Midzyklasowy konkurs piramid gimnastycznych.


Wraz z nadejciem Nowego Roku wszyscy chcemy bardziej zadbac o swoja kondycj i sprawno fizyczna. Dla chtnych klas, ktre chc udowodni, e z ich sprawnoci jest cakiem dobrze, a nawet lepiej, rozpoczynamy KONKURS KLASOWYCH PIRAMID GIMNASTYCZNYCH. Pod okiem swoich nauczycieli, na lekcjach wychowania fizycznego lub na zajciach SKS-w, chtne klasy przygotowuj dowolne piramidy gimnastyczne, starajc si, aby skaday si one z jak najwikszej iloci uczniw.
Konkurs wygra klasa z najliczniejsz piramid udokumentowan zdjciem i nazwiskami osb w niej uczestniczcych.
ycz sukcesw i fajnej sportowej rywalizacji-Katarzyna Koch-Gadowska.


Klasa III TF ustawia piramid 5,7,9 i 11 osobow. W najwikszej 11-osobowej bray udzia: Zientarska Marta, Grecka Natalia,Kozie Angelika, Skrzypek Beata, Duda Paulina, Kuak Patrycja, Kara Patrycja, Rosiak Patrycja, Sadowska Eliza, Szramka Mariola, Zieliska Daria.


Dziewczta z klasy II TF ustawiy piramid : 5,7,9,11,13 -osobow. Sylwia Hajdukiewicz, Roksana Dajer, A. Krasnowska, Klaudia Szczepanek, K. Toczyska, Monika Sarach, Ola Pacyno, A. Baukiewicz, K. Mentelis, D. Hara, Ola Furmaczyk, Karolina Krajewska, Paulina Sokoowska

Dziewczta z klasy II Tor ustawiy piramidy 3 i 5 - osobowe - L. Sonia, K. Barabasz, P. Pilarska, R. Przyborowska, K. LehmanKlasa II TOR ustawia kolejn piramid 9 - osobow - L. Sonia, P. Pilarska, K. Lehman, A. Laddach, P. Sawko, M. Krupa, P. Bak, A. Konecka, K. Barabasz, A. SokoowskaChopcy z klas I TOR i TF ustawili wsplne piramidy 7 i 9 - osobowe: P.Steinke, M.Sawicki, T.Poniewierski, J.Zelek, P.Sadowski, W.Szpak, M.Bk, J.Kuleta, P.Laskowski, F.KossakKlasa II Fi ustawia piramidy gimnastyczne 7 i 9 -osobow. Bray w niej udzia - O. Szczur, O. Trela, O. Gadomska, W. Paszkiewicz, P. Pilipionek, A. Wanago, K. Koch, N. Pradelska i K. j

Klasa IV TOR i IV TI ustawia wspln piramid gimnastyczn - 7, 9 i 11 osobow. Uczestniczyy w nich - K. abicka, N. Robak, K. Borkowska, A. Look, A. Lasocka, A. Piekarska, L. Gorzelaczyk, K. abicka, P. Derda, M. Setna, S. BaranProjekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014