Projekt - "Zaprojektuj swoj przyszo"


Date: 27 czerwca 2013 r.

Podstawowe informacje o projekcie
Priorytet IX: Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach
Dziaanie 9.2: Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego
Realizator: Miasto Supsk/Zesp Szk Technicznych
Tytu projektu: Zaprojektuj swoja przyszo
Finansowanie: Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego
Kwota dofinansowania: 254 938,80 z
Czas trwania: 01.06.2013-31.07.2014
Liczba beneficjentw: 32 osoby
Cel gwny projektu: Podniesienie jakoci procesu ksztacenia w technikum technologii odziey dla 32 uczniw (28 uczennic i 4 uczniw)
Koordynatorka projektu: Magorzata Krzywiska -Koniczuk
Pracownik ds. promocji, ewaluacji i monitoringu: Anna Drojman
Specjalista jzyk angielski zawodowy: Katarzyna Chojnowska
Specjalista e-matematyka: Grayna Zienkiewicz
Doradca zawodowy: Alina Bacic-Saliszewska

Date: 6 wrzenia 2013 r.

Od czerwca 2013 roku w naszej szkole trwa realizacja projektu wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, ktrego celem jest podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego uczniw Technikum Technologii Odziey. Od wrzenia wszystkich uczniw tych klas zapraszamy na zajcia z jzyka angielskiego zawodowego dla stylistw odziey, zajcia wyrwnawcze z e-matematyki oraz na konsultacje z doradc zawodowym. Zajcia bd odbywa si w dogodnym dla uczniw czasie, a dokadny harmonogram spotka zostanie umieszczony na stronie szkoy za kilka dni. W sprawie ewentualnych pyta prosimy o kontakt z Koordynatork projektu p. Magorzat Krzywisk-Koniczuk.


Date: 10 wrzenia 2013 r.

Poniej zamieszczony zosta harmonogram zaj realizowanych w ramach projektu Zaprojektuj swoja przyszo do koca 2013 r. Zajcia z jzyka angielskiego zawodowego w obu grupach bdzie prowadzia p. Katarzyna Chojnowska, z e-matematyki p. Grayna Zienkiewicz, konsultacje z doradztwa zawodowego p. Alina Bacic-Saliszewska.

Grupa 1
* jzyk angielski zawodowy: 16.09; 23.09; 30.09; 07.10; 21.10; 28.10; 04.11; 18.11; 25.11; 02.12;09.12; 16.12;
* e-matematyka: 18.09; 20.09;25.09; 09.10; 11.10; 16.10; 18.10;23.10; 25.10; 30.10; 06.11; 08.11;13.11; 15.11; 20.11; 22.11; 27.11;29.11; 04.12; 06.12; 11.12; 13.12; 18.12; 20.12

Grupa 2:
* jzyk angielski zawodowy: 16.09; 23.09; 30.09; 07.10; 21.10; 28.10; 04.11; 18.11; 25.11; 02.12;09.12; 16.12
* e-matematyka: 17.09; 24.09; 08.10; 15.10; 22.10; 29.10; 05.11; 12.11; 19.11; 26.11; 03.12; 10.12

Konsultacje z doradc zawodowym:
poniedziaek: 15.00 16.30
roda: 15.00 - 17.30

Date: 28 listopad 2013 r.

Rada Szkoleniowa

Dnia 27 listopada 2013 roku, w ramach realizacji projektu Zaprojektuj swoj przyszo, w Zespole Szk Technicznych odbya si rada szkoleniowa dla na temat Zasady rwnoci szans kobiet i mczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Szkolenie poprowadzia pani Agnieszka Biernacka trenerka kadr. Przeciwdziaanie dyskryminacji ze wzgldu na pe jest jednym z podstawowych zada realizowanych w projekcie, ktry zakada eliminowanie w nauczaniu zawodowym stereotypu pci.
Projekt jest wspfinansowany przez Uni Europejska w ramach rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. Wszystkich zainteresowanych t problematyk zachcamy do lektury dodatkowych materiaw. Wicej informacji na temat sposobu przygotowania i realizacji projektw pod ktem zasady rwnoci szans pci w kontekcie rnego typu wsparcia, mona znale w poniszych publikacjach:
Poradnik Zasada rwnoci szans pci w projektach POKL
http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Poradnikaktualizacja2010.pdf
FAQ- odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania dot. zasady rwnoci szans pci
http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/zasada_rownosci_szans_kobiety_i_ mezczyzny_w_POKL_0210.pdf
Przegld inspirujcych pomysw na wczanie perspektywy rwnoci szans pci w ramach Projektw EFS
http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Documents/podrecznik_gender_POKL.pdf
Co warto wiedzie o politykach horyzontalnych?
http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/horyzont.pdf
Gwne trudnoci Projektodawcw zwizane z wdraaniem zasady rwnoci szans pci we wnioskach o dofinansowanie PO KL, opr. Firma Ingafor Sp.z o.o.Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014