Drzewniak z "Kamerą i piórem"
12.09.2018
Od września do grudnia kino REJS realizuje projekt „Kamerą i piórem. Klasyka literatury polskiej w filmach Andrzeja Wajdy”.

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości m.in. uczniowie naszego Liceum Plastycznego i słupskich szkół obejrzą pięć wybranych filmów na kopiach zrekonstruowanych cyfrowo.

Na inaugurację cyklu został zaproszony czołowy znawca twórczości Andrzeja Wajdy, prof. Krzysztof Kornacki, który wygłosił wykład przed filmem „Popiół i diament”. Całość, wystawa i cykl pokazów, została dofinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Przed kinem młodzież obejrzała wystawę plenerową Od „Pokolenia” do „Powidoków” - ANDRZEJ WAJDA 40/90. Pomysł na wystawę pojawił się w 2016 roku, w którym reżyser skończył dziewięćdziesiąt lat i zrealizował swój czterdziesty film. Wystawa prezentuje w porządku chronologicznym wszystkie fabularne filmy Andrzeja Wajdy, które powstawały przez ponad 60 lat: od "Pokolenia”, debiutu z 1954 roku, aż do "Powidoków", najnowszego filmu mistrza o Władysławie Strzemińskim. Na planszach oprócz fotosów, opisów, werków i plakatów, znajdują się także fotokody odsyłające do fragmentów filmów i zwiastunów.

Wystawa powstała z inicjatywy i środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zrealizowana została przez Filmotekę Narodową we współpracy z wieloma instytucjami, przede wszystkim studiami filmowymi: Kadr, Zebra, Tor, a także CRF, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA i Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Artykuł w GP24
WYPRAWKA SZKOLNA 2018
06.09.2018
Dofinansowanie do zakupu podręczników, w roku szkolnym 2018/2019 mogą otrzymać uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną: uczniowie słabowidzący, uczniowie niesłyszący, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością wyżej wymienioną.

Druk wniosku można odebrać u pedagoga szkolnego.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną (nie dołączamy danych na temat dochodów rodziny), do dn. 14.09.2018r.

Dowodem zakupu podręczników jest:
- faktura VAT wystawiona imiennie na rodzica/prawnego opiekuna,
- paragon
- lub oświadczenie o zakupie podręczników (w tym przypadku należy podać informację o rozliczeniu wydatków).

W/ w dowody zakupu przedstawiamy przy odbiorze dofinansowania (w księgowości), do końca października.


STYPENDIUM SZKOLNE
06.09.2018
Wnioski na stypendium szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu miasta Słupska są do pobrania u pedagoga, a dla pozostałych uczniów w urzędach gmin odpowiadającym miejscu zamieszkania.

Dochód na 1 członka rodziny za miesiąc sierpień 2018 r. nie może przekroczyć 514 zł netto.

Stypendium może być przyznane na: dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym (m.in. przybory szkolne, książki, strój sportowy, naukę j. obcych, płatne zajęcia pozaszkolne, edukacyjne programy multimedialne).

Faktury będące dowodem poniesionych wydatków na cele edukacyjne, w ramach realizacji stypendium szkolnego, należy gromadzić od września 2018r.

Dochód należy wyliczyć na podstawie:
- wynagrodzenia netto (z zakładu pracy),
- renty lub emerytury,
- zasiłku pielęgnacyjnego lub rehabilitacyjnego,
- alimentów,
- dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miejskiego,
- dodatku stałego,
- dodatku okresowego, (dodatek celowy i świadczenie 500 plus- nie są wliczane)
- zasiłku rodzinnego na dziecko/dzieci,
- świadczeń przedemerytalnych.

Do wniosku należy dołączyć: dokumenty, na podstawie których został wyliczony dochód, w przypadku osób bezrobotnych- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (nawet jeśli nie korzystają ze świadczeń urzędu)-zaświadczenie z MOPR o korzystaniu ze świadczeń (opieka i rodzinny) lub nie korzystaniu ze świadczeń. Wniosek oraz dokumenty, na podstawie których został wyliczony dochód (za miesiąc sierpień 2018) należy złożyć osobiście u pedagoga na początku roku szkolnego 2018/19 (do 14.09.2018r.).


Zapytanie ofertowe
29.08.2018
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych. Aby pobrać zapytanie kliknij tutaj.

Wynik zapytania cenowego -rozpoznanie rynku
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego - rozpoznanie rynku na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Technicznych ul. Karola Szymanowskiego 5 w Słupsku złożono pięć ofert. Na podstawie kryterium najniższej ceny brutto wybrano ofertę - Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółka z o.o. ZETO Koszalin z ceną brutto 24.575,40 zł.


Rozpoczęcie roku szkolnego
27.08.2018
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 3 września 2018 roku na godzinę 11.00 do auli szkoły.
Wymiana międzynarodowa
13.08.2018
W środę odwiedziliśmy pasiekę wędrowną w Krzemienicy. Doświadczeni pszczelarze opowiedzieli nam o życiu i pracy pszczół miodnych. Dzięki transparentnemu ulowi zobaczyliśmy zachowania pszczelej rodziny z bliska.
Następnie odwiedziliśmy zagrodę w Swołowie, gdzie uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej poświęconej życiu wiejskiemu 100 lat temu.
Wieczorem zajęliśmy się sadzeniem roślin miododajnych w ogrodzie przy Zespole Szkół Technicznych w Słupsku. Tu zawisną nasze domki dla owadów.
Podreczniki do klas 1
06.07.2018
Aby pobrać zestawienie podręczników do klas pierwszych kliknij tutaj.


Zwycięski projekt muralu.
22.06.2018
Przedstawiamy zwycięski projekt na Mural w Parku Wodnym w Redzikowie
Nagrodzonym jeszcze raz gratulujemy!
Zakończenie roku szkolnego
21.06.2018
Zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek 22 czerwca o godzinie 9.00 w auli szkoły. Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły.
<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nast�pne >>

Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014