Archiwum 2006-2007


Konkurs Mode Talenty - EUROTALENT 2007

11 maja 2007 r., w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzdu Wojewódzkiego przy ulicy Andersa 34 w Koszalinie uroczycie zainaugurowano XXXIX Pomorskie Dni Techniki. Podczas pitkowej uroczystoci wrczono nagrody w konkursie EUROTALENT 2007. II miejsce przypado naszemu uczniowi Arturowi Sdakowi. Opiekunem nagrodzonego by pan mgr in. Tomasz Witkowski. Oprócz nagrodzonego i jego opiekuna w uroczystoci wrczenia nagród wzieli udzia: Z-ca Dyrektora Wydziau Owiaty Urzdu Miejskiego w Supsku Pani mgr in. Anna Sadlak, Starszy Wizytator Kuratorium w Gdasku Pani mgr in. Beata Chrzanowska, dyrektor ZSOiT w Supsku Pan mgr in. Andrzej Bonat.

Matura 2007

Od dnia 4 maja rozpoczy si matury. Pierwszy dzie to obowiazkowy egzamin z jzyka polskiego. Matury w naszej szkole zakocza si 18 maja egzaminem z fizyki. Wszystkim zdajacym yczymy jak najlepszych not na egzaminach.

Zakoczenie szkoy klas maturalnych.

W dniu 27 kwietnia nauk w naszej szkole zakoczyy klasy maturalne, które podczas dugiego weekendu - 4 maja rozpoczn egzamin maturalny. Podczas uroczystoci wrczenia wiadectw usysze mona byo wiele gorcych ycze zarówno dla nauczycieli jak i samych uczniów, Wszystkim tegotoczym maturzystom yczymy "Poamania Pióra".

Edward Lutczyn w naszej szkole.

20 kwietnia 2007 roku, w ramach XIV Supskiej Wiosny Literackiej, nasz szko odwiedzi niezwyky artysta. Naszym gociem by Edward Lutczyn - znany rysownik satyryczny, autor wielu ilustracji ksikowych, znaków graficznych, pocztówek, plakatów, okadek pyt oraz projektów scenograficznych. Podczas wizyty uczniowie mieli okazj posucha o pracy rysownika oraz dowiedzie si wielu ciekawych faktów o jego yciu prywatnym. W trakcie spotkania artysta na naszych oczach wykona kilka prac. W zachwycie obserwowalimy, jak zwinnymi ruchami flamastra powstaj pikne, pene humoru rysunki.Przygotowanie wymiany midzynarodowej - Carlise 2007

W najblisze wakacje w ramach projektu opatego na trójstronnym porozumieniu miast Suspk-Flensberg-Carlise dojdzie do wymiany modziey w angielskij miejscowoci Carlise. Projekt ten ma na celu propagowanie idei Unii Europejskiej, pogbianie wiedzy modziey na temat krajów nalecych do Unii i stworzenie uczestnikom odpowiednich warunków umoliwiajcych pokonanie istniejcych pomidzy nimi barier jzykowych czy kulturowych. Poniej przedstawiamy kilka zdj ze spotkania organizacyjnego jakie odbyo si w Anglii.

Mamy brz !

W dniach 22-23 marca 2007 w LO w Ustce rozegrany zosta fina Koszykówki dziewczt w ramach Supskiej Olimpiady Modziey. Zawodniczki naszej druyny rozegray 3 trudne mecze, z których jeden zakoczyy swoim zwycistwem (ZSEiO). Dao to naszej druynie III miejsce w tegorocznych rozgrywkach w Supsku. Wyróniajc si zawodniczk naszej druyny bya IWONA JÓWIK z klasy III LoA. Opiekunem naszych "brzek" jest Katarzyna Koch-Gadowska. Fina poprzedzony by eliminacjami, w których nasze dziewczta pokonay ZSP nr 2 (28:13) i V LO (40:5). Gratulujemy!
Druyna graa w skadzie: I. Jówik, A ukasiak, K. Nintza, A. Bieczak (wszystkie III La), M. Mrówczyska, K. Kaniowska, K. Dziadak, N. Kowalczyk, S. Chudziska (z klasy II La), M. Domarus (III Lb), A. Szocik (I Lb), S. Strugaa (I Lc).

Próbny egzamin zawodowy

Dnia 6 lutego odby si w naszej szkole próbny egzamin zawodowy - cz praktyczna dla klasy IV T4 - technik technologii drewna. Uczniowie dostali do rozwizania arkusz z zadaniem, w którym naleao wykona szafk azienkow.

Poowinki klas II

Dnia 02.02.2007 w naszej szkole odbyy si Poowinki. W imprezie udzia wzili uczniowie klas II LoA, II LoB, II LoC, II Lps, II Lpz i III T4 oraz wychowacy klas i dyrekcja. Uczniowie wspaniale bawili si przy dwikach muzyki dyskotekowej. Dla uczniów przygotowany by poczstunek. Mamy nadziej, e poowinki skoni uczniów do refleksji, e za nimi ju 1,5 roku nauki w Drzewniaku, a w perspektywie kolejne miesice przygtowa do matury.

Wielka Orkiestra witecznej Pomocy

12 stycznia 2007 roku w naszej szkle odbya si licytacja i wystpy zespoów tanecznych z okazji 15 Finau Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy. Do wylicytowania byy serduszka zrobione z drewna przez pani Katarzyn Chojnowsk. Orkiestr mona byo wesprze równie licytujc plastikowe kosze oraz róne inne rzeczy. W sumie na w 15 fiale w naszej szkole zebrano 675,32 z.

Studniówka 2007

Dnia 6 stycznia odbya si w naszej szkole tradycyjna zabawa studniówkowa. Uczniowie, którzy w tym roku zdawa bd matur bawili si tego wieczoru na auli szkoy podstawowej nr 8. Impreza bya nie zwykle udana.

Wystp zespou i chóru z Miska

W rod przed witami Boego Narodzenia w naszej szkole wystpi gocinnie zespó taneczny "REWIU" z Miska. Zespó istnieje przy teatrze muzycznym w Misku. Skada si z dzieci i modziey. Do Polski przyjecha na zaproszenie ks. Jerzego Wyrzykowskiego, proboszcza z Duninowa, a koncert w naszej szkole odby si na zaproszenie dyrektora Andrzeja Bonata i ks. Andrzeja Saguna.
Podczas tygodniowego pobytu w Polsce zespó da klikla wystpów midzy innymi w Teatrze Nowym w Supsku. Wystp by bardzo udany i modzi przyjaciele z Biaorusi przysporzyli nam wiele radosnych chwil.


Gala wolontariatu

W dniu 16 grudnia 2006 roku wolontariusze dziaajcy w Szkolnym Klubie Wolontariusza "Panaceum" uczestniczyli w uroczystej Gali Wolontariatu poczonej z Festiwalem Inicjatyw Wolontarystycznych, które odbyy si w Teatrze Impresaryjnym w Supsku przy ulicy Jana Pawa II. Festiwal by okazj do przedstawienia, w formie prezentacji multimedialnej, dziaalnoci prowadzonej przez naszych wolontariuszy. Publicznie zostao uhonorowanych kilkunastu uczniów, którzy swoj prac i oddaniem zasuyli na szczególne wyrónienie. Ogromna rado spotkaa Mariusza Przyborowskiego, który zosta laureatem regionalnej edycji konkursu "Wolontariat w rodowisku lokalnym", bdcego czci ogólnopolskiego konkursu "Barwy Wolontariatu".


III miejsce w Supsku.

W dniu 24 listopada 2006 roku w Liceum Ogólnoksztacšcym w Ustce rozegra si fina piki rcznej dziewczšt w ramach Supskiej Olimpiady Modziey. Po cikich bojach (jedno zwycistwo z ZSO nr 3 i dwie poraki z LO nr 1 i LO Ustka), ostatecznie dziewczta z naszej szkoy zajy III miejsce w Supsku. Fina miejski poprzedzony by eliminacjami w których szkoa nasza zaja I miejsce pokonujšc ZSLiO Warcino oraz ZSP nr1. Opiekunem druyny szczypiornistek jest pani Katarzyna Koch-Gadowska.
Druyna graa w skadzie:
S.Chudziska (II La), A.ukasiak, I.Jówik (III La), K.Kaniowska, K.Dziadak, K.Strzelczyk, W.widziska (II La), S.Strugaa, O.Sierputowska, K.Antczak (I Lc), N.Terefnko (III Lpg)

Spotkanie witeczne.

Na zaproszenie dyrekcji naszej szkoy oraz organizatorki spotkania nauczycielki jzyka niemieckiego, Anny Panasiuk, przyby do naszej szkoy go z Niemiec Wolfgang Siwik, (Land: Baden-Württemberg), architekt niemiecki, aby osobicie spotka si z modzie klas uczcych si jzyka niemieckiego na rozszerzonym poziomie. Tematyk spotkania stanowiy tradycje i obyczaje towarzyszce przygotowaniom do wiat Boego Narodzenia w Niemczech, ze szczególnym uwzgldnieniem tradycyjnych jarmarków, w tym przypadku najsynniejszego w Niemczech i Europie, Jarmarku "Der Christkindlesmarkt Nürnberg" w Norymberdze. 

Prelekcji gocia towarzyszy pokaz filmowy, który zobrazowa i przybliy uczestnikom spotkania swoisty charakter przedwitecznych zwyczajów w mao znanej u nas formie "Weihnachtsmarkt" , tu na reprezentatywnym przykadzie "Christkindlesmarkt".
Nieodcznym elementem poznawania kultury w szerokim tego sowa znaczeniu jest oczywicie równie strona kulinarna. "Smakowitym" akcentem zgbiania tradycji i zwyczajów bya degustacji malanej strucli migdaowej, a inne tradycyjne wypieki witeczne m.in. pierniki z Jarmarku w Norymberdze, otrzymali uczniowie na pamitk spotkania w formie maego upominku od naszego gocia z Niemiec. Kady móg otrzyma przy tym przepis na wypiek tradycyjnych pierników norymberdzkich, do samodzielnego sporzdzenia przed witami.
W spotkaniu uczestniczya prasa w osobie dziennikarki z "Dziennika Batyckiego", która przygotowaa relacj, zdjcia oraz wywiady z uczniami, uczestnikami spotkania.
Uczniom klas uczcych si jzyka niemieckiego na poziomie rozszerzonym taka forma "lekcji", podczas której w bezporednim kontakcie z gociem z Niemiec otrzymuj wiedz kulturoznawcz z "pierwszej rki" bardzo przypada do gustu i ju zastanawiaj si nad kontynuacj tego typu spotka z okazji kolejnych wit, wit Wielkanocnych.

Niemen NON STOP

Uczennica naszej szkoy Katarzyna Chmielewska (klasa 2 Lb) zostaa finalistk konkursu NIEMEN NON STOP, którego finaowy koncert odby si 21 listopada w Supskim Teatrze.
Ide festiwalu jest oywienie mitu artysty wród szerokiej publicznoci obejmujcej kilka pokole Polaków oraz promocja 40-letniej twórczoci Niemena - szczególnie wród rodowisk modzieowych do których adresowany jest Konkurs Piosenki scen@niemena , bdcy czci festiwalu. Kasia zakwalifikowaa si do cisego finau, w którym wzio udzia tylko 10 najleoszych uczestników. W loy artystów-jurorów zasiedy wybitne indywidualnoci polskiej sceny muzycznej: Tomasz Jakiewicz (eks-Akwarele, Niemen Enigmatic), Zbigniew Hodys i Stanisaw Sojka. Gratulujemy i czekamy na nastpne sukcesy!

Dzie Papieski

Dnia 15 padziernika w caej Polsce obchodzilimy "Dzie Papieski". Ide tego dnia jest przypomnienie ycia i nauczania Jana Pawa II. 20 padziernika, w pitek, w naszej szkole odbya si debata modych pt. "Jan Pawe II - nauczyciel i przyjaciel modych". Przedstawiciele uczniów dyskutowali nad fragmentami wypowiedzi Papiea ze wiatowych Dni Modziey. Tematem debaty bya: przyja, mio i wiadectwo wiary. Prowadzcy ucze podsumowujc wszystkie wypowiedzi podkreli i modzie jest przyszoci Kocioa i wiata. Od nich take duo zaley budowanie w wiecie tzw. "cywilizacji mioci".

Dzie Nauczyciela

Sowami Konfucjusza: "Kto nabyt wiedz pielgnuje, a now bez ustanku zdobywa, ten moe by nauczycielem innych", prezydent Maciej Kobyliski przywita nauczycieli przybyych do supskiego ratusza 13 padziernika 2006 roku w zwizku z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

Prezydent podkreli, e Dzie Edukacji Narodowej jest wspania okazj, aby zoy nauczycielom wyrazy uszanowania i uznania za trudn i odpowiedzialn prac na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i modziey, na rzecz polskiej edukacji.
W czasie uroczystego spotkania zasuonym pedagogom wrczono: Medale Komisji Edukacji Narodowej, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Nagrody Kuratora Owiaty, Nagrody Prezydenta Miasta Supska, Zote Odznaki Zwizku Nauczycielstwa Polskiego oraz Srebrne Odznaki Sekcji Krajowej Owiaty i Wychowania NSZZ "Solidarno".
W trakcie uroczystoci wrczono take tytuy "Nauczyciela Roku". Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali Dorota Michaowska - nauczycielka jzyka polskiego w Szkole Podstawowej nr 6, Marzena migielska - nauczycielka fizyki w Gimnazjum nr 5 oraz Katarzyna Koch-Gadowska - nauczycielka wychowania fizycznego w Zespole Szkó Ogólnoksztaccych i Technicznych. Tytu "Nauczyciela Roku" ma szczególn warto poniewa przyznawany jest przez uczniów.
W naszej szkole wyrónieniami w tym roku zostali nagrodzeni:
Medal Komisji Edukacji Narodowej - pani dyrektor Grayna Zienkiewicz
Nauczyciel Roku - pani Katarzyna Koch-Gadowska
Nagroda Prezydenta Miasta Supska - pan dyrektor Andrzej Bonat, pani Katarzyna Koch-Gadowska, pani Liliana Lipnicka, pani Elbieta Saba
Nagroda Dyrektora Szkoy - pani Rita Sobe, pani Elbieta Piastowska, pani Katarzyna Chojnowska, pani Grayna Zienkiewicz, pani Anna Czšstka, pani Izabela Mroczkowska-Bujak, pan Andrzej Pepliski, pan Radosaw Sorbian, pan Krzysztof Smoliski.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Europejski Dzie Jzyków

Z okazji Europejskiego Dnia Jzyków - 26.09.2006 r - odby si konkurs na plakat zatytuowany "Warto uczy si jzyków obcych, poniewa ...". Uczniowie klas pierwszych, drugich oraz trzecich liceum ogólnoksztaccego i profilowanego przygotowali 9 plakatów, promujcych nauk jzyków obcych. Komisja w skadzie: p. Rita Sobe p. Wojciech Kosobucki p. Joanna Dalmer wybraa plakat uczenic klasy 3 La: Magorzaty Lublewskiej, Anny Cielik i Wioletty Lamparskiej jako najbardziej oddajcy istot tematu. Nagrody w postaci dugopisów, zakadek i ksiek w jzyku angielskim wrczya p. Joanna Dalmer. Wszyscy uczniowie biorcy udzia w konkursie zostali nagrodzeni za aktywno na rzecz szkoy. W szczególny sposób organizator konkursu p. Joanna Dalmer podzikowaa uczniom klasy 2T4, którzy przygotowali posta gwardzisty brytyjskiego, którego moemy podziwia na holu przy wejciu do szkoy. Wszystkim uczniom i nauczycielom zaangaowanym w to wydarzenie dzikujemy i zapraszamy do wspópracy za rok. Poniej przedstawiamy prac, która zaja I miejsce.

Nauczyciel roku 2005/2006

Dokonano wyboru "Nauczyciela Roku 2006". Konkurs przeprowadzia komisja konkursowa powoana przez dyrektora Wydziau Owiaty Urzdu Miejskiego w Supsku. Nauczyciela roku wybierano dla szkó podstawowych, gimnazjów i szkó ponadgimnazjalnych. Konkurs przebiega w dwóch etapach. W pierwszym kapitua konkursowa analizowaa zgoszone kandydatury i przyznawaa punkty za osignicia uczniów, wspóprac ze rodowiskiem i doskonalenie zawodowe. W drugim etapie przedstawiciele poszczególnych szkó dokonywali prezentacji kandydatów. Po podliczeniu gosów okazao si, e wród szkó ponadgimnazjalnych zwyciya Katarzyna Koch-Gadowska. Serdecznie gratulujemy.Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014