Koduj w Lab 3.0 - projekt Apki++


Zostaliśmy jednym z 50 labów 3.0 (klubów programowania), które działają na terenie całej Polski w ramach projektu "Apki++" (mapa labów). Projekt realizuje Fundacja Media 3.0 i jest współfinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Program apki.org wspiera również SAP SE. W ramach projektu w naszej szkole odbywają się zajęcia dodatkowe z programowania.

Zajęcia dodatkowe z programowania prowadzi Krzysztof Smoliński (sala 13) we wtorki i czwarteki od godz. 15:30 (termin może ulec zmianie) od dnia 16 marca 2017 r.Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014