sfinansowany ze środków Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji MEN - projekt polsko-litewskich warsztatów plastyczno-fotograficznych oraz trwająca od 10 lat trójstronna wymiana młodzieży Słupsk- Carlise - Flensburg.Regionalny Kongres Kultury

W dniach 1 i 2 października 2015 w Słupsku odbył się Regionalny Kongres Kultury. Uczniowie z klasy 1 Liceum Plastycznego i Technikum technologii odzieży, uczestniczyli w pierwszym dniu tego wydarzenia. W Słupskim Inkubatorze Technologicznym można było wysłuchać wykładu prof. Johna Holdena z City University w Londynie, światowej sławy eksperta w dziedzinie polityki kulturalnej i zarządzania kulturą. Kongres był również okazją do debaty na temat kultury i wymiany doświadczeń w organizowaniu życia kulturalnego w różnych regionach kraju. Najważniejszym przesłaniem wynikającym z dyskusji jest uświadomieniem każdemu, że jest twórcą kultury, a we współczesnym świecie zanika różnica między kulturą wysoką a niską.
Rita Sobe
Zdj. Adam Mroczek


Rajd integracyjny klas I

W dniu 12.10.2015 r odbyła się lekcja geografii w terenie dotycząca działalności morza w strefie brzegowej oraz eolicznej pracy wiatru. Zajęcia terenowe skierowane były do uczniów klas pierwszych naszej szkoły i zostały połączone z integracją. W tym celu zorganizowano ognisko integracyjne w ośrodku wypoczynkowym Trojak w Rowach. W całej akcji wzięło udział 99 uczniów nad którymi opiekę sprawowali wychowawcy klas pierwszych: Jolanta Suchańska, Hanna Puppel, Dorota Nagórska, Adam Mroczek i Marcin Masłowski oraz dodatkowo szkolni pedagodzy: Beata Jeż i Joanna Gałązka a także nauczyciel j. angielskiego i przedmiotów zawodowych Kinga Kobzdej-Ptak.
Autokarów z przesympatycznymi kierowcami użyczyło nam biuro turystyczne Euro-Trans.
W SPN-ie przeżyliśmy bieg na orientacje po dziewiczym terenie, pokonaliśmy ruchome wydmy i nie dając zasypać się dotarliśmy do brzegu M. Bałtyckiego. Plażą przeszliśmy do latarni w Czołpinie i osobiście sprawdzaliśmy czy nie ma w niej ukrytej legendarnej bursztynowej komnaty. Następnie pojechaliśmy na ognisko do Rowów cudem nie lądujac ( dzięki sprawności naszych kierowców) w przydrożnych rowach.
Wyjazd był bardzo ciekawy. Młodzież nie tylko zobaczyła wpływ czynników egzogenicznych na kształtowanie się rzeźby terenu ale przede wszystkim zintegrowała się wzajemnie i z wychowawcami.


Poniżej album zdjęć wykonanych przez Pana Adama Mroczka.


Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 13 października 2015 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Podczas tego dnia uczniowie naszej szkoły nagrodzili nauczycieli w kilku kategoriach. I tak, w poszczególnych kategoriach zostali wybrani:
Najbardziej Kreatywny Nauczyciel - Krzysztof Tybulewicz;
Nauczyciel z największym poczuciem humoru - Krzysztof Tybulewicz;
Najbardziej elegancki nauczyciel - Elżbieta Saba;
Najbardziej wymagający nauczyciel - Lilianna Lipnicka;
Najlepszy Nauczyciel - Jarosław Grochała;
Serdecznie gratulujemy.
Zdjęcia autorstwa Patryka Leśniewskiego i Wiktorii Gołębiewskiej.

Nasi nauczyciele zostali również wyróżnieni przez Prezydenta Miasta Słupska. Nagrody otrzymali: Anna Drojman, Krzysztof Smoliński i Radosław Sorbian. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała natomiast Pani Rita Sobe.Dopalacze kradną życie.

Uczniowie z klasy 2 fi (fotograf) włączyli się do akcji przeciwko dopalaczom i zrealizowali spot pt. "Sekunda w cieniu". Film bierze udział w konkursie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych "Dopalacze kradną życie".


Fotografia tradycyjna

Fotografowie i fototechnicy z Drzewniaka oprócz fotografii cyfrowej poznają także tradycyjne techniki fotograficzne. Praca z negatywem wymaga od nich dużego skupienia. Każdy ma do dyspozycji kilka klatek filmu, więc przed naciśnięciem spustu migawki muszą być pewni, że wybrali dobry temat zdjęcia, prawidłowo ustawili ekspozycję, ostrość
i właściwie skomponowali kadr. Tu nie ma możliwości natychmiastowego podglądu zrobionej fotografii. Efekty będą widoczne dopiero po wywołaniu negatywów i wykonaniu odbitek.
Zdjęcia (wykonane cyfrowo) przedstawiają zajęcia plenerowe klasy 2 fi i 1 TF.
Adam Mroczek


Haloween 2015

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs na przebranie oraz dynię z okazji święta Haloween. Klasa w której przebrana będzie największa liczba uczniów zwolniona jest w tym dniu z odpytywania i klasówek oraz otrzyma dodatkowe punkty dla klasy. Jeżeli znaleźli by się chętni możliwe też jest wykonanie stroika lub lampiona związanego tematycznie ze Świętem Wszystkich Zmarłych. Zarówno dynie jak i stroiki i lampiony będą licytowane. Najładniejszy stroik i klasa która go wykona zostanie nagrodzona osobno.
Opiekunowie Samorządu


Polsko-litewskie warsztaty w ZST - podsumowanie

W dniach 21-26 września 2015 r. w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku, w ramach projektu Portret polsko-litewski, odbywały się międzynarodowe warsztaty plastyczne. Inicjatorami pomysłu na napisanie wniosku konkursowego do Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży była grupa uczniów Drzewniaka, którzy zaprosili do współpracy młodzież z Wilna. Celem projektu było nawiązanie autentycznych relacji między młodzieżą z Polski i Litwy, skonfrontowanie stereotypów na temat obu narodów z rzeczywistością, promowanie i pogłębianie dialogu międzykulturowego w ramach edukacji pozaformalnej oraz zachęcanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym.
Tematem przewodnim wszystkich zaplanowanych działań, w których brało udział 20 uczniów ze Słupska i Wilna była twórczość plastyczna Witkacego. Młodzież wspólnie tworzyła, przy użyciu różnych technik i materiałów, portrety indywidualne i zbiorowe zastanawiając się przy okazji nad podobieństwami i różnicami między swoimi narodami. Uczniowie spędzali również wspólnie czas wolny, uczestnicząc m.in. w wieczorze gier planszowych, polsko-litewskim karaoke, zajęciach sportowych oraz spotkaniach z osobami związanymi z problematyką polsko - litewską i twórczością Witkacego. Na zakończenie warsztatów młodzież zaplanowała organizację wystawy swoich prac.
Dzięki realizacji projektu młodzież z obu szkół nie tylko pogłębiła swoja wiedzę i umiejętności plastyczne i fotograficzne, ale również uczyła się jak walczyć ze stereotypami, budować wzajemne relacje oparte na zrozumieniu i poszanowaniu odrębności drugiego człowieka oraz współpracować w międzynarodowym zespole. Bardzo ważnym celem podejmowanych działań było również pobudzenie aktywności społecznej młodych ludzi, budowanie ich poczucia wartości i motywowania do podejmowania różnorodnych wyzwań.


PGA Poznań

|W dniach 17-18 października 2015 r. uczniowie klas II, III i IV technikum informatycznego uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Poznańskich - PGA. Mieli tam możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami tworzenia gier komputerowych, sprzętu geamingowego oraz nowymi trendami w grafice komputerowej. Dodatkową atrakcją była możliwość wzięcia udziału w konkursach z nagrodami oraz różnego rodzaju losowaniach nagród. Z wyjazdem do Poznania wiąże się wiele niezapomnianych wrażeń. Zachęcamy Was do wzięcia udziału w targach w przyszłym roku.


Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej

W dniu 5 listopada w bibliotece odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej, zorganizowany przez Szkolny Klub Europejski pod kierunkiem pani Elżbiety Saby.
Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży problematyką europejską i poszerzenie wiedzy o wybranych państwach członkowskich Unii.
W konkursie wzięły udział klasy I LPS, I TI, I TF, II FD, II TI, III DS, III TF i III TI.
Klasy pierwsze rozwiązywały test sprawdzający wiedzę o Grecji, klasy drugie musiały wykazać się znajomością faktów związanych z Portugalią, a klasy trzecie testowały swoją wiedzę dotyczącą Słowacji.
Do II etapu konkursu zakwalifikowały się klasy, które zdobyły najwyższą liczbę punktów na danym poziomie. Są to: klasa I Ti - reprezentowana przez: Dawida Żukowskiego, Macieja Klassę i Łukasza Piotrowskiego, klasa II FD - w skład drużyny wchodziły: Agata Lewandowska, Jagoda Gołub i Dominika Wojcech oraz klasa III Ti - z drużyną w składzie: Mateusz Ryfa, Mateusz Czupryniak i Dawid Zając. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki, ufundowane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Słupsku.
Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy laureatom !


Podpisanie porozumienia z Instytutem Matematyki AP.

4 listopada podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Słupsku a Instytutem Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Uczelnię reprezentowali Pan dr Stanisław Kowalczyk - p.o. Dyrektora Instytutu Matematyki oraz Pani dr Beata Kloskowska- zastępca Dyrektora Instytutu Matematyki. Naszą szkołę reprezentowała Pani dyrektor Grażyna Zienkiewicz oraz nauczyciele matematyki - Pan Jarosław Grochała, Pani Hanna Puppel oraz Pani Jolanta Suchańska.
Celem porozumienia jest podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia młodzieży oraz zachęcenie uczniów ZST w Słupsku do kontynuowania nauki na poziomie wyższym na kierunkach ścisłych. W ramach porozumienia uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Matematyki AP w Słupsku. Zajęcia odbywać się będą na terenie AP oraz ZST w Słupsku. Inicjatorami i szkolnymi koordynatorami są Panie Jolanta Suchańska, Hanna Puppel oraz Pan Jarosław Grochała.
Zdjęcia wykonał Pan Krzysztof Tomasik.


Mistrzowie Słupska w halowej piłce nożnej

W dniu 6.11.2015 w ZSP nr 1 w Słupsku odbył się finał A w halowej piłce nożnej chłopców. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali bardzo wysoki poziom pokonując wszystkich rywali-ZSB, ZSEiT, SMS i tym samym zdobyli tytuł MISTRZA SŁUPSKA. Mistrzami Słupska zostali: Syrnyk Michał, Kępa Kamil, Ślusarz Tomasz, Ueck Adrian, Pupka-Lipiński Łukasz, Subocz Szymon, Kwasigroch Patryk, Bańka Norbert, Dudkowski Konrad, Roszak Patryk, Ulanowski Tomasz, Chwarzyński Sebastian.
W dniu 16.11 nasi uczniowie będą reprezentować Słupsk w półfinale Wojewódzkiej Licealiady w Człuchowie. Opiekunem drużyny jest Daniel Kot. Serdecznie gratulujemy!!!
Wycieczka do Berlina

Dnia 6 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do Berlina. Zwiedzanie stolicy Niemiec zaczęło się od spotkania z przewodnikiem na głównym dworcu, następnie widzieliśmy Reichstag, krzyże ku pamięci ofiar zamordowanych pod Murem Berlińskim, kolumnę - Złota Elza, Bramę Brandenburską i Aleję Pod Lipami. Naszej uwadze nie umknęły ambasady: amerykańska, rosyjska, francuska i brytyjska oraz historyczny hotel Adlon. Ogromne wrażenie zrobił na nas Pomnik Pomordowanych Żydów Europy, a spacer wzdłuż linii granicznej Muru Berlińskiego pozwolił na bliższe poznanie historii tego miasta.
W drugiej części zwiedzania zobaczyliśmy najważniejsze punkty centrum Berlina - Alexanderplatz, Fontannę Przyjaźni, Zegar Światowy, Wieżę Telewizyjną, Ratusz Czerwony, Katedrę Berlińską i Wyspę Muzealną. Ostatnim punktem naszej wycieczki była wizyta w Muzeum Techniki i spacer po dzielnicy Kudamm. Zmęczeni,ale zadowoleni bezpiecznie wróciliśmy do Słupska. Wycieczka była bardzo udana - dopisały nam i humory, i pogoda.
Opiekunowie wycieczki: Kinga Kobzdej - Ptak, Olena Moroń, Natalia Buka, Joanna Gałązka i Małgorzata Krzywińska - Koniczuk.


Rajd Nocny

W sobotę, 14 listopada odbył się 30 Rajd Nocny organizowany przez KTP "Mikołajek" PTTK Słupsk. Tym razem trasa została wytyczona na terenie Lasku Południowego. Trasa nr 1 - Nocne Marki, liczyła 10 kilometrów. Rajd zakończył się ogniskiem na "Trzech Stawkach".
Celem rajdu była popularyzacja turystyki pieszej, form aktywnego wypoczynku oraz integracja młodzieży szkolnej. Przy świetle księżyca oraz oczywiście latarek udało się nam nie zabłądzić, nie pogubić i nie poprzewracać w ciemnościach. Pokonaliśmy dziesięciokilometrową trasę rajdu mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych (wiatr, deszcz, grad i wyładowania atmosferyczne) z uśmiechem na ustach i sportowym zacięciem. Cieszy fakt, że są w naszej społeczności szkolnej osoby, które wybierają taki sposób spędzania wolnego czasu w sobotę, a nie przed komputerem czy na fotelu pod cieplutkim kocykiem z pilotem od telewizora w ręku. Rajd trwał nieco ponad 3 godziny. Oprócz miłego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu udało nam się spalić trochę kalorii, które co niektórzy szybko uzupełnili pysznymi kiełbaskami i pachnącym chlebkiem. Opiekę nad uczniami sprawowały Panie: Dorota Nagórska i Jolanta Suchańska - opiekunki Szkolnego Koła Turystycznego "Klub Aktywnych".


III MIEJCE W PÓŁFINALE WOJEWÓDZKIEJ LICEALIADY

Reprezentacja naszej szkoły w futsalu (halowa piłka nożna) zajęła III miejsce w półfinale Wojewódzkiej Licealiady, który odbył się 16 listopada w Człuchowie. Rozegraliśmy dwa mecze, ulegając LO Człuchów 3-0 oraz ZSOiT Miastko 2-1. Naszą drużynę, która grała w dużym osłabieniu (brak Kępy Kamila i Ślusarza Tomka) reprezentowali: Syrnyk Michał, Pupka Lipiński Łukasz, Subocz Szymon, Ueck Adrian, Dudkowski Konrad, Roszak Patryk, Ulanowski Tomasz. Opiekunem drużyny jest Daniel Kot.


PRAKTYKI ZAWODOWE W MARTOS W HISZPANII

W dniach od 15 do 28 listopada 2015 roku 20 uczniów naszej szkoły uczących się w zawodach technik organizacji reklamy i technik technologii drewna odbywało praktyki zawodowe w Martos w Hiszpanii. Praktyki zorganizowane zostały w ramach projektu zatytułowanego "Poszerzamy horyzonty na stażach w Hiszpanii". Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, a realizowany jest we współpracy z Centrum Edukacyjnym Technik.
Uczniowie doskonalą swoje umiejętności w lokalnych zakładach pracy, a po południu zwiedzają muzea i zabytki oraz uczestniczą w rożnych wydarzeniach artystycznych pod okiem opiekunów pani Aleksandry Adler i pani Doroty Stelmachowskiej.


Mikołajkowy wielobój sportowy.

Szkolna Drużyna wraz z opiekunem - Katarzyną Koch składająca się z uczniów klasy I TDO 1 grudnia uczestniczyła Mikołajkowym Wieloboju Sportowym, na który zostaliśmy zaproszeni przez Akademię Pomorską w Słupsku. Drużyny damsko-męskie rywalizowały w takich konkurencjach jak: strzały na bramkę, rzuty do kosza, skoki z miejsca, dart (rzutki), rzut beretem, 500m na ergonometrze wioślarskim.
Najwięcej zabawy było przy konkurencji rzut beretem, ponieważ berety latały, tam gdzie chciały, a niekoniecznie tam gdzie chciał rzucający. Zabawy było co niemiara, a wszyscy uczestnicy wrócili z upominkami od Mikołaja. Szkolna Drużyna składała się z następujących zawodników: Maciukiewicz Agnieszka, Kuklis Krzysztof, Stępień Nikola, Bańka Norbert, Nowak Kinga, Kwasigroch Patryk, Knopik Alicja, Kamiński Sebastian, Gierszyńska Magda, Lipka Dominik.


Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W dniach od 16 do 22 listopada 2015 roku odbywał się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. To ogólnoświatowa inicjatywa, która ma na celu wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. W ramach tegorocznej, ósmej edycji ŚTP na całym świecie odbywały się spotkania i wydarzenia skierowane do młodych ludzi zainteresowanych przedsiębiorczością.
Szkolny Klub Przedsiębiorczości po raz drugi wziął aktywny udział w tym przedsięwzięciu.
Dnia 16 listopada pięcioosobowy zespołu, w którego skład weszli uczniowie klas IV wziął udział w Grze Miejskiej "Nakręceni na biznes", a sześcioosobowe drużyny, składające się z uczniów klas trzecich wzięły udział w grze "Liderzy Europy". Grę "Liderzy Europy" poprowadził Pan Robert Konofał-dyrektor słupskiego oddziału Banku Zachodniego WBK z asystentkami, Panią Hanną Radomską i Panią Barbarą Gortat-Grzesik. Liderami Europy zostali uczniowie klasy III TI: Tomasz Chaciński, Mateusz Tokarski, Kamil Rajkowski, Robert Sadowski, Daniel Powarzyński i Mateusz Czupryniak.
18 listopada odbyło się spotkanie z Panią Justyną Żebrowską, podczas którego został przedstawiony temat: "Prawo Pracy" dla uczniów klas IV. 19 listopada uczniowie klasy III TF spotkali się z przedstawicielami banku PeKaO SA, Panią Anną Charuk oraz Panem Krzysztofem Starybratem, którzy odkrywali tajniki inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych a w piątek 20 listopada uczniowie klasy III TOR uczestniczyli w warsztatach z Panią Weroniką Warpachowicz i Panią Malwiną Ożgą z banku PeKaO SA, które omówiły ofertę banków komercyjnych.

Inicjatorką i koordynatorką wszystkich spotkań była Pani Jolanta Suchańska - opiekun Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości.


Mikołajki w Drzewniaku

W piątek, 4 grudnia Joanna Krupa i Robert Biedroń uczestniczyli w Mikołajkach w naszej szkole, w których wzięło udział blisko 700 dzieci ze słupskich przedszkoli. Gocie razem z Mikołajem czytali im bajki oraz uczestniczyli w zabawach przygotowanych dla dzieci.
Ponadto modelka spotkała się także z uczniami szkoły, gdzie przeprowadzone zostały warsztaty z jej udziałem dla klas o profilu stylizacji odzieży oraz klasy fotograficznej. Odbył się przedpremierowy wernisaż prac Małgorzaty Repke, uczennicy klasy IV - technik stylizacji mody - pt. "Suknie niewoli". Dodatkowymi atrakcjami z pewnością były zorganizowane także warsztaty malowania na tkaninie "Jedwabny impresjonizm" oraz warsztaty techniki filcowania wełny. Zdjęcia wykonał Patryk Leśniewski
Wernisaż "Suknie niewoli"

W piątkowy wieczór w kawiarni Kafeina w Słupsku odbył się wernisaż Małgorzaty Repke pod tytułem "Suknie niewoli". Suknie te nawiązują do niewoli kobiet na świecie, do niesprawiedliwych procesów, nietolerancji, a także do samego zniewolenia.
Małgorzata to uczennica IV technikum w Słupsku. Sama mówi o sobie, że "od dziecka zajmuje się rysunkiem żurnalowym, projektowaniem oraz modą". Małgorzata uważa, że całe życie będzie się uczyć - inspiruje się wszystkim co ją otacza, nie zamyka się w jednym stylu. Mimo, że sama o sobie sądzi również, że jest amatorką to jej prace, które możemy oglądać w Kafeinie do 13 grudnia, robią ogromne wrażenie.
Zdjęcia: Krzysztof Tomasik


Porozumienie z Tritec

Nasza szkoła podpisała kolejne porozumienie z firmą, która chciała objąć patronatem kolejne nasze klasy. Mowa tutaj o firmie TRITEC. Firma z kapitałem norweskim posiada swoją siedzibę w Podstrefie Redzikowo Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Firma działa w branży metalowej, m.in. w produkcji konstrukcji stalowych wykorzystywanych w obszarach offshore i maritime. W regionie słupskim funkcjonuje już od 2002 roku.


Ogólnopolski Konkurs o drewnie

Dnia 23 listopada 2015 r. (poniedziałek) odbył się I etap II Ogólnopolskiego Konkursu o Drewnie dla uczniów kształcących w zawodzie technik technologii drewna 311922. Udział wzięli uczniowie klas II Td, III Td i IV Td. Komisja konkursowa na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie zakwalifikowała do II etapu, który odbędzie się 23 marca 2016 r. w Warszawie naszych uczniów. Są to; Bąk Karol II Td, Budynek Krzysztof IV Td, )Lipiński Mateusz IV Td. Gratulujemy sukcesu i życzymy dalszych. Marcin Masłowski i Mariusz Gorzeń.


Drużyna z Drzewniaka w najlepszej szóstce w kraju!

Z ogromną przyjemnością pragnę poinformować, że drużyna składająca się z trzech uczennic naszej szkoły weszła do ścisłego finału konkursu Młodzież Seniorom o bankowości. Uczennice klasy III TF, w składzie: Lukrecja Dembińska, Anna Klasa i Daria Samsel stanowią jeden z sześciu najlepszych zespołów w całym kraju. Przedmiotami konkursu są prezentacje podsumowujące przeprowadzone przez uczestników czynności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu seniorów z terenu całej Polski.
Konkurs ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu dotykającemu osoby starsze zamieszkujące obszar Polski poprzez stworzenie możliwości zrozumienia aktualnych mechanizmów działania nowoczesnej gospodarki oraz podstaw wiedzy o bankowości, w tym bankowości internetowej. Ma również zadanie pogłębiać u osób młodych ich zdolności organizacyjne oraz pracy zespołowej przy jednoczesnym pogłębianiu wiedzy z zakresu tematyki konkursu; pobudzać do twórczego myślenia, zachęcać do niewymuszonej interakcji międzypokoleniowej.
Dziewczęta przez cały miesiąc listopad ciężko pracowały, zarówno przy organizacji spotkań z zaprzyjaźnionymi seniorami jak i przy opracowywaniu ankiet, prezentacji multimedialnych i sprawozdania końcowego.
Jak się okazało było warto. W sobotę, 19 grudnia 2015 r. w budynku Millenium Plaza przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie, w jednej z sal konferencyjnych Golden Floor Sky odbędzie się finał konkursu. Każda z sześciu grup, które weszły do finału będzie miała 15 minut na zaprezentowanie zrealizowanych działań. Po prezentacji wszystkich grup zostanie ogłoszony ostateczny wynik konkursu.
Gratuluję całej trójce! Dziękuję za zaangażowanie, poświęcony czas wolny, chęci do pracy. Szczególne podziękowania składam na ręce Anny Klasy, która bardzo ciężko pracowała na sukces całej grupy. Bez względu na wynik w Warszawie dla mnie i dla całej szkoły jesteście najlepsze!!! Opiekun grup i szkolny koordynator konkursu Jolanta Suchańska.


WOŚP 2016

W czwartek w naszej szkole odbyła się licytacja na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2016. Podczas aukcji udało na się zebrać 977 zł i 20 centów. Bardzo dziękujemy zaangażowanym uczniom, nauczycielom i oczywiście wszystkim licytującym. Udało nam się również pobić zeszłoroczny rekord, który wynosił 600 zł.
Pozdrawiamy Szkolny Klub Wolontariusza.


Fotoaktywni

Z przyjemnością donosimy o sukcesie fotograficznym naszych uczniów Marty Dobies oraz Wojtka Szpaka, którzy zostali uhonorowani na "6. Słupskim Przeglądzie Fotografii 2015". Marta zdobyła wyróżnienie a Wojtek został laureatem w kategorii multimedia. Gratulujemy!
Link do zwycięskiej animacji Wojtka: https://www.facebook.com/wojtek.szpak.39/.
Serdecznie gratulujemy.


Film promocyjny firmy Tritec

Poniżej przedstawiamy wam film promocyjny firmy Tritec, który został wykonany przez naszych uczniów i nauczycieli.A jeszcze poniżej umieszczamy materiał z realizacji tego filmu.


Sukces w Konkursie "Młodzież Seniorom o bankowości"

W sobotę, 19 grudnia w budynku Millenium Plaza przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie, w jednej z sal konferencyjnych Golden Floor Sky odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu "Młodzież Seniorom o bankowości". Organizatorem konkursu jest Fundacja Macte Animo a projekt dofinansowany jest ze środków rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Konkurs ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu dotykającemu osoby starsze zamieszkujące obszar Polski poprzez stworzenie możliwości zrozumienia aktualnych mechanizmów działania nowoczesnej gospodarki oraz podstaw wiedzy o bankowości, w tym bankowości internetowej jak również pogłębić u osób młodych ich zdolności organizacyjne oraz pracy zespołowej przy jednoczesnym poszerzaniu wiedzy z zakresu tematyki konkursu; pobudzać do twórczego myślenia, zachęcać do niewymuszonej interakcji międzypokoleniowej.
W I etapie konkursu wzięło udział 40 zespołów z całej Polski. Nasza szkoła została zakwalifikowana do finałowej szóstki! W finale znalazły się aż trzy zespoły ze Słupska (dwa zespoły z II LO oraz zespół z "Drzewniaka"). Każda z sześciu grup, które weszły do finału miała 15 minut na zaprezentowanie zrealizowanych działań. Po prezentacji wszystkich grup ogłoszony został ostateczny wynik konkursu. Przewodniczący komisji konkursowej, Pan Karol Kobyliński zwrócił uwagę na bardzo wysoki i wyrównany poziom konkursu.
Nasza szkoła zajęła czwarte miejsce. Pierwsze miejsce przypadło drużynie z Bolesławca (Technikum Ekonomiczne), drugie miejsce zajęła jedna z drużyn z II LO w Słupsku, trzecie miejsce zajęła drużyna z Adamowa, piąte miejsce zajął zespół z Jeleniej Góry i ostatnie, szóste miejsce druga drużyna z II LO w Słupsku.
Uczennice naszej szkoły: Lukrecja Dembińska (III TF) oraz Anna Klasa (III TF), które w Warszawie przed komisją konkursową prezentowały swoją pracę, otrzymały dyplomy oraz nagrodę za IV miejsce - iPod Shuffle (dla każdej z uczennic). Opiekunem grupy oraz szkolnym koordynatorem konkursu była Pani Jolanta Suchańska.

SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!


Sukces w konkursie wokalnym

19 grudnia 2015 w Pałacu Młodzieży w Gdańsku odbył się XII Wojewódzki Konkurs Wokalny Kolęd i Pastorałek "Nad Światem Cicha Noc". Wielki sukces odniósł zespół wokalny RAFAELKI, którego członkiem jest nasza uczennica Klaudia Tatarynowicz. Zespół w kategorii zespołów ponadgimnazjalnych zajął I miejsce, które jest jednocześnie nominacją do konkursu ogólnopolskiego, który odbędzie się w dniach 23-24 stycznia 2016 r w Gdańsku.


Jasełka Bożonarodzeniowe

W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbyły się Jasełka Bożonorodzeniowe, które gościnnie wystwawili u nas uczniowie ze szkoły podstawowej w Warcinie przygotowywani przez nauczycieli i swoich rodziców. Jasełka były realizowane w ramach programu "Szkoła współpracy". Była to świetna okazja, aby wszyscy zgromadzeni zostali wprowadzeni w magię świąt już dzisiaj. Przy tej okazji życzymy wszystkim jeszcze raz Spokojnych, Radosnych i przede wszystkim Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.


Finał B w piłkę ręczną.

W okresie przedświątecznym odbył się w naszej szkole dwudniowy turniej piłki ręcznej chłopców (finał B) w którym nasza reprezentacja zdecydowanie zajęła I miejsce. W zawodach oprócz naszej szkoły uczestniczyły:SMS(18-12), ZSB (14-9), IVLO (18-15). Zwyciężając w finale B zajęliśmy w generalnej klasyfikacji wszystkich szkół V miejsce. Naszą szkołę reprezentowali: Franc Kacper, Dudkowski Konrad, Chwarzyński Sebastian, Pupka Lipiński Łukasz, Sadowski Piotr, Kwasigroch Patryk, Sadowski Robert, Stenka Sebastian, Gul Kuba, Pikuła Patryk. Opiekunem drużyny jest Daniel Kot. Serdeczne gratulacje.


III miejsce w tenisie stołowym.

W ZSMiL (Mechanik) w Słupsku odbył się międzyszkolny turniej tenisa stołowego w ramach Słupskiej Olimpiady Młodzieży. Bardzo dobrze zaprezentowała się nasza szkoła zajmując niespodziewanie wysokie III miejsce w składzie: Czok Konrad ISi, Stenka Sebastian IIFi, Kleba Oskar IISi. Po pierwszym dniu zawodów (gry indywidualne) zajmowaliśmy dalekie VII miejsce, ale w drugim dniu zawodów (deble) nasi chłopcy spisali się wspaniale wyprowadzając naszą szkołę na III miejsce. Opiekunem zespołu jest Daniel Kot. Ogromne gratulacje.


OtwARTe PODDASZE

Od listopada 2015 do do czerwca 2016 roku w Ratuszu Miejskim realizowany jest autorski projekt "Otwarte poddasze". Prezydent miasta Robert Biedroń udostępnił przestrzeń miejską jaką jest poddasze zabytkowego ratusza słupskim uczniom. Głównym celem jest wykonanie projektu z zakresu aranżacji i wyposażenia wnętrz. Podczas realizacji uczniowie będą mieli możliwość stworzenia profesjonalnego zespołu projektowego, oraz skonfrontowania wiedzy z zakresu architektury, projektowania, designu i grafiki z rzeczywistością.
KTO?
Koordynatorem projektu jest Pani Katarzyna Tomasiak z uczniami Państwowego Liceum Plastycznego oraz uczniami z Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku. Projekt poddasza oraz jego wykonanie będzie realizowane prze jedenaścioro młodych artystów:
Demidok Julia, Derdziński Sebastian, Grinkowska Laura, Hornośko Michał, Jachowicz Patrycja, Jeżewska Natalia, Karowska Agnieszka, Sawecka Julia, Śledź Dawid, Wierzchosławski Michał (uczniowie państwowego plastyka), Aleksandra Kolasa(technik organizacji reklamy) oraz Patryk Leśniewski (fototechnik).


Drzewniak laureatem konkursu "Projekt z klasą"

Zespół Szkół Technicznych został laureatem VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Projekt z klasą" Wydawnictwa Nowa Era i otrzymał grant w wysokości 2 000 złotych na realizację swojego pomysłu. Konkurencja była bardzo duża, do Wydawnictwa wpłynęło ponad 670 wniosków, spośród których jury wybrało 10 zwycięskich projektów. Nagrodzony projekt "Dla uczniów Drzewniaka matematyka zawsze będzie już łatwa" oparty został na założeniu, że uczniowie technikum informatycznego, wykorzystując swoja wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole, stworzą stronę poświęcona matematyce. Jej innowacyjność polegać będzie na tym, że dzięki czatom, video czatom i innym komunikatorom, uczniowie będą mogli kontaktować się między sobą oraz z nauczycielem matematyki np. by uzyskać pomoc w rozwiązaniu zadań domowych, czy podczas przygotowań do egzaminu maturalnego. W dalszej perspektywie strona ta ma być udostępniona również uczniom szkół gimnazjalnych, którzy będą mogli liczyć na wsparcie swych starszych kolegów.
Autorkami projektu są nauczycielki matematyki: p. Hanna Puppel i p. Jolanta Suchańska.


Autobus Tęczy

Podczas 24 Finału WOŚP w Słupsku, młodzież ze słupskich szkół, w tym nasze uczennice z klasy 1 LPS, malowała autobus Teatru Lalki „Tęcza”. Pomalowany autobus zostanie przekazany do użytku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.


Program Insta.ling dla Szkół w Drzewniaku

Od września 2015 roku uczniowie naszej szkoły korzystają z aplikacji w ramach Programu Insta.Ling dla Szkół - szybka nauka słówek. Do V Etapu przystąpiło 1256 nauczycieli z całej Polski. Ponad 100 nauczycieli wypracowało Złoty Certyfikat dla Nauczyciela za swoją rzetelną i systematyczną pracę oraz w uznaniu skutecznego wykorzystania innowacyjnego systemu optymalizacji nauki słownictwa. Nauczyciele z naszej szkoły również znaleźli się wśród setki wyróżnionych w całej Polsce.
Insta.Ling jest nieocenioną pomocą dla nauczycieli języków obcych oraz uczniów pragnących wzbogacić swoje słownictwo z języka angielskiego, niemieckiego oraz innych języków obcych. Program ten daje bezpłatny dostęp do Insta.Ling w ramach programu szkolnego.
Od początku wdrażania Insta.Ling pozwala nauczycielowi naobiektywną ocenę systematyczności pracy ucznia w domu. Nauczyciel ma dostęp do raportu systematyczności, który pokazuje którego dnia dany uczeń pracował.
Kolejne korzyści to poprawa poziomu przyswojenia słówek przez uczniów oraz zwiększenie pewności siebie uczniów posługujących się obcym językiem.
Dlatego zachęcamy wszystkich nieśmiałych i niezdecydowanych do pracy!!!!!!!!!
Szkolny koordynator programu Olena Moroń


Akcja - "Nie daj się wypalić"

W dniach 11 i 13 stycznia 2016 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia w ramach akcji "Nie daj się wypalić". Prelekcje zostały przeprowadzone w klasach I Tf i I Tod w ramach konkursu: "Dopalacze - nowe wyzwania dla pracowników szkół oraz placówek oświatowych" organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego.
Zajęcia przygotowały i poprowadziły uczennice klasy III c Gimnazjum Nr 4 im. Orła Białego w Słupsku: Asia Dudys, Weronika Olszewska, Dominika Strzała, Wanesa Bartosiak, Wiktoria Arciszewska.
Prelekcję i prezentację na temat dopalaczy oraz skutków ich zażywania uczennice przygotowały pod opieką p. Iwony Finke nauczyciela języka niemieckiego.
Dziękujemy za przedstawienie efektów swojej pracy, jak również mamy nadzieję na dalszą współpracę z gimnazjalistami.
Pedagog Joanna Gałązka


Studniówka 2016

W dniu 29 stycznia w DSO Felix, odbyła się tegoroczna studniówka. Uczniowie wraz z osobami towarzyszącymi oraz nauczyciele bawili się do rana przy świetnej muzyce. Tradycyjnie o godzinie 24 odbyło się "rż...cie deski", która odliczać będzie tegorocznym maturzystom czas do pierwszego egzaminu maturalnego. Autorami zdjęć są: Natalia Łykus, Marta Dybowska i Patryk Leśniewski.Poniżej zdjęcia zamieszczone na portalu studniówkowym gp24.pl


Mam 6 lat idę do szkoły

Film przygotowany dla Urzędu Miejskiego w Słupsku na potrzeby kampanii zachęcającej rodziców 6 latków do podjęcia decyzji o zapisaniu od września swoich dzieci do szkoły.


I Potyczki Matematyczne

W piątek, w I Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku odbyły się I Potyczki Matematyczne. Młodzież w kilku salach jednocześnie miała do wyboru konkurs na budowę najwyższej bryły z papieru, matematyczne kalambury, możliwość zmierzenia się z rebusami i sudoku lub udziały w ciekawych wykładach m.in. o teorii gier czy nieco zakręconych zadaniach. Nasza drużyna spisała się rewelacyjnie. Serdecznie gratulujemy !


English Love Song Contest 2016

9 lutego 2016 odbył się "Konkurs Piosenki Anglojęzycznej o Miłości - English Love Song Contest". Na scenie zaprezentowało się siedmioro wokalistów: Bartosz Iwaniak, Patrycja Pikuła, Karolna Bruh-Dzielińka, Nikola Stępień, Ewelina Bogucka, Mateusz Mielewczyk i Magdalena Gierszyńska.

Wszyscy wokaliści zaprezentowali wysoki poziom muzyczny tak więc jury, w składzie: Kinga Kobzdej-Ptak, Jolanta Suchańska i Krzysztof Smoliński, miało trudny orzech do zgryzienia, ale ostatecznie przyznało I miejsce i statuetkę "Love Note" Ewelinie Boguckiej z klasy II TOS. Drugie miejsce przypadło Nikoli Stępień a trzecie ex quo Patrycji Pikule i Bartkowi Iwaniakowi. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!

Jednocześnie odbywał się konkurs walentynkowo-filmowy, w którym uczestnicy mięli za zadanie podać tytuły filmów rozpoznając je jedynie po fragmencie. Nagroda główna, czyli tydzień bez kartkówek i klasówek przypadła klasie I TDO. Gratulujemy!!!

Organizatorki konkursu pragną podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznej edycji. Dziękujemy p. Kindze Zaborowskiej i Mariuszowi Gorzeniowi za przygotowanie scenografii, p. Marcinowi Masłowskiemu i klasie II TDF za zaprojektowanie i wykonanie statuetki "Love Note", Sewerynowi Szpotowi i Damianowi Purzyckiemu za nagłośnienie i opiekę techniczną, Krystianowi Tkaczykowi za montaż materiałów video, Marcie Dybowskiej i Lukrecji Dębińskiej za przeprowadzenie konkursu filmowego, LAST BUT NOT LEAST Ewie Borowińskiej i Michałowi Sawickiemu za konferansjerkę.
Sponsorem głównym nagród było wydawnictwo Macmillan.
THANK YOU ALL VERY MUCH
Dorota Aslan i Anna Dadura


Dawid finalistą wojewódzkiego konkursu

Dawid Żukowski z klasy I TI został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Gdańszczanie - Pomorzanie - Polacy Żołnierze Wyklęci", który odbył się w Gdańsku 02 marca 2016 r. Organizatorami konkursu byli: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Filia Gdańska. Uczestnicy konkursu, zarówno w etapie szkolnym jak i wojewódzkim, musieli wykazać się znajomością, m.in. : wiedzy ogólnej z historii Polski w latach 1939 – 1956, struktur organizacyjnych i działań polskiego podziemia niepodległościowego, form i metod represyjnej polityki władzy komunistycznej wobec żołnierzy podziemia niepodległościowego, losów wybranych Żołnierzy Wyklętych oraz umiejętnościami analizy różnych źródeł historycznych i krytycznego myślenia.
Dawidowi Żukowskiemu gratulujemy, a pani profesor Liliannie Lipnickiej dziękujemy za przeprowadzenie etapu szkolnego, udział z uczniami w warsztatach historycznych Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku oraz przygotowanie do etapu wojewódzkiego konkursu.


Podziękowanie WOŚP 2016


Projekt Nowa Era

Miło nam poinformować, że projekt naszych nauczycieli: Pań Jolanty Suchańskiej i Hanny Puppel, pt. "Dla uczniów DRZEWNIAKA matematyka zawsze będzie już łatwa" został laureatem VI edycja konkursu "Projekt z klasą" organizowanym przez wydawnictwo Nowa Era. Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj


Odzyskujemy stare zdjęcia

Nasi uczniowie pomagają, aby zdjęcia powojennym Ustki zyskały nowy blask. Zachęcamy do przeczytania artykułu.


II Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Drewnie

Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem Panem Marcinem Masłowskim brali udział w II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Drewnie, który odbył się 18 marca w Warszawie w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Technologii Drewna.Do konkursu przystąpiło 278 uczniów z 18 szkół ponadgimnazjalnych (pierwszy etap).
W drugim etapie wzięło udział 31 osób, troje najlepszych uczniów oprócz nagród rzeczowych otrzymało miejsce na wybranym przez siebie kierunku na Wydziale Technologii Drewna. Młodzież rozwiązywała test składający się z trzydziestu pytań z zakresu szeroko pojętej wiedzy o technologii drewna. Nasza szkołę w konkursie reprezentowali: Karol Bąk z klasy II TD, Krzysztof Budynek z klasy IV TD oraz Mateusz Lipiński z klasy IV TD, który to zajął IV miejsce w Polsce.
Uczniowie w trakcie sprawdzania prac konkursowych mieli możliwość wysłuchania wykładu o posadzkach zabytkowych wykonanych z drewna. Młodzież w wolnym czasie zwiedziła Muzeum Techniki, które znajduje się w Pałacu Kultury i Nauki, a także poznała kampus SGGW i Wydział Technologii Drewna.
Gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia w przyszłym roku.
Kiermasz świąteczny

W dniu 21 marca jak co roku odbył się kiermasz świąteczny przygotowany przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej z ul. Długosza. Przedmioty wykonane przez uczestników terapii cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Następny taki kiermasz odbędzie się przed Świętami Bożego Narodzenia.


Festiwal Drzewniaka na sportowo

Pierwszego kwietnia - wcale nie na Prima Aprilis, ale zupełnie na poważnie, odbyły się sportowe Mistrzostwa Szkoły w wielu konkurencjach. Sportowcy naszej szkoły w ten sposób świętowali VI Festiwal Drzewniaka. W konkurencjach, które odbyły się brali udział następujący uczniowie:

- Mistrzostwa Szkoły w halowej piłce nożnej - startowało 8 klas, a najlepszymi okazali się uczniowie z klasy IV TD (Imiejsce), którzy w emocjonującym finale pokonali klasę II TFD (II miejsce) oraz klasę IV Ti (III-miejsce);

- W konkurencji wyciskania sztangi - Mistrzem Szkoły został Bartek Wolski (120 kg) z klasy III SI, II miejsce zajął Maciek Mydło z klasy II Ti, a III miejsce przypadło Igorowi Bohuszewiczowi z kl. II Ti;

- W podciąganiu na drążku nachwytem wygrał Marek Piotrowski z klasy III Si (28x), II miejsce zajął (ex aequo) Maciek Mydło z kl.II Ti i Bartek Wolski z kl.III Si, a III miejsce - Wojtek Stec z kl.II Si.

- W seriach "pompek" najlepszy okazał się Maciek Mydło z kl.II Ti (14 rosnących serii), II miejsce - Daniel Soboń z kl.II Si, a III miejsce zajął Bartek Wolski z kl.III Si.

- W podnoszeniu ciężarka 17,5 kg najlepszy był Paweł Pawłowski (20x) - kl.III Si, II miejsce - zajął - Kamil Szymik z kl.III Ti, a III miejsce przypadło Igorowi Bohuszewiczowi z kl.II Ti.

- W rzutach za 3 punkty do kosza trwała zacięta walka (startowało 14 uczniów). Ostatecznie, po dogrywce, wygrał Arek Krukowski - z kl.III TD (7 rzutów), II miejsce zajął Daniel Soboń z kl.II Si, a III miejsce wywalczył Michał Syrnyk z kl.IV TD.

- W rzutach wolnych zwyciężył Daniel Soboń - kl.II Si, II miejsce zajął Arek Krukowski z kl.III TD, a III-cie miejsce zajęli ex aequo - Sebastian Czyplis kl.IV Ti, Norbert Bańka kl.I.TOR i Cezary Mościbrodzki z kl.I TOR

Gratulujemy sukcesów i życzymy sportowej formy przez cały rok. A w przyszłym spróbujemy pobić Wasze REKORDY !!!


Jesteśmy ponownie Mistrzami !

W dniach 4 i 5 kwietnia odbył się w naszej szkole finałowy turniej piłki siatkowej chłopców. W zawodach tych zwyciężyliśmy nie oddając nawet jednego seta. Pokonaliśmy szkoły TL z Warcina, I LO, ZSMiL, ZSSP, II LO, IV LO zdobywając ponownie tytuł MISTRZA SŁUPSKA. Mistrzowską drużynę reprezentowali:
- Franc Kacper, Chwarzyński Sebastian, Pupka Lipiński Łukasz, Janik Dominik - kl. IITD
- Gul Jakub - kl. IIITi
- Sadowski Piotr IV TOR
- Kępa Kamil IV TD
- Kwasigroch Patryk I TD
W dniu 12 kwietnia w naszej szkole odbędzie się PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI W PIŁKĘ SIATKOWˇ CHŁOPCÓW gdzie oprócz naszej szkoły, która będzie reprezentowała powiat słupski wystartują drużyny z Bytowa i Człuchowa. Opiekunem zespołu jest Daniel Kot. Ogromne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów. Zapraszamy do kibicowania !!!
Projekt Ulica

Ulica Długa stała się źródłem wielu artystycznych trawestacji. To miejsce pierwotne, miejsce inspiracji. Zaobserwowana i opisana przez Daniela Odiję, fotografowana przez młodą adeptkę wzornictwa w Koszalinie, ale także wielokrotnie przetworzona przez język teatru i promocyjnej fotografii nabrała nowych znaczeń i wyewoluowała w swoisty rodzaj kodu, który interpretować będzie dane odbiorcom samego spektaklu i wystaw.
Murale
Miejsce: ul. Długa - projekt nr 1, miejsca kolejnych projektów pozostają do ustalenia
Autorzy wystawy: Projekt realizowany przez Państwowe Liceum Plastyczne nr 1 w Słupsku działające przy Zespole Szkół Technicznych "Drzewniak", kurator: Katarzyna Tomasiak
O projekcie
Na słupskich ścianach powstanie cykl murali opatrzonych cytatami z "Ulicy" Odiji. Dla kuratorki projektu niezwykle istotnym stał się motyw wzajemnego podglądania rzeczywistości - intymny świat "w środku" przestaje być odseparowany od ulicznych hałasów i zewnętrznej rzeczywistości przez prosty akt otwarcia okna. Okno ciekawi także przechodniów pozostających na zewnątrz. Spoglądamy w nie, chcąc sprawdzić, co dzieje się - tam - w innych światach, w cudzych mieszkaniach. Ten prosty leitmotiv będzie pojawiał się na wszystkich aranżacjach (w przyszłości jest ich planowanych kilka) i implikować ma pozytywny przekaz.
Projekt trwa!
Murale powstają!

Dziękujemy naszej młodzieży za zaangażowanie w projekty murali: Państwowemu Liceum Plastycznemu nr1, Technikowi Organizacji Reklamy i Fototechnikowi, a w szczególności: Laurze Grinkowskiej (1LPS), Annie Klasie, Ewie Borowińskiej (3 TF) oraz Oliwii Marcinkowskiej(2 TOR).
Dziękujemy i prosimy o jeszcze!!! Katarzyna Tomasiak i Kinga Zaborowska


Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

W dniu 11 kwietnia odbył się II etap Szkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej, zorganizowanego przez Szkolny Klub Europejski pod kierunkiem pani Elżbiety Saby. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów o Szwecji. Laureaci I etapu - drużyny z klas I TI, II FD i III TI - musieli odpowiedzieć na pytania otwarte dotyczące geografii, ustroju politycznego, historii, gospodarki i kultury państwa szwedzkiego. Najlepiej przygotowani byli chłopcy z klasy I TI - Dawid Żukowski, Łukasz Piotrowski i Maciej Klassa, którzy zdobyli najwięcej punktów i I miejsce. II miejsce zajęła klasa III TI, reprezentowana przez Dawida Zająca, Mateusza Czupryniaka i Jakuba Bąbelka. III miejsce przypadło w udziale Agacie Lewandowskiej, Jagodzie Gołub i Dominice Wojcech z klasy II FD. Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!


Jesteśmy w Finale Wojewódzkim!

W dniu 12 kwietnia odbył się w naszej szkole półfinał Wojewódzkiej Licealiady w piłce siatkowej chłopców w którym niespodziewanie zwyciężyła nasza szkoła. W pierwszym meczu pewnie pokonaliśmy 2-0 Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych z Bytowa. W drugim meczu pokonaliśmy Zespół Szkół Sportowych z Człuchowa również 2-0. Zwycięstwo w tych zawodach dało nam awans do FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO, który odbędzie się 22 kwietnia w Malborku, gdzie wystartuje sześć najlepszych drużyn województwa pomorskiego. Nasz zespół w drodze do finału rozegrał łącznie 8 spotkań nie tracąc ani jednego seta! Drużynę reprezentowali: Franc Kacper, Chwarzyński Sebastian, Pupka Lipiński Łukasz, Janik Dominik IITd, Gul Jakub III Ti, Kwasigroch Patryk ITd, Kępa Kamil IVTd, Sadowski Piotr IVTor. Opiekunem zespołu jest Daniel Kot. Ogromne gratulacje i kibicujcie nam dalej !!!
Kolejne działania naszego Plastyka!

W Przedszkolu Miejskim nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" przy ulicy Norwida w Słupsku powstaje WALLART wykonywany przez klasę Liceum Plastycznego naszej szkoły na prośbę dyrektor przedszkola, Pani Mirosławy Mazurkiewicz.
Tematem jest tramwaj znajdujący się przy ulicy Nowobramskiej, który jest bardzo charakterystyczny dla naszego miasta. Słupsk ma swoją tradycję związaną z tramwajami, które zniknęły z naszych ulic w 1959 roku.
Projekt nie tylko ma cieszyć przedszkolaków, ale jest także wspaniałą praktyką dla Plastyków, którzy nabierają artystycznego szlifu.
Oby tak dalej! Trzymamy kciuki. Opiekunem artystycznym projektu jest p. Kinga Zaborowska


Najlepszy w konkursie Diamentowa Piła

W dniu 15 kwietnia 2016 r. w Bydgoszczy odbył się IX Okręgowy Konkurs Stolarski Diamentowa Piła. W zmaganiach wzięło udział 21 osób, w tym czterech naszym uczniów z klas: II TD Karol Bąk, III Si Konrad Kulesza i Szymon Rosołowski oraz z klasy III TD Patryk Stenka, który zajął I miejsce.
Celem konkursu było zmotywowanie uczniów do osiągnięcia mistrzostwa w zawodzie, zwiększenie rangi zawodów branży drzewnej, wyłonienie najlepszego stolarza rejonu OKE
w Gdańsku, integracja nauczycieli i młodzieży z szkół drzewnych podlegających gdańskiej OKE, doskonalenie form i metod efektywniejszego przygotowania uczniów do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia w następnym konkursie stolarskim - Marcin Masłowski i Mariusz Gorzeń.


STOP dopalaczom

19 kwietnia w naszej bibliotece uczniowie klas pierwszych w ramach edukacji zdrowotnej odbyli warsztaty dotyczące akcji - "STOP DOPALACZOM". Dowiedzieli się o możliwych, zgubnych konsekwencjach ich zażywania takich jak wejście w konflikt z prawem, choroby psychiczne, uszkodzenia neurologiczne a nawet śmierć! Dyskutowaliśmy również o mitach i faktach związanych z dopalaczami, gdzie szukać pomocy oraz jak pomóc i reagować w przypadku podejrzenia o ich użycie. Akcję koordynowała p. Katarzyna Koch a przeprowadzona została przy współpracy z nauczycielami słupskiego "Medyka".


Warsztaty w Muzeum Stutthof

W piątek 15 kwietnia br. przedstawiciele klas pierwszych naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach historycznych zorganizowanych w Muzeum Stutthof. Uczestnicy podzieleni na grupy opracowywali, na podstawie dostępnych materiałów, jeden z aspektów historii obozu Stutthof. Każda grupa w oparciu o pakiet otrzymanych dokumentów, w którym obok niedługiego tekstu historycznego, znajdowały się ilustracje, reprodukcje dokumentów oraz kilka relacji odnoszących się do opracowywanego tematu (m.in. warunki życia w obozie, praca i wyniszczenie, marsze śmierci) przygotowała plakat - z wykorzystaniem fotografii, rysunków i tekstów wykonanych przez uczniów.
Uczestnicy mogli samodzielnie zwiedzać muzeum i znajdujące się tam wystawy, fotografować i analizować eksponaty, co pozwoliło przygotować wypowiedzi na dyskusję podsumowującą. Istotnym elementem warsztatów były samodzielnie wykonane fotografie, które nierzadko wzbogaciły zebrane przez uczestników informacje o nową perspektywę.
Warsztaty, we współpracy z Muzeum Stutthof, zorganizowały prof. Anna Sujecka i prof. Aleksandra Adler, wspierał je fotograficznie prof. Adam Mroczek.


Wiosenny zawrót głowy

W sobotę uczniowie naszej szkoły z klasy II TD Dominik Janik, III TD Adrian Szostakiewicz oraz klasy IV TD Krzysztof Budynek i Mateusz Lipiński wraz z opiekunem Panem Marcinem Masłowski, brali czynny udział w pikniku rodzinnym Wiosenny Zawrót Głowy pt. Ptaszarnia, który odbył się przy kaplicy św. Jerzego w Słupsku.
Młodzież z przygotowanych wcześniej elementów, które były wycięte w Centrum Kształcenia Praktycznego konstruowała budki lęgowe. Do wspólnej pracy włączyły się dzieci, jak i osoby starsze. Budowanie małych domków dla ptaków cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Każdy kto zbił taką budkę mógł ją zabrać ze sobą, aby powiesić u siebie w ogrodzie. Była to doskonała promocja naszej szkoły – zawodu technika technologii drewna, jak i też propagowanie pomocy dla ptaków poprzez wykonywanie budek lęgowych.


Fantastyczny sukces naszych siatkarzy !!!

W Malborku odbył się FINAŁ WOJEWÓDZKI XVI LICEALIADY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW. W zawodach uczestniczyła reprezentacja naszej szkoły, odnosząc ogromny sukces zajmując drugie miejsce i zdobywając srebrne medale. W meczach grupowych pokonaliśmy II LO z Gdańska 2-1 oraz ZSP z Pucka 2-0. Zwycięstwa w tych meczach dały nam awans do ścisłego finału, w którym zmierzyliśmy się z drużyną gospodarzy ZSP nr 1. Po bardzo emocjonującym i stojącym na wysokim poziomie meczu ulegliśmy drużynie z Malborka 2-1. Srebrną drużynę reprezentowali: Franc Kacper II Td, Chwarzyński Sebastian II Td, Pupka Lipiński Łukasz II Td, Gul Jakub III Ti, Sadowski Piotr IV Tor, Kwasigroch Patryk I Td, Kępa Kamil IV Td .Opiekunem zespołu jest Daniel Kot. Nasi chłopcy zadeklarowali, że w przyszłym roku powalczą o zwycięstwo! Zobaczymy! Ogromne gratulacje!
PółProfesjonalni

26 kwietnia w Herbaciarni w Spichlerzu Richtera odbył się wernisaż absolwentów klasy fototechnik, na którym można było zobaczyć najlepsze ich prace z czasów pobytu w szkole.


VI Okręgowy Konkurs Stolarski

Uczeń Patryk Stenka z klasy III TD zajął II miejsce w VI Okręgowym Konkursie Stolarskim. W zmaganiach wzięło udział siedemnastu zawodników z takich miast, jak Bydgoszcz, Trzciniec, Wejherowo, Szczecin, Słupsk oraz Białystok.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w przyszłym roku szkolnym. Marcin Masłowski Mariusz Gorzeń


Podziękowanie przedszkolaków

10 maja 2016 roku naszą szkołę odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 19. Przyszły podziękować plastykom za wykonanie w przedszkolu wallartu, przedstawiającego słupski tramwaj.


Drzewniak LAN

W dniach 20 maja (w godzinach od 9 do 18) i 21 maja (w godzinach 9.00 do 15.00) w Zespole Szkól Technicznych w Słupsku odbędą się finałowe rozgrywki w grze Counter Strike Global Offensive. Z prawie 30 drużyn w rozgrywkach online zostało wyłonionych 16 najlepszych, które w najbliższy piątek i sobotę będą walczyły o I miejsce w turnieju. Oprócz turnieju dla zainteresowanych osób zostały przygotowane stanowiska, na których będzie można przetestować sprzęt dla graczy firmy Dell i Actina. Serwis komputerów MadMax zaprezentuje sprzęt, który na co dzień używany jest w serwisie, m.in.: mikroskop Magnus, stacja lutownicza, separator ekranów. W piątek o godzinach 9.30 i 11.00 firma Zet-Net przeprowadzi dwa pokazy, na których będzie można zobaczyć: Jak tworzy się sieć światłowodową - spawanie światłowodów oraz W jaki sposób przeprowadzić diagnostykę sieci miedzianej. Więcej informacji można znaleźć na facebooku pod adresem DrzewniakLAN. Sponsorami nagród w turnieju są: Zespół Szkół Technicznych w Słupsku, Pizzeria PRESTO, Sklep komputerowy MadMax oraz Zet-Net - dostawca internetu.


Zakończenie szkoły klas maturalnych

W dniu 28 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie szkoły klas maturalnych. Naszym wszystkim absolwentom życzymy powodzenia w dorosłym życiu.


Piknik rodzinny

14 maja 2016 r. w sobotę, w godz. 9. 00- 12.00, w Gimnazjum nr 4 w Słupsku, przy ul. Banacha 17, na boisku szkolnym, zorganizowany został I Piknik Rodzinny z udziałem uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych.
W ramach współpracy obu szkół wzięliśmy aktywny udział w imprezie, dzięki temu mieliśmy okazję zapoznać rodziców i uczniów z ofertą edukacyjną naszej szkoły. Zaprezentowaliśmy nasze talenty między innymi, przygotowaliśmy warsztaty filcowania pod kierunkiem p. Kingi Zaborowskiej, wykonywaliśmy artystyczne malowanie twarzy u najmłodszych uczestników pikniku - Julia Demidok, uczennica kl. I Liceum Plastycznego oraz makijaż dla pań - p. Beata Jeż, natomiast uczennice z Fototechnika, z kl. II- Oliwia Skowrońska, Małgorzata Kaja i p. Rafał Szamocki dokumentowali przebieg zabawy i fotografowali spotkania rodzinne w plenerze.
Sobotnie przedpołudnie spędziliśmy w miłej atmosferze z udziałem gimnazjalistów i ich rodzin.


Drzewniak promuje Słupsk w Warszawie.

Na V Konferencji z cyklu, Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji, Szkoły bujają w "chmurach" - między informatyką a programowaniem, delegacja ze Słupska zaprezentowała między innymi film promujący projekty edukacyjne realizowane przez słupskie placówki oświatowe, wyprodukowany przez naszą szkołę.

Link do artykułu: http://www.slupsk.pl/bujalismy-w-chmurach-54328/


Praktyki zawodowe Leipzig 2016

Poniżej zamieszczamy film i zdjęcia z dwóch pierwszych dni praktyk zawodowych uczniów z klas informatycznych w Lipsku (Leipzig). Pierwszego dnia mieliśmy okazję poznać najciekawsze zabytki Lipska, m. in. : Kościół św. Tomasza znanym jako miejsce działalności Johanna Sebastiana Bacha - (Thomaskirche Leipzig), Kościół św. Mikołaja położony przy jednej z głównych ulic (Nikolaikirchhof 3), Stary oraz Nowy Ratusz, Panorama Tower oraz wiele innych. W drugi dzień rozpoczęliśmy praktyki w firmie Robotron przy Grassistraße 12.
Sukces w Konkursie Piosenki Rosyjskiej

20 maja 2016 r. odbyła się piąta edycja Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Rosyjskiej, którego organizatorami są Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej - Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku. Ponieważ rok 2016 w Rosji został ogłoszony rokiem kina rosyjskiego, tematem przewodnim tegorocznych zmagań konkursowych była piosenka filmowa. Uczestników oceniała komisja w składzie: Łuka Jezierski Attache Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, Anna Łanska Kierownik CKiJR w Słupsku oraz Łukasz Cysewski MDK w Słupsku. Uczennica naszej szkoły klasy 2TOS Ewelina Bogucka zajęła III miejsce! Ogromne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów:)
Opiekun - Anetta Bengier.


W-F na trampolinach

Uczniowie naszej szkoły w ramach lekcji wychowania fizycznego uczestniczą w zajęciach sportowych na trampolinach w Jumping Parku w Centrum pod Wiatrakami. Zajęcia te są formą podnoszenia sprawności fizycznej, a przy okazji doskonałą zabawą sportową. Do tej pory uczestniczyli w nich uczniowie i uczennice z klas III TOR, III Si i III Fi. Wszystkie chętne klasy mają również taką możliwość i proszone są do zgłaszania się do prof. Katarzyny Koch. Zapraszamy!


Konkurs Wiedzy o Rosji

02 czerwca 2016 r. Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku zorganizował IX edycję Konkursu Wiedzy o Rosji "Ścieżkami Rosji" w ramach Pomorskiego Festiwalu Nauki. Uczeń naszej szkoły Dominik Strzelbicki został wyróżniony przez Jury nagrodą: wyjazdem szkoleniowym do Bornego Sulinowa (wraz z nauczycielem j.rosyjskiego). Gratulacje!
Opiekun - Anetta Bengier.


Praktyki - Berlin

W weekend 4-5 czerwca cała nasza grupa udała się na wycieczkę do Berlina. W pięknej słonecznej i upalnej atmosferze zwiedziliśmy najważniejsze miejsca w stolicy Niemiec. Oprócz zabytków i najważniejszych budnków Berlina zwiedzialiśmy muzea: m.in.: Deutsches Technikmuseum, Madame Tussauds Berlin (figuy woskowe), Egyptian Museum of Berlin. Wycieczka była bardzo udana. Zmęczeni, zadowoleni i pełni nowych informacji wróciliśmy do ośrodka gdzie od dziś rozpoczynamy ostatni tydzień praktyk w Robotronie.
Wolontariusze w schronisku

W piękny słoneczny dzień drugiego czerwca wybraliśmy się do słupskiego schroniska dla zwierząt, aby przekazać zebraną karmę oraz inne niezbędne rzeczy. W czasie wizyty mogliśmy również zobaczyć w jakich warunkach żyją zwierzaki i pogłaskać największych pieszczochów, co widać na zdjęciach wykonanych przez Patryka Leśniewskiego z klasy III Tf. Największą radością jednak dla mieszkańców schroniska jest możliwość wyjścia na spacer. Zachęcamy wszystkich chętnych do pomocy w wyprowadzaniu psów na spacer. Jest to ważny element oswajania zwierzęcia z człowiekiem i różnorodnym otoczeniem, aby w przyszłości mógł zostać adoptowany.
Dziękujemy uczniom i nauczycielom, którzy wsparli akcje pomocy dla schroniska.


Najlepsi w Słupskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Niezmiernie miło nam poinformować, że po całorocznych zmaganiach sportowych w Słupskiej Olimpiadzie Młodzieży - chłopcy i dziewczęta z naszej szkoły zajęli w generalnej klasyfikacji najwyższe I-sze miejsce w Słupsku.
Startowaliśmy 46 razy we wszystkich dyscyplinach Słupskiej Olimpiady Młodzieży, zarówno dziewczęta jak i chłopcy. A były to: biegi przełajowe - indywidualne i sztafetowe, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, lekkoatletyka, tenis stołowy i halowa piłka nożna. We wszystkich tych dyscyplinach zdobyliśmy łącznie (dziewczęta i chłopcy) 161 punktów i tytuł najlepszej szkoły w sporcie szkolnym Słupska

GORĄCE GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH STARTUJˇCYCH UCZNIÓW !!
A byli to:
- klasa II FD Kacper Franc, Sebastian Chwarzyński, Łukasz Pupka - Lipiński, Dominik Janik, Jagoda Miloch, Patrycja Owczarek,
- klasa II Ti Szymon Subocz, Łukasz Misterewicz
- klasI OS Weronika Kapusto, Adrianna Jarząb
- klasa II Si Daniel Soboń, Tomek Ulanowski
- klasa II TDS Tomek Ślusarz, Arek Krukowski, Krzysztof Łepecki, Adrian Szustakiewicz
- klasa II Fi Kacper Stenka, Przemek Woźniak
- klasa III TF Ewa Borowińska, Marta Dybowska, Klaudia Klimek, Natalia Łykus, Weronika Sak
- klasa III Ti Jakub Gul, Robert Sadowski, Sebastian Stenka
- klasa III TOR Daria Spera, Karolina Koba, Roksana Szewc
- klasa III Si Adrian Kwasiński, Adam Gnatowski, Konrad Kulesza, Kamil Kuźma, Dawid Zajkowski,
- klasa III Fi Karol Sawka
- klasa IV TOR Piotr Sadowski, Ola Dybowska, Kasia Śmiechowska, Ola Chyrek, Oliwia Jadczak, Edyta Składanek, Robert Wilkowski
- klasa IV Ti Dawid Karnacewicz, Marcin Ciechowicz, Kamil Pieknik, Szymon Subocz, Adrian Ueck,
- klasa IV DS Konrad Dudkowski, Kamil Kępa, Arnold Piechowski, Patryk Roszak, Michał Syrnyk
- klasa IV TF Alicja Straszak
- klasa I LPS Ola Kwasińska, Agnieszka Karowska, Andżelika Szewczyk
- klasa I TDO Patryk Kwasigroch, Norbert Bańka, Szymon Sztobnicki, Agnieszka Maciukiewicz, Magda Gierszyńska, Alicja Knopik, Kinga Nowak, Nikola Stępień, Klaudia Bogusiewicz
- klasa I TF Sylwia Kozieł, Kasia Baran, Milena Janulis, Weronika Kalinowska, Nikola Trepner, Ania Równicka, Ewelina Fabiańczyk
- klasa I Ti Błażej Jaremek, Hubert Mikołajczyk, Bartek Pikuła
- klasa I SFH Konrad Czok, Jacek Wodziński

JESZCZE RAZ OGROMNE GRATULACJE I DUŻO SPORTOWEJ FORMY NA WAKACJE.

I miejsce Eweliny w Gdyni

06 czerwca 2016 r. w Gdyni odbyła się piąta edycja Pomorskiego Konkursu Piosenki Angielskiej "Pop & Rock". Naszą szkołę reprezentowała Ewelina Bogucka z klasy II TOS, zwyciężczyni szkolnego konkursu English Love Song Contest.
W Gdyni Ewelina zaprezentowała piosenkę Lenki "The Show". Swoim wykonaniem porwała publiczność i jury i zdobyła PIERWSZE miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego.
Serdecznie gratulujemy Ewelinie i życzymy kolejnych sukcesów,Poniżej można zobaczyć wykonanie Eweliny, które dało jej ten sukces.


Rozstrzygnięcie konkursu.

Na I Ogólnopolski Konkurs Plastyczno - Fotograficzny pt. "JA" wpłynęły łącznie 184 prace: 112 plastycznych i 72 fotograficznych (w tym zestawów - serii zdjęć w liczbie 99 prac). 78 prac plastycznych i 36 fotograficznych wpłynęło ze słupskich placówek oświatowych i kulturalnych, natomiast z placówek z innych miast wpłynęły 34 prace plastyczne i 36 prac fotograficznych.

Szczegóły zawarte w protokole konkursowym:
Protokół z wynikami konkursu.


DZIĘKUJEMY ZA POKAZANIE SWOJEGO "JA"

16 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 w auli Liceum Plastycznego przy Zespole Szkół Technicznych w Słupsku odbyło się uroczyste podsumowanie I Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno - Fotograficznego "JA". Wydarzenie to zgromadziło wielu laureatów konkursu wraz z opiekunami artystycznymi. Swoją obecnością zaszczyciło nas m.in. Liceum Plastyczne z Koszalina od których usłyszeliśmy wiele ciepłych słów na temat naszego przedsięwzięcia. Gości przywitała Dyrektorka Zespołu Szkół Technicznych - Pani Grażyna Zienkiewicz, a także członek jury konkursu - Pani Jolanta Krawczykiewicz. Podczas Gali swoje "JA" mieli okazję także zaprezentować inni utalentowani uczniowie naszej szkoły. Najpierw - zjawiskowy pokaz mody przygotowany przez uczniów Technikum Przemysłu Mody pod kierunkiem Natalii Buki i Doroty Nagórskiej. Modele zaprezentowali stroje zaprojektowane, uszyte i wystylizowane własnoręcznie. Potem - uroczystość uświetnili swoim "JA" uczniowie: Patrycja Pikuła (z klasy Fototechnika) w utworze "He Doesn`t Know Why" Fleet Foxes oraz Ewelina Bogucka i Mateusz Mielewczyk (z klasy Fototechnika i Technikum Organizacji Reklamy) w utworze HEY - Teksański. Następnie przystąpiono do wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za nadesłanie przepięknych prac plastycznych i fotograficznych, które bardzo podniosły poziom konkursu. Mamy nadzieję, że za rok wpłynie ich o wiele więcej. Wspaniale było obserwować jak rozwijają się młodzi twórcy z różnych zakątków Polski i jak ciekawie interpretują swoją rzeczywistość.
Organizatorzy planują stworzenie kolejnej kategorii - animacja i film co jeszcze bardziej podkreśli artystyczny charakter konkursu.
ZAPRASZAMY DO KOLEJNEJ EDYCJI !
MACIE WSPANIAŁE "JA" !
Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy byli zaangażowani w realizację całego konkursu. Jesteście wielcy i profesjonalni!
Koordynatorki konkursu:
Kinga Zaborowska
Katarzyna Tomasiak
Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014