Projekt Polsko-Litewski "Obudź swoje EKO"
Date: 10.10.2016

W dniach 19.09-24.09.2016 r. modzie naszej szkoy wraz z grupą uczniw z Litwy braa aktywny udzia w projekcie "Obudź swoje EKO?" sfinansowanym przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Modziey z dotacji MEN. Projekt ma celu promowania edukacji ekologicznej i budowy dialogu midzykulturowego. W ramach projektu uczniowie pod opieką naszych nauczycieli brali udzia w warsztatach edukacyjnych:

  1. Warsztaty dotyczące tworzenia reklamy
  2. Warsztaty fotograficzne
  3. Warsztaty recyclingowe
  4. Warsztaty kulinarne (wypieki chleba na zakwasie, pieczenie pizzy i przyrządzenie deserw
  5. Lekcjach proekologicznych w Oczyszczalni ściekw i w Stacji Ujcia Wody.

W pierwszym dniu realizacji projektu modzie spotkaa si z wadzami miasta, z Prezydentem Miasta Supsk p. Robertem Biedroniem, podziwiaa nasze miasto z wiey widokowej. Spdzaniu wolnego czasu sprzyjao wsplne śpiewanie utworw muzycznych w jzyku polskim , litewskim i angielskim pod czujnym uchem? DJ p. Krzysztofa Smoliskiego. A sportowa rywalizacje zapewnia rozrywka na krglach. Modzie miaa moliwoś podziwia pikne widoki morskie w Ustce oraz uczestniczy w codziennych grach integracyjnych przygotowanych przez obie strony projektu. Dobrej zabawie sprzyjay tradycyjne przekąski polskie i litewskie. Zwieczenie projektu byo stworzenie wystawy fotograficzne pt. "Obudź swoje EKO", ktra odbya si 23.09.2016 r. przy ul. Wojska Polskiego ( na deptaku) oraz druga czś wystawy zostaa zaprezentowana w 24.09.2016 r. Zespole Szk Technicznych. W tym dniu grupa litewska po dugich poegnaniach wyjechaa do domu, twierdząc, e jedyną wadą projektu jest fakt, e muszą wraca do domu tak szybko. A wic- dzikujemy za zaangaowanie, nieprzespane nocy, negocjacje, niezgody i kompromisy, nowe znajomości, nowe przeycia , uśmiechy i czekamy na nastpną wizyt oraz kolejne doświadczenie!


Date: 27.09.2016

Poniszy filmik pokazuje jak modzie bawia si podczas wymiany


Date: 22.09.2016

Poznajmy si. Ponisze filmy przedstawiaja uczestnikw projektu "Obudź swoje EKO".
Date: 08.06.2016

W dniach 6.06-7.06.2016r. w Zespole Szk Technicznych odbya si wizyta przygotowawcza w ramach projektu "Obudź swoje EKO", sfinansowanego przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Modzieźy.

19 września rozpoczynają si wsplne warsztaty dwch dziesicioosobowych grup modzieźowych z Litwy i Polski. Wezmą w nich udzia uczniowie Zespou Szk Technicznych w Supsku oraz uczniowie z Wilna . Tematem projektu jest obudzenie świadomości modych ludzi dotyczącej walorw ekologicznej źywności, potrzeby dbania o środowisko, wasne zdrowie i źycia w zgodzie z naturą, jak rwnieź budowanie dialogu midzykulturowego, niwelowanie stereotypw i uprzedze.

W wizycie przygotowawczej wzili udzia przedstawicieli litewskiej grupy - opiekun p. Natalija Maciuleviciene, koordynator modzieźowy Justina M. oraz przedstawiciele polskiej grupy - opiekun p. Rafa Szamocki, zesp modzieźowy wraz z koordynatorem projektu p. Oleną Moro.

Przedstawiciele obu grup wraz z Dyrektorem szkoy spotkali si z Prezydentem Supska p. Robertem Biedroniem, Zastpcą Prezydenta Miasta p. Krystyną Danielecką-Wojewdzką, Dyrektorem Wydziau Edukacji p. Anną Sadlak w celu omwienia waźnych kwestii dotyczących realizacji projektu, priorytetem ktrego jest promowanie zainteresowa modzieźy edukacja ekologiczną.

Nastpnie zwiedzili Ustk, spacerowali po molo i podziwiali nadmorskie krajobrazy. Odwiedzili miejsce wrześniowych warsztatw kulinarnych i burs szkolną, ktra bdzie miejscem zakwaterowania uczestnikw projektu. Dobra atmosfera towarzysząca podczas spaceru supskimi ulicami sprzyjaa dopracowaniu szczegw dotyczących realizacji projektu. Obie grupy są peni optymizmu i zapau do warsztatw wrześniowych.

Podsumowaniem wsplnych polsko-litewskich dziaa bdzie wystawa fotograficzna zorganizowana przez modych uczestnikw projektu.

Date: 26.03.2016

24 marca 2016 roku zostay ogoszone przez Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji wyniki konkursu projektw w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Modziey. Nasz pomys uzyska akceptacj komisji konkursowej i otrzyma dofinansowanie, dziki ktremu we wrześniu 2016 roku bdziemy mogli przeprowadzi midzynarodowe warsztaty, ktrych gwnym celem bdzie promowanie polsko-litewskiego dialogu midzykulturowego. To ju kolejny, po projektach dotyczących praktyk zawodowych w Niemczech i Hiszpanii, midzynarodowy wniosek, ktry uzyska akceptacj ekspertw i co za tym idzie wzbogaci ofert edukacyjną szkoy, dając uczniom moliwoś realizacji swoich pasji i pomysw rwnie w wymiarze europejskim. Pomysodawczynią projektu i jego koordynatorką jest p. Olena Moro.Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014