Europejska Gra Szkolna
18.12.2017
W dniu 13 grudnia 2017r. odbyła się Europejska Gra Szkolna, zorganizowana przez Szkolny Klub Europejski pod kierunkiem pani Elżbiety Saby. W Grze wzięły udział klasy I i II technikum oraz liceum plastycznego. Zadaniem uczestników było poruszanie się pomiędzy pięcioma punktami kontrolnymi rozmieszczonymi na terenie szkoły oraz wykonanie następujących po sobie zadań dotyczących Unii Europejskiej. Należało wykazać się znajomością flag i zarysów granic krajów unijnych oraz kalendarium rozszerzenia Unii, odpowiedzieć na pytania otwarte dotyczące integracji europejskiej oraz zaśpiewać kolędę "Cicha noc" w języku angielskim lub niemieckim. Ponieważ klasy I TOM i I TI oraz II TF i II TI otrzymały równą liczbę punktów, konieczne było przeprowadzenie dogrywki. Uczniowie musieli rozpoznać, w językach jakich krajów sformułowane są podane zdania oraz podać stolicę tych państw. W ostatecznej klasyfikacji pierwsze miejsce zajęła klasa ITF, drugie - I TI, a trzecie - II TI. Wszystkim klasom dziękujemy za udział w Grze, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
70 lecie Drzewniaka
12.12.2017
24 listopada Zespół Szkół Technicznych obchodził Jubileusz 70- lecia . W tak wyjątkowym dniu Szkołę odwiedziło blisko 400 gości. Zespół Szkół Technicznych otrzymał wiele pięknych życzeń i ciepłych słów. Uroczystości odbyły się w auli szkolnej, a następnie absolwenci mogli obejrzeć stare kroniki szkolne i wystawę zdjęć przygotowaną specjalnie na obchody 70- lecia na sali gimnastycznej. Tam też czekał na gości poczęstunek i wspaniały tort. Nie obyło się bez wzruszeń, łez i ogromnych emocji. Wszystkim, którzy w tak uroczystym dniu dla Drzewniaka byli z nami serdecznie dziękujemy!

Album zdjęć z uroczystości część 1:


Album zdjęć z uroczystości część 2:


Pod tym linkiem można obejrzeć i pobrać wszystkie zdjęcia z obchodów 70-lecia Drzewniaka


POLACY KRESOWYM STRACEŃCOM – zbiórka Bożonarodzeniowa
08.12.2017
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. (Papież Jan Paweł II)

Społeczność naszej szkoły (dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i pracownicy administracji) uczestniczyła w społecznej zbiórce darów na terenie Polski prowadzonej przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK.
Za zebrane pieniądze w wysokości 2.002,35 zł zostały zakupione artykuły spożywcze i słodycze, które zostały zapakowane w paczki i przekazane organizatorowi zbiórki dnia 6 grudnia 2017 r.
Świąteczne paczki trafią do potrzebujących kombatantów Armii Krajowej, którzy żyją w wielu miejscach dzisiejszej Litwy i Białorusi, bo tam się urodzili, tam są ich korzenie, a którzy młodzieńcze lata poświęcili walce o niepodległość Polski. Większość z nich była w sowieckiej niewoli w łagrach syberyjskich.
Szczególnie zaangażowane osoby w akcji:
uczennice i uczniowie: Marta Kulesza, Agnieszka Suchta, Weronika Gołębiewska, Hanna Muller, Julia Daczkowska, Aleksandra Plich, Nikola Solak, Patrycja Taras, Damian Purzycki, Dawid Wirkus, Fryderyk Stec, Piotr Pluta oraz panie profesorki: Marzena Gogol, opiekunka Szkolnego Klubu Wolontariusza i Lilianna Lipnicka, koordynatorka szkolna akcji.
Film 70-lat Pasji
08.12.2017
Najnowszy film o naszej szkole. Premiera odbyła się w czasie uroczystości z okazji jubileuszu 70 - lecia szkoły, 24 listopada 2017 r.
Liceum Plastyczne na tropie Italii
08.12.2017
,,Podróże są najlepszym bodźcem twórczości”.
Juliusz Weber


Liceum Plastyczne przy ZST w Słupsku
na tropie malowniczej Italii
…czyli 9 dni w słońcu
W dniach 13-21 listopada 2017 r. młodzież z Liceum Plastycznego przy ZST w Słupsku i Gimnazjum nr 2 wyruszyli w niesamowitą podróż do Włoch. W czasie podróży zatrzymaliśmy się w morawskim Brnie, które urzekło nas przygotowaniami do Świąt Bożego Narodzenia oraz nocnym życiem. Podczas blisko dwutygodniowego pobytu uczniowie odwiedzili Padwę, Florencję, Rzym, Rawennę i Wenecję. W tym czasie podziwiali zabytki starożytne, bizantyjskie, średniowieczne a także renesansowe i barokowe, będące fundamentem sztuki całej Europy.
Włochy to kraj typowo turystyczny. Nie sposób wręcz wymienić wszystkich jego zalet, które tak skutecznie od wielu lat przyciągają ogromne rzesze podróżujących. Są krajem po brzegi wypełnionym różnorodnymi zabytkami, a każde z miast zachwyca niespotykanym pięknem. Zwiedziliśmy najważniejsze z nich:

14.11 – PADWA
Kaplica Scrovegnich, Bazylika św. Antoniego, Pomnik konny Gattamelaty

15.11 – FLORENCJA
Bazylika San Lorenzo, Kaplice Medyceuszy, Biblioteka Laurenziana, Bazylika św. Wawrzyńca

16.11 – RZYM
Bazylika Santa Maria In Cosmedin, Forum Boarium, Świątynia Portunusa i Herkulesa, Kościół Il Gesù, Plac Kapitoliński, Muzea Kapitolińskie, Forum Romanum, Forum Trajana, Koloseum, Kościół San Pietro In Vincoli, Kościół Santa Maria Maggiore

17.11 – RZYM
Muzea Watykańskie, Bazylika św. Piotra, Mauzoleum Hadriana, Most Anioła, Piazza Navona, Kościół Sant Agnese, Kościół Sant’ignazio Di Loyola, Kościół San Luigi dei Francesi, Panteon, Fontanna di Trevi

18.11 – RZYM
Awentyn, Bazylika Santa Sabina, Piranesi, Katakumby św. Kaliksta, Bazylika
św. Jana na Lateranie, Santa Maria Della Vittoria, Schody Hiszpańskie

19.11 – RAWENNA
Kościół San Vitale, Mauzoleum Galli Placydii, Baptysterium Arian, Kościół
San Aplinare Nuolo

20.11 – WENECJA
Murano, Burano, Pałac Dożów, Bazylika Santa Maria della Salute, Plac św. Marka, Bazylika św. Marka, Most Rialto, Ca’ d’Oro Złoty dom, Pomnik konny Colleoniego
Program wyjazdu skupiał się głównie na pogłębianiu wiedzy w zakresie historii sztuki. Ponieważ wycieczki szkolne zawsze stanowiły ważny element realizacji programu, zarówno dydaktycznego jak i wychowawczego, uczniowie mogli w praktyce wykorzystać wiedzę teoretyczną przyswajaną na lekcjach historii sztuki w szkole, ale też poznać formy aktywnego wypoczynku.
„Podróże kształcą” – to powiedzenie doskonale oddaje walory edukacyjne wycieczek szkolnych, a operatywna wiedza jest podstawą kształtowania wartości społecznych, przekonań, poglądów oraz umożliwia formułowanie i przestrzeganie określonych kryteriów oceny zjawisk, faktów, procesów kulturowych, technicznych, przyrodniczych, społecznych uczniów. Wysoką wartością tej wycieczki była praktyczna i spostrzeżeniowa konfrontacja z rzeczywistością, co pomogło uczestnikom w zrozumieniu danych treści nauczania i ich przyswojenia.
Tego typu projekty edukacyjne wzmacniają potencjał uczniów i rozwijają ich ciekawość, co stanowi podstawę dalszego poznawania i rozumienia otaczającego ich świata.

Ciao Italia
Absolwenci Drzewniaka pod wrażeniem rezultatów projektu
29.11.2017
Uroczystość obchodów 70-lecia Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku była okazją do upowszechnienia rezultatów projektu "Szkoła równych szans" . Koordynator - pani Elżbieta Saba wraz z uczniami klasy III sfh i II TOM - uczestnikami projektu - przygotowała w bibliotece szkolnej sesję posterową o projekcie i aranżację przestrzenną, eksponującą prace uczniów, wykonane w czasie wymiany w Słupsku: figury eko-ludków i transparenty. Dodatkowo zaprezentowano plakaty i filmy stworzone przez beneficjentów, a także ulotki o projekcie i zdjęcia z jego realizacji. Odbiorcami tych działań byli absolwenci ZST (począwszy od rocznika 1962!), którzy z dużym zainteresowaniem oglądali prace i zasięgali informacji o projekcie, jego założeniach i tematyce.Projekt "Szkoła równych szans" prezentacja Koln
28.11.2017
Zapraszamy do obejrzenia filmów dokumentujących krótkoterminową wymianę grup uczniów w Kolonii. Wymiana odbyła się w ramach projektu "Szkoła równych szans", współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. Autorem filmów jest Krzysztof Plawgo z klasy III sfh - uczestnik projektu, a filmy powstały dzięki umiejętnościom obsługi programu Windows Movie Maker nabytym na warsztatach filmowych prowadzonych przez pana Adama Mroczka w czasie realizacji projektu.Projekt “Praktyki w dobrym stylu”
28.11.2017
Projekt “Praktyki w dobrym stylu” w EUROPEAN VOCATIONAL SKILLS WEEK: „Discover your Talent!”

Z okazji obchodów 70-lecia Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku w ramach Dnia Otwartego Szkoły w sali biblioteki został zaprezentowany projekt realizowany przez szkołę w programie ERASMUS+ pt.: „Praktyki w dobrym stylu”.
Głównym celem prezentacji projektu było pokazanie praktycznych form doskonalenia kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów, zdobytych doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy uczestników projektu, którzy odbyli praktyki zawodowe w czasie trzech mobilności na terenie Hiszpanii i Niemiec w roku 2017.
20 uczniów kształcących się na techników organizacji reklamy i techników technologii odzieży zdobywało szlify zawodowe w czasie dwutygodniowych staży w hiszpańskiej Granadzie w dniach 6-17 marca w firmach: "ESCAV Escuela Superior de Comunicacion Audiovisual" - reklamowcy i w domu mody "Espacio Crea" - odzieżowcy.


więcej >> >

Konferencja "Projekt Szkoła równych szans programu Erasmus+"
19.11.2017
W dniu 3 listopada 2017r. w bibliotece szkolnej odbyła się konferencja "Projekt Szkoła równych szans programu Erasmus+ + poznaj i zainspiruj się!". Jej adresatami byli przedstawiciele lokalnych władz oświatowych, dyrektorzy i pracownicy pedagogiczni szkół i innych placówek oświatowych w Słupsku i powiecie słupskim.
Celem konferencji było upowszechnienie rezultatów projektu "Szkoła równych szans", podzielenie się nabytą w czasie jego realizacji wiedzą i doświadczeniem, prezentacja pozyskanych bądź wypracowanych w projekcie rozwiązań metodycznych i pomocy dydaktycznych, zapoznanie z możliwościami, jakie dają partnerstwa strategiczne oraz zainspirowanie do podejmowania podobnych działań na rzecz edukacji włączającej w roli organizacji wnioskującej lub partnerskiej.


więcej >> >

Wystawa Fridy Kahlo
19.11.2017
23 października uczniowie Liceum Plastycznego i klas technikum organizacji reklamy Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku odwiedzili Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu.
Celem odwiedzin młodzieży była wyjątkowa wystawa „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst” prezentująca pierwszą i jedyną w Polsce wystawę Kahlo i Rivery, wzbogaconą o mało znany polski wątek w życiu artystów. Tytułowy kontekst wystawy stworzony został z jednej strony w oparciu o bardzo bliskie relacje artystów
z autorkami o polskim pochodzeniu (Bernice Kolko i Fanny Rabel),
z drugiej zaś o obecność obrazów Kahlo i Rivery oraz grafik Fanny Rabel na Wystawie Sztuki Meksykańskiej w 1955 roku w Polsce.
Uczniowie uczestniczyli w wystawie, lekcji muzealnej, wykładzie oraz warsztatach twórczych inspirowanych twórczością Fridy Kahlo. Zwiedzili również Zamek i poznali historię tego niezwykłego miejsca.
Wyjazd uczniów zorganizowały i pilotowały p. Aleksandra Adler i p. Kinga Zaborowska, a wspomogła je w opiece nad młodzieżą p. Katarzyna Tomasiak.
<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 Nast�pne >>

Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014