Wymiana młodzieży - Flensburg
11.09.2017
W dniach 14-23 sierpnia 2017 odbyła się kolejna edycja Międzynarodowej Wymiany Młodzieży. W tym roku uczniowie naszej szkoły spotkali się ze swoimi rówieśnikami z Niemiec i Anglii we Flensburgu. Uczestnicy nie tylko wspólnie wykonywali zadania projektowe, ale również wspólnie wypoczywali zwiedzając Hamburg, uczestnicząc w wycieczce nad Morze Północne oraz poznając rodzinne zwyczaje Niemców goszcząc w ich domach.
Niezapomniane chwile i zawarte przyjaźnie sprawiły, że z niecierpliwością oczekujemy spotkania za rok.
Realizacja projektu pod tytułem 2017-Youth Exchange Flensburg możliwa była dzięki środkom pozyskanym z funduszy unijnych, z programu Erasmus +, zaś opiekunkami polskiej grupy były Anna Dadura i Kinga Kobzdej-Ptak.
Stypendia szkolne 2017
06.09.2017
Wnioski na stypendium szkolne dla uczniów z terenu miasta Słupska są do pobrania u pedagoga, a dla pozostałych uczniów w urzędach gmin odpowiadającym miejscu zamieszkania.
Stypendium może być przyznane na: dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym (m.in. przybory szkolne, książki, strój sportowy, naukę j. obcych, płatne zajęcia pozaszkolne, edukacyjne programy multimedialne).
Faktury VAT będące dowodem poniesionych wydatków na cele edukacyjne, w ramach realizacji stypendium szkolnego, należy gromadzić od września 2017r.
Faktury wydane przed 1 września nie będą mogły być realizowane.

Stypendium zostanie przyznane uczniom, których dochód na członka rodziny za miesiąc sierpień 2017r. nie przekroczy 514 zł netto.

Dochód należy wyliczyć na podstawie:
- wynagrodzenia netto (z zakładu pracy),
- renty lub emerytury,
- zasiłku pielęgnacyjnego lub rehabilitacyjnego,
- alimentów,
- dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miejskiego,
- dodatku stałego,
- dodatku okresowego, (dodatek celowy i świadczenie 500 plus- nie są wliczane)
- zasiłku rodzinnego na dziecko/dzieci,
- świadczeń przedemerytalnych.

Do wniosku należy dołączyć: dokumenty, na podstawie których został wyliczony dochód, w przypadku osób bezrobotnych- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (nawet jeśli nie korzystają ze świadczeń urzędu) - zaświadczenie z MOPR o korzystaniu ze świadczeń (opieka i rodzinny) lub nie korzystaniu ze świadczeń. Wniosek oraz dokumenty, na podstawie których został wyliczony dochód (za miesiąc sierpień 2017) należy złożyć osobiście u pedagoga na początku roku szkolnego 2017/18 (do 15.09.2017 r.).


Wyprawka szkolna 2017
06.09.2017
Dofinansowanie do zakupu podręczników, w roku szkolnym 2017/2018 mogą otrzymać uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną: uczniowie  słabowidzący, uczniowie niesłyszący, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością wyżej wymienioną. Druk wniosku można odebrać u pedagoga szkolnego.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną (nie dołączamy danych na temat dochodów rodziny).

Dowodem zakupu podręczników jest:
- faktura VAT wystawiona imiennie na rodzica/prawnego opiekuna,
- paragon
- lub oświadczenie o zakupie podręczników ( w tym przypadku należy podać informację o rozliczeniu wydatków w ramach omawianego programu).

Dowodu zakupionych podręczników nie składamy wraz z wnioskiem. Przedstawiamy go przy odbiorze dofinansowania (w księgowości), do końca października.<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nast�pne >>

Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014