Facebook Icon

Technik informatyk

Zawód dla wszystkich. Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez przemysł a na rozrywce skończywszy. Po ukończeniu szkoły absolwent ma możliwość zatrudnienia w: bankach, urzędach, mediach, telekomunikacji, szkołach, uczelniach, firmach specjalizujących się w dostawie sprzętu komputerowego oraz w firmach nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja i znajdują się komputery.

Zyskasz dodatkowe korzyści:
 • weźmiesz udział w szkoleniach przygotowujących do zdobycia dodatkowych certyfikatów,
 • odbędziesz ciekawe praktyki za granicą,
 • umiejętność posługiwania się nowoczesnym sprzętem np. Ploter, DRUKARKA 3D,
 • zdobędziesz umiejętności programowania, tworzenia stron internetowych, grafiki,
Slider Informatyk 1 Slider Informatyk 2 Slider Informatyk 3 Slider Informatyk 4 Slider Informatyk 5 Slider Informatyk 6 Slider Informatyk 7 Slider Informatyk 8

Technik fotografii i multimediów

Technik fotografii i multimediów - to zawód, który łączy w sobie możliwości poznania i wykonywania fotografii czarnobiałej jak i również nowoczesnych technik fotografii cyfrowej i sztuki filmowej. Na tym kierunku będziesz mógł korzystać z ciemni fotografii czarnobiałej i studia fotograficznego wyposażonego w profesjonalny sprzęt oświetleniowy i filmowy. Po wykonaniu materiału będziesz mógł korzystać z odpowiedniego oprogramowania do obróbki grafiki bitmapowej i wektorowej oraz filmowej, którym dysponuje szkoła. Na tym kierunku nauczysz się wykonywać fotografie portretowe, pejzażowe, reklamowe, katalogowe, ślubne i life style. Dodatkowo zdobędziesz wiedzę dotyczącą animacji i filmu oraz projektowania stron www.

Szkoła zapewnia odbycie miesięcznych praktyk w zakładach fotograficznych i instytucjach posługujących się medium fotograficznym w kraju i zagranicą.

Slider Fototechnik 1 Slider Fototechnik 2 Slider Fototechnik 3 Slider Fototechnik 4 Slider Fototechnik 5 Slider Fototechnik 6 Slider Fototechnik 7 Slider Fototechnik 8

Technik technologii drewna

Technik technologii drewna - odpowiada za opracowywanie dokumentacji technicznej i technologicznej w zakresie przygotowywania, przebiegu, kierowania i nadzorowania procesu technologii drewna.

Do podstawowych zadań technika technologii drewna należy:
 • opracowywanie dokumentacji technologicznej wyrobów, uczestniczenie w projektowaniu konstrukcji nowych wyrobów,
 • ustalanie harmonogramu prac w działach produkcyjnych i opracowywanie schematów procesów technologicznych nowych wyrobów,
 • wykonywanie klasyfikacji asortymentowej i jakościowej surowców oraz półfabrykatów z drewna i tworzyw drzewnych,
 • dobieranie sposobów, środków i nadzorowanie procesu zabezpieczania drewna i tworzyw drzewnych przed wpływem czynników atmosferycznych, grzybów i szkodników,
 • kontrolowanie procesu suszenia materiałów drzewnych, wykonywanie analiz laboratoryjnych surowców i materiałów drzewnych stosowanych w produkcji tworzyw drzewnych,
Slider Meblarstwo 1 Slider Meblarstwo 2 Slider Meblarstwo 3 Slider Meblarstwo 4 Slider Meblarstwo 5 Slider Meblarstwo 6 Slider Meblarstwo 7 Slider Meblarstwo 8

Technik organizacji reklamy

Technik organizacja reklamy

Technik organizacji reklamy - Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami i doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych. Promuje oferowane usługi reklamowe (zakres usług, warunki świadczenia usług, dotychczasowe osiągnięcia).

Najlepszym kandydatem na technika organizacji reklamy jest osoba spełniająca następujące wymagania:
 • percepcja kształtu,
 • kreatywność i abstrakcyjność myślenia,
 • wyobraźnia twórcza,
 • uzdolnienia plastyczne i językowe.
Slider organizacja reklamy 1 Slider organizacja reklamy 2 Slider organizacja reklamy 3 Slider organizacja reklamy 4 Slider organizacja reklamy 5 Slider organizacja reklamy 6 Slider organizacja reklamy 7 Slider organizacja reklamy 8

Technik przemysłu mody

Technik przemysłu mody - program nauczania przygotowany został w taki sposób, aby wykształcić samodzielnego i kompetentnego stylistę odzieży, projektanta mody, organizatora pokazów mody, technologa odzieży. Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do kreatywnej pracy, generowania i wizualizacji pomysłów. Nabędzie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami do konstruowania i modelowania odzieży ze szczególnym uwzględnieniem komputera wraz z jego oprogramowaniem.

Nauka tego zawodu umożliwi ci:
 • rozwijanie zdolności plastycznych,
 • zdobywanie umiejętność projektowania odzieży,
 • przygotowanie i udział w pokazach mody,
 • naukę modelowania form, tworzenia dokumentacji technicznych,
 • poznanie programu komputerowego, który pozwoli zrealizować wszystkie projekty,
 • uszycie samodzielnie każdej wymarzonej kreacji,
Slider stylizacja odzieży 1 Slider stylizacja odzieży 2 Slider stylizacja odzieży 3 Slider stylizacja odzieży 4 Slider stylizacja odzieży 5 Slider stylizacja odzieży 6 Slider stylizacja odzieży 7 Slider stylizacja odzieży 8

Technik obuwnik

Technik obuwnik - klasa pod patronatem Gino Rossi. Zajęcia praktyczne będą odbywały się w Gino Rossi. Praca w zawodzie polega na projektowaniu i wykonywaniu zadań związanych z wytwarzaniem obuwia damskiego i męskiego.

 • Chcesz w trakcie nauki odbywać praktyki u najlepszego producenta obuwia i innych wyrobów skórzanych w kraju?
 • Chcesz w trakcie nauki powalczyć o stypendium od Gino Rossi?
 • Chcesz powalczyć o dostanie się do prestiżowej klasy, której uczniowie w przyszłości będą tworzyli najnowsze trendy w akcesoriach i dodatkach modowych w całej Europie?
 • Chcesz po szkole od razu mieć zagwarantowaną pracę u największego producenta obuwia i wyrobów skórzanych w kraju?

Jeżeli chociaż raz odpowiedziałeś TAK - musisz uczyć się na kierunku TECHNIK OBUWNIK.
Slider obuwnik 1 Slider obuwnik 2 Slider obuwnik 3 Slider obuwnik 4 Slider obuwnik 5 Slider obuwnik 6 Slider obuwnik 7 Slider obuwnik 8

Liceum Plastyczne

Liceum plastyczne- przygotowuje do statusu odbiorcy i twórcy dziedzictwa kulturowego. Wyposaża uczniów w wiedzę oraz umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie kształconych dziedzin sztuk plastycznych. Rozbudza twórcze i refleksyjne postawy wobec siebie i świata, wartości estetyczne, etyczne i inne. Pobudza aktywności intelektualne, kształtuje postawy kreatywne, zainteresowania i zamiłowania w tworzeniu szeroko pojmowanej kultury plastycznej. Rozwija inwencję, wyobraźnię i wrażliwość plastyczną uczniów poprzez własną aktywność twórczą oraz poznawanie najwybitniejszych osiągnięć sztuki. Wyrabia umiejętności wnikliwej i wrażliwej obserwacji natury.

Kształtuje umiejętności interpretowania, wartościowania oraz świadomego korzystania z szeroko pojętych zjawisk z zakresu sztuki. Pogłębia zainteresowania uczniów poprzez poszukiwanie wiedzy, zdobywanie doświadczeń, działania innowacyjne i eksperymentalne. Stwarza warunki dla twórczego rozwoju oraz indywidualnej artykulacji plastycznej osobowości ucznia, do integrowania wiedzy plastycznej zdobywanej na wszystkich przedmiotach artystycznych. Kształtuje wrażliwość na świat i ludzi w oparciu o ogólnoludzkie wartości moralne, etyczne i estetyczne zawarte w dziełach sztuki.

Slider liceum plastyczne 1 Slider liceum plastyczne 2 Slider liceum plastyczne 3 Slider liceum plastyczne 4 Slider liceum plastyczne 5 Slider liceum plastyczne 6 Slider liceum plastyczne 7 Slider liceum plastyczne 8

Fotograf

Fotograf to zawód, który łączy w sobie możliwości poznania i wykonywania fotografii czarnobiałej jak i również nowoczesnych technik fotografii cyfrowej. Na tym kierunku będziesz mógł korzystać z ciemni fotografii czarnobiałej i studia fotograficznego wyposażonego w profesjonalny sprzęt oświetleniowy. Po wykonaniu materiału będziesz mógł korzystać z odpowiedniego oprogramowania do obróbki grafiki bitmapowej i wektorowej, którym dysponuje szkoła. Na tym kierunku nauczysz się wykonywać fotografie portretowe, pejzażowe, reklamowe, katalogowe, ślubne i life style.

Szkoła zapewnia odbycie miesięcznych praktyk w zakładach fotograficznych i instytucjach posługujących się medium fotograficznym w kraju i zagranicą.
Fotografia obecnie jest wykorzystywana we wszystkich mediach dzięki czemu będziesz mógł znaleźć pracę w:
 • laboratoriach fotograficznych i zakładach fotograficznych,
 • przemyśle fotooptycznym i optycznym,
 • wydawnictwach i drukarniach, gazetach, portalach internetowych,
 • agencjach reklamowych i fotograficznych.
Slider fotograf 1 Slider fotograf 2 Slider fotograf 3 Slider fotograf 4 Slider fotograf 5 Slider fotograf 6 Slider fotograf 7 Slider fotograf 8

Stolarz - tapicer

Stolarz - to rzemieślnik, który wykonuje z drewna meble lub elementy potrzebne w budownictwie i wykończeniu wnętrz. Zawód stolarza wymaga przede wszystkim zdolności manualnych niezbędnych przy wykonywaniu niemal każdej z czynności w tym zawodzie. Ważna jest również wyobraźnia przestrzenna, zdolności matematyczne potrzebne przy wykonywaniu obliczeń(także dobra znajomość geometrii), umiejętność sporządzania i odczytywania rysunków technicznych, dokładność i cierpliwość. Jeśli chodzi o cechy fizyczne stolarz powinien być silnym, zdrowym człowiekiem z dobrym wzrokiem i umiejętnością rozróżniania barw.

Tapicer - należy do zawodów o charakterze rzemieślniczym. Ma on dość długą historię i do dnia dzisiejszego ma on duże powodzenie. Wynika to z tego, że wykonywana przez niego praca cieszy się obecnie rosnącym zapotrzebowaniem. Podstawowymi zadaniami jakie wykonuje tapicer należy: tapicerowanie (oraz naprawa tapicerki) mebli, samochodów i innych wyrobów. Jednak praktyczny zakres posiadanych kompetencji tapicera jest dużo szerszy. Tapicer w swojej pracy wykorzystuje różnego rodzaju materiały i tkaniny. Wymienić wśród nich można przede wszystkim skórę oraz aksamit. Sam dobiera odpowiedni materiał, biorąc pod uwagę konkretny mebel, ale też sugestię klienta, jeśli taka ma miejsce.

Slider stolarz 1 Slider stolarz 2 Slider stolarz 3 Slider stolarz 4 Slider stolarz 5 Slider stolarz 6 Slider stolarz 7 Slider stolarz 8

Pracownik pomocniczy obslugi hotelowej

Pracownik

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej może podejmować pracę w różnego rodzaju obiektach hotelowych: hotelach, pensjonatach, motelach, domach wycieczkowych, kempingach, których na naszym terenie nie brakuje. Nauka w szkole i na zajęciach praktycznych przygotowuje do profesjonalnej obsługi gościa hotelowego oraz do prac pomocniczych w zakresie utrzymania hotelu w czystości i dobrym stanie technicznym.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania prac porządkowych w części noclegowej i gastronomicznej hotelu, wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą konsumenta, wykonywania prac pomocniczych związanych z przygotowywaniem surowców spożywczych, sporządzaniem potraw i napojów, wykonywania prac związanych z działalnością pralni hotelowej, wykonywania prac pomocniczych związanych z przyjmowaniem gości hotelowych, pielęgnowania roślin ozdobnych, hotelowych terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych.

Uzyskane kwalifikacje: T.01 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

Slider Pracownik 1 Slider Pracownik 2 Slider Pracownik 3 Slider Pracownik 4 Slider Pracownik 5 Slider Pracownik 6 Slider Pracownik 7 Slider Pracownik 8

Witaj w grze Puzzle

Czas: 00:00:00
Pozostałych prób: 25
Obraz puzzle

Obraz

Poziom

1.Wybierz obraz

Obraz puzzle 1
Obraz puzzle 2
Obraz puzzle 3
Obraz puzzle 4

2.Wybierz poziom

Technik Informatyk

Technik informatyk zdjęcie
Technik informatyk:
 • Opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne
 • Przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy.
 • Posługuje się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego.
 • Projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne.
 • Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji.
 • Potrafi stworzyć i zarządzać treścią serwisów www.
 • Dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego.
 • Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.
 • Posługuje się technicznym językiem angielskim w tym językiem SQL.
 • Programuje w wybranych językach, w szczególności w Pascal, C++.
 • Opracowuje algorytmy, będące podstawą do samodzielnego wykonywania programów.
 • Uruchamia i obsługuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego.
 • Usuwa uszkodzenia powstające w urządzeniach systemu komputerowego
 • Prowadzi prace serwisowe w punktach naprawy.
 • Wykonuje rozliczenia kosztów wyrobów i usług.
Technik informatyk posiada umiejętności, takie jak:
 • sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi,
 • umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego,
 • umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
 • umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe),
 • umiejętność pracy w sieciach komputerowych,
 • umiejętność projektowania baz danych i ich oprogramowania,
 • znajomość podstaw programowania.
Typowe miejsca pracy dla technika informatyka to:

Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Informatyków potrzebują firmy z każdej branży, mające własną bazę komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Technicy informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja.

Najlepszym kandydatem na technika informatyka jest osoba spełniająca następujące wymagania:
 • zainteresowania elektroniką i techniką komputerową,
 • zdolności do nauk ścisłych,
 • dobra sprawność manualna,
 • spostrzegawczość,
 • zdolność przewidywania skutków decyzji,
 • dokładność i systematyczność,
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli,
 • dobra koncentracja uwagi,
 • chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia,
 • podatność na innowacje.
Wróć do kierunków kształcenia

Fototechnik

Fototechnik zdjęcie
Fotografia obecnie jest wykorzystywana we wszystkich mediach dzięki czemu będziesz mógł znaleźć pracę w:
 • laboratoriach fotograficznych i zakładach fotograficznych,
 • przemyśle fotooptycznym i optycznym,
 • wydawnictwach i drukarniach, gazetach, portalach internetowych,
 • agencjach reklamowych i fotograficznych,
 • w działach marketingowych dużych firm,
 • telewizji i wytwórniach filmowych.
Po zakończeniu nauki w czteroletnim cyklu kształcenia uzyskasz kwalifikacje A 20 i A25 oraz maturę, możesz kontynuować naukę na studiach wyższych i tutaj zawód fototechnika pomoże tobie dostać się na takie uczelnie jak:
 • Akademie Sztuk Pięknych na wydziałach fotografii, grafiki sztuk wizualnych i architektury wnętrz,
 • Szkoły Filmowe na wydziałach operatorskich, reżyserii filmowej i telewizyjnej, montażu filmowego,
 • Politechniki: wydziały wzornictwa i architektury,
 • Uniwersytety: wydziały dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
Wróć do kierunków kształcenia

Technik technologii drewna

Technik meblarstwa zdjęcie

Technik technologii drewna - odpowiada za opracowywanie dokumentacji technicznej i technologicznej w zakresie przygotowywania, przebiegu, kierowania i nadzorowania procesu technologii drewna.

Do podstawowych zadań technika technlogii drewna należy:
 • opracowywanie dokumentacji technologicznej wyrobów, uczestniczenie w projektowaniu konstrukcji nowych wyrobów,
 • ustalanie harmonogramu prac w działach produkcyjnych i opracowywanie schematów procesów technologicznych nowych wyrobów,
 • wykonywanie klasyfikacji asortymentowej i jakościowej surowców oraz półfabrykatów z drewna i tworzyw drzewnych,
 • dobieranie sposobów, środków i nadzorowanie procesu zabezpieczania drewna i tworzyw drzewnych przed wpływem czynników atmosferycznych, grzybów i szkodników,
 • kontrolowanie procesu suszenia materiałów drzewnych, wykonywanie analiz laboratoryjnych surowców i materiałów drzewnych stosowanych w produkcji tworzyw drzewnych,
 • nadzorowanie przygotowania do pracy, ustawienia i poprawności obsługiwania typowych obrabiarek, linii obróbczych i produkcyjnych oraz kontrolowanie jakości i parametrów procesu produkcyjnego w przemyśle drzewnym,
 • dobieranie narzędzi do zadań technologicznych i kontrolowanie poprawności ich mocowania, ocenianie stopnia zużycia narzędzi oraz poprawności pracy obrabiarek, maszyn i urządzeń na podstawie jakości obróbki,
 • kontrolowanie jakości obróbki skrawaniem, obróbki wykończeniowej oraz montażu, pakowania i ekspedycji, zgodnie z zaleceniami norm technicznych oraz warunków odbioru technicznego,
 • nadzorowanie pracy urządzeń transportowych, kierowanie pracami magazynów półfabrykatów i gotowych wyrobów oraz ekspedycją gotowych wyrobów,
 • określanie zużycia materiałów i sporządzanie planu zapotrzebowania na surowce i materiały drzewne,
 • ustalanie norm materiałowych i czasowych oraz kalkulacji cenowej dla określonych wyrobów gotowych,
 • organizowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi. i ochrony środowiska,
 • zaopatrywanie przedsiębiorstwa w materiały niezbędne do produkcji,
 • zajmowanie się reklamą i sprzedażą wyrobów oraz reklamacjami,
 • prowadzeni procesu projektowania za pomocą programów komputerowych typu CAD,
 • programowanie i obsługa obrabiarki sterowane numerycznie CNC,
 • wykonywanie prac w charakterze operatora i programisty obrabiarek CNC poprzez przygotowanie programu obróbkowego na podstawie dokumentacji technicznej,
 • zamocowanie i pomiar wartości korekcyjnych narzędzi obróbkowych,
 • przygotowywanie obrabiarki CNC do planowanej obróbki (ustalenie i zamocowanie przedmiotu obrabianego, ustalenie układu odniesienia, wczytanie programu obróbkowego),
 • bezkolizyjne zrealizowanie programu,  przeprowadzanie kontroli jakości obróbki,
Wróć do kierunków kształcenia

Technik Organizacji Reklamy

Technik organizacji reklamy zdjęcie

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Penetruje rynek potencjalnych odbiorców reklamowych i gromadzi o nich informacje. Prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami i doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych. Promuje oferowane usługi reklamowe (zakres usług, warunki świadczenia usług, dotychczasowe osiągnięcia), a także rozsyłanie np. ulotek lub folderów prezentujących firmę. Gromadzi informacje o firmach konkurencyjnych

Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: podstawy ekonomii, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, marketing, towaroznawstwo, Public relations, organizacja reklamy, pracownia technik reklamy, grafika komputerowa, techniki poligraficzne. W zawodzie możesz kształcić się w czteroletnim technikum, po wcześniejszym ukończeniu gimnazjum. Warunkiem uzyskania tytułu technika organizacji reklamy jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i złożenie go z wynikiem pozytywnym.

Najlepszym kandydatem na technika organizacji reklamy jest osoba spełniająca następujące wymagania:
 • percepcja kształtu,
 • umiejętność przechodzenia z jednej czynności do innej i szybkie tempo pracy,
 • wyobraźnia twórcza,
 • wrażliwość estetyczna,
 • kreatywność i abstrakcyjność myślenia,
 • łatwość i jasność wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • samodzielność,
 • cierpliwość,
 • zainteresowanie takimi dziedzinami jak: ekonomia, socjologia, psychologia,
 • umiejętności organizacyjne, marketingowe,
 • uzdolnienia plastyczne i językowe.
Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły może być zatrudniony w:
 • agencjach reklamowych,
 • działach marketingu przedsiębiorstw,
 • biurach ogłoszeń,
 • studiach graficznych,
 • studiach produkcyjnych,
 • giełdach, targach domach handlowych,
 • agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej.
Wróć do kierunków kształcenia

Technik przemysłu mody

Technik przemysłu mody zdjęcie

Technik przemysłu mody - program nauczania przygotowany został w taki sposób, aby wykształcić samodzielnego i kompetentnego stylistę odzieży, projektanta mody, organizatora pokazów mody, technologa odzieży. Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do kreatywnej pracy, generowania i wizualizacji pomysłów. Nabędzie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami do konstruowania i modelowania odzieży ze szczególnym uwzględnieniem komputera wraz z jego oprogramowaniem.

Nauka tego zawodu umożliwi ci:
 • rozwijanie zdolności plastycznych,
 • zdobywanie umiejętność projektowania odzieży,
 • przygotowanie i udział w pokazach mody,
 • naukę modelowania form, tworzenia dokumentacji technicznych,
 • poznanie programu komputerowego, który pozwoli zrealizować wszystkie projekty,
 • uszycie samodzielnie każdej wymarzonej kreacji,
 • uzyskanie matury i tytułu technika przemysłu mody,
 • studiowanie na każdej wyższej uczelni,
Oferujemy:
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
 • wysoki poziom nauczania,
 • przyjazną i miłą atmosferę wśród młodych, kreatywnych ludzi z pasją,
 • wyjazdy na Międzynarodowe Targi Mody w Poznaniu,
 • udział w konkursach dla młodych projektantów i stylistów odzieży,
 • praktykę zawodową dla uczniów organizowaną w znanych i liczących się firmach odzieżowych,
Ucząc się zawodu technika przemysłu mody zdobywasz dwie kwalifikacje:
 • A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 • A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Absolwenci, po ukończeniu szkoły uzyskują tytuł zawodowy technika przemysłu mody umożliwiający podjęcie pracy zawodowej lub kontynuację kształcenia w zawodzie projektant mody, stylista, organizator pokazów mody, konstruktor odzieży, technolog, specjalista od aranżacji przestrzeni wystawowej i sprzedażowej, specjalista od promocji i dystrybucji kolekcji. Nabyte umiejętności będą szansą na zaistnienie na rynku, rozwijanie wizerunku i własnej tożsamości w świecie mody, reklamy i handlu.

Po ukończeniu technikum i zdaniu matury możesz kontynuować naukę na wyższych uczelniach m.in.:
 • Politechnika Koszalińska Instytut Wzornictwa - Koszalin
 • Akademia Sztuk Pięknych - Gdańsk
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych - Poznań
 • Akademia Sztuk Pięknych - Poznań
 • Akademia Sztuk Wizualnych - Poznań
 • Akademia Sztuk Pięknych - Łódźv
 • Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy, Wzornictwo - Bydgoszcz
W realizacji programu nauczania i praktyk zawodowych współpracujemy z firmami znanymi na lokalnym rynku pracy:
Wróć do kierunków kształcenia

Liceum Plastyczne

Technik organizacji reklamy zdjęcie

Rozwija sprawność i umiejętność poprzez stosowanie uniwersalnych metod posługiwania się środkami artystycznymi i technologicznymi. Systematycznie ukazuje kulturę i tradycję jako podstawy ciągłości sztuki światowej i narodowej oraz czynnika ich twórczych przemian.

Ukazuje uczniom różne funkcje sztuki – estetycznej, poznawczej, użytkowej, emocjonalno terapeutycznej, religijnej. Inspiruje uczniów do aktywności twórczej, udziału w różnych formach konfrontacji artystycznych. Podejmuje działania promujące uczniów aktywnych i szczególnie uzdolnionych. Stwarza profesjonalne warunki do dalszego kształcenia, w szczególności na studiach plastycznych.

W wyniku kształcenia absolwent powinien:
 • twórczo kreować dzieła sztuki, świadomie posługując się językiem plastycznym w wyrażaniu indywidualnej osobowości artystycznej,
 • profesjonalnie korzystać z wiedzy oraz umiejętności warsztatowych w zakresie kształconych dziedzin sztuk plastycznych, w szczególności rysunku i malarstwa oraz nauczanej specjalności zawodowej (sztuki stosowanej) przy realizowaniu własnych projektów oraz projektów zleconych,
 • posiadać znajomość terminów i pojęć z zakresu sztuk pięknych i technik sztuk plastycznych oraz profesjonalnie korzystać z wiedzy z różnych źródeł, w tym najnowszych (m. in. z internetu),
 • biegle czytać i sporządzać dokumentację projektową i wykonawczą (realizacyjną) w zakresie wyuczonych dziedzin sztuk plastycznych,
 • profesjonalnie stosować w praktyce zasady techniczne i technologiczne związane z wykonywaniem zawodu plastyka wyuczonych specjalności (sztuki stosowanej),
 • umiejętnie i racjonalnie organizować własny warsztat pracy, współpracować w grupie (zespole) pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za całość realizowanego projektu,
 • profesjonalnie korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i technologicznej oraz z zakresu krytyki i historii sztuki,
 • przestrzegać przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać elementarną wiedzę z zakresu regulacji prawnych związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i prawa autorskiego,
 • posiadać umiejętność chronologicznego przeglądu dziejów sztuki i dokonywania charakterystyki poszczególnych epok, stylów i kierunków, a także dokonania analizy cech twórczości wybitnych artystów, w szczególności współczesnych,
 • umiejętnie dokonywać analizy strukturalnej, formalnej, artystycznej i estetycznej dzieł sztuki – w tym własnych – pod względem stylu, gatunku, materii itp.,
 • umiejętnie formułować sądy, opinie i oceny w oparciu o własne kryteria wartości artystycznych,
 • profesjonalnie prezentować i konfrontować własne poglądy i dokonania twórcze oraz umiejętnie je dokumentować,
 • aktywnie uczestniczyć w życiu artystycznym – w szczególności plastycznym,
 • dbać o własny rozwój, podnosić kwalifikacje i aspiracje, dążyć do kształcenia i zdobywania wyższych stopni zawodowych,
 • dostrzegać wkład dziedzictwa kulturowego regionu w kulturę ogólnopolską i europejską,
 • znać podstawowe zasady regulujące gospodarkę rynkową, w szczególności dotyczące możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej (artystycznej),
 • stosować w życiu zasady i normy etyczne kultury życia społecznego i etosu zawodowego
Wróć do kierunków kształcenia