Projekty w szkole


Realizacja projektu EFS w ZSOiT.

Od dnia 01 września 2011 r. realizowany jest projekt ”START MŁODZI W BIZNESIE”, który jest współfinansowany ze środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkoły i sprowadza się do promowania idei przedsiębiorczości poprzez aktywne zdobywanie kompetencji, które będą wykorzystywane w pracy zawodowej.

Zakończenie projektu

Realizowany od 01.01.2009 do 31.12.2009 projekt "Efektywne zarządzanie szkołą zawodową", współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończył się sukcesem. Celem projektu było przeszkolenie nauczycieli z zakresu ECDL oraz dziennika elektronicznego Opitvum. Dzięki realizacji projektu nauczyciele uzyskali certyfikaty ECDL oraz wdrożyli dziennik elektroniczny. Projekt przyczynił się do podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz zwiększył efektywność zarządzania szkołą zawodową.

Projekt zakończony

30 sierpnia 2009r. zakończyła się realizacja projektu pt" KOMPLEKSOWY PROGRAM PODNIESIENIA JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W ZAWODZIE TECHNOLOG DREWNA W OPARCIU O PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC" prowadzona od 01 grudnia 2008r. w ZSOiT. Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mechatronika w Przemyśle Drzewnym

Dnia 3 czerwca 2009 roku odbyła się konferencja naukowa dotycząca zastosowania mechatroniki w przemyśle drzewnym. Konferencję rozpoczął dyrektor szkoły Pan mgr Bogdan Musznicki. Swoją obecnością uroczystością tą uświetnili następujący goście:
1. Marek Biernacki - Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego
2. Anna Sadlak - Z-ca Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego
3. Beata Chrzanowska - starszy wizytator Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku
4. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych miasta Słupska i okolic.
Uczniowie z Technikum Drzewnego zaprezentowali umiejętność sterowania numerycznego obrabiarek oraz znajomość posługiwania się zawodowym językiem angielskim. Do prezentacji zostali przygotowani przez: mgr Mariusza Gorzenia, mgr inż. Marka Rogulskiego i mgr Olenę Moroń.
W drugiej części konferencji wykład na temat aktywnych metod nauczania wygłosiła Pani mgr inż. Beata Chrzanowska. Konferencję naukową zakończyło wystąpienie Pana dr inż. Jerzego Isajewicza z Politechniki Gdańskiej. Zdjęcia z konferencji można zobaczyć tutaj.

Wycieczka dydaktyczna do Gdańska

Dnia 17.04.09 klasy Technikum Nr 3 w zawodzie technik technologii drewna uczystniczyły w wycieczce dydaktycznej na Politechnice Gdańskiej - wydział Mechaniczny.Wycieczka była realizowana w ramach projektu "KOMPLEKSOWY PROGRAM PODNIESIENIA JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W ZAWODZIE TECHNOLOG DREWNA W OPARCIU O PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC".

Umowa podpisana

Dnia 26.02.2009r w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku została podpisana umowa o realizacji projektu ze środków unijnych. Umowę podpisywali w imieniu ZSOiT- dyrektor p. mgr Bogdan Musznicki i główna księgowa p. Anna Słońska a w imieniu Urzędu Marszałkowskiego - Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego p. Almira Tusk (opiekun projektu).

Realizacja projektów EFS w ZSOiT

Od dnia 01 grudnia 2008 oraz od 01 stycznia 2009 w ZSOiT realizowane są dwa projekty - "Kompleksowy program podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego w zawodzie technolog drewna w oparciu o programowanie obrabiarek CNC" oraz "Efektywne zarządzanie szkołą zawodową", które są dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego. Pierwszy z projektów przeznaczony jest dla uczniów Technikum Drzewnego, natomiast uczestnikami drugiemu projektu będą nauczyciele ZSOiT.

 

Copyright ZSOiT 2008