Projekt - "Mody kreatywny"


Od sierpnia 2013 r. do grudnia 2014 r. w Szkole realizowany jest projekt "Mody Kreatywny" wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, ktrego celem jest podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego 50 uczniw i 16 uczennic klas Technik Informatyk i Technik Organizacji Reklamy poprzez zorganizowanie bezpatnych zaj z grafiki komputerowej, tworzenie stron internetowych, przedsibiorczoci oraz wsppracą z przedsibiorstwami i z Urzdem Pracy.

Zapraszamy wszystkich chtnych do wzicia udziau w projekcie. Wicej informacji mona zasigną u pana Tomasza Kadylaka lub pod adresem e-mail

Poniej mona pobra nastpujące dokumenty:
Deklaracja uczestnictwa
Formularz rekrutacyjny
Oswiadczenie uczestnika


Date: 22 pazdziernika 2013 r.

Zapraszamy do skadania ofert w ramach projektu "Mody kreatywny" Dziaanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007- 2013.

Kliknij tutaj, aby pobra szczegy.


Date: 6 listopada 2013 r.

Zapytanie cenowe dotyczące testw początkowych


Date: 11 listopada 2013 r.

Poniej znajduje si lista uczestnikw projektu "Mody Kreatywny" z podziaem na grupy.
Kliknij tutaj, aby pobra plik.


Date: 26 listopada 2013 r.

Zapytanie cenowe dotyczące oprogramowania


Date: 27 listopada 2013 r.

Zapytanie cenowe dotyczące sprztu


Date: 2 grudnia 2013 r.

Zajcia w ramach projektu "Mody kreatywny" rozpoczy si od listopada 2013 r. i bdą trway do grudnia 2014 r. W ramach projektu objte są klasy Technik Informatyk oraz Technik Organizacji Reklamy do koca grudnia zrealizowano 40 godzin z Przedsibiorczoci, oraz po 60 godzin z Tworzenia Stron Internetowych i Grafiki Komputerowej.
Beneficjentw ostatecznych podzielono na pi grupy od 12 do 15 w kadej grupie. Harmonogram spotka kadej grupy zaplanowano po zajciach obowiązkowych uczniw tak by nie kolidowao to z obowiązkowym planem lekcji oraz by atwy dostp do nauki, dla uczniw i uczennic dojedających.
W ramach projektu dokonano zakupw: Plotera szerokoformatowego, programowania graficznego Corel Draw GS X6 Classroom i Adobe Photoshop oraz rzutnika multimedialnego.
Podpisano porozumienie ze Supską Izbą Przemysowo Handlową oraz Centrum Edukacyjne "TECHNIK" w celu zwikszenia umiejtnoci i wiedzy 66 uczniw/uczennic z zakresu Tworzenia Stron Internetowych oraz Grafiki Komputerowej. Szkoa jest w trakcie podpisania porozumienia z Powiatowym Urzdem Pracy w Supsku mającym na celu zwikszenie umiejtnoci, wiedzy i predyspozycji uczniw do okrelonego rodzaju pracy. W ramach projektu zaplanowano rwnie wykady z Przedsibiorcami z ktrymi, bdzie mona porozmawia na temat prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.


Date: 12 stycznia 2014 r.

Zdjcia z zaj odbywających si w ramach projektu "Mody Kreatywny"

Czowiek Najlepsza Inwestycja
Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego


Date: 12 marca 2014 r.

Zapytanie cenowe dotyczące testw kocowych


Date: 09 kwietnia 2014 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenie zaj - grafika komputerowa - w ramach projektu "Mody Kreatywny"


Date: 30 kwietnia 2014 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenie zaj - grafika komputerowa - w ramach projektu "Mody Kreatywny"


Date: 11 czerwiec 2014 r.

Wyjście uczniw do Powiatowego Urzdu Pracy w celu zwikszenia wiedzy i umiejtności z zakresu przedsibiorczości, znalezienia pracy oraz predyspozycji do określonego rodzaju pracy.
Date: 30 wrzesie 2014 r.

Certifikaty, ktre otrzymają uczniowie uczestniczący w zajciach w ramach projektu

Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014