Wydarzenia sportowe: wyniki indywidualne i druynowe naszych uczniw


Rok szkolny 2012-2013


Ogromny sukces Drzewniaka

W dniu 12 czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Supsku odbyo si uroczyste podsumowanie Supskiej Olimpiady Modziey za rok szkolny 2012/2013. By to niezwykle udany rok dla sportowcw z Drzewniaka. Reprezentacja chopcw osigna najwikszy sukces sportowy w historii naszej szkoy zajmujc I miejsce w generalnej klasyfikacji, pokonujc, a 17 innych szk i zdobywajc tytu Mistrz Supska. Punktowalimy nastpujco: - I m-ce indywidualne biegi przeajowe
- II m-ce sztafetowe biegi przeajowe
- III m-ce koszykwka
- III m-ce indywidualna lekkoatletyka
- III m-ce pika rczna
- VI m-ce pika nona
- V-VIII m-ce halowa pika nona
- V-VIII m-ce pika siatkowa
- XII m-ce tenis stoowy


Bardzo chcielibymy podzikowa wszystkim naszym uczniom, ktrzy tak chtnie brali czynny udzia w zawodach sportowych. A byli to:
Grzybek Mateusz, Olszewski Damian, Ujma Krystian, Kozak Krzysztof, Damian Kamil, Karnacewicz Dawid, Niaz Kamil, Wnuczyski Sebastian, Kpa Kamil, Demianiuk Damian, Steinke Piotr, Sikora Mateusz, Wyka Bartosz, Kazubowski ukasz, lusarski Sebastian, Kurkowski Mateusz, Szramoawiak Jacek, Subocz Szymon, Ueck Adrian, Krupa Dariusz, Kaczmarek Daniel, Dublinowski Mateusz, Zamcki Krzysztof, Maceuga Patryk, Rychter Kamil, Dawidowicz Fabian, Sadowski Piotr, Piechowski Arnold, Michalak Marcin, Syrnek Micha, Zdeb Grzegorz, Gutowski Jakub, Ciechowicz Marcin, Gamuka Dawid, Dudkowski Konrad, Sdak Mateusz, Dygulski Miosz, Klekowiecki Sebastian, Przdziski Patryk, Bianga Damian, Staszewski Dawid, Mejsner Damian, Wilkowski Robert, Harcej Krystian, Cisek Jacek, Piechowski Daniel, Lewiski ukasz, Gniot Marcin.


Do wszystkich zawodw naszych chopcw przygotowywa prof. Daniel Kot, ktry uczestniczy z naszymi mistrzami we wszystkich zawodach sportowych. Przygotowujc si do rozgrywek Supskiej Olimpiady Modziey nasi reprezentanci rozegrali cznie 42 sparingi w konkurencjach druynowych z uczniami innych szk, ale jak wida opacio si.

Reprezentacja dziewczt Drzewniaka zaja w generalnej klasyfikacji 5 m-ce, natomiast w generalnej klasyfikacji szk w Supskiej Olimpiadzie Modziey zajlimy bardzo wysokie III miejsce.
Brawo, brawo i jeszcze raz brawo.

Najlepszy sportowiec szkoy wyoniony

Mio nam poinformowa, e rozstrzygnity zosta konkurs na NAJLEPSZEGO SPORTOWCA SZKOY. Po caorocznych zmaganiach sportowych i udziale w wielu, wielu zawodach sportowych Supskiej Olimpiady Modziey, w kategorii dziewczt zwyciya tegoroczna maturzystka JUSTYNA MATYSZEWSKA z kl.III LO, II miejsce ex aequo zajy - ALEKSANDRA DYBOWSKA I KATARZYNA MIECHOWSKA z kl.I TOR, III miejsce przypado DARII ROSOEK z kl.I TOR, a wyrnienie otrzymaa ROKSANA DAJER z kl.II TF.
W kategorii chopcw zaszczytne miano SPORTOWCA SZKOY w roku szkolnym 2012/2013 otrzyma MATEUSZ GRZYBEK z kl.III TF , II miejsce zaj PIOTR SADOWSKI z kl.I.TOR, a III Daniel Kaczmarek z kl.IV TD. Serdeczne gratulacje oraz yczenia jeszcze wielu sukcesw sportowych!

Ostatecznie zosta rwnie rozstrzygnity konkurs klasowych piramid gimnastycznych, w ktrym zwyciya kl.II TF, ktra ustawia piramid 13-osobow (R.Dajer, S.Hajdukiewicz, A.Krasnowska, K.Szczepanek, K.Toczyska, M.Sarah, A.Baukiewicz, K.Mentelis, D,Hara, O.Furmaczyk, K.Krajewska, A.Pacyno i P.Sokoowska). II miejsce zaja klasa III TF, ustawiajc piramid 11-osobow, a III-cie klasa IV TOR - 9-osobow. SERDECZNIE GRATULACJE!

III miejsce naszych lekkoatletw

W dniu 17 maja 2013 roku na Stadionie 650-lecia odbyy si midzyszkolne zawody lekkoatletyczne w ramach Supskiej Olimpiady Modziey. Bardzo dobrze zaprezentowali si nasi zawodnicy zdobywajc oglnie 47 pkt. I zajmujc wysokie III miejsce.
Punktowane miejsca:
- kula:
Sadowski Piotr I miejsce 14,08 m
100 m
Kazubowski ukasz III miejsce 11,3 s
1500 m
Grzybek Mateusz III miejsce 4:36,7 s
Skok wzwy
Gutowski Jakub III miejsce 175 cm
Rzut oszczepem
Sadowski Piotr V miejsce 39,84 m
400 m
Olszewski Damian VII miejsce 56,5 s
Sztafeta 4x100 m
VI miejsce 48,5 s
Sztafeta 4x400 m
IV miejsce 3:53,5
Tym wynikiem nasi chopcy zwyciyli ogln klasyfikacj i po raz pierwszy w 66 letniej historii Drzewniaka zdobyli tuty MISTRZ SUPSKA pokonujc a 17 szk !!! Wicej szczegw w nastpnym artykule. Opiekunem reprezentacji jest prof. Daniel Kot. Ogromne gratulacje.

Dobre gry naszych pikarzy

W dniach 23 i 24 kwietnia odby si dwudniowy turniej piki nonej rozgrywany na Orliku przy ul. Krzywoustego. W pierwszym dniu eliminacji nasza druyna zaja 2 miejsce uzyskujc nastpujce wyniki:
ZST ZSI 5-3
ZST ZSOiT 2-6
ZSW ZSB 4-2
W drugim dniu odby si fina B gdzie rwnie zajlimy 2 miejsce a w klasyfikacji oglnej wszystkich szk miejsce VI. Wyniki finau B :
ZST-SMS 3-0
ZST-PMLO 6-0
ZST-VLO 0-3
Szko reprezentowali: Dudkowski Konrad, Grzybek Mateusz, Subo Szymon, Ueck Adrian, lusarski Sebastian, Wyka Bonfan, Sikora Mateusz, Steinke Piotr, Szramowiak Jacek. Opiekunem druyny jest prof. Daniel Kot.

III miejsce koszykarzy

W dniach 4 i 5 kwietnia odby si w naszej szkole fina A turnieju koszykwki chopcw w ramach SOM. Nasza druyna osabiona brakiem kilku podstawowych graczy, zaja po rozcignitych i emocjonalnych meczach III miejsce. Nasz szko reprezentowali:
Klekowiecki Sebastian, Bianga Damian, Kaczmarek Daniel, Staszewski Dawid, Mejsner Damian, Sadowski Piotr, Michalak Marcin.
Wyniki :
ZST V LO 48-33
ZST - IVLO 43-45
ZST ZSP nr 1 43-51
Opiekunem druyny jest prof. Daniel Kot.

I Wiosenny Turniej Siatkwki Dziewczt O Puchar Dyrektora ZST

18 maja w hali sportowej naszej szkoy odby si I WIOSENNY TURNIEJ SIATKWKI DZIEWCZT O PUCHAR DYREKTORA NASZEJ SZKOY. Uczestniczyy w nim reprezentacje dziewczt nastpujcych gimnazjw -Gimnazjum nr 6 ze Supska, Gimnazjum z Koczygw, z Zagrzycy, z Dbnicy Kaszubskiej i Damnicy. Mecze rozgrywano w 2 grupach. Ostatecznie Puchar zdoby UKS "Orze" z Gimnazjum w Koczygowach. GRATULACJE dla zwyciczy oraz wszystkich uczestniczek turnieju za wspania sportow rywalizacj i doskona zabaw.
Wszystkie zawodniczki turnieju zostay nagrodzone upominkami, a kada druyna dodatkowo otrzymaa pik. Patronat medialny nad imprez obj Gos Pomorza a koordynowaa j, Katarzyna Koch-Gadowska.
Dzikujemy bardzo za udzia i zapraszamy ponownie za rok!

II miejsce w biegach przeajowych

Wspaniay sukces odnieli nasi najlepsi biegacze w szkole zajmujc II miejsce w sztafetowych biegach przeajowych 10 x 1000 m , ktre odbyy si w lasku pnocnym. Po fantastycznym biegu przegralimy na samej mecie z ZSP nr 4 (Mechanik), ale mamy nadzieje, e w przyszym roku szkolnym to my bdziemy pierwsi. Szko reprezentowali:
Grzybek Mateusz, Olszewski Damian, Ujma Krystian, Demianiuk Damian, Kozak Krzysztof , Wnuczyski Sebastian, Niaz Kamil, Damian Kamil, Kpa Kamil, Karnacewicz Dawid.
Opiekunem druyny byli prof. Jacek Rosiak i prof. Dawid Kot. Serdeczne gratulacje.

Dziewczta ponownie WICEMISTRZYNIAMI SUPSKA w koszykwce

Reprezentantkom naszej szkoy - koszykarkom udao si powtrzy zeszoroczny sukces i zdoby tytu - WICEMISTRY SUPSKA W KOSZYKWCE. Zaszczytne II miejsce dziewczta wywalczyy pokonujc ZSEiO, IV LO, ZSAgr i V LO, a ulegajc jedynie nieznacznie gospodyniom - I LO. GRATULACJE dla dziewczt. Druyn przygotowaa - Katarzyna Koch-Gadowska.

Skad druyny WICEMISTRZY: Martyna Data, Justyna Matyszewska, witek Kinga, Wiszomirska Kasia, Ziba Ania - z kl. III LO, Dybowska Ola, Rosoek Daria, miechowska Kasia - z kl. I TOR, Mucha Paulina - z kl.II TOR, Dajer Roksana i Pacyno Ola z kl.II TF. Zdjcia z finaowego turnieju wykonaa Sylwia Hajdukiewicz z kl.II TF.

Wiosna na sportowo

.21 marca w ramach III Festiwalu Drzewniaka na sali sportowej naszej szkoy odbyo si szereg imprez sportowych. Do turnieju halowej piki nonej zgosio si a 12 druyn. W wyniku ostrej, sportowej rywalizacji klasy uplasoway si nastpujco:

I miejse klasa II Si
II miejsce klasa IV Ti
III miejsce klasa I Ti.W konkursie rzutw do kosza za 3 punkty wygra Daniel Kozak - kl.IV TD (4 rzuty), II miejsce - Wyka Bartek kl.IV Ti (3 rzuty), III miejsce - Patryk Przdziski - kl.IV TOR - (2 rzuty). W konkursie rzutw wolnych wygra - Daniel Kozak - (8 rzutw), II miejsce - Piotr Sadowski (6 rzutw), III miejsce - Patryk Przdziski - kl.IV TOR - 5 rzutw.

Imprez zakoczy mecz siatkwki pomidzy nauczycielami a uczniami. Nauczyciele w myl zasady, e "ucze nie moe przerosn mistrza" WYGRALI (dziki dyskretnej pomocy uczniw). Bardzo dzikujemy za udzia i gratulacje dla wszystkich zwycizcw!

Koszykarki z Drzewniaka w Finale Mistrzostw Supska

W dniach 19 i 20 marca w hali sportowej naszej szkoy rozegrano eliminacje w koszykwce szk ponadgimnazjalnych dziewczt. Uczestniczyy w nich szkoy: ZSEiO, IV LO, ZSA oraz Drzewniak, jako gospodarz i organizator imprezy. Gospodynie w skadzie: Data Martyna, Mucha Paulina, Dybowska Ola, Matyszewska Justyna, Rosoek Daria, Wiszomirska Kasia, witek Kinga, Pacyno Ola, miechowska Kasia nie day szans rywalkom i wygrywajc wszystkie mecze awansoway do finau MISTRZOSTW SUPSKA, ktry odbdzie si po witach w I LO. Druyn przygotowaa prof. Katarzyna Koch-Gadowska. GRATULACJE dla naszych dziewczt i powodzenia w finale 4 kwietnia! Zapraszamy do gorcego dopingu!

Pewne zwycistwo naszych koszykarzy.

W dniach 11 i 13 marca 2013 roku z udziaem czterech zespow w naszej hali ZST rozegrano zawody eliminacji gr III koszykwki chopcw w ramach Supskiej Olimpiady Modziey. Nasi zawodnicy w skadzie: Klekowiecki Sebastian, Przdziski Patryk, Bianga Damian, Kaczmarek Daniel, Staszewski Dawid, Mejsner Damian, Sadowski Piotr, Michalak Marcin, Wilkowski Robert, Harcej Krystian wygrali wszystkie swoje mecze, pewnie pokonujc druyny ZSP nr 4 (Mechanik), Zesp Szk Informatycznych, ZSSP (Spoeczniak). Opiekunem druyny jest prof. Daniel Kot. Serdecznie gratulujemy !

Finay siatkwki dziewczt

W dniach 4-7 marca w naszej hali sportowej odbyway si Mistrzostwa Supska Szk Ponadgimnazjalnych w siatkwce dziewczt. Do zmaga przystpiy druyny reprezentowane przez ZST, ZSEiO, V LO i ZSL Warcino. Po 6 meczach okazao si, e wszystkie druyny maj taki sam bilans punkw za zwycistwa i poraki i o ostatecznych miejscach zadecydoway tak zwane "mae punkty". Nasza szkoa okazaa si czwart w Supsku, cho wygraa i bya lepsza od druyny, ktra zaja I miejsce. Serdeczne gratulacje dla druyny i opiekuna - prof.Katarzyny Koch-Gadowskiej.
Skad reprezentacji: Stochniaek Beata kl.IV TOR, Marcinkowska Justyna kl.III LO, Matyszewska Justyna kl.III LO, Popawska Marzena kl.III LO, miechowska Kasia kl.I TOR, Skadanek Edyta kl.I TOR, Dybowska Ola kl.I TOR, Dajer Roksana kl.II TF, Rosoek Daria kl.I TOR, Chyrek Ola kl.I TOR, Kolman Paula kl.III TOR.

Pika siatkowa chopcw

W dniach 4 i 6 lutego odbyy si w naszej szkole eliminacje piki siatkowej chopcw w ramach SOM. W zawodach oprcz reprezentacji ZST uczestniczyy druyny ZSA, ZSP nr 4 oraz PMLO. Nasi siatkarze grajc w skadzie Kaczmarek Daniel, Krupa Dariusz, Ujma Krystian, Dublinowski Mateusz, Zamcki Krzysztof, Macig Patryk, Rychter Kamil, Dawidowicz Fabian, Sadowski Piotr, Michalak Marcin, zajli ostatecznie II m-ce. Opiekunem druyny jest p. Daniel Kot. Gratulujemy.

Eliminacje siatkwki dziewczt-I miejsce !

5 i 7 lutego reprezentacja siatkarek naszej szkoy pod opiek prof.Katarzyny Koch rozgrywaa eliminacje grupowe Supskiej Olimpiady Modziey.Turniej by bardzo wyrwnany.Rozegrano 6 trudnych meczy, z ktrych nasze dziewczta, idc jak "burza" wyszy zwycisko !.Pokonay ZSP nr 1, ZSO nr 3 i ZSI. Tym samym zajy pierwsze miejsce i awansoway do finau ,ktry odbdzie si w naszej szkole po feriach. GRATULUJEMY DZIEWCZTOM.
Skad reprezentacji: miechowska Kasia, Skadanek Edyta, Dybowska Ola, Rosoek Daria, Chyrek Ola z klasy I TOR; Marcinkowska Jystyna, Matyszewska Justyna, Popawska Marzena z klasy III LO; Stochniaek Beata z klasy IV TOR; Dajer Roksana z klsy II TF; Kolman Paula z klasy III TOR.

SOM - tenis stoowy dziewczt - IV miejsce

11 i 12 lutego w hali sportowej I LO odbyway si Mistrzostwa Supska w tenisie stoowym szk ponadgimnazjalnych..W zmaganiach deblowych i singlowych z naszej szkoy startoway: Krzysztofik Alicja z kl.III LO (najwysze miejsce w grach pojedyczych )oraz Kara Patrycja z kl III TF i Stochniaek Beata z kl IV TOR. Para ta po wielu piciosetowych meczach ostatecznie uplasowaa si na wysokim IV miejscu-w SOM. Gratulacje dla dziewczt !

III miejsce w Supsku

W dniach 3 i 4 grudnia 2012 roku w Liceum Oglnoksztaccym nr I odby si fina A piki rcznej chopcw w ramach Supskiej Olimpiady Modziey. Nasza druyna zaja III miejsce uzyskujc nastpujce wyniki:
ZST - ZSP nr 1 13:9
ZST - ZSEiO 14:15
ZST - I LO 8:14
Skad druny: lusarski Sebastian (bramkarz), Dudkowski Konrad (kapitan), Zamcki Krzysztof, Kaczmarek Daniel, Michalak Marcin, Steinke Piotr, Dawidowicz Fabian, Sdak Mateusz, Dygowski Miosz, Sadowski Piotr, Piechowski Arnold.
Opiekunem druyny jest Daniel Kot. Serdecznie gratulujemy.

Kolejny dobry wystp naszych sportowcw.

W dniach 7 i 13 listopada 2012 roku odbyy si w naszej szkole eliminacje piki rcznej chopcw (gr. IV) w ramach Supskiej Olimpiady Modziey, ktr nasi chopcy wygrali (ZST - ZSL Warcino 17:10, ZST - V LO 12:12, ZST - ZSP nr 4 14:14). Najwicej emocji byo w ostatnim meczu turnieju, w ktrym "Drzewniak" w ostatniej sekundzie meczu zremisowa z "Mechanikiem" (bramka z rzutu wolnego Dudkowskiego Mateusza - najlepszego strzelca turnieju - 15 bramek), dziki czemu awansowalimy do finau A, ktry odbdzie si w I LO w dniach 3 i 4 grudnia 2012 roku. Skad druyny: lusarski Sebastian (bramkarz), Dudkowski Mateusz (kapitan), Zamcki Krzysztof, Michalak Marcin, Steinke Piotr, Dawidowicz Fabian, Kozak Krzysztof, Kaczmarek Daniel, Dygulski Miosz, Damian Kamil, Sdak Mateusz, Macuga Patryk, Sadowski Piotr.
Opiekunem druyny jest Daniel Kot. Serdecznie gratulujemy i czekamy na nastpne zwycistwa.

Drugie miejsce naszej druyny

W dniu 25 padziernika 2012 roku w Zespole Szk Oglnoksztaccych i Technicznych w Ustce odbyy si eliminacje gr. IV w halowej pice nonej chopcw w ramach Supskiej Olimpiady Modziey. Nasza druyna po zacitych meczach zaja ostatecznie drugie miejsce. Wyniki: ZST - ZSA 3:5, ZSB - ZST 2:3, ZSOiT Ustka - ZST - 1:1. Druna graa w skadzie: lusarski Sebastian (bramkarz), Piechowski Daniel (kapitan), Steinke Piotr, Sikora Mateusz, Wyka Bartosz, Grzybek Mateusz, Kazubowski ukasz, Kpa Kamil, Subocz Szymon, Ueck Adrian. Opiekunem druyny jest Daniel Kot. Serdecznie Gratulujemy.

Pika rczna dziewczt - II miejsce

29 i 30 padziernika w hali sportowej naszej szkoy odbyy si eliminacje midzyszkolnych zawodw Supskiej Olimpiady Modziey w pice rcznej dziewczt. Pod dwch dniach rozgrywek i duych emocjach sportowych, w czasie rozegranych 6 meczy druyna ZST uplasowaa si na II miejscu. Opiekunem druyny jest - Katarzyna Koch-Gadowska.

Gratulacje dla dziewczt!!

Skad druyny:
witek Kinga, Data Martyna, Majna Aniela, Popawska Marzena, Matyszewska Justyna - Klasa III LO; Krajewska Paulina, Dajer Roksana, Szczepanek Klaudia, Hara Daria - Klasa II TF; Sobociska Agnieszka, Rosoek Daria, Jadczak Oliwia, Dybowska Ola, miechowska Kasia - Klasa I TOR; Kozie Angelika - Klasa III TF

Drzewniak najlepszy w Supsku !

Dnia 2 padziernika 2012 roku w Parku Kultury i Wypoczynku w Supsku odbyy si indywidualne biegi przeajowe. W zawodach uczestniczyo 136 chopcw z 16 szk. Zawodnicy z naszej szkoy zdecydowanie pokonali wszystkich uczestnikw i w klasyfikacji generalnej zajli I miejsce.
Skad druyny: Olszewski Damian, Ujma Krystian, Karnacewicz Dawid, Wnuczyski Sebastian, Kpa Kamil, Kozak Krzysztof, Damian Kamil, Niaz Kamil, Wodziski Dawid. Opiekunem druny jest Daniel Kot.

Serdecznie gratulujemy !

Rok szkolny 2011-2012


Indywidualna lekkoatletyka.

Dnia 24 maja 2012 roku na stadionie 650 Lecia odbyy si zawody lekkoatletyczne. Uczniowie naszej szkoy odnieli duy sukces zajmujc II miejsce w klasyfikacji generalnej. Czoowe miejsca w poszczeglnych konkurencjach zajli uczniowie:
100 m - 4 miejsce - Kazubowski ukasz - klasa III Ti - czas 11,8;
400 m - 3 miejsce - Olszewski Damian - klasa 1 Td - czas 54,8 s;
1500 m - 5 miejsce - Grzybek Mateusz - klasa II Tf - czas 4:49,8;
skok wzwy
3 miejsce - Kaczmarek Daniel - klasa III Td - 180 cm;
7 miejsce - Gutowski Jakub - klasa II La - 170 cm;
rzut oszczepem - Krl Adam - klasa - 45,24 m;
pchnicie kul
Domaski Tomasz - klasa III La - 12,09 m;
Krl Adam - klasa - 11,14 m;
Obie nasze sztafety zajy 3 miejsca w swoich biegach. I tak:
Sztafeta 4x100
Kazubowski ukasz, Kurkowski Mateusz, Kozak Krzysztof, Janik Patryk czas 48,8;
Sztafeta 4x400m
Grzybek Mateusz, Ujma Krystian, Olszewski Damian, Demianiuk Damian czas 3:54,7.
Opiekunem druyny jest Daniel Kot. Gratulujemy.

Wicemistrzynie Supska w koszykwce

19 i 26 marca w naszej szkole odby si turniej finaowy Supskiej Olimpiady Modziey w koszykwce dziewczt. Fina poprzedzony by eliminacjami, z ktrych wyszymy zwycisko. W rozgrywkach finaowych rozegrano 6 meczy. Po cikich bojach i dziki dopingowi naszych kibicw pokonalimy szkoy: ZSA, ZSI, LO V, LO II i zdobylimy tytu Wicemistrza Supska w koszykwce. Na naszych trybunach zagoci byy zawodnik Energi Czarnych Supsk - Jerel Blassingame. Serdecznie gratulujemy sukcesu. Druyn przygotowywaa Katarzyna Koch-Gadowska.
Skad reprezentacji: Martyna Data, Justyna Matyszewska, Justyna Marcinkowska, Kinga witek, Kasia Wiszomirska, Aniela Majna, Anna Ziba wszystkie z klasy II La, Aneta Caka, Joanna Supiska, Ewelina Ciok z klasy III Lb, Adriana Bernacka z II f oraz Roksana Dajer i Aleksandra Pacyna z II Tf.

IV miejsce chopcw w siatkwce.

W dniach 28 luty i 1 marca w hali sportowej Zespou Szk Oglnoksztaccych i Ekonomicznych toczyy si finay Supskiej Olimpiady Modziey w siatkwce chopcw. Rywalizoway 4 szkoy: Ekonomik Supsk, ZSP nr 1 LO Ustka i ZSOIT Supsk systemem "kady z kadym". Po bardzo wyrwnanych meczach nasza druyna zaja IV miejsce w Supsku. Gratulacje. Opiekunem druyny jest Daniel Kot. Zdjcia wykonaa Dominika Aleksandrowicz z klasy II Tf.

Wicemistrzynie Supska w siatkwce.

W dniach 23 i 24 stycznia w naszej hali sportowej toczyy si finay Supskiej Olimpiady Modziey w siatkwce dziewczt. Rozegrano 6 meczy. Rywalizoway 4 szkoy: V LO, LO Ustka, ZSA i gospodarz turnieju - ZSOiT, w systemie "kady z kadym". Po bardzo wyrwnanych meczach i przy olbrzymim dopingu kibicw ostateczna kolejno druyn to : I miejsce - V LO, II miejsce - ZSOiT, III miejsce - ZSA i IV miejsce LO Ustka. Gratulacje dla dziewczt. Opiekunem druyny jest Katarzyna Koch-Gadowska.
Wicemistrzyniami Supska zostay: Stochniaek Beata - III Tor, Supiska Joanna - III Lb, Bernacka Adriana - II f, Marcinkowska Justyna - II La, Matyszewska Justyna - II La, Popawska Marzena - II La, Filip Iza - III La i Majna Aniela - II La.


Siatkwka - najlepsze w eliminacjach - awans do finau

16 stycznia 2012 roku w sali gimnastycznej naszej szkoy rozegrane zostay eliminacje w siatkwce dziewczt Supskiej Olimpiady Modziey. Reprezentacja dziewczt w skadzie: (Stochniaek Beata - III Tor, Supiska Joanna - III Lb, Bernacka Adriana - II f, Marcinkowska Justyna - II La, Matyszewska Justyna - II La, Popawska Marzena - II La, Filip Iza - III La i Majna Aniela - II La), pokonaa zdecydowanie I LO (2:0) i ZSP nr 4 (2:0), awansujc tym samym do finau, ktry odbdzie si w naszej szkole 23 i 24 stycznia. Gratulujemy i zapraszamy do kibicowania. Opiekunem druyny jest Katarzyna Koch-Gadowska.

Pika rczna - fina B - I miejsce

21 listopada i 5 grudnia odbyway si w Drzewniaku eliminacje i finay w pice rcznej dziewczt szk ponadgimnazjalnych. Reprezentacja szkoy w skadzie: Caka Aneta - 3 Lb, witek Kinga - II La, Krajewska Paulina - 1 Tf, Kozie Andelika - II Tf, Bernacka Ada - II f, Dajer Roksana - I Tf, Szczepanek Klaudia - I Tf, Gbka Daria - III Lc, Pacyna Ola - I Tf, Hara Daria - I Tf, Duda Paulina - II Tf, rozegraa 4 mecze wygrywajc z ZSEiO - 14-10, ZSP nr 1 7-4 i LO II 15-3, a przegrywajc jedynie nieznacznie z LO Ustka. W finale B zajlimy I miejsce, a ostatecznie w SOM - IV miejsce.

GRATULACJE !!!
Opiekunem druyny jest Katarzyna Koch-Gadowska. Na szczeglne wyrnienie zasuguje Kinga witek z II La zdobywczyni 12 bramek.

Liga Lekkoatletyczna

3 padziernika na stadionie 650-Lecia startoway szkolne reprezentacje w oglnopolskiej lidze lekkoatletycznej szk ponadgimnajalnych. Dziewczta reprezentujce nasz szko zajy IV miejsce. Wrd nich wyrniy si: Kinga witek z klasy II Lo - II miejsce w biegu na 100 m;
Aneta Caka kl. III Lb, Kinga witek kl. II Lo, Bogdanowicz Karolina kl. II Lo, Mentelis Katarzyna kl. I Tf - III miejsce sztafeta 4x100m;
Zieliska Daria kl. II Tf, Lehman Karolina kl. I Tor, Ziba Anna kl. II Lo, Butwin Karolina kl. III Lo - III miejsce w sztafecie 4x400m.
Opiekunem reprezentacji dziewczt jest Katarzyna Koch-Gadowska.

Biegi przeajowe

W dniu 6 padziernika w Parku Kultury i Wypoczynku odbyy si midzyszkolne zawody w indywidualnych biegach przeajowych na dystansie 1000 m. Druyna dziewczyn skadajca si z 10 zawodniczek (K. witek, J. Matyszewska, D. Zieliska, J. Marcinkowska, A. Ziba, N. Robak, A. Parszewska, K. Lehman, M. Data, K. Mentelis) zaja wysokie III miejsce. Dziewczta startoway pod opiek prof. Katarzyny Koch-Gadowskiej.

Rok szkolny 2010-2011


III miejsce dziewczt w Supskiej Olimpiadzie Modziey

17 czerwca w Gimnazjum nr 5 odbya si uroczysto zakoczenia Supskiej Olimpiady Modziey. Wrd wyrnionych znalaza si rwnie nasza szkoa, ktrej reprezentanki zmagajc si przez cay rok w wielu dyscyplinach sportowych zajy w generalnej punktacji wysokie III miejsce. Puchar i dyplom z rk Prezydenta Miasta Supska - Macieja Kobyliskiego odebray przedstawicielki druyn dziewczcych "Drzewniaka" - Paulina Pertkiewicz z klasy III Loa i Anna Ziba z klasy I Loa. Gratulacje otrzymay rwnie od Dyrektora Wydziau Owiaty Pana Bogdana Leszczuka i Dyrektora naszej szkoy Pana Bogdana Musznickiego oraz opiekuna druyn Katarzyny Koch - Gadowskiej. GRATULUJEMY.

Mistrzostwa Supska w lekkoatletyce - III miejsce dziewczt

2 czerwca 2011 roku na Stadionie 650-lecia odbyy si mistrzostwa Supska w lekkoatletyce. Reprezentacja dziewczt liczca 22 osoby zaja wysokie III miejsce. Dziewczta startoway w nastpujcych konkurencjach: bieg na 100 m, 400 m, 800 m, sztafeta 4x100 m i 4x400 m, pchnicie kul, rzut oszczepem, skok w dal i skok wzwy. Z poszczeglnych zawodniczek wyrniy si: - Kinga witek klasa I LoA - I m. w biegu indywidualnym na 100 m, III m. w sztafecie 4x100m, IV m. w sztafecie 4x400m oraz V m. w skoku w dal - Aneta Caka - klasa II LoB - III m. w sztafecie 4x100 m, IV m. w sztafecie 4x400m - Ada Bernacka - klasa I f - IV m. w rzucie oszczepem, VIII m. w pchniciu kul, - Paulina Pertkiewicz - klasa III LoA - IV m. w biegu na 800 m, - Zieliska Agnieszka - klasa III LoA - VII m. w pchniciu kul, - Matyszewska Justyna - klasa I LoA - IV m. w sztafecie 4x400, IX m. w skoku wzwy. Do sukcesu szkoy przyczyniy si rwnie: Data Martyna, Ziba Anna, Supiska Joanna, Zajkowska Iwona, Butwin Karolina. Opiekunem druyny jest Katarzyna Koch-Gadowska. Klikajc tutaj mona zobaczy wicej zdj. Gratulujemy !!!

Koszykarki z Drzewniaka ponownie Mistrzyniami Supska

W dniu 30 maja na sali gimnastycznej ZSOiT rozegrany zosta turniej finaowy Supskiej Olimpiady Modziey w koszykwce dziewczt szk ponadgimnazjalnych. Dziewczta z "Drzewniaka" broniy ubiegorocznego tytuu mistrza i udao im si to z sukcesem. Pokonay pewnie ZSEiO 47 - 32 oraz I LO 25 -24. Mecz o pierwsze miejsce wzbudzi wiele emocji i olbrzymi doping wrd kibicw, tym bardziej e z trybun obserwowa go - go Drzewniaka, czoowy gracz Energii Czarnych Supsk - Jerrel Blassingame. W Mistrzostwach Wojewdztwa Pomorskiego w koszykwce dziewczt druyna nasza zaja wysokie 5 miejsce. Opiekunem druyny jest Katarzyna Koch-Gadowska. Zdjcia z zawodw mona zobaczy tutaj. Gratulujemy !

Pfina Wojewdzki w koszykwce dziewczt

W dniu 11 kwietnia w naszej szkole odby si pfina Wojewdzkiej Licealiady Modziey w koszykwce dziewczt. Uczennice nasze w meczu pfinaowym pewnie pokonay (39-21) Zesp Szk Oglnoksztaccych z Miastka i tym samym awansoway do Finau Wojewdzkiego, ktry odbdzie si w Gdyni 20 kwietnia 2011 roku. W turnieju finaowym bdziemy broni zdobytego rok temu tytuu Mistrza Wojewdztwa Pomorskiego. Zdjcia z zawodw dostpne s tutaj.

Siatkwka w szkole

Luty obfitowa w szereg sportowych imprez siatkarskich w ramach midzyszkolnych zawodw Supskiej Olimpiady Modziey, ktre organizowaa nasza szkoa. I tak odbyy si: 9 i 11 lutego eliminacje grupowe dziewczt, a 14 i 15 lutego chopcw oraz 21 i 23 lutego fina B dziewczt, a 25 i 28 lutego fina B chopcw. Obie druyny zajy w eliminacjach 2 miejsce a w finaach B pierwsze miejsce. Na trudnej drodze do tych sukcesw dziewczta pokonay: ZSEiO, II LO, III LO, ZSP nr 1 i ZSI, a ulegy jedynie IV LO. Chopcy natomiast pokonali II LO, ZSI, ZSP nr 1, ZST Ustk i ZSA Supsk, a ulegli tylko ZSL Warcino. Gratulujemy ! Opiekunem druyny dziewczt jest profesor Katarzyna Koch, a chopcw profesor Andrzej Pepliski. Zdjcia z zawodw mona zobaczy tutaj.

Mistrzynie Supska - po raz drugi

Reprezentacja dziewczt w pice rcznej po raz drugi zostaa Mistrzem Supska w tej dyscyplinie. Zeszoroczny tytu udao si obroni po grach eliminacyjnych 16 listopada w ZSOiT (z LO II 20-1 dla Drzewniaka i ZSA 15-1) oraz turnieju finaowym w LO I 22 i 23 listopada. W finale niepokonane dziewczyny z naszej szkoy wygray z LO I 8-6, ZSP nr 1 8-6 i LO V 15-3. Gratulacje !
W skadzie reprezentacji gray: Karolina Rczka, Salachna Iwetta, Zieliska Agnieszka, Pertkiewicz Paulina, Lemaska Magorzata (wszystkie klasa III La), witek Kinga, Matyszewska Justyna, Data Martyna (klasa I La), Caka Agata II Lb, Szwarc Julita, Puchalska Magda (obie III Lc), Kozie Angelika, Duda Paulina (obie ITf) oraz bramkarka Bernacka Ada z If. Opiekunem druyny jest Katarzyna Koch-Gadowska.

Z pozostaych rozgrywek Supskiej Olimpiady Modziey dziewczta zajy 3 miejsce w indywidualnych biegach przeajowych, 4 w lidze lekkoatletycznej i 5 w sztafetowych biegach przeajowych. yczymy dalszych sukcesw. Zdjcia dostpne s tutaj.

Rok szkolny 2009-2010


III miejsce w generalnej klasyfikacji Supskiej Olimpiady Modziey

W dniu 1 czerwca na stadionie 650-lecia w Supsku odbyo si uroczyste zakoczenie roku sportowego Supskiej Olimpiady Modziey. Do najlepszych sportowcw w imieniu wadz miasta przemwi prezydent Supska - Maciej Kobyliski. Reprezentacja dziewczt naszej szkoy odebraa puchar za III miejsce w klasyfikacji dziewczt oraz drugi puchar za czn klasyfikacj chopcw i dziewczt. Serdeczne gratulacje z yczeniami dalszych sukcesw uczniowie odebrali rwnie od dyrektora szkoy Bogdana Musznickiego, dyrektora Wydziau Owiaty Bogdana Leszczuka oraz przewodniczcego Szkolnego Zwizku Sportowego Pana Jerzego Polaka i nauczycieli wychowania fizycznego. Wyniki w poszczeglnych dyscyplinach mona zobaczy poniej. Poniej przedstawiamy rwnie kilka fotek.
Klasyfikacja generalna SOM Klasyfikacja kocowa dziewczt w SOM Klasyfikacja kocowa chopcw w SOM

Mistrzynie Wojewdztwa Pomorskiego w koszykwce

29 kwietnia w hali sportowej naszej szkoy odby si fina X Licealiady Modziey w koszykwce dziewczt wojewdztwa pomorskiego. Uczestniczyo w nim 5 szk, ktre wczeniej okazay si najlepsze w swoich powiatach. Byy to : ZSTiO Supsk (Drzewniak), II LO Gdask, I Akademickie LO Gdynia, II LO Starogard Gdask i ZSP nr 1 Wadysawowo. Mecze rozgrywano w 2 grupach. Ju w pierwszym meczu z I ALO Gdynia, przy oguszajcym dopingu kibicw , gospodynie toczyy zaarty bj do ostatniej chwili ,wygrywajc 43:40. W meczu o pierwsze miejsce turnieju spotkay si: ZSP nr 1 Wadysawowo i druyna koszykarek z Drzewniaka. Gospodynie okazay si zdecydowanie lepsze wygrywajc 58 : 18 ! Tym samym nasze koszykarki zostay po raz pierwszy w historii szkoy MISTRZYNIAMI WOJEWDZTWA. Najlepsz "snajperk" turnieju zostaa uczennica ZSOiT Supsk Jola Wichacz, a najwszechstronniejsz z druyny Karolina Rczka. Do zwycistwa przyczyniy si rwnie: Agnieszka Zieliska, Iwetta Salachna, Paulina Pertkiewicz, Magosia Lemaska, Ola Grska, Ada Bernacka, Iza Miklasiska, Caka Aneta i Ewelina Ciok. Opiekunem druyny jest Katarzyna Koch.W meczu o 3 miejsce spotkay si II LO Gdask i I Akademickie LO Gdynia (wygraa Gdynia 68:48). Ostateczna kolejno druyn : ZSOiT Supsk(Drzewniak) awans do Mistrzostw Polski, ZSP 1 Wadysawowo, I ALO Gdynia, II LO Gdask, Starogard Gdaski.
Zdjcia z zawodw mona zobaczy klikajc tutaj.

Mistrzynie Supska w koszykwce

W dniach 8 i 9 kwietnia w hali sportowej I LO rozegray si mistrzostwa Supska w koszykwce dziewczt. W stawce 4 druyn (LO I, V LO, ZSEiO i ZSOiT) to nasze dziewczta okazay si najlepsze. Bez trudu pokonay wszystkie druyny w tym zeszorocznego Mistrza, a 45 punktami rnicy. Dziewczta jestemy z Was dumni. Gratulacje !!! Podzikowanie kibicom za gorcy doping. Druyna graa w skadzie: J. Wichacz, K. Rczka, I. Salachna, A. Zieliska, P. Pertkiewicz, M. Lemaska wszystkie II LoA, O. Grska, I. Miklasiska obie III LoA, A. Bernacka, A. Caka, J. Supiska, E. Ciok z klasy I LoB. Opiekunem druyny jest prof. Katarzyna Koch. Zdjcia z zawodw mona zobaczy tutaj.

Koszykwka - pierwsze w eliminacjach.

W dniach 18 i 19 marca 2010 roku w naszej szkole odby si turniej eliminacyjny Supskiej Olimpiady Modziey w koszykwce dziewczt. Reprezentacja dziewczt w skadzie: K. Rczka, J. Wichacz, A. Zieliska, P. Pertkiewicz, M. Lemaska, I. Salachna, O. Grska, I. Miklasiska, A. Bernacka, A. Caka bez trudu pokonay druyny z II LO, ZSO nr 3 i ZSP nr 4. GRATULACJE i powodzenia w walce o fina (8 - 9 kwietnia 2010 w LO I). Opiekunem druyny jest Pani Katarzyna Koch-Gadowska. Zdjcia mona zobaczy tutaj.

Pika siatkowa - III miejsce w SOM

W tym roku szkolnym druyny dziewczt i chopcw osigny sukces w Supskiej Olimpiadzie Modziey w siatkwce - zajmujc III miejsce. Dziewczta w eliminacjach pokonay ZSO nr 3 i LO Ustk, a w finale (2 i 3 marca) ZSA, a uznay wyszo jedynie LO I i LO V. Reprezentacja chopcw w eliminacjach wygraa z ZSP nr 4 i LO Ustka, a w finale (4 i 5 marca) z ZSB. Obu druynom gratulujemy wysokiego III miejsca.

Stypendia sportowe

4 marca br. o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Supsku (sala 202) odbyo si uroczyste ogoszenie laureatw stypendiw sportowych na rok 2010. Stypendia przyznane przez Zarzd Powiatu Supskiego na posiedzeniu w dniu 18 lutego br. modziey uzdolnionej sportowo z terenu powiatu supskiego, osigajcej wysokie wyniki we wspzawodnictwie midzynarodowym lub krajowym. Pienidze bd wypacane co miesic od marca do grudnia 2010 roku. Nagrody zostay przyznane w dwch kategoriach: "WYNIK" i "TALENT". W drugiej kategorii wyrniona zostaa nasza uczennica Agnieszka Zieliska. Serdecznie gratulujemy.

Vancouwer 2010

1 grudnia br. podczas Sesji Rady Powiatu Supskiego uroczycie wrczono nagrody laureatom konkursu dla najlepszych uczniw - sportowcw z powiatu supskiego, zorganizowanego w zwizku z XXI Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi - Vancouver 2010. Pierwsze miejsce zaja Natalia Kwaniak - z Klubu Strzeleckiego "Gryf Supski". Drugie miejsce zaj Mateusz Malinowski - z Sekcji Bokserskiej Klubu Sportowego w Damnicy, ucze klasy I Technikum Informatycznego w naszej szkole. Ponadto wrczono dwa wyrnienia - Krystianowi Puzdrakiewiczowi - zawodnikowi Klubu Strzeleckiego "Gryf Supski", uczniowi klasy II Liceum Oglnoksztaccego naszej szkoy oraz Piotrowi Bokaczowi - zawodnikowi Klubu "Karol" w Pplinie, uczniowi klasy IV Technikum w Zespole Szk Technicznych w Ustce.
Serdecznie gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw w wybranej przez siebie dyscyplinie sportowej.


Dziewczta Mistrzyniami Supska w pice rcznej.

17 i 18 listopada 2009 w ZSP nr 1 - Elektryk, odbyy si dwudniowe finay Mistrzostw Supska w pice rcznej dziewczt SOM, ktre poprzedzone byy eliminacjami. W eliminacjach w Ustce wygraymy z LO Ustka, ZST Ustka i ZSBiO Supsk. W finale rwnie nie mielimy rwnych sobie, wygrywajc z LO V - 14:3, LO I - 16:11 i ZSP nr 1 - 13:7. Gratulacje dla wszystkich naszych Mistrzy z druyny! Opiekunem druny jest Katarzyna Koch.
Skad druyny:
K. Rczka, I. Salachna, A. Zieliska, J. Wichacz, A. Grska, I. Miklasiska, M. Puchalska, J. Szwarc, A. Bernacka - uznana za najlepsz bramkark w turnieju, A. Caka, E. Ciok, K. Stereczak.
Najwicej bramek zdobyy J. Wichacz i K. Rczka.
Zawody mona zobaczy na zdjciach.

Pierwsze sukcesy sportowe

22 wrzenia i 7 padziernika odbyy si pierwsze tegoroczne zawody Supskiej Olimpiady Modziey. We wrzeniu bya to Liga Lekkoatletyczna gdzie zmagania odbyway si na stadionie 650-lecia i dziewczyny nasze zajy wysokie III miejsce. Drug imprez byy Sztafetowe Biegi Przeajowe (Park Kultury i Wypoczynku) - 10x900 m, ktre odbyy si w strugach deszczu i gbokim bocie. Mimo fatalnych warunkw dziewczta wywalczyy III miejsce. Wyrniy si nastpujce dziewczta: P.Pertkiewicz, J.Wichacz, L.Gorzelaczyk, I.Salachna, K.Rczka, N.Robak, M.Iskat, I.Miklasiska, K.Borkowska, J,Jachimowska. Serdecznie gratulujemy.

Rok szkolny 2008-2009


III miejsce w Supskiej Olimpiadzie Modziey

9 czerwca 2009 w Szkole Podstawowej nr 10 odbyo si uroczyste zakoczenie roku sportowego 2008/2009 SOM. W licznych zawodach sportowych startowao okoo 150 uczennic i uczniw naszej szkoy. Dziewczta w generalnej punktacji wszystkich dyscyplin zajy 3 miejsce a chopcy 4. cznie dao to naszej szkole III miejsce w Supsku !!!. Stosowne puchary i dyplomy reprezentacji naszej szkoy odebrali z rk Dyrektora Wydziau Owiaty Pana Bogdana Leszczuka i Przewodniczcego Szkolnego Zwizku Sportowego Pana Jerzego Polaka. Gratulacje uczniowie odebrali rwnie z rk Dyrektora szkoy Pana Bogdana Musznickiego oraz nauczycieli wychowania fizycznego.

Muzeum fotografii - "Fotografie z Verdun"

Dnia 2 czerwca 2009 roku nastpio otwarcie w auli szkoy ekspozycji "Fotografie z Verdun". Autorem zdj jest Edmund Malicki, ktry podczas najwikszej bitwy I wojny wiatowej znalaz si w samym centrum wydarze. Otwarcie wystawy poczone byo z wykadem Pana dr Marka Chamota z Wyszej Szkoy Gospodarki w Bydgoszczy na temat "I Wojna wiatowa i jej skutki". Zdjcia z wykadu dr Marka Chamota mona zobaczy tutaj.

II miejsce w Supsku

6 i 7 kwietnia w sali gimnastycznej I LO odby si fina Supskiej Olimpiady Modziey w koszykwce dziewczt. Reprezentacja naszej szkoy w finaowej stawce znalaza si po raz pierwszy od wielu lat. Ostatecznie zajy II miejsce przegrywajc minimalnie w kocwce meczu z gospodyniami imprezy (I LO), ktrym "pomogy chyba ciany", gdy cay mecz to nasze dziewczyny prowadziy. No c odegramy si za rok. W finale pokonalimy zdecydowanie LO z Ustki oraz ZSOiE. Opiekunem druyny jest pani Katarzyna Koch.
Skad druyny:
Zieliska Agnieszka, Wichacz Jola, Rczka Karolina, Salachna Iwetta, Pertkiewicz Paulina, Lemaska Magosia, Klekowiecka Kinga, Iskat Magda wszystkie (I LOa), Szocik Anita (III LOb), Rajkowska Weronika (I Ti), Grska Ola, Miklasiska Iza (II LOa).
Gratulujemy.

Eliminacje koszykwki SOM dziewczt.

Dnia 24 marca w naszej szkole odbyy si eliminacje koszykwki dziewczt SOM szk ponadgimnazjalnych. W zawodach uczestniczyy Zesp Szk Agrotechnicznych, Liceum Oglnoksztacce nr III oraz Zesp Szk Oglnoksztaccych i Technicznych, ktry po raz pierwszy w historii szkoy by gospodarzem tego typu zawodw. Nasze dziewczyny zdeklasoway przeciwniczki wygrywajc du rnic punktw: z LO III 108:15 i z ZSA 85:24. Tym samym zajy I miejsce i zagraj o tytu Mistrza Supska w turnieju finaowym. Zdjcia z rozgrywek mona zobaczy tutaj.

Srebrne szczypiornistki

6 i 7 listopada w ZSO nr 3 odbyy si eliminacje w pice rcznej dziewczt. Uczennice z naszej szkoy wygray je pokonujc ZSO nr 3, ZSBiO oraz ZSEiO, i tym samym awansoway do finau SOM. W finale, ktry odby si w supskim "elektryku" druyna nasza nie poniosa adnej poraki. Wygraa z LO IV a zremisowaa z ZSP nr 1. I ten remis spowodowa, e zajlimy "tylko" II miejsce w Supsku, albo a drugie poniewa jest to ogromny sukces. Wyrniajc si zawodniczk i jednoczenie najlepsz snajperk zawodw bya Jola Wichacz z klasy I LOa. Druyna graa w skadzie: Jola Wichacz, Karolina Rczka, Agnieszka Zieliska, Mielewczyk Gosia, Paulina Wrycz, Iza Miklasiska, Ola Grska, Magda Puchalska, Iwetta Salachna, Kinga Klekowiecka, Paulina Butkiewicz, Ola Muchocka. Opiekunem druyny bya Katarzyna Koch.Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014