Projekty w szkole


Zarządzanie finansami i rachunkowość przedsiębiorstw

Dnia 20 kwietnia 2012 roku odbyło się szkolenie dla Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości na tema "Zarządzanie finansami i rachunkowość przedsiębiorstw", które prowadziła Pani Ewa Adamczak. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. START - MŁODZI W BIZNESIE.

Materiały do pobrania:
Zestaw ćwiczeń i prezentacj i wykorzystanych na szkoleniu

Kobieta skutecznym Menadżerem

Dnia 14 marca 2012 roku odbyło się szkolenie dla Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości na tema "Kobieta skutecznym Menadżerem", które prowadził Pan Szymon Lach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. START - MŁODZI W BIZNESIE.

Materiały do pobrania:
Prezentacja - Kobieta skutecznym Menadżerem.

Jak tworzyć poprawny biznes plan?

Dnia 17 lutego 2012 roku odbyło się szkolenie dla Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości na tema "Jak tworzyć poprawny biznes plan?", które prowadził Pan Konrad Schmidt. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. START - MŁODZI W BIZNESIE. Materiały do pobrania:
Prezentacja - Biznes plan.
Biznes plan - merytorycznie.

Jak założyć firmę ?

Dnia 20 stycznia 2012 roku odbyło się szkolenie dla Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości na tema "Jak założyć własną firmę", które prowadził Pan Paweł Biały. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. START - MŁODZI W BIZNESIE. Materiały do pobrania:
Prezentacja - Jak założyć własną firmę
Prezentacja - STARTER
Program szkolenia
Scenariusz zajęć - 2
Scenariusz zajęć - 3
Lista pytań

Umowa podpisana

Dnia 30.08.2011 r. została podpisana umowa o realizacji projektu ze środków unijnych. Umowę podpisali w imieniu ZSOiT – dyrektor p. mgr Bogdan Musznicki a w imieniu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy – p. Ewa Chmara (opiekun SzKP).

Spotkanie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości

Dnia 7 grudnia 2011 roku odbyło się szkolenie dla Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości na tema "Wyznaczanie celów i kreatywności", które prowadził Pan Robert Lauks. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. START - MŁODZI W BIZNESIE. Prezentacja na temat WYZNACZANIE CELÓW I KREATYWNOŚCI

Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Od września w naszej szkole działa Szkolny Klub Przedsiębiorczości w ramach projektu "STARTER - MŁODZI W BIZNESIE". Projekt został stworzony dla uczniów i studentów zainteresowanych nabyciem wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości. Umiejętności zdobyte w trakcie jego realizacji przyczynić się mogą do skutecznego zaistnienia uczestników na rynku pracy. Głównym założeniem projektu jest bowiem aktywne zdobywanie kompetencji, które w niedalekiej przyszłości mogą zostać wykorzystane w pracy zawodowej. Opiekunem lokalnym naszego klubu jest Mariusz Gorzeń.
Klikając tutaj można zobaczyć zdjęcia z zajęć SKP.

W projekcie biorą udział szkoły ponadgimnazjalne i uczelnie, z terenu trzech województw Kujawsko-pomorskiego, Warmińsko-mazurskiego oraz Pomorskiego, które są zainteresowanie utworzeniem Klubów Przedsiębiorczości. W ramach działalności Klubu odbywają się:
- cotygodniowe spotkania członków Klubu poświęcone realizacji programu edukacyjnego gry Cashflow,
- szkolenia mające na celu przybliżenie uczestnikom zasad i konstrukcji profesjonalnego biznes planu
- seminaria tematyczne nt. pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przełamywania stereotypu płci na rynku pracy
- indywidualny mentoring dla członków Klubu w zakresie budowania kariery biznesowej

Każdy Klub liczy minimum 15 członków, z czego minimum 9 stanowią dziewczęta. Podczas regularnych spotkań uczniowie dowiedzą się jak prowadzić działalność gospodarczą oraz dobrze inwestować i zarabiać pieniądze. Będą także mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie na najlepszy biznes plan, w którym główną nagrodą jest indeks na kierunku ekonomia w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz laptop. Dla członków Klubu uruchomiony został także portal tematyczny www.twojbiznes.byd.pl
Partnerami projektu, prócz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy, są Wyższa Szkoła Gospodarki i Urząd Miasta w Bydgoszczy. Projekt jest realizowany w ramach Funduszu Grantów na Inicjatywy Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Copyright ZSOiT 2011