Archiwum 2010-2011


Zakończenie roku szkolnego

Dnia 22 czerwca o godzinie 9.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010/2011. Dyrektor szkoły Pan Bogdan Musznicki wręczył nagrody książkowe najlepszym uczniom oraz dyplomy i nagrody uczniom, którzy zajęli pierwsze miejsca w konkursach organizowanych w szkole. Wszystkim uczniom naszej szkoły oraz pracownikom życzymy spokojnych i wesołych wakacji. Klikając tutaj można zobaczyć więcej zdjęć.

Żywa Lekcja Historii

Dnia 2 czerwca odbyła się w naszej szkole Żywa Lekcja Historii, poświęcona kulturze średniowiecza. Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli czynnie w walkach rycerskich, zwyczajach dworskich, zapoznawali się z bronią i zbroją rycerstwa średniowiecznego. Lekcja została przygotowana przez profesor Aleksandrę Adler z udziałem Bractwa Rycerskiego "KERIN". Klikając tutaj można zobaczyć więcej zdjęć.

Matura 2011

W dniu 4 maja rozpoczął się w całej Polsce egzamin maturalny. W naszej szkole do tegorocznej Matury 2011 przystępuje 156 absolwentów klas licealnych i technikalnych. Klikając tutaj można zobaczyć zdjęcia z pisemnego egzaminu z języka polskiego.

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

W dniu 29 kwietnia odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych. W tym dniu pożegnaliśmy 156 absolwentów z liceum ogólnokształcącego oraz technikum. Życzymy im powodzenia w dorosłym życiu. Zdjęcia z pożegnania można zobaczyć tutaj.

Sukces w I Konkursie Stolarskim

W dniu 18 kwietnia 2011 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku odbył się I Konkurs Stolarski. Spośród piętnastu uczniów o profilu stolarsko-drzewnym w konkursie wzięło udział czterech uczniów naszej szkoły: Damian Palkowski, Michał Repke obaj II A, Paweł Rejt II Td, Mateusz Starko I Td. Każdy uczeń miał do wykonania szafkę na klucze. Aby tego dokonać trzeba było obrobić wszystkie elementy składowe, złożyć je, skleić i estetycznie wykończyć. Jurorzy oceniali organizację pracy, dokładność oraz estetykę wykonania. Najwyżej zostały ocenione umiejętności Damiana Palkowskiego, który zdobył I miejsce. Tuż za nim uplasował się Michał Repke obaj z klasy II A. Pozostali uczniowie zajęli 4 miejsce - Paweł Rejt i 8 miejsce - Mateusz Stalko. Serdecznie gratulujemy. Zdjęcia z konkursu dostępne są tutaj.

"Katyń ... ocalić od zapomnienia"

12 kwietnia 2011 r., w przededniu 71. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, zakończyliśmy realizację projektu edukacyjno-wychowawczego w ramach ogólnopolskiego Programu „Katyń … ocalić od zapomnienia”, którego inicjatorem i koordynatorem w Polsce i na świecie jest Stowarzyszenie PARAFIADA im. ¦w. Józefa Kalasancjusza w Warszawie.
W ramach projektu odbyło się wiele przedsięwzięć , min.: godziny wychowawcze dot. okoliczności Zbrodni Katyńskiej oraz losów Sybiraków zesłanych na nieludzką ziemię, z wykorzystaniem przygotowanych przez uczniów prezentacji multimedialnych. Młodzież zbierała materiały ikonograficzne, informacje, dokumenty i pamiątki rodzinne o wybranych ofiarach mordu katyńskiego. Uczniowie wykonali wiele plakatów w różnych technikach plastycznych oraz tematyczne wystawy, które zaprezentowano całej społeczności szkolnej. Zdjęcia z uroczystości są tutaj.


Zwieńczeniem wszystkich działań i zarazem nadrzędnym celem Programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” było posadzenie Dębów Pamięci upamiętniających ofiary Zbrodni Katyńskiej, w myśl zasady – jedno nazwisko to jeden dąb. To wydarzenie miało miejsce 12 kwietnia 2011 r. Społeczność naszej szkoły upamiętniła pamięć trzech ofiar:
- kapitana Wojska Polskiego ALEKSANDRA AZIUKIEWICZA - jeńca obozu w Kozielsku, zamordowanego w Katyniu;
- podinspektora Policji Państwowej WACŁAWA GOCŁAWSKIEGO- jeńca obozu w Ostaszkowie, zamordowanego w Twerze w 1940 roku;
- aspiranta Policji Państwowej JÓZEFA GREFKI – jeńca obozu w Ostaszkowie, zamordowanego w Twerze w 1940 r.
To im poświęcono tablicę pamiątkową, którą ufundowała społeczność szkoły, a którą - w jej imieniu - odsłonili Pan Dyrektor Bogdan Musznicki z przedstawicielkami Rady Rodziców – Panią Joanną Walentukiewicz - Czałpińską i Samorządu Uczniowskiego - Emilią Kontratowicz.
Pod tablicą młodzież, przedstawicie rodzin i goście złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele rodzin, którzy mieszkają w Słupsku: Państwo Barbara i Aleksander Aziukiewiczowie, Pani Krystyna Wnęk i Pani Janina Grefka, którzy współuczestniczyli w sadzeniu Dębów Pamięci. Poświęcenia tablicy oraz modlitwę za Bohaterów Dębów Pamięci oraz wszystkie ofiary Zbrodni Katyńskiej poprowadzili, uczestniczący w uroczystości, duchowni pod przewodnictwem księdza Prałata Jana Giriatowicza.
Przedstawicielki uczniów: Ewa Zaręba i Ewelina Furmaniak – w imieniu całej społeczności szkolnej, złożyły oświadczenie o zadbaniu o miejsce pamięci oraz kontynuowanie działalności edukacyjnej dotyczącej prawdy o Zbrodni Katyńskiej i uwrażliwianiu młodzieży na cierpienie i nieludzkie trudy jakie musieli znosić, przeżywać deportowani w głąb Rosji Polacy.
Następnie przedstawiciele rodzin i goście udali się do szkoły, by tam obejrzeć i wysłuchać przygotowany przez młodzież okolicznościowy koncert, zawierający przejmujące obrazy i treści z piękną muzyką, zaprezentowane na tle scenografii „las katyński – las krzyży”. Koncert ten bardzo poruszył serca i emocje odbiorców, wyrażone łzami i serdecznymi podziękowaniami i wspólnym zaśpiewaniem pieśni „Kwiaty polskie”.
Po jego zakończeniu uczennice podziękowały przedstawicielom rodzin Bohaterów Dębów Pamięci za udział w uroczystościach i wręczyły im wiązanki kwiatów.
Następnie miała miejsce szczególne chwila – sztandar szkoły został odznaczony Honorową Odznaką Sybiraka. Tym wyróżnieniem zostali również uhonorowani: Pan Bogdan Musznicki – dyrektor szkoły i Pni Lilianna Lipnicka – nauczycielka historii i wos-u, inicjatorka i organizatorka projektu i corocznie organizowanych uroczystości z okazji kolejnych rocznic Zbrodni Katyńskiej. Odznaki przyznał Zarząd Główny Związku Sybiraków, zaś samego aktu odznaczeń dokonali: Pan Jerzy Lisiecki - prezes i Pani Barbara Dolata - wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Słupsku. Podziękowanie za wyróżnienie Sztandaru Szkoły złożył Pan dyrektor Bogdan Musznicki. Warto też odnotować, że tego dnia młodzież naszej szkoły przekazała Sybirakom szczególny dar – stronę internetową Oddziału Związku Sybiraków w Słupsku. Autorami strony są uczniowie klasy III TI: Dawid Dzienisz, Marek Ławniczak i Mateusz Zając.
W imieniu rodzin i własnym podziękowania za pamięć , uroczystość posadzenia Dębów Pamięci Bohaterom Zbrodni Katyńskiej i okolicznościowy koncert wyraziła pani Krystyna Wnęk - wnuczka Bohatera Dębu Pamięci, podinspektora Wacława Gocławskiego.
W obu częściach uroczystości wzięło udział wielu gości. Organ prowadzący szkołę reprezentowali radni Rady Miejskiej, m.in.: Pani Anna Bogucka – Skowrońska, Pani Krystyna Danilecka – Wojewódzka, Pan Robert Kujawski, Pan Wojciech Gajewski i Pan Wojciech Lewenstam. Urząd Miejski reprezentowali: Pan Krzysztof Sikorski – Zastępca Prezydenta Miasta Słupska i Pan Jerzy Barbarowicz – Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu. Posłów na Sejm RP reprezentowali ich asystenci. Wśród gości byli przedstawiciele 27. Wołyńskiej Dywizji AK, Związku Inwalidów Wojennych, byli dyrektorzy naszej szkoły, dyrektorzy i nauczyciele samorządowych placówek oświatowych, Biblioteki Miejskiej. Miło nam było gościć również Przyjaciół szkoły - bardzo liczną, bo ponad 20. osobową grupę Sybiraków.
13 kwietnia 2011 r. młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w uroczystościach miejskich z okazji 71. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, podczas której wystawiliśmy poczet sztandarowy oraz zaprezentowaliśmy fragmenty koncertu z 12 kwietnia 2011 r. Młodzież miała okazję wysłuchać bardzo interesującego wystąpienia Pana Jerzego Lisieckiego – Prezesa Związku Sybiraków w Słupsku dotyczącego zbrodni wobec Polaków na Kresach Wschodnich w czasie II wojny ¦wiatowej i po jej zakończeniu oraz wystąpienia – wspomnień Pani Marii Wysoczańskiej, przedstawicielki Rodziny Katyńskiej z Gdańska.
W projekcie edukacyjnym, przygotowaniu i przebiegu uroczystości uczestniczyła cała społeczność szkolna, jednak na szczególne uznanie - za największy wkład zasługują uczniowie: cała klasa I TI, klasa I LO A, przedstawicielki klasy I TOR, przedstawicielki klasy II LOC i przedstawiciele III TI. Wszystkim bardzo dziękuję za współpracę. Dziękuję za pomoc pracownikom administracyjnym i obsługi szkoły.
Szczególne podziękowania kieruję do Związku Sybiraków, a zwłaszcza dziękuję Panu Jerzemu Lisieckiemu i Pani Barbarze Dolacie za owocną i pełną życzliwości współpracę przy organizacji obu uroczystości.
Lilianna Lipnicka Koordynator Programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”

Festiwal Drzewniaka

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych - konferencja

Dnia 25 marca odbyła się konferencja "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012 w kontekście potrzeb rynku pracy". Gospodarzem konferencji była dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego pani Barbara Siarkowska, która wspólnie z dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych panem Bogdanem Musznickim i dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących panem Dariuszem Dudą byli pomysłodawcami tej konferencji. Celem konferencji było przybliżenie oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych miasta Słupska w kontekście zawodów, które są deficytowe w naszym regionie. Zdjęcia z konferencji dostępne są tutaj.

Rajd wiosenny

Pochwałę należy przyznać klasie I La, która w sobotnie przedpołudnie 19 marca maszerowała w Lasku Północnym na rajdzie pieszym z prof. Katarzyną Koch w poszukiwaniu śladów wiosny. Spalone w tym dniu Marzanny pomogły pożegnać zimę i z optymizmem spojrzeć na nadchodzące ciepłe wiosenne dni. Zdjęcia z rajdu dostępne są tutaj.

Wiosna na sportowo

W pierwszym dniu wiosny w naszej szkole odbył się "Szkolny Dzień Sportu". Spędziliśmy ten dzień bardzo aktywnie biorąc udział w szeregu rozgrywek i konkurencji sportowych. I tak odbyły się:
- turniej koszykówki:
I miejsce - klasa I Tor
II miejsce - klasa II La
III miejsce - dziewczęta z klasy III La
- turniej siatkówki:
I miejsce - II Ti
II miejsce - IV Ti
III miejsce - III La
Drużny grały w mieszanych damsko-męskich składach.
Zdjęcia z tego dnia można zobaczyć tutaj.

W konkursie rzutów do kosza wzięło udział 14 osób. W rzutach za 3 punkty I miejsce zajął Mejsner Damian z klasy I Tor. II miejsce ex aequo zajęli Damian Gostomski II Ti i Sebastian Klekowiecki - I Tor, a III miejsce Hendzel Mateusz z klasy IV Ti.
W rzutach osobistych I miejsce prof. Katarzyna Koch (9 na 10 prób), II miejsce Robert Choiński II La (7 na 10), a III miejsce ex aequo Damian Gostomski II Ti i Wiśniewski Marcin z klasy III La (6 na 10 prób).
W turnieju tenisa stołowego wzięło udział 12 osób. I miejsce zajął Zdebel Adrian, II miejsce Bracki Marcin, a III miejsce Puzdrakiewicz Krystian - wszyscy klasa III La.
Chętni uczniowie brali również udział w zajęciach na siłowni gdzie konkurowali w wyciskaniu sztangi i podnoszeniu ciężarka 17,5 kg.
I miejsce - Koniewski Daniel - III Td
II miejsce - Dobrucki Maciej - IV Ti
III miejsce - Grzybek Mateusz - I Tf
Rywalizację podsumowaliśmy meczami NAUCZYCIELE - UCZNIOWIE w koszykówce i siatkówce. Podobno nieznacznie lepsi byli uczniowie, ale protokoły z tych meczów zaginęły ... w myśl zasady, "że uczeń nie może być lepszy od mistrza".

Sukcesy Artystyczne Drzewiaka

W sobotę 19 marca w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku odbyły się eliminacje XXII Festiwalu Pieśni Religijnej CANTANTE DOMINO. Wzięli w nich udział uczniowie Technikum nr 3: Anna Biernat - I Tor, Jurek ¦miechowski - II Td oraz Błażej Dzierzba - II Ti. Do finału konkursu, który odbędzie się w Koszalinie zakwalifikował się Jurek ¦miechowski, natomiast duet Ani i Błażeja dostał wyróżnienie. Uczniów przygotowywała Siostra Nikoletta. Również, w sobotę, wyróżnienie w 56 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, który odbył się Teatrze Rondo otrzymała uczennica klasy II La, Monika Jeżewska.

Gratulujemy sukcesów!

Casting w Drzewniaku

Pierwszy Dzień Wiosny na sportowo

Sukces Drzewniaka!

Dnia 7 marca 2011 roku w Szczecinie odbył się XI Międzynarodowy Konkurs Stolarski. Nasza drużyna w składzie Paweł Rejt - II Td, Mateusz Stalko - I Td, Damian Pałkowski - II A i Michał Repke - II A zajęła w nim wysokie IV miejsce. Międzynarodowe jury wysoko oceniło umiejętności zawodowe naszych uczniów przygotowanych przez Pana inż. Marcina Masłowskiego. Zdjęcia z konkursu można zobaczyć tutaj. Gratulujemy sukcesu.

Walentynki 2011

Dnia 14 lutego z okazji Walentynek odbył się w naszej szkole II Love Song Contest - wzorowany na popularny program "Mam talent". Uczestnicy wykazali się umiejętnościami zarówno wokalnymi jak i tanecznymi. Jury miało bardzo trudną decyzję. Pierwsze miejsce ex aequo zajęły Dominika Aleksandrowicz i Roksana Bogdanowska. Drugie miejsce zajął Błażej Dzierzba a trzecie trio dziewcząt w składzie: Szafrańska Justyna, Węcławska Weronika i Węcławska Ania. Patrząc na reakcje publiczności większość występów bardzo się podobała, a cała impreza dzięki zaangażowaniu Pań Anny Dadury i Oleny Moroń była niezwykle udana. Z niecierpliwością czekamy już na III kolejną edycję Love Song Contest. Zdjęcia z imprezy można zobaczyć tutaj.

Studniówka 2011

Dnia 04 lutego odbyła się w naszej szkole tradycyjna zabawa studniówkowa. Uczniowie, którzy w tym roku zdawać będą maturę bawili się tego wieczoru w murach Gościńca Słupskiego. Impreza była niezwykle udana. Zdjęcia ze studniówki można zobaczyć tutaj.
Zdjęcia na stronie gp24.pl

Teraz czas na kształcenie zawodowe !

Dnia 22 listopada 2010 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego odbyła się konferencja promująca kształcenie zawodowe. Swoją ofertę edukacyjną prezentowały Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych oraz Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. Celem spotkania było zaprezentowanie uczniom gimnazjum możliwości dalszego kształcenia w technikach i szkołach zawodowych w zawodach drzewnych i budowlanych. Zdjęcia dostępne są tutaj.

Zbiórka pieniędzy dla MARTYNKI

Martynka ma dziewięć lat, mieszka w Słupsku i urodziła się ze zrośniętym przełykiem i wadą serca. Po wielu operacjach zachorowała na sepsę, która uszkodziła wątrobę, serce, mózg, nerki oraz dostała niewydolności krążeniowo – oddechowej. Dziewczynka cudem uniknęła śmierci, jednak od siedmiu lat uczęszcza na rehabilitacje. Na dzień dzisiejszy, już sama siedzi, widzi, słyszy oraz wypowiada pojedyncze słowa. Jest ogromna szansa by dziewczynka znów mogła chodzić. Na operacje i rehabilitacje potrzebuje jednak dwadzieścia tysięcy euro. Nasza szkoła przyczyniła się do zebrania odpowiedniej sumy. Zebrane pieniądze trafią bezpośrednio do matki chorej Martynki.
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy okazali się ludĽmi „wielkiego serca” i wspomogli naszą akcję. Nasza akcja mająca na celu poprawę sprawności Martynki trwa do 19.11.2010r. Ważna jest każda złotówka, więc kto może niech pomoże.
Dziękujemy Aneta Rogaczewska i Hania Karpowicz kl. I LO

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - próba

W dniu 12 listopada uczniowie klas IV technikum pisali praktyczną część egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik informatyk i technik technologii drewna. Zdjęcia dostępne są tutaj.

"Ojczyzna jest to wielki - zbiorowy - obowiązek"

W dniu 10 listopada 2010 roku uczniowie naszej szkoły uczcili 92 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystym apelu przygotowanym pod kierunkiem prof. Aleksandry Adler udział wzięli: Anna Biernat, Bartosz Boluk, Ilona Osiak, Sandra Szołomicka, Anna Topka, Malwina Zielkowska, Aleksandra Zielonka wszyscy klasa I Tor, Monika Kardas, Dagmara Nowak - klasa II Loc, Paulina Kwiatkowska, Aneta Schirrmacher - klasa II Lob, Natalia Osiak - III Loc, Piotr Steinke - II Tor. Nad oprawą dĽwiękową czuwali - Błażej Dzierzba - II Ti, Paweł Piątkowski - IV Ti.

Próbna matura z matematyki

Dnia 3 listopada w naszej szkole jak i w całym kraju odbyła się próbna matura z matematyki. 163 osoby z naszej szkoły próbowały swoich sił w rozwiązywaniu zadań otwartych i zamkniętych. Zdjęcia z matury dostępne są tutaj.

Sprzątanie cmentarza

Dnia 28 listopada klasa 2 TD wraz z wychowawcą Panem Ryszardem Rapińczukiem udała się na cmentarz aby pomóc ludziom przygotować groby ich zmarłych do zbliżającego się ¦więta Zmarłych. Młodzież poświęciła swój czas i z wielkim zaangażowaniem posprzątała groby. Zdjęcia można zobaczyć tutaj.

Dzień Papieski

Dnia 20 paĽdziernika 2010r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Papieskiego pod hasłem: Jan Paweł II - ksiądz "Wujek". Dnia 16 paĽdziernika 2010r. mija 32 rocznica wyboru naszego papieża Jana Pawła II na głowę stolicy Piotrowej. Z tej okazji s. Nikoletta i ks. Grzegorz przygotowali prezentację multimedialną ukazującą postać Jana Pawła II- jego dzieciństwo, młodość, duszpasterstwo. Podkreślono Jego zasługi jako przyjaciela młodzieży. W przygotowaniu apelu pomagali wybrani uczniowie. Miło było powspominać naszego kochanego papieża Jana Pawła II, którego wszyscy uważają za wielkiego człowieka, a przede wszystkim za wielkiego Polaka.
Zdjęcia z uroczystego apelu znajdują się tutaj.

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 14 paĽdziernika odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji święta nauczycieli i pracowników oświaty, którzy z rąk dyrektora szkoły - Pana Bogdana Musznickiego otrzymali nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, społecznej. Młodzież nagrodziła ich oklaskami oraz przyznała swoje nagrody dla najlepszego nauczyciela, którym została Pani Małgorzata Krzywińska-Koniczuk, najbardziej wymagającego - Pani Olena Moroń i nauczyciela z największym poczuciem humoru, którym został Pan Jacek Rosiak. Członkowie koła teatralnego z samorządem szkolnym przygotowali oprawę artystyczną tej uroczystości. Było sympatycznie, zabawnie. Zdjęcia można zobaczyć tutaj.

Dzień Języków Obcych

Zdjęcia z tej imprezy można zobaczyć tutaj.

Dzień Chłopaka

W dniu 30 września 2010 roku klasa I Tor zorganizowała zabawę dla całej szkoły. Organizatorami były Anna Biernat, Aleksandra Rudnicka, Sandra Szałniecka, Paula Kolman, Amanda Cybula oraz osoby pomagające: Rafał Wiśniewski - fotograf, Jonasz Helski - organizator muzyki. Zdjęcia z imprezy można zobaczyć tutaj.

"Eko - Słupsk" w obiektywie

1 paĽdziernika br. w sali audiowizualnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Słupsku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego„Eko-Słupsk w obiektywie”. Spośród prawie stu prac nadesłanych przez uczniów dziewięciu słupskich szkół Komisja Konkursowa wyłoniła dziesięć najpiękniejszych fotografii wykonanych przez młodych mieszkańców naszego miasta.
Drugie miejsce w tym konkursie zajął Patryk Przędziński, uczeń klasy II Tor, który jest także zawodnikiem koszykarskiej drużyny STK Czarni PGK Słupsk. Fotografia pt. „Winniczek na tablicy Słupska” bardzo przypadła do gustu jurorom, a jej autor w nagrodę otrzymał bon na zakup sprzętu o wartości 300 złotych oraz zestaw gadżetów. Warto podkreślić, że Patryk został uhonorowany także wyróżnieniem specjalnym za pracę pt. „Żaba w centrum Słupska”, za którą otrzymał album "Słupsk A.D. 2010".
Zdjęcia z tej uroczystości wręczenia nagród można zobaczyć tutaj.

Porozumienie z Wojskową Akademią Techniczną

Współpracę w zakresie działalności wychowawczej, dydaktycznej oraz badawczej zakłada porozumienie o współpracy, jakie 15 września br. Wojskowa Akademia Techniczna zawarła z Gminą Miejską Słupsk oraz dziesięcioma szkołami ponadgimnazjalnymi położonymi na terenach Słupska.
Podpisane porozumienie zakłada podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy technicznej i przygotowania przyszłych kadr inżynieryjno-technicznych na potrzeby polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa; współdziałanie na rzecz społeczności lokalnej i regionu, głównie poprzez prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, wykonywanie ekspertyz, diagnoz i prognoz.

Nasz udział w obchodach 745 i 700 - lecia Słupska.

(…) W hołdzie tysiącom Słupszczan, którzy od wieków tworzyli - i tworzą nasze Miasto, z przesłaniem dla przyszłych pokoleń, by w oparciu o Jego historię pamiętali (…)My, Słupszczanie z początków XXI wieku stawiamy tu nasz twórczy znak - świadectwo wspólnoty z Nimi i z Nami wszystkimi. (…)Jej znakiem niech będzie ten symbol - pomnik budowniczego Zamku Książąt Pomorskich, Księcia Pomorza, Kaszubów i Wenedów - Bogusława X, który, my – Synowie Kaszubii i fundatorzy monumentu - odsłaniamy w Jubileusz 700- i 745-lecia Słupska jako miasta, a u stóp którego, w należnym hołdzie Wszystkim Słupszczanom, składamy to przesłanie dla Potomnych. (…)

( z aktu erekcyjnego Pomnika Księcia Bogusława X)

W dniach 10-12 września 2010 roku mieszkańcy Słupska i zaproszeni przez władze samorządowe goście mieli możliwość udziału w uroczystościach Jubileuszu 745 i 700 - lecia miasta Słupska. I my, przedstawiciele społeczności naszej szkoły uczestniczyliśmy w tym jubileuszu. Pan Dyrektor Bogdan Musznicki uczestniczył w uroczystej sesji Rady Miejskiej, a młodzież z opiekunkami – p. Lilianną Lipnicką i p. Oleną Moroń (z dziećmi Karolinką i Mikołajem) wzięli udział w uroczystym odsłonięcia pomnika księcia Bogusława X. Potwierdzeniem wyjątkowego charakteru uroczystości był fakt, że nasza delegacja wystąpiła w strojach przypominających czas nadania miastu praw miejskich – reprezentowaliśmy średniowieczny cech stolarzy (choć więcej było wśród nas „stolarek” z dziećmi i dołączył do nas żak –żebrak – nasz absolwent Grzymisław Koć - Wożniak).

Bardzo dziękuję uczennicom i uczniom, którzy tak pięknie reprezentowali naszą szkołę, a są to: Aneta Rogaczewska, Hanna Karpowicz, Joanna Glińska, Alicja Sroka, Anna Janik, Magdalena Bryła, Emilia Dziekońska, Kinga Wroniszewska, Agnieszka Korzeniowska, Mateusz Stalko, Dominik Bikowski i Adam Bałaszewicz. Dziękuję serdecznie panu profesorowi Mariuszowi Gorzeniowi za przygotowanie sztandaru cechowego.

Lilianna Lipnicka

Zdjęcia z tej uroczystości można zobaczyć tutaj.Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014