Projekt - "Informatyka bez granic"


Date: 19 wrzesien 2015 r.

Dnia 16 wrzenia 2015 roku Komisja Rekrutacyjna ogosia list osb zakwalifikowanych do udziau w projekcie Informatyka bez granic na rok szkolny 2015/2016 oraz list osb rezerwowych. Wyboru beneficjentw projektu dokonano zgodnie z Regulaminem udziau w projekcie. Wszyscy uczniowie klasy drugiej technikum informatycznego musieli wzi udzia w rozmowie kwalifikacyjnej (zdjcia poniej) i napisa test z jzyka niemieckiego oglnego z elementami jzyka zawodowego. Komisja braa pod uwag rwnie oceny z przedmiotw zawodowych oraz ocen z zachowania jaka uczniowie otrzymali na koniec klasy pierwszej. Wszystkim, ktrzy pozytywnie przeszli proces rekrutacji gratulujemy.


Date: 8 marca 2015 r.

W niedziel 10 maja, w ramach projektu Informatyka bez granic, 20 uczniw drugiej klasy technikum informatycznego wyjeda do Niemiec na 2-tygodniowe praktyki zawodowe dotyczące montau i obsugi sieci informatycznych. Oprcz zaj praktycznych uczniowie bdą poznawa kultur i histori Saksonii oraz pojadą na dwa dni do Berlina. Wyjazd na praktyki zosta poprzedzony 50-godzinnym kursem jzyka niemieckiego zawodowego, warsztatami z doradztwa zawodowego, odbyo si rwnie spotkanie opiekunw projektu z rodzicami i modzieą. Wszystkie dziaania w projekcie zostay sfinansowane ze rodkw Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.Date: 23 listopada 2014 r.

Po zakoczeniu rekrutacji do projektu Informatyka bez granic 20 najlepszych uczniw II klasy technikum informatycznego rozpoczo 50-godzinny kurs jzyka niemieckiego zawodowego, ktry ma im pomc w odbyciu 2-tygodniowej praktyki w Centrum Robotron w Lipsku. Uczniowie poszerzają swoje umiejtnoci komunikacji w jzyku niemieckim, uczą si sownictwa branowego i gramatyki. Zajcia prowadzą p. Elbieta Saba i p. Jacek Jakiewicz. Zdjcia z przykadowej lekcji prezentujemy poniej.


Date: 21 października 2014 r.

Do pobrania nastpujące dokumenty dotyczące projektu "Informatyka bez granic":
Regulamin udziau w projekcie
Lista osb zakwalifikowanych i rezerwowowych


Date: 6 października 2014 r.

1 października 2014 roku rozpocza si w naszej szkole realizacja, finansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, projektu Informatyka bez granic. Przez kolejne dwa lata uczniowie naszej szkoy bdą odbywa praktyki zawodowe poza granicami kraju. W tym roku szkolnym na dwutygodniową praktyk zawodową w Centrum Szkolenia i Doradztwa Zawodowego "Robotron" w Lipsku (Niemcy) wyjedzie 20 uczniw klasy II Ti, a w przyszym kolejne 20 osb z obecnej klasy I Ti. Wyjazdy na stae bdą poprzedzone przygotowaniem kulturowym, jzykowym i pedagogicznym uczestnikw realizowanym na terenie szkoy. Oprcz stau, w Niemczech bdzie czekao na nich wiele atrakcji: wycieczki do Lipska, Berlina, muzea, zoo, zajcia sportowe i spotkania integracyjne z modzieą z caej Europy. Udzia w projekcie jest w caoci finansowany ze rodkw Unii Europejskiej, a jego ączny koszt to: 64 144,00 Euro.
Koordynatorką projektu jest p. Anna Drojman. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące realizowanych zada bdą zamieszczane na stronie szkoy w zakadce PROJEKTY. W chwili obecnej mona ju pobra Regulamin rekrutacji, oraz sprawdzi harmonogram rekrutacji:

01.10.2014 - ogoszenie regulaminu rekrutacji
02-03.10.2014 - weryfikacja ocen z klasy pierwszej
07.10.2014 - test z jzyka niemieckiego
07.10.2014 - rozmowa kwalifikacyjna
10.10.2014 - posiedzenie komisji rekrutacyjnej
13.10.2014 - ogoszenie listy zakwalifikowanych i listy rezerwowej


Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014