Znani absolwenci naszej szkoy


Wród absolwentów szkoy jest wielu znanych ludzi, przedstawiciele ycia publicznego, nauki, biznesu i gospodarki m.in.:

prof. dr hab. in. Jerzy Smardzewski - wykadowca Wydziau Technologii Drewna Akademi Rolniczej w Poznaniu

Radosaw Powiera - dyrektor Fabryki Mebli w Sztumie

Bogdan Batruch - reyser filmowy

Krzysztof Niekrasz - redaktor sportowy Gosu Pomorza

Arkadiusz Gryko - redaktor Dziennika Batyckiego

Arkadiusz Miczewski – redaktor i prezenter

Zdzisaw Duchnowicz – Prezes Zarzadu Spóki Silva Zakad Drzewny w Supsku

ks. dr Dariusz Jastrzb – Rektor Wyszego Seminarium Duchownego w Koszalinie

ks. dr Krzysztof Kantowski – diecezjalny wizytator katechetyczny

mgr in. Andrzej Bonat – dyrektor Zespou Szkó Ogólnoksztaccych i Technicznych w Supsku

Andrzej Grzesiuk – dyrektor Zespou Szkó Zawodowych i Ekonomicznych w cznej

Tadeusz Buczkowski – dyrektor Pogotowia Opiekuczego w Polanowie

Rafa Nosewicz – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Supsku

Jacek Mielnik – prokurator

Marek Blumczyski – Inspektor Policji w Gdasku

Ponadto: dyrektorzy, nauczyciele, oficerowie, szefowie i waciciele firm, sportowcy.

Wielu naszych uczniów i absolwentów osigna znaczne sukcesy na arenach krajowych i zagranicznych:

Jan Huruk:
Maratoczyk ze Supska, olimpijczyk z Barcelony (1992). Urodzony 27 stycznia 1960 r. w Orsku koo Legnicy. Maratoczyk Gryfa Supsk (1983-1999), podopieczny trenera Janusza Rolbieckiego. 2-krotny reprezentant Polski w meczach midzypastwowych 1987-1989, 3-krotny mistrz kraju: na 10000 m (1987), pómaratonie (1992) i biegu przeajowym (7 km) w 1990, a take halowy mistrz Polski w biegu na 3000 m (1988). Znaczce sukcesy osign równie w innych zawodach wiatowej rangi w maratonie. M. in. zaj 4. miejsce w mistrzostwach wiata w Tokio (1991) i 3. miejsce w finale Pucharu wiata w Londynie (1991).

 
Stanisaw Witek:
 • Omiokrotny medalista Mistrzostw Polski w rzucie oszczepem
 • Trzykrotny Mistrz Polski w rzucie oszczepem 1984, 1989, 1990
 • Uczestnik Mistrzostw Swiata i Europy.
Robert Kuzniak:
 • Srebrny medalista Mistrzostw Polski Juniorów w pchniciu kul 1990 r.
Adam Thiel:
 • Srebrny medalista Mistrzostw Polski w Biegu na 10km 1993 r.
 • Wielokrotny Mistrz Polski w Pómaratonie i Maratonie Policjantów w latach 1999 - 2002
 • II miejsce w Mistrzostwach Swiata Policji w Maratonie 2002 r.
Dominik Kozak:
 1. Wielokrotny Mistrz Supska i Województwa w Biegach Przeajowych i Otwartych w latach 1999 2000.

Baej Wilusz:
 • III miejsce w Pucharze Polski Juniorów w Boksie 2002 r.
 • III miejsce w Pucharze Ziem Nadbatyckich Szczecin, Neubrandenburg 2002 r. 
 • II miejsce w Midzynarodowym Turnieju Bokserskim im. Michaa Szczepana 2002 r.
 • I miejsce w Midzynarodowym Turnieju Bokserskim Juniorów Toru 2002 r.
Mirosaw Mendelewski:
 • Wicemistrz Polski Juniorów w Badmintonie 1998 r.
 • III miejsce w Druynowych Mistrzostwach Polski Seniorów 2002 r.
 • Posiadacz Klasy Mistrzowskiej w Badmintonie
Dominik Kaczmarek:
 • Wicemistrz Pomorskiej Ligi Juniorów w Pice Nonej w latach 2001 2002
Kamil Modoch:
 • Mistrz Polski Juniorów w Boksie 1994 r.
 • III miejsce w Mistrzostwach Polski 1993 r.
 • II miejsce w Pucharze Polski 1994 r.
 • III miejsce w Pucharze Polski 1993 r.
 • Uczestnik Mistrzostw Europy Juniorów 1994 r.
Bernadeta Chojnacka, Elwira Kropidowska, Izabela Posiadao:
 • Reprezentantki Polski w Pice Siatkowej Kobiet
 • Mistrzynie Polski Seniorek w roku 1985, 1986, 1992 r.
 • Puchar Polski w 1991 r.
 • Finalistki Pucharu Zdobywców Pucharów 1992 r.
Micha Bylica:
 • Mistrz Supska w Szachach.


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014