Absolwenci Drzewniaka pod wrażeniem rezultatów projektu
29.11.2017
Uroczystość obchodów 70-lecia Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku była okazją do upowszechnienia rezultatów projektu "Szkoła równych szans" . Koordynator - pani Elżbieta Saba wraz z uczniami klasy III sfh i II TOM - uczestnikami projektu - przygotowała w bibliotece szkolnej sesję posterową o projekcie i aranżację przestrzenną, eksponującą prace uczniów, wykonane w czasie wymiany w Słupsku: figury eko-ludków i transparenty. Dodatkowo zaprezentowano plakaty i filmy stworzone przez beneficjentów, a także ulotki o projekcie i zdjęcia z jego realizacji. Odbiorcami tych działań byli absolwenci ZST (począwszy od rocznika 1962!), którzy z dużym zainteresowaniem oglądali prace i zasięgali informacji o projekcie, jego założeniach i tematyce.Projekt "Szkoła równych szans" prezentacja Koln
28.11.2017
Zapraszamy do obejrzenia filmów dokumentujących krótkoterminową wymianę grup uczniów w Kolonii. Wymiana odbyła się w ramach projektu "Szkoła równych szans", współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. Autorem filmów jest Krzysztof Plawgo z klasy III sfh - uczestnik projektu, a filmy powstały dzięki umiejętnościom obsługi programu Windows Movie Maker nabytym na warsztatach filmowych prowadzonych przez pana Adama Mroczka w czasie realizacji projektu.Projekt “Praktyki w dobrym stylu”
28.11.2017
Projekt “Praktyki w dobrym stylu” w EUROPEAN VOCATIONAL SKILLS WEEK: „Discover your Talent!”

Z okazji obchodów 70-lecia Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku w ramach Dnia Otwartego Szkoły w sali biblioteki został zaprezentowany projekt realizowany przez szkołę w programie ERASMUS+ pt.: „Praktyki w dobrym stylu”.
Głównym celem prezentacji projektu było pokazanie praktycznych form doskonalenia kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów, zdobytych doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy uczestników projektu, którzy odbyli praktyki zawodowe w czasie trzech mobilności na terenie Hiszpanii i Niemiec w roku 2017.
20 uczniów kształcących się na techników organizacji reklamy i techników technologii odzieży zdobywało szlify zawodowe w czasie dwutygodniowych staży w hiszpańskiej Granadzie w dniach 6-17 marca w firmach: "ESCAV Escuela Superior de Comunicacion Audiovisual" - reklamowcy i w domu mody "Espacio Crea" - odzieżowcy.


więcej >> >

Konferencja "Projekt Szkoła równych szans programu Erasmus+"
19.11.2017
W dniu 3 listopada 2017r. w bibliotece szkolnej odbyła się konferencja "Projekt Szkoła równych szans programu Erasmus+ + poznaj i zainspiruj się!". Jej adresatami byli przedstawiciele lokalnych władz oświatowych, dyrektorzy i pracownicy pedagogiczni szkół i innych placówek oświatowych w Słupsku i powiecie słupskim.
Celem konferencji było upowszechnienie rezultatów projektu "Szkoła równych szans", podzielenie się nabytą w czasie jego realizacji wiedzą i doświadczeniem, prezentacja pozyskanych bądź wypracowanych w projekcie rozwiązań metodycznych i pomocy dydaktycznych, zapoznanie z możliwościami, jakie dają partnerstwa strategiczne oraz zainspirowanie do podejmowania podobnych działań na rzecz edukacji włączającej w roli organizacji wnioskującej lub partnerskiej.


więcej >> >

Wystawa Fridy Kahlo
19.11.2017
23 października uczniowie Liceum Plastycznego i klas technikum organizacji reklamy Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku odwiedzili Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu.
Celem odwiedzin młodzieży była wyjątkowa wystawa „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst” prezentująca pierwszą i jedyną w Polsce wystawę Kahlo i Rivery, wzbogaconą o mało znany polski wątek w życiu artystów. Tytułowy kontekst wystawy stworzony został z jednej strony w oparciu o bardzo bliskie relacje artystów
z autorkami o polskim pochodzeniu (Bernice Kolko i Fanny Rabel),
z drugiej zaś o obecność obrazów Kahlo i Rivery oraz grafik Fanny Rabel na Wystawie Sztuki Meksykańskiej w 1955 roku w Polsce.
Uczniowie uczestniczyli w wystawie, lekcji muzealnej, wykładzie oraz warsztatach twórczych inspirowanych twórczością Fridy Kahlo. Zwiedzili również Zamek i poznali historię tego niezwykłego miejsca.
Wyjazd uczniów zorganizowały i pilotowały p. Aleksandra Adler i p. Kinga Zaborowska, a wspomogła je w opiece nad młodzieżą p. Katarzyna Tomasiak.
Mobilność i rozwój zawodowy młodzieży w programie Erasmus+
03.11.2017
26 października 2017 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku odbyła się otwarta debata "Mobilność i rozwój zawodowy młodzieży w programie Erasmus+".
Organizatorami spotkania były Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk i Centrum Dokumentacji Europejskiej w Słupsku.
Celem debaty było przybliżenie młodym ludziom idei, która przyświecała  powstaniu programu, popularyzacja uczestnictwa w programie oraz promocja rezultatów dotychczasowych projektów dotyczących mobilności i rozwoju zawodowego uczniów, które zostały zrealizowane lub są obecnie realizowane w słupskich szkołach zawodowych.
Gośćmi debaty, którzy wystąpili w roli prelegentów, byli:
- Aleksandra Adler z Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku;
- Maria Rój-Krupińska z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku;
- Anna Szymańska z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku;
- dr Piotr Perliński z Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Podczas spotkania poruszane następujące tematy:
a) mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli, jako dobre praktyki w działalności międzynarodowej szkół;
b) Erasmus+ a nabycie przez młodzież umiejętności twardych i miękkich, które pozwolą znaleźć pracę i utrzymać zatrudnienie;
c) wyzwania stojące przed Erasmusem+, – jakie działania powinna podjąć UE w celu kontynuowania programu;
d) rzeczywisty wpływ programu na poszukiwanie pracy i włączenie społeczne;
e) Europejski Korpus Solidarności – dodatkowa inicjatywa jako alternatywa dla Erasmusa+ czy uzupełnienie dotychczasowych działań unijnych na rzecz młodzieży;
f) Erasmus+ a możliwość promowania polskiej tradycji i kultury.
Spotkanie poprowadziła Magdalena Pepłońska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.
Aleksandra Adler, koordynator projektu „Praktyki w dobrym stylu”, zaprezentowała działania podejmowane w związku z realizowanym projektem, a także przedstawiła korzyści wynikające
z uczestnictwa szkoły w programie ERASMUS+.

Informacja udostępnione na stronie : http://www.europedirect.slupsk.eu/czytaj.php?id=1432
Praktyki "W dobrym stylu"
03.11.2017
Miło nam poinformować, że przystępujemy do naboru uczestników praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu "Praktyki w dobrym stylu".
Projekt mobilnościowy realizowany w ZST w Słupsku dotyczy następujących zawodów:
fototechnik, technik technologii odzieży, technik organizacji reklamy, technik technologii drewna i technik informatyk.
Nabór został poprzedzony październikowymi spotkaniami informacyjnymi z uczniami zainteresowanych klas, w czasie których uczniowie poznali zasady uczestnictwa w programie Erasmus+, ideę projektu oraz zasady jego organizacji.

Praktyki będą zorganizowane dla grup 20 osobowych w okresie:
1. 12-23 marca 2018 r. - grupa fotograficzno-odzieżowa,
2. 09-20 kwietnia 2018 r.grupa technolodzy drewna - organizacja reklamowa oraz
3. 14-25 maja 2018 r. grupa informatyków.
Dwie pierwsze mobilności dotyczą praktyk w Hiszpanii, majowa odbędzie się na terenie Niemiec.

Realizacja projektu praktyk zagranicznych jest możliwa, dzięki wygranemu konkursowi wniosków programu ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry,
w 2016 roku.
Projekt dotyczy działań mobilnościowych uczniów naszej szkoły w okresie 2016-2018.

W związku z harmonogramem naboru wszystkie informacje będą przekazywane w Librusie.

Aleksandra Adler - koordynator projektu
i Beata Jeż - opiekun projektu .


70-lecie szkoły
03.11.2017
Głos Pomorza opublikował artykuł dotyczący uroczystości, które odbędą się w naszej szkole w dniu 24 listopada.
Słowa na ulicy
03.11.2017
Wniosek Słupskiego Ośrodka Kultury pt. "U mnie słowo droższe od pieniędzy" został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał ostateczną akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt realizowany będzie w ramach programu "Promocja czytelnictwa" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszy Promocji Kultury. Przy wsparciu środków Miasta Słupsk jako wkład własny.

Działania edukacyjne i artystyczne projektu będą służyły promowaniu czytelnictwa a przede wszystkim literatury polskiej. Chcemy tworzyć modę na czytanie, na noszenie książki 
w plecaku i wyjmowanie jej w wolnych chwilach zamiast telefonu. Będziemy zamieniać słowo pisane na słowo mówione lub na znak materialnie istniejący w przestrzeni.
więcej >> >

Turniej FIFA 2017
25.10.2017
W dniu 21 października w naszej szkole odbył się I turniej w FIFE 2017, współorganizowany przez Game Center w Słupsku. Ponad 30 zawodników przez 5 godzin rozgrywało swoje mecze na 4 konsolach PS4. Dla osób, które odpadły w pierwszej rundzie zorganizowany został dodatkowy. W turnieju głównym pierwsze miejsce zajął Sebastian Brunka, drugie Michał Góralski a trzecie Cyran Arkadiusz. W turnieju pocieszenia pierwsze miejsce zajął Pietrasiński Adam, drugie Zieliński Krystian a trzecie Maciej Gołojuch. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego wydarzenia. Podziękowania również dla Jacka Bartyzel za oprawę muzyczną. Zdjęcia wykonał Piotr Dziuba z klasy 1tf.
<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nast�pne >>

Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014