Mobilność i rozwój zawodowy młodzieży w programie Erasmus+
03.11.2017
26 października 2017 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku odbyła się otwarta debata "Mobilność i rozwój zawodowy młodzieży w programie Erasmus+".
Organizatorami spotkania były Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk i Centrum Dokumentacji Europejskiej w Słupsku.
Celem debaty było przybliżenie młodym ludziom idei, która przyświecała  powstaniu programu, popularyzacja uczestnictwa w programie oraz promocja rezultatów dotychczasowych projektów dotyczących mobilności i rozwoju zawodowego uczniów, które zostały zrealizowane lub są obecnie realizowane w słupskich szkołach zawodowych.
Gośćmi debaty, którzy wystąpili w roli prelegentów, byli:
- Aleksandra Adler z Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku;
- Maria Rój-Krupińska z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku;
- Anna Szymańska z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku;
- dr Piotr Perliński z Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Podczas spotkania poruszane następujące tematy:
a) mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli, jako dobre praktyki w działalności międzynarodowej szkół;
b) Erasmus+ a nabycie przez młodzież umiejętności twardych i miękkich, które pozwolą znaleźć pracę i utrzymać zatrudnienie;
c) wyzwania stojące przed Erasmusem+, – jakie działania powinna podjąć UE w celu kontynuowania programu;
d) rzeczywisty wpływ programu na poszukiwanie pracy i włączenie społeczne;
e) Europejski Korpus Solidarności – dodatkowa inicjatywa jako alternatywa dla Erasmusa+ czy uzupełnienie dotychczasowych działań unijnych na rzecz młodzieży;
f) Erasmus+ a możliwość promowania polskiej tradycji i kultury.
Spotkanie poprowadziła Magdalena Pepłońska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.
Aleksandra Adler, koordynator projektu „Praktyki w dobrym stylu”, zaprezentowała działania podejmowane w związku z realizowanym projektem, a także przedstawiła korzyści wynikające
z uczestnictwa szkoły w programie ERASMUS+.

Informacja udostępnione na stronie : http://www.europedirect.slupsk.eu/czytaj.php?id=1432
Praktyki "W dobrym stylu"
03.11.2017
Miło nam poinformować, że przystępujemy do naboru uczestników praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu "Praktyki w dobrym stylu".
Projekt mobilnościowy realizowany w ZST w Słupsku dotyczy następujących zawodów:
fototechnik, technik technologii odzieży, technik organizacji reklamy, technik technologii drewna i technik informatyk.
Nabór został poprzedzony październikowymi spotkaniami informacyjnymi z uczniami zainteresowanych klas, w czasie których uczniowie poznali zasady uczestnictwa w programie Erasmus+, ideę projektu oraz zasady jego organizacji.

Praktyki będą zorganizowane dla grup 20 osobowych w okresie:
1. 12-23 marca 2018 r. - grupa fotograficzno-odzieżowa,
2. 09-20 kwietnia 2018 r.grupa technolodzy drewna - organizacja reklamowa oraz
3. 14-25 maja 2018 r. grupa informatyków.
Dwie pierwsze mobilności dotyczą praktyk w Hiszpanii, majowa odbędzie się na terenie Niemiec.

Realizacja projektu praktyk zagranicznych jest możliwa, dzięki wygranemu konkursowi wniosków programu ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry,
w 2016 roku.
Projekt dotyczy działań mobilnościowych uczniów naszej szkoły w okresie 2016-2018.

W związku z harmonogramem naboru wszystkie informacje będą przekazywane w Librusie.

Aleksandra Adler - koordynator projektu
i Beata Jeż - opiekun projektu .


70-lecie szkoły
03.11.2017
Głos Pomorza opublikował artykuł dotyczący uroczystości, które odbędą się w naszej szkole w dniu 24 listopada.
Słowa na ulicy
03.11.2017
Wniosek Słupskiego Ośrodka Kultury pt. "U mnie słowo droższe od pieniędzy" został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał ostateczną akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt realizowany będzie w ramach programu "Promocja czytelnictwa" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszy Promocji Kultury. Przy wsparciu środków Miasta Słupsk jako wkład własny.

Działania edukacyjne i artystyczne projektu będą służyły promowaniu czytelnictwa a przede wszystkim literatury polskiej. Chcemy tworzyć modę na czytanie, na noszenie książki 
w plecaku i wyjmowanie jej w wolnych chwilach zamiast telefonu. Będziemy zamieniać słowo pisane na słowo mówione lub na znak materialnie istniejący w przestrzeni.
więcej >> >

Turniej FIFA 2017
25.10.2017
W dniu 21 października w naszej szkole odbył się I turniej w FIFE 2017, współorganizowany przez Game Center w Słupsku. Ponad 30 zawodników przez 5 godzin rozgrywało swoje mecze na 4 konsolach PS4. Dla osób, które odpadły w pierwszej rundzie zorganizowany został dodatkowy. W turnieju głównym pierwsze miejsce zajął Sebastian Brunka, drugie Michał Góralski a trzecie Cyran Arkadiusz. W turnieju pocieszenia pierwsze miejsce zajął Pietrasiński Adam, drugie Zieliński Krystian a trzecie Maciej Gołojuch. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego wydarzenia. Podziękowania również dla Jacka Bartyzel za oprawę muzyczną. Zdjęcia wykonał Piotr Dziuba z klasy 1tf.
Michał Rusinek w naszej szkole
23.10.2017
W środę 18 października w naszej bibliotece odbyło się spotkanie z wyjątkowym gościem - Michałem Rusinkiem – pisarzem, tłumaczem, wybitnym literaturoznawcą, wieloletnim sekretarzem Wisławy Szymborskiej, a obecnie prezesem Fundacji Imienia Noblistki. Zdjęcia wykonał Jan Godek z klasy 3TF.
Dzień Nauczyciela 2017
23.10.2017
Dnia 13 października 2017 roku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. POdczas uroczystego apelu Pani Dyrektor Grażyna Zienkiewicz uhonorowała nauczycieli nagrodami dyrektora szkoły, a uczniowie wręczyli "Drzazgi" nauczycielom w poszczególnych kategoriach. Zdjęcia wykonał Piotr Dziuba z klasy 1TF.
Wycieczka na PGA
21.10.2017
W dniach 7 i października uczniowie klas informatycznych (i nie tylko) wybrali się na targi gier do Poznania. Była to dobra okazja do zobaczenia co jest "na topie" jeżeli chodzi o dziedzinie gier komputerowych i nie tylko. Była to również dobra okazja do tego, aby uczniowie naszej szkoły poznali się z innej strony i spędzili razem z sobą trochę czasu. Za rok 13-14 października znowu zjawimy się w Poznaniu na kolejnej edycji PGA.
Projekt "Szkoła równych szans" - wymiana w Kolonii
09.10.2017
Grupa uczniów z klas III sfh i II TF - beneficjentów projektu "Szkoła równych szans" - uczestniczyła w dniach 25 - 30 września 2017r. w krótkoterminowej wymianie w Kolonii, gdzie wspólnie z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej OSK Offene Schule Koln realizowała projekt "Zdrowa żywność - od produkcji do konsumpcji". Opiekę nad grupą uczniowską sprawowali: pani Anetta Bengier, pan Marcin Masłowski i pani Magdalena Czyżewska.

W trakcie wymiany uczniowie pracowali w czterech grupach roboczych. Jedna z grup dokonywała zakupów zgodnie z ustalonym wspólnie jadłospisem, zwracając przy tym uwagę na regionalne, sezonowe i uprawiane ekologicznie produkty. Dwie grupy przygotowywały dwudaniową kolację, a czwarta grupa pracowała nad dwujęzyczną książką kucharską, zawierającą zaproponowane przez uczestników przepisy kulinarne oraz zdjęcia przyrządzonych potraw.
Efekty prac zostały zaprezentowane w postaci uroczystego poczęstunku przygotowanego przez uczestników wymiany, połączonego z pokazem "Eko-Książki kucharskiej".
W czasie wymiany uczniowie zwiedzili także ekologiczne gospodarstwo rolne Gertrudenhof w Hürth, Muzeum Czekolady oraz ogród zoologiczny w Kolonii. Program wymiany obejmował ponadto zwiedzanie Kolonii oraz spotkanie z lokalnymi władzami w Bezirksrathaus Rodenkirchen.

Dzięki udziałowi w wymianie uczniowie mieli możliwość poznania kultury kraju sąsiedzkiego oraz rozwinięcia umiejętności posługiwania się językami obcymi (głównie niemieckim). Kolejną korzyścią wyniesioną z pobytu w Kolonii jest wzrost kompetencji kluczowych, praktycznych umiejętności życiowych oraz umiejętności informatycznych i fotograficznych uczniów.
Fot. Anna Milewczyk
Wystawa "VIA"
03.10.2017
W Galerii OT Rondo zaprezentowano kolekcję VLEPVNETU, który stanowił zbiór obiektów gromadzonych przez ponad 14 lat aktywności grupy VIA. Popularyzowała ona w ten sposób sztukę uliczną w Polsce współpracując z najciekawszymi jej reprezentantami. To pierwsza na polskim gruncie próba zbudowania spójnej galeryjnej narracji na temat sztuki miejskiej.
Artykuł na stronie Głosu Pomorza.
<< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nast�pne >>

Content Management Powered by CuteNews


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014