Archiwum 2005-2006


Pokój dla Europy - Europa dla pokoju

Prezydent Maciej Kobyliski spotka si (07.06.06r.) z liderami midzynarodowego projektu "Pokój dla Europy - Europa dla pokoju"- Heraldem Ihnen, przedstawicielem miasta Emden i Andrzejem Bonatem - dyrektorem Zespou Szkó Ogólnoksztaccych i Technicznych w Supsku. Partnerami trójstronnego projektu, wspófinansowanego przez Fundacj "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" z Berlina, s obok uczniów szkoy supskiej - modzie z miasta Emden z Niemiec i z Archangielska z Rosji. Celem projektu jest przyblienie modziey historii naszego kontynentu pierwszej poowy XX wieku i zachcenie do podjcia dziaa na rzecz budowania wolnej, pokojowej i zjednoczonej Europy.

Ubiegoroczna edycja projektu pod hasem "Pomniki pamici" odbya si w Emden, w tym roku gospodarzami spotkania projektowego "Ludzie potrzebuj symboli i wzorów", które odbdzie si w dniach 20.07.-03.08.2006r., jest modzie Zespou Szkó Ogólnoksztaccych i Technicznych w Supsku.
W dniach 07.06.-08.06.2006 roku liderzy projektu odbywaj w Supsku spotkanie przygotowawcze, powicone omówieniu spraw programowych i organizacyjnych.
W czasie wizyty w ratuszu przedstawiciele strony polskiej i niemieckiej zapoznali prezydenta Macieja Kobyliskiego z ide i celami projektu oraz zaprosili do udziau w uroczystociach, które maj si odby w lipcu. Herald Ihnen przekaza gospodarzowi naszego miasta pamitkow srebrn monet z Emden.Obrona dyplomów po raz ostatni.
Dnia 1 czerwca 2006 roku po raz ostatni w naszej szkole odbya si obrona prac dyplomowych. Wszyscy absolwenci technikum po zasadniczej szkole zawodowej uzyskali tytu technika technologii drewna. Serdecznie gratulujemy i yczymy powodzenia w pracy zawodowej.

Matury 2006

Od dnia 4 maja rozpoczy si matury. Pierwszy dzie to obowizkowy egzamin z jzyka polskiego. Matury w naszej szkole zakocz si 23 maja egzaminem z informatyki. Wszystkim zdajcym yczymy jak najlepszych not na egzaminach.

Zakoczenie roku szkolnego klas maturalnych.

W dniu 28 kwietnia nauk w naszej szkole zakoczyy klasy maturalne, które zaraz po dugim weekendzie 4 maja rozpoczn egzamin maturalny. Podczas uroczystoci wrczenia wiadectw usysze mona byo wiele gorcych ycze zarówno dla nauczycieli jak i samych uczniów, Wszystkim tegotoczym maturzystom yczymy "Poamania Pióra".

Bieg po Indeks 2006

W dniu 7 kwietnia odby si w Koszalinie fina konkursu Bieg po Indeks 2006. W zmaganiach o indeks na Politechnik Koszlisk starao si 156 osób. Wród nich byo równie omioro uczniów z naszej szkoy. Wyniki tego konkursu wkrótce.

Pierwszy Dzie Wiosny

W dniu 21 marca 2006 zawitaa do nas wiosna. Powitalimy j na sportowo. Uczniowie i nauczyciele brali udzia w wielu rónych konkurencjach, rywalizujc ze sob i dobrze si bawic. Dzie upyn mio w atmosferze sportowej zabawy.  

Rozegrano nastpujce konkurencje: Tenis stoowy:
I m - Dawid Barna klasa III T4
II m - Maciej Ptak klasa I Lz
III m - Szymon Okrój klasa II La
Wyciskanie ciarka 17,5 kg:
I m - Kamil Kamiski klasa I La
II m - Damian Józwiak klasa II Lpz, Pawe Rudiak II Lpz
III m - Artur Stefaniuk II Lpz
Przeciganie liny:
I m - druyna nauczycieli
II m - klasa II Lpz
III m - klasa III T4
Rzuty wolne:
I m - Tomasz Hetnarowicz klasa II T4, Katarzyna Koch - Gadowska (nauczyciel W-F)
II m - Ilona Jankowska klasa III La, Krzysztof Smoliski (nauczyciel infornatyki)
III m - Tomasz Rokicki klasa III T4
Rzuty za 3 punkty:
I m - Tomek Hetmarowicz klasa II T4
II m - Wojciech Bowako klasa II T4, Krzysztof Smoliski (nauczyciel informatyki)
III m - ukasz Kowal III T4, Kamil aczek klasa I La
Szachy:
I m - Jarosaw Lelakowski klasa III Lc
II m - Tomasz Rokicki klasa III T4
III m - Wojciech Walentynowicz III T4

W tym dniu rozegrano równie mecze piki siatkowej i koszykówki.
Pika siatkowa:
Klasa II La : III T4 - 2 : 0
Nauczyciele : Uczniowie - 3 : 0
Klasa II La : Nauczyciele - 2 : 1
Koszykówka:
W tym meczu uczniowie zrewanowali si nauczycielom za przegran w siatkówce wygrywajc 85 : 67.
Skad druyny uczniów:
Bojakowski Arkadiusz III Lpz, Bilski Mateusz III Lpz, Hetnarowicz Tomasz II T4, Szwark Mateusz III T4, Rokicki Tomasz III T4.
Skad druyny nauczycieli:
Katarzyna Koch - Gadowska, Krzysztof Smoliski, Radosaw Sorbian, Marek Rogulski.

Tego dnia odby si równie mecz koszykówki dziewczt w którym zmierzyy sie klasy I La i II La wygray "pierwszaki" wynikiem: 33 : 27.
Skad druyny klasy I La:
Bielas Ola, Chudziska Sandra, Szutenberg Patrycja, Kaniowska Kasia, Kowalczyk Natalia.
Skad druyny klasy II La:
Józwik Iwona, ukasiak Ania, Bieczak Anita, ukaszuk Marta, Terkiewicz Michalina, Domarus Magda.

Rozgrywki koszykówki dziewczt

W dniach 21 i 22 luty odbyy si eliminacje supskiej olimpiady modziey w pik koszykow dziewczt. Druyna z naszej szkoy rozgrywaa swoje spotkania na sali Zespou Szkó Ponadgimanzjalnych nr 2. W poszczególnych spotkaniach osigny nastpujce wyniki spotka:
I LO - ZSOiT -- 56:23
ZSOiT - ZSP 2 -- 53:38
LO IV - ZSOiT -- 15:38
Zawodnicznki naszej szkoy zajy ostatecznie w eliminacjach II miejsce i zagraj w finale B, w którym to bd walczy o miejsca 4-8. Gratulujemy i yczymy jak najwyszego miejsca w ogólnej klasyfikacji.

Walentynki 2006

W dniu 14 lutego w naszej szkle obchodzilimy Walentynki. Uczniowie naszej szkoy przygotowali przedstawienie opowiadajce o podbojach miosnych w rónym wieku.
Dziewczta i chopcy w finale B

Szkolne reprezentacje siatkarskie chopców i dziewczt rozegray swoje mecze w ramach supskiej olimpiady modziey. Obie nasze druyny zakwalifikoway si do finau B.
Chopcy swoje mecze rozgrywali w Warcinie. W swoim pierwszym meczu zostali pokonani po wyrównanym spotkaniu przez zwycizce zeszorocznych rozgrywek Zespó Szkó Lenych w Warcinie 2:0 (30-28 ; 27-25). W drugim swoim pojedynku zdekalsowali LO Ustka wygrywajc w dwóch setach (25-13 ; 25-13). W ostatnim meczu eliminacji ZSL Warcino wygrao z LO Ustka 2:1 i zakwalifikowao si do finau A. Kocowa klasyfikacja:
1. Zespó Szkó Lenych Warcino
2. Zespó Szkó Ogólnoksztaccych i Technicznych
3. Liceum Ogólnoksztacce Ustka.
Dziewczta natomiast w eliminacjach spotkay si z reprezantacjami Zespou Szkó Technicznych z Ustki oraz Liceum Ogólnoksztaccym nr 3. W swoim pierwszym pojedynku wygray z ZST Ustka 2:0 (25-18 ; 25-20). W drugim pojedynku eliminacji ZST Ustka zmierzy si z LO 3 i przegra w stosunku 0:2. W meczu decydujcym o pierwszym miejscu oraz o grze w finale A LO 3 pokanao po emocjonujcym meczu ZSOiT w stosunku 2:0 (25-21 ; 25-22). Kocowa klasyfikacja przedstawia si nastpujco.
1. Liceum Ogóloksztacce nr 3
2. Zespó Szkó Ogólnoksztaccych i Technicznych
3. Zespó Szkó Technicznych Ustka.
yczymy powodzenia w dalszej rywalizacji.

Studniówka

Dnia 7 stycznia odbya si w naszej szkole tradycyjna zabawa studniówkowa. Uczniowie, którzy w tym roku zdawa bd matur bawili si tego wieczoru na auli szkoy podstawowej nr 8. Impreza bya nie zwykle udana.

Rozpoczcie roku szkolnego.

W dniu 1 wrzenia 2005 roku zapraszamy wszystkich uczniów na uroczyste rozpoczcie roku szkolnego 2005/2006. Dla klas starszych ropoczcie roku odbdzie si o godzinie 9.00, a rozpoczcie roku szkolnego dla klas pierwszych o godzinie 11.00.

Obrona prac dyplomowych.

W dniach 1 i 2 czerwca odbyy si w naszej szkole Obrony Pracy Dyplomowych. Wszyscy absolwenci koczcy nasz szko otrzymali tytu technika technologii drewna. Gratulujemy!

Pracownia otwarta.

2 czerwca o godznie 11 w obecnoci zaproszonych goci, uroczystego otwracia "Pracowni przedsibiorczoci i technik informacyjnych" dokona dyrektor szkoy mgr in. Andrzej Bonat. Podczs pokazu zaprezentowano zaproszonym gociom programy jakie wykorzystywane s na lekcjach technik informacyjnych, przedsibiorczoci oraz konstrukcji maszyn.
Wszyscy uczestniczcy w pokazie zaproszeni gocie byli pod wielkim wraeniem moliwoci sprztowych naszej pracowni.

Dzie sportu i rajd pieszy.

W dwa dni kiedy w szkole najwiksza ilo osób zdawaa now matur (5 i 6 maja) w szkole zostay zorganizowane rajd pieszy oraz Dzie sportu.

Zakoczenie III klas LO i LP

Dnia 15 kwietnia odbyo si uroczyste wrczenie wiadectw dla III klas Liceum Ogólnoksztaccego i Profilowanego, które od 18 kwietnia zaczynaj zdawa Matur.

Fina B w siatkówce chopców.

Wczoraj w naszej szkole na sali gimnastycznej odbyy si pierwsze 3 spotkania (2-u dniowych rozgrywek) finau B w siatkówce chopców. Dzisiaj dalsza cz rywalizacji. W zmaganiach tych bior udzia zespoy: Zespou Szkó Ogólnoksztaccych i Technicznych, I Liceum Ogólnoksztaccego, II Liceum Ogólnoksztaccego, Zespou Szkó Ponadgimnazjalnych nr 2. Kocowa klasyfikacja oraz wyniki poszczególnych spotka przedstawimy po zakoczeniu turnieju. Zapraszamy uczniów na hale sportow naszej szkoy, aby podopingowa uczniów naszej szkoy.Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014