Archiwum 2008-2009


Wycieczka dydaktyczna do Swoowa

W dniu 30 kwietnia 2009 roku grupa modziey z klasy II LO B uczestniczya w wycieczce dydaktycznej do Swoowa, ktrej celem byo zwiedzanie zagrody Albrechta. Wycieczka ta bya jedna z wielu z przedsiwzi realizowanych w cigu roku szkolnego w ramach innowacji pedagogicznej Supsk historyczne, kulturowe i religijne czynniki przemian w strukturze ludnociowej. Dorobek cywilizacyjny mniejszoci narodowych i grup etnicznych zamieszkaych w Supsku i okolicach i jego wpyw na wspczesny obraz miasta i regionu. Modzie zapoznaa si z histori wsi Swoowo, czynnikami zmian demograficznymi, zbiorami i planami dziaalnoci Zagrody Albrechta.
Informujemy, e Zagroda jest czci Muzeum Pomorza rodkowego w Supsku. Placwka istnieje krtka, ale ju moe poszczyci si bardzo ciekawymi zbiorami i duym zainteresowaniem. Mamy nadziej, e wrd odwiedzajcych to bardzo ciekawe miejsce znajd si rwnie inni uczniowie naszej szkoy, ich bliscy i znajomi, bo warto zna histori Maej ojczyzny.
Uczestnikom wycieczki dzikujemy bardzo za udzia w wycieczce i mamy nadziej, e wykorzystaj zdobyta tame wiedz w przyszoci, promujc nasz region.
Opiekunki wycieczki i realizatorki innowacji:
Lilianna Lipnicka i Bogna Winiarczyk Zdjcia z wycieczki mona zobaczy tutaj.

wiatowy Dzie Pamici Ofiar Zbrodni Katyskiej

Kady Twj wyrok przyjm twardy
Przed moc Twoj si ukorz
Ale chro mnie, Panie, od pogardy
Od nienawici strze mnie, Boe!


To sowa jednej ze zwrotek finaowej piosenki modlitwy, zaprezentowanej podczas uroczystoci z okazji wiatowego Dnia Pamici Ofiar Zbrodni Katyskiej, jaka odbya si w naszej szkole w dniu 15 kwietnia br. Modzie usyszaa o okolicznociach zbrodni katyskiej i losach Polakw zesanych na nieludzk ziemi. Historyczny komentarz uzupeniy wiersze: Zbigniewa Herberta, Mariana Jonkajtysa i ksidza Jzefa Buczmy, obejrzaa rwnie prezentacje multimedialne - fragmenty filmw dokumentalnych wspomnie, slajdy obrazujce warunki podrowania, ycia i pracy Polakw zesacw. W programie uroczystoci znalazy si rwnie pieni ballady tematycznie nawizujce do wydarze zwizanych z przeszoci i piosenki bdce przesaniem do modego, wspczesnego pokolenia.
Zdjcia z uroczystoci dostpne s tutaj.

Sukces w "Krgu"

W styczniu 2009 roku uczniowie naszej szkoy uczestniczyli w X edycji Oglnopolskiego Konkursu Historycznego KRG. Wyniki tego konkursu zostay ogoszone dopiero w kwietniu. Laureatk I miejsca w wojewdztwie pomorskim w kategorii testu jest uczennica klasy II Lps Karolina Matyjaszczyk. Z pozostaych uczestnikw na poziomie szkoy I miejsce zaja uczennica klasy I Lc Natalia Osiak. Opiekunem dziewczt bya pani Aleksandra Adler. Gratulujemy.

III miejsce w konkursie "Teraz woda"

Dnia 26 marca w Centrum Edukacji Ekologicznej przy Supskiej Oczyszczalni ciekw odby si fina VI edycji konkursu ekologicznego "Teraz woda" "Uytkowanie i zanieczyszczenie wd". Organizatorem konkursu byy Wodocigi Supsk oraz Zesp Szk Agrotechnicznych w Supsku. Startowao 9 zespow 4-osobowych z 9 szk (Supsk, Lbork, Warcino i Miastko). Zespoy musiay wykona cztery zadania:
1) Prac badawcz dotyczc wody i jej zanieczyszcze
2) Projekt logo wodocigw
3) Prezentacja pracy (15min.)
4) Napisa test sprawdzajcy wiadomoci dotyczcych wody, oczyszczania ciekw, funduszu spjnoci.
Temat naszej pracy- Fizykochemiczna ocena stanu jakoci wody stojcej na przykadzie wybranych stawkw w Supsku uzyska najwiksz liczb punktw. Niestety sabiej nasza druyna wypada w tecie i ostatecznie zaja III miejsce. Zesp wystpi w skadzie:
1) Jolanta Wichacz
2) Karolina Rczka
3) Magdalena Iskat
4) Beata wisowska wszystkie uczennice I La.
Opiekunami byli: Beata Kumorowska oraz Ireneusz Tyczyski. I miejsce zdobyo Technikum Lene Warcino, a II miejsce Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1. Dziewczyny nasze w nagrod dostay 600z dla szkoy oraz 2-dniow wycieczk w dniach 27-28.IV.2009 winoujcie- Peenemunde.

IX Midzynarodowy Konkurs Stolarski

Uczniowie naszej szkoy Radosaw Sorbian, Dawid Bielaczuk, Micha Stachowski wszyscy z klasy II A oraz Mateusz Polak z klasy I A uczestniczyli w konkursie stolarskim w dniu 30 marca 2009 roku. W konkursie tym zmierzyli si uczniowie z wielu europejskich szk zawodowych. Nasi uczniowie wykazali si duymi umiejtnociami stolarskimi, zachwycili komisj swoim profesjonalizmem. Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw.

Wyczarowane z drewna

Ucze Jarosaw Kowalczyk z klasy IV T4 wzi udzia w tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez wydawnictwo Inwestor pt. "Wyczarowane z drewna". W tym roku bdzie prbowa zaczarowa jury swoim "Eko-mikserem". Przedmiot ten cakowicie wykonany jest z drewna. yczymy powodzenia i zajcia jak najwyszego miejsca.


Wycieczka do Szymbarka

Dnia 20 marca 2009 roku klasy 2 Ti oraz 1 Ti wybray si wraz z ksidzem Grzegorzem na wycieczk do Szymbarka. Mimo faktu, iz pogoda nam nie dopisywaa, to bawilimy si wietnie. Poznalimy warunki w jakich byli przetrzymywani Sybiracy, ale najwiksze wraenie wywar na nas "Dom do gry nogami". Po wszystkich atrakcjach moglimy ogrza si przy przygotowanym specjalnie dla nas ognisku. Cay wyjazd bardzo nam si podoba i z niecierpliwoci czekamy na nastpny.
Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej

19 marca w naszej szkole odbyo si oficjalne oddanie do uytku nowej sali gimnastycznej. Na obiekt ten szkoa czekaa od 62 lat. Dotychczas zajcia z wychowania fizycznego odbyway si w maej sali na II pitrze gmachu szkolnego.
W wyjtkowo uroczystym i widowiskowym otwarciu sali gimnastycznej uczestniczy m.in. prezydent Maciej Kobyliski, wiceprezydent Ryszard Kwiatkowski, dyrektor i wicedyrektorka Wydziau Owiaty, tj. Bogdan Leszczuk i Anna Sadlak oraz dyrektor Wydziau Kultury i Sportu supskiego magistratu Jerzy Barbarowicz. Prezydent inaugurowa uroczysto poprzez symboliczne zapalenie znicza olimpijskiego, przyj rwnie serdeczne podzikowania za woony trud i zaangaowanie w sfinalizowanie budowy. Wrd zaproszonych goci znalaz si take olimpijczyk Jan Huruk, najwybitniejszy zawodnik w historii polskiego, mskiego maratonu, ktry w 1980 roku ukoczy wczesne Technikum Przemysu Drzewnego i tu stawia swoje pierwsze sportowe kroki.
Wszystkie prace trway ok. 10 miesicy i pochony blisko 5,5 mln zotych. Budowa bya finansowana z budetu miasta.
Klikajc tutaj mona zobaczy zdjcia z przebiegu uroczystoci, ktrych autorem jest ucze klasy III Tu - Marcin Sobo.

Poowinki 2009

w dniu 20 lutego w naszej szkole odbyy si tradycyjne poowinki klas II liceum, oraz III technikum. Wszyscy, ktrzy wzili udzia w imprezie twierdz zgodnie, e bya ona bardzo udana. Mona byo potaczy przy dobrej muzyce oraz przeksi co smacznego. Kolejna taka impreza ju za rok, niestety ju nie dla tych klas. Zdjcia mona zobaczy tutaj.

Fina konkursu Intersie 2009

Sebastian Siewie oto nasz przedstawiciel w wielkim finale Pomorskiego konkursu informatycznego INTERSIE 2008/2009. Rozgrywki finaowe odbd si 6 marca 2009 roku w Akademii Pomorskiej w Supsku. Oglnopolski Konkurs Informatyczny INTERSIE ju od szeciu lat promuje mode talenty. Nasza szkoa po raz drugi bierze udzia. W poprzedniej edycji nasi uczniowie znaleli si w pfinale. Konkurs kierujemy do uczniw szk rednich i gimnazjalnych, ktrych pasj s zagadnienia informatyczne. Poniewa zagadnienia konkursowe wychodz szeroko poza ramy ministerialnego programu nauczania jest to doskonay sposb na nauk samodzielnego zdobywania wiedzy oraz moliwo zapoznania si z najnowszymi osigniciami w brany IT.
Obejmuje nastpujce zagadnienia:
1.Obsuga systemw operacyjnych serii Windows,
2.Moliwoci systemw operacyjnych Linux,
3.Wykorzystanie oprogramowania biurowego,
4.Konfiguracje sprztowe stacji roboczej PC,
5.Moliwoci i zagroenia w wykorzystaniu sieci Internet.

Studniwka 2009

Dnia 30 stycznia odbya si w naszej szkole tradycyjna zabawa studniwkowa. Uczniowie, ktrzy w tym roku zdawa bda matur bawili si tego wieczoru na auli szkoy podstawowej nr 10. Impreza bya nie zwykle udana. Zdjcia ze studniwki wkrtce.
Kliknij tutaj, aby zobaczy zdjcia na stronie Gosu Pomorza.

wiatowy Dzie Pamici Ofiar Holokaustu

Nie masz ju, nie masz w Polsce ydowskich miasteczek ()
Zniky resztki ostatnie, ydowskie achmany,
Krew piaskiem przysypano, lady uprztnito
I wapnem sinym czysto wybielono ciany
Jak po zarazie jakiej lub na wielkie wito.

(fragment Elegii miasteczek ydowskich Antoniego Sonimskiego z 1947)


Dnia 27 stycznia 2009 r., w naszej szkole tradycyjnie mia miejsce koncert z okazji wiatowego Dnia Pamici Ofiar Holokaustu (data nawizuje do wydarzenia historycznego, jakim byo wyzwolenie w 1945 r. obozu zagady w Auschwitz Birkenau).
Koncert skada si z 3 czci. Pierwsza cz powicona bya historii ydw polskich, od momentu przybycia na ziemie polskie do II wojny wiatowej, druga cz powicona bya metodom i formach realizacji polityki III Rzeszy w ramach planu Ostatecznego rozwizania kwestii ydowskiej, za trzecia cz zawieraa przesanie do modego pokolenia, jakie wynika z dowiadcze historycznych.
Zdjcia z tego koncertu mona zobaczy tutaj.

Koncert opiera si na autorskim scenariuszu przygotowanym przez p. Liliann Lipnick, ktr w przygotowaniach i przebiegu koncertu i Dnia Pamici wspieraa p. Bogna Winiarczyk. Osoby, ktre wystpiy w koncercie to: z klasy I LO A Jakub Mielniczek, Krystian Puzdrakiewicz, z klasy I LO B: Edyta Tooczko, z klasy I LO C Natalia Osiak, z klasy I T 4 I Dawid Dzienisz i Marek awniczak, z klasy II LO B- Ewelina Chinczewska, Mateusz Figlarz, Aleksandra Grzegorczyk, Karolina Kdka, Klaudia Janiczek, ukasz yszyk, Micha Marcula, Aleksandra Muchocka, Agnieszka Nowatka, z II T4 Pawe Potarzycki, z II T4 I Pawe Bieuski, z II LO c Patrycja Godlewska i Magorzata Tcza, z III TU ukasz Ch, z III T4 A Pawe Dbski i III T4B Krystian Berkieta i Pawe Urwan. Byy tez inne osoby, ktre uczestniczyy w prbach, niestety choroba nie pozwolia im wystpi w samym koncercie. Wszystkim wystpujcym w koncercie bardzo dzikujemy za ogromne zaangaowanie, odwag i dziaanie za rzecz spoecznoci szkolnej.

Bardzo dzikujemy Panu Musznickiemu -dyrektorowi szkoy oraz grupie nauczycieli za ogromn yczliwo w organizacji Dnia Pamici. Osobne podzikowania przekazujemy panom profesorom: Krzysztofowi Gace i Mariuszowi Gorzeniowi, za wielkie zaangaowanie osobiste w przygotowaniu scenografii do koncertu oraz grupie uczniw z klasy III TU za jej zainstalowanie: Wojtkowi Barcikowskiemu, Michaowi Spychaa, Marcinowi Sobo i Mateuszowi Bonatowi.

W tym wyjtkowym dniu odbyo si te spotkanie z gociem koncertu, p. Michaem Ruckim wiceprzewodniczcym ydowskiej Gminy Wyznaniowej w Gdasku, ktry zapozna modzie ze rdami religii Mojeszowej, najwaniejszymi w tradycji ydowskiej witami, odpowiada te na zadane przez uczniw ciekawe pytania. Cieszymy si z faktu, e w Dniu Pamici brali udzia zaproszeni gocie - nasi Przyjaciele: p. Tadeusz Jednaszewski prezes i p. Barbara Dolata wiceprezes Zwizku Sybirakw Oddzia w Supsku, panie: Beata Chrzanowska i Elbieta Grzelak z Kuratorium Owiaty w Gdasku Oddzia Zamiejscowy w Supsku oraz ksidz praat Jan Gieriatowicz. Koncert obejrzeli rwnie Rodzice, ktrzy przybyli w dniu 28 stycznia 2009 r. na semestralne zebrania rodzicw, od ktrych usyszelimy sowa podzikowania za cenn inicjatyw, moliwo obejrzenia i chwile wzrusze. Dzikujemy p. Michaowi Ruckiemu za bardzo mie sowa, ktre zawar w informacji o naszym koncercie na stronie internetowej ydowskiej Gminy Wyznaniowej. Przy okazji bardzo polecamy t stron wszystkim zainteresowanym histori ydw na Pomorzu, w tym Supsku (www.gdansk.jewish.org.pl).
Bardzo dzikujemy rwnie redakcjom: Gosu Pomorza i Telewizji Supsk za przekazanie lokalnej spoecznoci informacji o naszych dziaaniach.

Lilianna Lipnicka i Bogna Winiarczyk

XVII FINA WOP - 11. 01. 2009

Po raz kolejny wolontariusze z naszej szkoy, wspierani przez suchaczy Szkoy Policji, wyruszyli na ulice Supska aby zbiera pienidze na realizacj programu wczesnego wykrywania raka u dzieci. Puszki z pienidzmi szybko si zapeniy i po godzinie 16:00 zostay oddane w hali Gryfia.


Kliknij na zdjcie aby powikszy.

Prbna matura

Na pocztku stycznia odbya si w naszej szkole prbna matura wedug nastpujcego harmonogramu:
9 stycznia 2009 roku jzyk polski poziom podstawowy,
12 stycznia 2009 roku jzyk obcy nowoytny,
13 stycznia 2009 roku przedmiot wybrany,
14 stycznia 2009 roku jzyk polski poziom rozszerzony dla chtnych.
Zdjcia z matury mona zobaczy tutaj.

Fina Warszawskiej Olimpiady Spoeczno - Prawnej

W dniach 8 - 9.01.2009 roku w siedzibie organizatora Olimpiady odby si II Etap Warszawski Europejskiej Olimpiady Spoeczno Prawnej. Tytu finalisty Etapu Warszawskiego Europejskiej Olimpiady Spoeczno - Prawnej otrzymaa Daria Bugaj, uczennica klasy III LOB. Tytu laureata I Etapu Badawczego Europejskiej Olimpiady Spoeczno Prawnej otrzymay: Magdalena Idziska, uczennica klasy III LOB, Katarzyna Maszkowska, uczennica klasy III LOB. Opiekunem merytorycznym uczniw bya Pani Dorota Kalota.

Nagrodzeni za makiety

16 grudnia br. w sali nr 110 Urzdu Miejskiego odbyo si wrczenie nagrd zwycizcom konkursu na makiet architektoniczn Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Supsku. Nagrody wrczy prezydent Maciej Kobyliski. Za zajcie pierwszego miejsca uczniowie Zespou Szk Oglnoksztaccych i Technicznych: Sebastian Janka, Adrian Kosmella, Mariusz Kownacki otrzymali (kady) po 500 z. Uczniowie otrzymali take drobne upominki i listy gratulacyjne od prezydenta Macieja Kobyliskiego. W spotkaniu uczestniczy take dyrektor szkoy Bogdan Musznicki oraz opiekun uczniw Mariusz Gorze.

Mikoajki na wesoo

Dnia 5 grudnia klasa III T4b przygotowaa wystp mikoajkowy. Kady kto oglda ten wystp mg zobaczy magi wit z cakiem innej perspektywy. Sdz, e wystp mg si podoba caej szkole oraz zainspiruje on inne klasy do wikszej aktywnoci i wczenie si w ycie szkoy. Zdjcia mona zobaczy tutaj.

Rajd w "Nieznane"

18 padziernika klasa I LOa wraz z wychowawc p. Katarzyn Koch-Gadowsk oraz cz klas I LOb i II LOa z wychowawczyniami p. Dorot Nagrsk i King Kobzdej-Ptak braa udzia w rajdzie w "Nieznane". "Nieznane" okazao si piknymi okolicami Kpic, Biesowic i jeziora Obe, gdzie dotarlimy pocigiem, a nastpnie wdrowalimy po urokliwych, jesiennych okolicach jeziora, gdzie odbyo si uroczyste ognisko z pieczeniem kiebasek. Na zakoczenie rajdu odby si konkurs wiedzy krajoznawczej, ktry druyna naszej szkoy w skadzie: Krystian Puzdrakiewicz, Paulina Oga, Jakub Mielniczek (klasa I LOa), WYGRAA otrzymujc w nagrod albumy opisujce obiekty sakralne okolic Supska. Zdjcia z rajdu mona zobaczy tutaj.

Medale Komisji Edukacji Narodowej

W dniu 14 padziernika odbya si uroczysto na, ktrej zostay wrczone Medale Komisji Edukacji Narodowej - polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczeglne zasugi dla owiaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. W tym roku zostali dostrzeeni rwnie nauczyciele pracujcy w naszej szkole. Odznaczeniami zostali uhonorowani: pani Elbieta Kryska, pani Liliana Lipnicka oraz pan Mariusz Gorze.
Serdecznie gratulujemy i yczymy jeszcze wicej sukcesw.

Dzie Edukacji Narodowej

13 padziernika w naszej szkole odby si uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas apelu dyrektor szkoy Bogdan Musznicki wrczy nagrody dyrektora szkoy dla pracownikw pedagogicznych jak i niepedagogicznych. Nagrod dyrektora szkoy otrzymay: pani Katarzyna Chojnowska, pani Kinga Kobzdej-Ptak, pani Marzena Gogol, pani Magorzata Krzywiska-Koniczuk, pani Rita Sobe, pani Beata Kumorowska, pani Bogna Winiarczyk, pani Dorota Kalota, pani Anetta Bengier, pani Anna Drojman oraz wszyscy pracownicy niepedagogiczni naszej szkoy.

Uczniowie przeprowadzili rwnie ankiet, w ktrej wybierali nauczycieli w kategoriach: super nauczyciel, najbardziej wymagajcy nauczyciel i najbardziej wyrozumiay. Super nauczycielem zosta pan Daniel Kot, najbardziej wymagajcym pani Dorota Nagrska a najbardziej wyrozumiaym pani Rozalia Kasprowicz. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i yczymy duo sukcesw w roku szkolnym 2008/2009. Zdjcia z uroczystoci mona zobaczy tutaj.

Dzie Jzykw Obcych

Obchody Europejskiego Dnia Jzykw odbyy si w dniu 26 wrzenia 2008r. Zostay przygotowane przez panie Elbiet Saba i Olen Moro oraz Szkolny Klub Europejski. Miay na celu poszerzenie wiedzy uczniw na temat rnorodnoci jzykowej naszego kontynentu oraz propagowanie idei uczenia si jzykw obcych przez cae ycie. Zdjcia z uroczystoci mona zobaczy tutaj.

Grzegorz laureatem konkursu

17 wrzenia odbya si w Miejskim Orodku Kultury w Supsku uroczysto wrczenia nagrd laureatom konkursu "Twoja Krew uratowaa ycie", ktego organizatorem byy: ERGO HESTIA o/Supsk, Szkoa Policji w Supsku, PCK w Supsku i Centrum Innowacji Obywatelskich w Supsku. Jednym z laureatw zosta ucze naszej szkoy Grzegorz Gobiewski z klasy 2 Ti. Najlepsze prace zostay zaprezentowane w kalendarzu na 2009 rok.

Rajd pieszy

13 wrzenia w sobot klasa I LO"A" wraz z wychowawc Katarzyn Koch-Gadowsk i profesorem Jackiem Rosiakiem uczestniczy w XV Zlocie Szlakami Parku Krajobrazowego "Dolina Supi". By to rajd pieszy szlakiem lenym Dbnica Kaszubska - Krzynia - Leny Dwr - Dbnica Kaszubska. Zakoczy si on pieczeniem kiebasek przy uroczystym ognisku nad brzegiem Supi. Z rajdu wrcilimy nieco zmczeni ale zadowoleni i peni wrae. Zdjcia z rajdu mona zobaczy tutaj.

Musimy wiedzie, musimy mwi, musimy pamita!

Pod takim hasem przebiega program artystyczny, skierowany do uczestnikw uroczystoci z okazji 80. rocznicy powstania i 20. rocznicy reaktywowania Zwizku Sybirakw, a przygotowany i zaprezentowany przez grup modziey naszej szkoy w Nowym Teatrze w Supsku. Koncert mia miejsce 13 wrzenia 2008 roku. By on darem modego pokolenia dla pokolenia, ktre przeyo nieludzk ziemi - Golgot Wschodu, pokonem wobec setek tysicy Polakw, ktrych deportowano w gb b. Zwizku Radzieckiego w czasie i po II wojnie wiatowej, a ktrym nie dane byo wrci do Ojczyzny. Koncert by kolejnym przejawem wsppracy z Oddziaem Zwizku Sybirakw w Supsku. Zdjcia z uroczystoci mona zobaczy tutaj.

Na scenie wystpili nastpujcy uczniowie:
Dziewczta: Ewelina Chinczewska, Aleksandra Dominiak, Arleta Zikowska, Karolina Litwin, Patrycja Grzegorzak, Katarzyna Maszkowska, Ilona Jurek, Oliwia Musztafa, Daria Bugaj i absolwentka Katarzyna Chmielewska; Chopcy: Pawe Dbski, Krystian Berkieta, ukasz Tarasiuk, Mateusz Tatar, Micha Marcula, Mateusz Figlarz, ukasz yszyk, Remigiusz Nowak, Radosaw Kowalski, Pawe Urwan. Slajdy podczas koncertu prezentowali uczniowie: Piotr Lewenstam i Stanisaw Ktnik.
Obsuga techniczna koncertu (zainstalowanie, wystawy, przygotowanie sceny, zainstalowanie elementw scenograficznych): Mateusz Bonat, Tadeusz Wojdasiewicz, Wojciech Bownik.
Nagonienie na prbach w szkole: ukasz Ch i Maciej Tatkowski.

Scenariusz programu napisaa i przygotowaa modzie p. prof. Lilianna Lipnicka, we wsppracy z p. prof. Alin Widejko.

Uczestnicy koncertu, po jego zakoczeni, przekazali wiele ciepych sw pod adresem modziey i Pana Dyrektora naszej szkoy, dzikowali za chwile wzrusze, za to, e w naszej szkole dba si o pami historyczn, ksztatuje si w modym pokoleniu postawy szacunku dla przeszych pokole, uczy si prawdy o Zbrodni Katyskiej i losach Sybirakw.

Bardzo dzikuj uczniom za trosk o ksztat artystyczny i pomoc techniczn w przygotowaniu i zaprezentowaniu tego koncertu! Jestem z Was dumna! Wsppraca z Wami to wielka przyjemno!
Bardzo dzikuj p. prof. Alinie Widejko, panom profesorom: Krzysztofowi Gace (oprawa plastyczna) i Krzysztofowi Smoliskiemu (obrbka techniczna slajdw).
Dzikuj innym nauczycielom za yczliwo, a p. Elbiecie Kryskiej i Bognie Winiarczyk za udzia w koncercie. Bardzo dzikuj dyrektorowi panu Bogdanowi Musznickiemu za stworzenie warunkw do pracy grupy, za yczliwo i ciepe sowa, motywujce wszystkich do pracy!

Dzikuj, w imieniu wasnym i modziey, za spotkanie po koncercie i skierowane do nas mile sowa! Liliana LipnickaProjekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014